نکات مثبت و منفی حجم مبنا


نکات مثبت و منفی حجم مبنا

‫‪ )1‬وقتی صف خرید آرام آرام کم میشود احتماال چند روز‬
‫دیگه سهم منفی میشود پس باید هوشیار باشید برای‬
‫فروختن سهم‪.‬‬
‫(قدرت خرید کم میشود – قیمت رفته رفته کاهش می‬
‫یابد‪).‬‬
‫‪ )2‬وقتی حجم معامالت زیاد میشود احتماال چند روز دیگه‬
‫سهم منفی میشود پس باید هوشیار باشید برای فروختن‬
‫سهم‪.‬‬
‫‪ )3‬قیمت آخرین معامله کمتر از پایانی باشد‪.‬‬
‫تو خرید توجه کنیم که میانگین حجم ماه بزرگتر از‬
‫حجم مبنا باشد‪.‬‬

2. سهمی که که می خواهیم بخریم قیمتش نزدیک به قیمت پایانی باشد مگر آنکه بدونیم آن سهم حتما رشد دارد و مجبوریم تو +5 آن را بخریم.

‫خرید‬
‫سهمی که که می خواهیم بخریم قیمتش نزدیک به قیمت پایانی باشد مگر آنکه بدونیم آن سهم حتما رشد دارد و‬
‫مجبوریم تو ‪ +5‬آن را بخریم‪.‬‬
‫اگر سهمی جزء نماد های پر بیننده نبود و آالن اومد موقع خرید و فروش بهتره بررسی شود‪.‬‬
‫حجم مبنا در فرابورس یک است و نوسانات آن زیاد است پس بهتر است سهمی که تو بورس است را‬
‫بخریم که حجم مبنا آن یک نیست و زود تو صف خرید و فروش قرار نمیگیریم(نوسانات آن کم‬
‫است‪).‬‬
‫اگر حجم صف خرید بزرگتر یا مساوی با میانگین حجم ماه باشد صف خرید خوبی است‪.‬‬
‫اگر تو سفارش نوبت ما زیاد بود بهتر است حذف کنیم چون احتمال اینکه بهمون برسه کم است و اگر‬
‫برسه ممکنه بعدش صف فروش بشود‪.‬‬

‫شناوری بهتر است بین ‪ 20-30‬درصد باشد(یه ذره کم وزیاد عیب‬
‫ندارد)‪.‬‬
‫شناوری زیاد باعث نوسانات زیاد میشود‪.‬‬
‫شناوری کم باعث ایجاد مشکل تو خرید و فروش میشود‪.‬‬
‫خرید و فروش نزدیک مجامع مالی ممنوع است چون ممکنه است‬
‫این مجمع خیلی طول بکشه و پول ما این مدت اونجا بمونه‪.‬‬
‫سهامی که فشار فروش حقوقی زیاد است باید صبر کنیم تا فشار‬
‫آن کم شود‪.‬‬
‫برای حقوقی بهتر است به تعداد نگاه کنیم نه حجم‪.‬‬
‫قدرت خریدار و فروشنده هر سمتی که تعداد کمتر باشد قدرت‬
‫بیشتر است‪.‬‬
‫سهمی را بخریم که نقدشوندگی مناسب دارد(باالی‪ 300‬میلیون)(میانگین حجم ماه ضربد‬

‫سیگنال خرید‬
‫ضعیف‬
‫حقوقی باالی ‪ 15‬درصد خرید داشته باشد‪.‬‬
‫قدرت دست خریداران حقیقی باشد‪.‬‬
‫حقوقی زیر ‪ 15‬درصد خریدو فروش داشته باشد‪.‬‬
‫سیگنال خرید‬
‫متوسط‬
‫قدرت دست خریداران حقیقی باشد‪.‬‬
‫حقوقی باالی ‪ 15‬درصد فروش داشته باشد‪.‬‬
‫سیگنال خرید‬
‫قوی‬
‫قدرت دست خریداران حقیقی باشد‪.‬‬
‫توی صف خرید و فروش قدرت حقوقی زیاد‬
‫مد نظر نیست‪.‬‬

‫پول وارد سهم شده‬
‫است‪.‬‬
‫یا‬
‫پول از سهم خارج‬
‫شده است‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫حجم فروش حقیقی ها ‪ -‬حجم‬
‫خرید حقیقی ها‬
‫قسمت تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی‬
‫سربرگ حقیقی‬
‫حقوقی‬

‫یر سهامداران عمده‬
‫بخش نمایش‬
‫فهرست‬
‫برای اینکه بدونیم حقوقی‬
‫سهم اضافه کرده یا نه‬
‫خرید‬
‫فروش‬
‫اگر تعداد حقوقی ها‬
‫باالی ‪ 15‬یا ‪ 20‬رفت‬
‫فلش‬
‫سبزقسمت سهامداران‬
‫فلش قرمز‬

7. (قیمت)پایانی: حجم پرست است یعنی اون قیمتی که بالاترین حجم دارد به عنوان قیمت پایانی است. همان قیمتی که سهم فردا از اون شروع

‫(قیمت)پایانی‪:‬‬
‫حجم پرست است یعنی اون قیمتی که باالترین حجم دارد به‬
‫عنوان قیمت پایانی است‪.‬‬
‫همان قیمتی که سهم فردا از اون شروع میشود(نقطه صفر‬
‫تابلو فردا)‬
‫(میانگین قیمت های معامله شده در طول روز)‬
‫اولین(قیمت) ‪:‬‬
‫اولین قیمت امروز‬
‫(قیمت هر سهم امروز نمیتواند از‪ +%5‬بیشتر و از ‪-%5‬‬
‫کمتر شود)‬
‫(قیمت)دیروز‪:‬‬
‫قیمت پایانی دیروز‬
‫آخرین معامله‪:‬‬
‫(آخرین قیمت خرید و فروشی که امروز دو طرف به توافق‬
‫رسیدند)‬

‫بازه روز‪:‬‬
‫کمترین و بیشترین قیمت که تا آن‬
‫لحظه معامله شده‬
‫قیمت مجاز‪:‬‬
‫‪ ±%5‬قیمت دیروز‬
‫بازه هفته‪:‬‬
‫کمترین و بیشترین قیمت معامله شده‬
‫در طول هفته(مثال از دوشنبه قبلی‬
‫تا آالن که دوشنبه است)‬
‫بازه سال‪:‬‬
‫کمترین و بیشترین قیمت معامله شده‬
‫در طول سال‬

9. تعداد معاملات: تعداد معاملات امروز حجم معاملات: تعداد کل سهم معامله شده در طول روز ارزش معاملات: قیمت تعداد سهم های معامله

‫تعداد معامالت‪:‬‬
‫تعداد معامالت امروز‬
‫حجم معامالت‪:‬‬
‫تعداد کل سهم معامله شده در طول روز‬
‫ارزش معامالت‪:‬‬
‫قیمت تعداد سهم های معامله شده(پول جابه جا شده)‬
‫ارزش بازارشرکت‪:‬‬
‫تعداد سهام شرکت *قیمت پایانی‬
‫سهام شناور‪:‬‬
‫ُرد(زیر‪ )%1‬دارند‪.‬‬
‫تعداد کسانی که سهام خ‬
‫ُرد دارند)‬
‫)تعداد سهام*‪ =0/01‬تعداد کسانی که سهام خ‬
‫میانگین حجم ماده‪:‬‬
‫میانگین سهم های جابه جا شده در یک ماه(هر روز)‬
‫(مثالمیانگین حجم ماه ‪ 3012‬است یعنی در طول یک ماه گذشته‬
‫هر روز ‪ 3012‬برگه سهم معامله شده)‬

10. صف خرید عده ای می خواهند تو بالاترین قیمت سهم را بخرند ولی کسی نیست که بفروشد. کسی که قیمت بالاتری دارد در ردیف اول قرار می

‫صف خرید‬
‫عده ای می خواهند تو باالترین قیمت سهم را‬
‫بخرند ولی کسی نیست که بفروشد‪.‬‬
‫کسی که قیمت باالتری دارد در ردیف اول قرار‬
‫می گیرد(اولویت خرید با اون است)‬
‫اگه چند تا باشد که قیمت یکسان داشته باشند‬
‫کسی که زودتر سفارش دهد در ردیف اول قرار‬
‫میگیرد‪.‬‬

11. صف فروش عده ای می خواهند تو کمترین قیمت سهم را بفروشند ولی کسی نیست که بخرد. کسی که ارزان تر بفروشد در ردیف اول قرار میگیرد.

‫صف فروش‬
‫عده ای می خواهند تو کمترین قیمت سهم را بفروشند‬
‫ولی کسی نیست که بخرد‪.‬‬
‫کسی که ارزان تر بفروشد در ردیف اول قرار‬
‫میگیرد‪.‬‬

12. ورود پول هوشمند

‫ورود پول‬
‫هوشمند‬
‫نشانه های ورود‬
‫پول هوشمند‬
‫حجم معامالت حداقل‬
‫‪ 2‬برابر میانگین‬
‫حجم ماه باشد‬
‫سیگنال خرید خوب‬
‫سرانه خرید حقیقی طی ‪ 10‬روز گذشته را‬
‫حساب و با خرید امروز مقایسه کرده‬
‫اگر اختالف فاحش داشت پس به احتمال ‪80‬‬
‫درصد ورود پول هوشمند داشتیم‪.‬‬

15. body

high
high
shadow
shadow
open
close
body
+
-
body
close
open
shadow
shadow
low
Open =‫اولین قیمت‬
Close= )‫آخرین قیمت )معامله‬
Low= ‫کمترین قیمت‬
High= ‫بیشترین قیمت‬
low

16. تک کندلی

‫تک کندلی‬
‫چکش ‪ :‬دارای سایه باال کوچک یا بدون سایه‬
‫بلند است‬
‫پایین‬
‫سایه‬
‫باال و‬
‫پایین ‪.‬بلندتر‬
‫سایه‬
‫هر چه‬
‫نکته ‪:‬‬
‫باشد اعتبار الگو بیشتر است‪.‬‬
‫اگر مثبت باشد اعتبارآن بیشتر‬
‫است‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬درکف قرار میگیرد‪.‬‬
‫بعدازآن روند ما صعودی میشود‪.‬‬
‫اگردرمیانه روند صعودی قرارگیرد‬
‫انتظارداریم این روند صعودی ادامه‬
‫داشته باشد‪.‬‬

‫چکش معکوس ‪ :‬دارای سایه باال بلند یا و سایه‬
‫پایین کوتاه یابدون سایه پایین است ‪.‬‬
‫نکته ‪ :‬درکف قرار میگیرد‪.‬بعد ازآن معلوم‬
‫قرارگیرد‪.‬‬
‫نزولی یا نزولی‬
‫صعودی باشد‬
‫اگردر نیست‬
‫میانه روند‬
‫انتظارداریم این روند نزولی ادامه داشته‬
‫وجود چند الگوی‬
‫باشد‪.‬‬
‫بازگشتی پشت سر هم‬
‫از اعتبار قوی الگو‬
‫حمایت میکند‪.‬‬

18. مرد آویز

‫مرد‬
‫آویز‬
‫دارای سایه باال کوچک یا بدون سایه باال و‬
‫است‬
‫پایین بلند‬
‫بعد‪ .‬ازآن معلوم نیست‬
‫میگیرد‪.‬‬
‫سایه قرار‬
‫رسقف‬
‫صعودی باشد یا نزولی‪.‬‬

20. شمع دوجی

‫شمع‬
‫دوجی‬
‫ساده‪:‬‬
‫قیمت‬
‫اولین با‬
‫قیمت‬
‫فرفره‪:‬‬
‫آخرین‬
‫(معامله)‬
‫یکسان‬
‫است‪ .‬سنگ قبر‪:‬‬
‫از‬
‫اعتبار‬
‫کمتری‬
‫برخوردار‬
‫هستند‪.‬‬
‫سنجاقک‪:‬‬
‫دوجی =‬
‫تغییر روند‬
‫خط تیره‬
‫نشان دهنده‬
‫صف خرید و‬
‫فروش است‪.‬‬
‫فروش‬
‫خرید‬
‫بعد از دوجی‬
‫اگه قیمت بسته‬
‫شدن باالی دوجی‬
‫باشد صعودی است‬
‫و اگر پایین‬
‫باشد نزولی‬
‫است‪.‬‬

‫ضعف روند‬
‫دارد‪.‬‬
‫بدنه بزرگ و‬
‫سایه کوتاه‬
‫نشان دهنده‬
‫ادامه روند‬
‫است‪.‬‬
‫ماربوزو‪:‬‬
‫(بدنه بزرگ‬
‫بدون سایه)‬
‫اگر در خالف روند‬
‫باشد باعث تغییر‬
‫روند میشود‪.‬‬
‫اگر در نکات مثبت و منفی حجم مبنا جهت روند‬
‫باشد افزایش‬
‫قدرت روند دارد‪.‬‬

22. دو کندلی

‫دو کندلی‬
‫‪ )1‬شمع پوشا‬
‫صعودی(مثبت)‬
‫هست(‬
‫شمعکف‬
‫در‬
‫روند)توسط‬
‫انتهای سایه‬
‫کامل(با‬
‫منفی‬
‫)‬
‫نزولی‬
‫شمع مثبت پوشانده‬
‫میشود‪(.‬کامل در دل شمع مثبت‬
‫است)‬
‫شمع مثبت قوی و شمع منفی‬
‫ضعیف است‪.‬هر کدام میتواند با‬
‫سایه یا بدون سایه باشند‪.‬‬

23. 2) شمع پوشا نزولی(منفی)

‫‪ )2‬شمع پوشا‬
‫نزولی(منفی)‬
‫در سقف هست(انتهای روند صعودی)‬
‫شمع مثبت کامل(با سایه اش)توسط‬
‫شمع منفی پوشانده میشود‪(.‬کامل در‬
‫دل شمع منفی است)‬
‫شمع منفی قوی و شمع مثبت ضعیف‬
‫است‪.‬هر کدام میتواند با سایه یا‬
‫بدون سایه باشند‪.‬‬

24. ابر سیاه (3

‫ابر‬
‫‪ (3‬سیاه‬
‫شمع اولی مثبت نکات مثبت و منفی حجم مبنا است و دومی منفی است و دومی‬
‫حداقل ‪ %50‬در شمع اول نفوذ کند‪.‬‬
‫هر اندازه شمع دوم در شمع اول نفوذ کند اعتبار‬
‫آن بیشتر است پس اعتبار پوشای منفی از ابر سیاه‬
‫بیشتر است‪.‬‬
‫در سقف هست(انتهای روند صعودی)‪.‬‬

‫‪ (4‬معکوس ابر سیاه‬
‫شمع اولی منفی است و دومی مثبت است و دومی‬
‫حداقل ‪ %50‬در شمع اول نفوذ کند‪.‬‬
‫در کف هست(انتهای روند نزولی)‪.‬‬
‫معموال باز شدن شمع مثبت پایین تر از بسته شدن شمع منفی است‪.‬‬

‫اگر بسته شدن شمع مثبت برابر باز شدن شمع منفی باشد گپ و‬
‫اگر بسته شدن شمع مثبت برابر باز شدن شمع منفی نباشد گپ و‬
‫گپ‬

‫شمع باردار‬
‫شمع اول که منفی است را مادر گویند و شمع دوم‬
‫که مثبت یا منفی است را فرزند گویند و فرزند در دل مادر است‬
‫در انتهای روند نزولی است‪(.‬کف)‬
‫شمع اول که مثبت است را مادر گویند و شمع دوم‬
‫که مثبت یا منفی است را فرزند گویند و فرزند در دل مادر است‬
‫در انتهای روند صعودی است‪(.‬سقف)‬

نکاتی درباره تغییرات حجم مبنا و نحوه محاسبه / کاهش در ارزش کمتر از ۵ میلیاردی

تصمیم جدید سازمان بورس مبنی بر تغییر حجم مبنا، باعث کاهش حجم مبنای سهام با ارزش حجم مبنای کمتر از ۵ میلیارد تومان خواهد شد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با تصمیم جدید هیات مدیره سازمان بورس و طبق مصوبه شورای عالی بورس، مقرر شد از 25 اردیبهشت دامنه نوسان سهام مثبت و منفی 5 درصد باشد و حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمام شرکت های حاضر در بورس و بازار اول و دوم فرابورس به 1.5 میلیارد تومان و برای سهام حاضر در بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب یک میلیارد تومان، 500 و 350 میلیون سهم تغییر کند.

براین اساس، کارگزاری بانک صنعت و معدن اعلام کرد طبق رویه فعلی اگر ارزش حجم مبنای محاسبه شده هر سهم (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بیشتر از 12 میلیارد تومان و کمتر از 5 میلیارد تومان باشد، حجم مبنا از تقسیم 12 و 5 میلیارد تومان به قیمت پایانی محاسبه می شود که در مصوبه جدید، حد پایین این دامنه از 5 میلیارد تومان به 1.5 میلیارد تومان کاهش یافته است.

در واقع این مصوبه باعث کاهش حجم مبنای سهام با ارزش حجم مبنای کمتر از 5 میلیارد تومان خواهد شد.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را نکات مثبت و منفی حجم مبنا در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

آموزش تابلوخوانی سهم

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است نکات مثبت و منفی حجم مبنا که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

 • عدم توجه به سفارشات ترس
 • عدم توجه به p/e و eps منفی
 • عدم توجه به صفوف خرید و فروش
 • عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
 • بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
 • اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد نکات مثبت و منفی حجم مبنا در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

 • 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
 • 2- نمایش بازه تغییرات سهم
 • 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
 • 4- نمایش تعداد معاملات
 • 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
 • 6- نمایش روند فعلی نکات مثبت و منفی حجم مبنا معاملات سهم
 • 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
 • 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً نکات مثبت و منفی حجم مبنا ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

آموزش نوسان گیری به روش خرید از صف های فروش

من علی عباسی در این پست قصد دارم یکی از بهترین روش های نوسان گیری در بورس رو بهتون آموزش بدم؛ این روش کمترین میزان ریسک رو داره و خیلی اوقات می تونه بهتون تا روزانه 10 الی 15 درصد هم سود بده؛ با من تا انتهای این آموزش همراه باشید تا به صورت کامل این روش رو یاد بگیرید.

این روش بهترین و کم ریسک‌ترین نوع نوسان گیری است که حتی افراد مبتدی هم می تونند از آن استفاده کنند؛ در این روش صف های فروش زیر نظر گرفته شده و به محض اینکه صف نماد در حال ریختن بود خرید انجام میشه و سپس با قیمت بالاتر در همان روز فروخته می‌شود.

اگر هنوز در سامانه نوسان نشان عضو نشده اید از طریق صفحه ثبت‌نام عضو شده و وارد پنل کاربری خود شوید؛ در استارت تایم بازار وارد فیلتر صف های با ریختن احتمالی شده و نوع صف فروش را انتخاب کنید؛ سپس منتظر مانده تا سامانه راس ساعت 9:05 نماد هایی که صف فروش هستند ولی احتمال وجود دارد صف آنها در روز معاملاتی جاری ریخته شود، به شما نمایش دهد (مطابق تصویر زیر)

با کلیک بر روی عنوان هر نماد پارامتر های آن نماد (مطابق تصویر زیر) نمایش داده می‌شود.

در میان پارامترها چند گزینه نیاز به توضیحات دارند که در ذیل توضیحات قرار گرفته است:

نسبت ح به میانگین ح 10 روزه (متناسب با زمان سپری شده از بازار):

این گزینه به شما می‌گوید حجمی که تا به این لحظه نماد خورده است متناسب با زمانی که از بازار گذشته چند برابر میانگین حجم 10 روزه نماد است؛ به عنوان مثال اگر یک نماد تا یک ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از شروع بازار (که نصف تایم بازار می‌شود) 1 میلیون حجم خورده است ولی بر اساس محاسبات سیستم همین نماد در 10 روز اخیر برای کل سه ساعت و نیم تایم بازار میانگین 1 میلیون حجم می‌خورده است، در این صورت این پارامتر عدد 2 را نمایش می دهد؛ هر چقدر این پارامتر بالاتر باشد، نشان می دهد نماد حجم سنگین تری نسبت به میانگین 10 روز اخیر خود خورده است.

نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف (متناسب با زمان سپری شده از بازار)

این گزینه به شما می‌گوید چنانچه صف فروش سهم همین الان خریداری شود، حجمی که سهم می خورد نسبت به میانگین 10 روزه اخیر خود (متناسب با زمان سپری شده از بازار) چند برابر است؛ در واقع فرمول آن به این شکل است که مجموع حجمی که تا به الان نماد خورده است + حجم صف فروش با هم جمع شده و فرض گرفته می شود که اگر یکباره صف فروش خریداری شود مجموعا حجمی که نماد خورده است متناسب با زمانی که از بازار گذشته چند برابر میانگین حجم 10 روز اخیرش است.

هر چقدر این گزینه بالاتر باشد معمولا اگر صف فروش نماد بریزد نوسان بیشتری می دهد.

نسبت PE نماد به PE گروه

سامانه PE تمامی نماد های گروه آن نماد را بررسی کرده و میانگین آن را محاسبه می‌کند؛ سپس نسبت PE نماد با میانگین PE گروه اش را اندازه گیری می‌نماید؛ هر چقدر عدد به دست آمده پایین تر بود نشان می دهد که نماد PE بهتری نسبت به گروه خود دارد.

نسبت میانگین ح 10 روزه به ح مبنا

سامانه میانگین حجم 10 روز اخیر نماد را محاسبه کرده و نسبت آن را با حجم مبنای سهم می سنجد؛ هر چقدر عدد به دست آمده بالاتر باشد نشان می دهد که نماد قدرت نقدشوندگی بهتری دارد.

سایر پارامتر ها واضح بوده و نیاز به توضیحات ندارد.

از میان نمادهایی که سامانه در این فیلتر نمایش داده است آنهایی که "نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف" بالاتری دارند را انتخاب کرده و به شکلی که در تصویر زیر می بینید مانیتورنیگ نمایید؛ سپس به محض اینکه صف فروش نماد شروع کرد به ریختن در لحظات آخر بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

در ویدئوی زیر نحوه مانیتورینگ و خرید کاملا واضح آموزش داده شده است؛ با دقت مشاهده کرده و به نکات درون آن توجه فرمایید:

نکته مهم: اگر پلان طلایی در سامانه خریداری کرده‌اید، فیلتر هشدار ریختن صف برای شما فعال است؛ هر گاه تحرکاتی در صف فروش سهم اتفاق بیفته به این معنا که یا چند نفر شروع کنند به خرید از صف، در این لحظه سامانه بوق هشدار می ده که اگر حواستون هم به صفحه مانیتور نیست سریع بیاید پشت سیستم و روی اون سهم زوم کنید.

روی گوشی فیلتر هشدار ریختن صف رو باز کنید و دو تا تیک اول رو مطابق تصویر زیر بزنید و سپس بر روی انتخاب کلیک نمایید.

توجه داشته باشید 4 آیتم زیر در میزان نوسان دادن نماد بسیار تاثیر گذار است:

1. نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف

عدد این پارامتر هر چقدر بالاتر باشد احتمال اینکه نماد نوسان بیشتری بده بالاتر هست؛ معمولا اگر بالای ۴ باشه خوب هست، بین ۲.۵ تا ۴ باشه مایل به خوب هست و بالای ۶ یا ۷ باشه که خیلی خوبه.

نکته: برای نیم ساعت چهل دقیقه اول بازار عددهایی که گفته شد رو 30 درصد بش اضافه کنید.

2. صف فروش سهم خیلی سریع بریزه

معمولا زمانی که یک بازیگر یا یه عده به صورت هماهنگ شده در تایم مشخصی شروع کنن اردر گذاشتن، صف فروش سنگین سهم تو کمتر از 30 ثانیه آب می شه؛ اینطوری حجم صف فروش به طور کامل خریداری میشه و اونایی ک اردر فروش گذاشتن فرصت پیدا نمی کنن اردر شون رو حذف کنن و در نتیجه سهم خشک می شه و فروشنده ای تو سهم نمی مونه؛ در مقابل سهمایی ک تیکه تیکه و کند صف شون رو می خرن اونایی ک اردر فروش گذاشتن فرصت پیدا می‌کنن اردرشون رو حذف کنن و در نتیجه سهم خشک نمی شه؛ به این مدل سهما وارد نشین و فقط سهم‌هایی که سریع صف شون رو می خرن ورود کنید.

3. سهم از ابتدای بازار قفل صف فروش باشه

فیلتر صف های با ریختن احتمالی فقط سهمایی رو بتون نشون می ده ک از ۹:۰۵ قفل صف باشند.

4. کلیت بازار رو به منفی نباشه بهتره

خیلی وقت‌ها پیش میاد همه پارامترهای سهم اکیه اما چون کلیت بازار شدید داره به طرف منفی می ره، روی سهم تاثیر منفی می زاره و مانع بالا رفتن اش می‌شه؛ اینکه چطور تشخیص بدیم کلیت بازار به طرف منفی هست یا مثبت در آموزش "چگونه با استفاده از بخش رصد آنلاین کل بازار زودتر تغییرات روند کلی بازار رو متوجه شویم" به صورت کامل توضیح داده شده است.

چند استراتژی برای فروش وجود داره که می تونید با توجه به شرایط یکی رو انتخاب نمایید:

1. فروش در محدوده قیمتی مثبت

زمانی که 4 مورد تاثیر گذار در نوسان دادن سهم (که در بالا گفته شد) خیلی مطلوب باشند، می تونید صبر کنید تا سهم وارد محدوده مثبت شده و سپس شروع به فروش نمایید؛ در این حالت بین 4 تا 8 درصد سود خالص کسب می‌کنید.

2. فروش در دو مرحله

چنانچه 4 مورد تاثیر گذار فوق آنچنان مطلوب نباشند و چندان مطمئن نباشید سهم بالا می ره و یا مجدد به صف فروش بر می‌گرده، می تونیند از این استراتژی استفاده کنید.

بلافاصله بعد از اینکه صف فروش می ریزه در عرض چند ثانیه به دلیل اینکه هیجان خرید ایجاد می شه معمولا قیمت سهم تو موج اول صعودی تا محدوده منفی ۱.۵ الی منفی ۲.۵ بالا می ره؛ اگر تا حدود منفی دو و نیم رفت نصف سهمایی ک خرید زدین رو بفروشین و اگر تا حدود منفی یک و نیم رفت یک سوم سهمارو بفروشین؛ با اینکار پول کارمزد خریدتون همین اول در میاد و بقیه سهم رو روی هر قیمتی بالاتر از منفی ۵ بفروشین براتون سوده و حتی اگر هم برگرده صف فروش و بقیه سهمو تو منفی ۵ بفروشین هیچ چی ضرری نکردین و پول کارمزدتون درومده.

به تصویر زیر دقت نکات مثبت و منفی حجم مبنا کنید؛ صف فروش سهم ریخته و در عرض چند ثانیه در موج اول صعودی تا محدوده منفی یک و نیم رفته است:

3. فروش سریع و بی دردسر با 1 الی 2.5 درصد سود خالص

در این روش بلافاصله بعد از اینکه صف فروش سهم ریخت در قله موج اول صعودی که معمولا قیمت تا منفی 1.5 الی منفی 2.5 می رود در همان قله موج اول همه ی سهمی که خرید زدید رو بفروشید؛ این روش در زمانی که با توجه به 4 ایتم تاثیر گذار بالا خیلی از بالا رفتن سهم مطمئن نیستید و یا اینکه تعداد نماد های صف فروش در بازار خیلی زیاد هستند و قصد دارید خیلی سریع با کمترین ریسک از سهم ها خارج شوید و سراغ نوسان گرفتن از سهم های دیگر برید کاربرد دارد.

اگر سهم برگشت به صف فروش

در هر حالتی و در هر شرایطی اگر سهم برگشت به صف فروش به هیچ وجه من الوجوه صبر نکنید و سریع اردر فروش بگذارید؛ اگر این کار رو نکنید ممکن هست صف فروش سهم سنگین بشه و شما تو سهم بمونید و مجبور بشید فردای اون روز سرخطی منفی 5 بزنید و با ضرر از سهم خارج بشید.

اگر آخرین قیمت بالای 5 درصد از قیمت پایانی فاصله گرفت

چنانچه سهمی که خریدید آخرین قیمت برای لحظاتی بالای 5 درصد از قیمت پایانی بالاتر رفت؛ در این صورت در 80 درصد موارد بهتره از فرصت استفاده کنید و بفروشید مگر اینکه خیلی مطئمن باشید سهم تا صف خرید می ره.نکات مثبت و منفی حجم مبنا

اگر سهم تا صف خرید نرفت همان روز بفروشید

فراموش نکنید بهترین نوع نوسانگیری، نوسانگیری روزانه است. یعنی همان روزی که سهم رو خرید زدید با چند درصد سود با سهم خداحافظی کنید و برید سراغ سهم بعدی؛ اما اگر سهمی که در صف فروش خرید کردید همان روز تا صف خرید بره و صف خرید محکمی ببنده به طوری که مطمئن بشید فردا هم صف خرید خواهد بست می تونید سهم رو نگه دارید و همان روز نفروشید.

محدودیت در مبلغ خرید

اگر حجم سرمایه شما بالاست باید به این موضوع دقت کنید؛ مبلغی که خرید می کنید بهتر است بیشتر از 5 درصد ارزش کل صف فروش سهم نباشد؛ به عنوان مثال اگر صف فروش سهم 5 میلیارد تومان هست شما تا حداکثر 250 میلیون تومان وارد این سهم کنید.

دقت در سهم‌هایی که ریسک نقدشوندگی دارند

سهم‌هایی که پارامتر "نسبت میانگین ح 10 روزه به ح مبنا" و همچنین پارامتر "میانگین ارزش معاملات 10 روزه" آنها خیلی پایین هست دارای ریسک نقدشوندگی هستند؛ در ورود به این مدل سهم‌ها دقت بیشتری داشته باشید و اگر اهل احتیاط هستید بهتر است وارد این مدل سهم‌ها نشوید.

داشتن صبر و پشتکار و دوری از هیجان

دوستان عزیز نوسان گیری نیاز به صبر و پشتکار داره، اینکه انتظار داشته باشید هر روز سود کنید اشتباهه؛ ممکن هست توی یک روز چند شکار خوب داشته باشید و یک روز هم سودی نکنید؛ اینکه توی یک روز چقدر فرصت نوسان گیری باشه کاملا بستگی به وضعیت بازار داره؛ اما با توجه به تجربه ما معمولا فرصت های خوب نوسان گیری در طول یک ماه زیاد پیش میاد و اگر فقط از 10 تاش بتونید خوب استفاده کنید انشاء الله یک بازدهی عالی می تونید در طول آن ماه داشته باشید.

سخن آخر

بورس اقیانوس کسب ثروت هست به شرط اینکه بتونی خوب ازش نوسانگیری کنی؛ خوشحالم که کاربران سامانه بهم پیام میدن که به صورت روزانه تا چه حد با نوسانگیری سود می کنند؛ اگر طبق آموزش انجام دادی و نتونستی سود کنی با پشتیبانی سامانه حتما تماس بگیر تا موردت رو بررسی کنیم کجای کار رو اشتباه انجام میدی؛ آموزشی که براتون گذاشتم توسط کاربرامون پیاده شده و خیلی خوب دارن باش سود می کنند.

نکات مثبت و منفی حجم مبنا

حجم مبنای جدید ۲۶ شرکت بزرگ و مطرح بورس تغییر کرد

اعتبار- بورس تهران اعلام کرد ،به منظور اثر بخشی بیشتر سیاست حجم مبنا و همچنین افزایش نقدشوندگی بازار وبراساس تقاضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شیوه محاسبه واعمال حجم مبنا از امروز عملیاتی شد.

حجم مبنای جدید ۲۶ شرکت بزرگ و مطرح بورس تغییر کرد

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، حجم مبناي كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس\r\nاوراق بهادار تهران 4 در ده هزار تعداد سهام شركت است. حداكثرارزش حجم مبنا ده ميليارد\r\nريال و حداقل آن 500 ميليون ريال است كه تعداد آن براساس قيمت پاياني سهم در آخرين\r\nروز معاملاتي هر هفته محاسبه و از اولين روز معاملاتي امروز اعمال شد.

همچنين در صورت انجام اقدامات شركتي تغييرات حجم مبنا براساس مقررات و با\r\nرعايت نصاب هاي اين مصوبه،محاسبه و اعمال مي شود.\r\n\r\n

براساس این گزارش، این تغییر محاسبه در شرایطی مورد استقبال فعالان و اکثر\r\nسهامداران و کارشناسان قرار گرفته که در اولین هفته اجرای این روش ، حجم مبنای اکثر\r\nشرکت ها کاهش یافته اما چند شرکت مخصوصا" خودرویی ها با احتساب افزایش قیمت در\r\nهفته پیش با افزایش حجم مبنا مواجه شده اند.

در این میان کاهش حجم مبنای سهام شرکت های بزرگی چون هلدینگ خلیج فارس به\r\n960 هزار سهم ، همراه اول به 333 هزار سهم از نکات جالب توجه است.

تغییر حجم مبنـا تسهیل در واقعی سازی قیمت هاست

این تغییر به سهم هایی که به کمک حجم مبنا منفی یا مثبت نمی خوردند و از ارزش\r\nذاتی خود فاصله داشتند کمک می کند تا به قیمت واقعی خود نزدیک شوند، بنابراین اگر سهمی\r\nبیش از ارزش ذاتی در حال معامله باشد با کاهش حجم مبنا سریعتر به قیمت واقعی خود می\r\nرسد و اگر قیمت سهمی کمتر از ارزش ذاتی یا NAV باشد\r\nاین تصمیم کمک می کند که خودش را بازیابی کند.

تصمیم جدید هیأت مدیره سازمان بورس برای تغییر حجم مبنا کار درستی در جهت\r\nکنترل معاملات بود، چون حجم مبنا شاخص کنترل بازار است که باید بر اساس ویژگی های به\r\nروز بازار تغییر پیدا کند و اساساً یک امر ثابت نیست.

مدیر پرتفوی سرمایه گذاری پترول با بیان این مطلب و ذکر مثالی درباره این\r\nتصمیم توضیح داد: همانطور که بالانس چرخ یک ضرورت برای ماشین است و باید هر از چند\r\nگاهی بر مبنای درجه دما میزان باد لاستیک کم و زیاد شود، حجم مبنا نیز بر اساس تغییرات\r\nباید روند متفاوتی به خود بگیرد.

علی محصصی خاطر نشان کرد: این تصمیم باعث افزایش گردش معاملات می شود و می\r\nتواند کمک بسیاری در جهت واقعی سازی قیمت ها باشد.

وی با بیان اینکه بازار این تصمیم را به فال نیک می گیرد، افزود: شاخص های\r\nکنترل باید متناسب با تغییراتی که در بازار انجام می گیرد، به روز شود و حجم مبنای\r\nفعلی تناسبی با شرکت های پذیرفته شده در سالهای اخیر و همچنین افزایش سرمایه های اعمال\r\nشده در سنوات اخیر به ویژه برای شرکت هایی که سرمایه های بسیار عظیمی در بازار دارند،\r\nنداشت. بنابراین فعالان بازار پیش از این منتظر این اقدام به جا بودند.

محصصی درباره مزیت این اقدام به سنا گفت: این تغییر به سهم هایی که به کمک\r\nحجم مبنا منفی یا مثبت نمی خوردند و از ارزش ذاتی خود فاصله داشتند کمک می کند تا به\r\nقیمت واقعی خود نزدیک شوند. بدین ترتیب با این مصوبه دو سناریو در انتظار بازار سرمایه\r\nاست. نخست اینکه اگر بیش از ارزش ذاتی در حال معامله هستند با کاهش حجم مبنا سریعتر\r\nبه قیمت واقعی خود می رسند و اگر قیمت سهم کمتر از ارزش ذاتی یا NAV\r\n باشد این تصمیم کمک می کند که خودشان را بازیابی کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.