ضوابط پذيرش سهام در بورس


بررسی تاثیر دستورالعمل‌های معاملاتی مصوب سازمان بورس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش تاثیر برخی دستور العمل های معاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور تاثیر پنج دستور العمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری، ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره و خرید اعتباری اوراق بهادار، در بازه زمانی 01/01/1386 تا 31/03/1392 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه تحقیق، نتایج بدست آمده نشان می دهد دستور العمل های معلاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تاثیر معنا داری بر نقد شوندگی سهام دارد..

کلیدواژه‌ها

 • دستور العمل های معاملاتی
 • نقدشوندگی
 • نظارت بر بازار
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • نوسان پذیری بازده سهام

عنوان مقاله [English]

Effect of Exchange approved transactional recipes on the liquidity of Stocks listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad hasan ebrahimi sarvolia 1
 • Mir feyz fallahshams 2
 • Mohamad jafar meykade 3
 • Meysam alimohammadi 4

In this study, the effect of instruction approved by the Stock Exchange on the trading liquidity of the shares of the listed companies in Tehran Stock Exchange are examined. For this purpose, the effect of five recipes with the information disclosure record companies, publishers disciplinary accepted in Tehran Stock Exchange, received telephone orders using Contact Center Brokerage, regulations pertaining to applicants for purchase of major trading stocks and shares priority Tehran Stock Exchange and OTC consisted of 6 females and 4 notes and purchases of securities in the period 01.01.1386 to 31.03.1392 has been studied.
Using data from 164 companies listed in Tehran Stock Exchange recipes Mlamlaty results show a significant impact on the liquidity of the Securities Exchange Act of shares.

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش به عنوان یکی از کلیدی ترین گواهینامه های ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته می شود به این دلیل که آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش، وظیفه ی سنجش متقاضیان تصدی سمت کارشناس عرضه و پذیرش در نهادهای مالی را برعهده دارد. باید خاطر نشان کرد که نیروی انسانی متخصص و کارآمد، برای نهادهای مالی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، به عنوان یک نیاز و عامل تاثیرگذار برون سازمانی جلوه می کند زیرا بسیاری از ضوابط پذيرش سهام در بورس عملکردهای درون سازمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در سلامت و کارایی بهتر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد.

بهره وری و افزایش کارایی یک نهادمالی مستلزم بکارگیری منابع انسانی ماهر و توانمند است؛ به عبارت دیگر نیروی انسانی کارآمد با انجام اقدامات مثبت و اثربخش، زمینه و امکان افزایش بهره وری نهادهای مالی را فراهم می نماید. دنیایی که هم اکنون در آن زندگی می کنیم دنیای سازمان هاست و متولیان این سازمان ها، انسان ها هستند. از جمله عوامل اصلی و بنیادین ارتقاء کارآمدی و افزایش رشد و توسعه در سازمان ها، استفاده از نیروهای کارآمد، ماهر و اثربخش است.

نهادهای مالی بازارسرمایه نیز به عنوان زیرمجموعه ای از جامعه مدرن امروزی از این امر مستثنی نیستند و بزرگترین دارایی هر نهادمالی دانشی است که سرمایه‌های انسانی آن نهادها دارند چون منابع انسانی متخصص می توانند حلال مشکلات باشند و بالعکس نیروی انسانی ضعیف و ناکارآمد، سازمان را با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌کند.

اخذ گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

سرمایه انسانی می‌تواند حتی با داشتن کمترین امکانات، یک نهادمالی را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد اما اگر سرمایه انسانی، هماهنگی کامل با اهداف نهادمالی را نداشته باشد، نمی‌توان انتظار رسیدن به اهداف تعیین‌شده نهادمالی مورد نظر را با ضریب خطای اندک و جزیی داشت.

کارآمدی و رشد و پیشرفت در نهادهای مالی بازار سرمایه رابطه مستقیمی با منابع انسانی جذب شده در این نهادها دارند به گونه ای که اگر نیروی انسانی مورد نیاز این نهادها به درستی جذب و استخدام شوند و آموزش دیده باشند، ساختار پرقدرتی از یک نهادمالی موفق و پیشتاز ارائه می دهند. به رغم افزایش سطح کارآمدی نهادهای مالی به واسطه بهره گیری از فناوری های پیشرفته، عنصر انسانی کماکان به عنوان عالی ترین سرمایه هر نهادمالی مرتبط با بازار سرمایه محسوب می شود.

به همین خاطر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی و ناظر بر فعالیت های بازار سرمایه،دادن مجوز فعالیت به نهادهای مالی شامل: شرکت های کارگزاری، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، هلدینگ ها، شرکت های تامین سرمایه، موسسات رتبه بندی، شرکت های پردازش اطلاعات مالی و شرکت های مشاور سرمایه گذاری و. را به استخدام افراد متخصص و حرفه ای که دارای گواهینامه های معتبر هستند، مشروط کرده است.

از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار برای شناسایی افراد متخصص و حرفه ای بازار سرمایه، که دارای تخصص و توانمندی لازم برای استخدام در نهادهای مالی هستند، در طی سال و در چند نوبت اقدام به برگزاری آزمون و ارائه ی گواهینامه های مختلف می کند تا نهادهای مالی بتوانند از تخصص داوطلبانی که این گواهینامه ها را کسب می کنند، استفاده کنند.

در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار آزمون های تخصصی بازار سرمایه را در 7 عنوان برگزار می کند که شامل: گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش، تحلیلگری بازار سرمایه، معامله‌گری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار می باشد.

عرضه و پذیرش سهام در بورس

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش چیست؟

یکی از گواهینامه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای داوطلبان در نظر گرفته است، گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش است. جامعه ی هدف و مخاطب گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش، آن گروه از متقاضیان علاقه‌مند به تصدی مشاغلی مانند سمت کارشناس عرضه و پذیرش در یکی از شرکت‌های دارای مجوز مشاور عرضه یا مشاور پذیرش در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس هستند.

این افراد می بایست قبل از اینکه در شغل ذکر شده مشغول به کار شوند، در آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش شرکت نموده و با موفقیت در آزمون، گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش را کسب کنند. در واقع اخذ گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش از پیش شرط های فعالیت شغلی به عنوان کارشناس عرضه و یا به عنوان کارشناس پذیرش در بازار سرمایه می باشد.

پیش نیاز گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

لازم به ذکر است که پیش نیاز دریافت گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش در صورت قبولی در آزمون مربوطه، داشتن گواهینامه اصول بازار سرمایه است. به این معنا که اگر داوطلبی در آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش حدنصاب لازم را برای قبولی کسب کند، تنها در صورتی گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش به این داوطلب داده می شود که گواهینامه اصول بازار سرمایه را کسب کرده باشد.

در غیر اینصورت به مدت 2 دوره آزمون از زمان قبولی در آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش این داوطلب فرصت خواهد داشت تا با ثبت نام و شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه و قبولی در آن، گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش خود را دریافت نماید. به طور خلاصه می توان گفت که پیش نیاز آزمون و گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش به صورت زیر است:

پیش نیاز اخذ گواهینامه: دارا بودن گواهینامه اصول بازار سرمایه

پیش نیاز شرکت در آزمون: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تامین مالی از طریق عرضه در بورس

تعداد پرسش های آزمون:

تعداد سوالات مطرح شده در این آزمون، 40 پرسش است.

مدت زمان آزمون:

زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ به سوالات این آزمون، 50 دقیقه است.

معافیت ها:

برخلاف آزمون معامله گری و آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش هیچگونه معافیتی برای داوطلبان در نظر نگرفته است.

سرفصل های گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش:

منبع اصلی طراحی سوالات برای آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش، قوانین و مقررات عرضه و پذیرش بازار سرمایه است و داوطلبانی که به دنبال موفقیت و کسب حد نصاب قبولی در این آزمون هستند بایستی بر روی قوانین و مقررات عرضه و پذیرش بازار سرمایه تسلط کامل داشته باشند؛ در ادامه تعدادی از سرفصل های اصلی که برای گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش ضروری است، آورده شده است:

 • آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 • آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 • دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران
 • دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران
 • دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
 • ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
 • مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار
 • ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری در بورس
 • دستورالعمل انتشار اوراق اجاره
 • دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط
 • مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه
 • دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار
 • دستور العمل صدور مجوز و فعالیت مشاوره پذیرش
 • دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه
 • دستور العمل انتشار اوراق مرابحه
 • آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه
 • دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • دستورالعمل انتشار اوراق رهنی
 • دستور العمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

حد نصاب قبولی در گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش:

داوطلبان برای قبولی در این آزمون بایستی حد نصاب 50 از 100 را بدست بیاورند.( پنجاه درصد)

استخدام دارندگان گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش

کاربرد گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش:

متقاضیانی که به دنبال استخدام شدن در سمت کارشناس عرضه و پذیرش در شرکت‌های دارای مجوز مشاور عرضه یا مشاور پذیرش در بورس کالای ایران، بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هستند، بایستی در این آزمون شرکت کرده و گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش را کسب کنند. به این دلیل که سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای مالی را ملزم به استفاده از افرادی کرده است که گواهینامه های مورد نظر را کسب کرده باشند.

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به دلیل مزیت های فراوانی که در بازار سرمایه وجود دارد، همواره به دنبال این هستند که فعالیت های اقتصادی خود را در بازار سرمایه انجام دهند و در این بازار بتوانند پذیرش شوند.

کارگزاری های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، واحدی به نام پذیرش در مجموعه خود دارند و وظیفه ی اصلی این بخش، این است که فرآیند های پذیرش شرکت های متقاضی را از مرحله مشاوره، جمع آوری اطلاعات و مدارک و اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار را به طور کامل و دقیق انجام دهد و تمام مراحل را پیگیری کند؛ به عبارت ساده تر می توان گفت که کارشناس و مشاور پذیرش نقش واسطه و پل ارتباطی بین شرکت های متقاضی پذیرش و بازار سرمایه را بازی می کند

از طرف دیگر با پیشرفت و توسعه روش های تامین مالی، بنگاه های اقتصادی، صنایع و واحد های بزرگ تولیدی به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه هستند؛ بنابراین شرکت ها برای انتشار و عرضه اوراق بهادار یا محصول و کالای تولیدی خود، نیاز به متصل شدن به بازار سرمایه دارند و وظیفه ی اصلی کارشناس و مشاور عرضه در کارگزاری ها، دادن مشاوره به شرکت های متقاضی و انجام دادن مراحل عرضه اوراق و یا محصولات این شرکت ها است.

گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش، کاربردهای زیادی دارد و افرادی که این گواهینامه را کسب می کنند می توانند در سمت های مختلفی در نهادهای مالی ( کارگزاری ها، تامین سرمایه ها و. ) استخدام شوند؛ به طور خلاصه مشاغلی که دارندگان گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش می توانند در آن مشغول به کار شوند در این قسمت آورده شده است:

فرا بورس چیست؟

فرا بورس اصطلاحی که در بازار های جهانی OTC گفته می شود که اختصار کلمه over the counter می باشد. فرا بورس در واقع به معاملاتی گفته می شود که در بازارهای مالی خارج از بورس اوراق بهادر انجام می شود.

شرکت ها و موسساتی که بنا به هر دلیلی شرایط عرضه سهام در بورس را ندارند با ورود به فرابورس اقدام به داد و ستد می کنند.

فرابورس به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه ابزارهای تامین مالی متنوعی را برای بنگاه های اقتصادی فراهم آورده و بر اساس شرایط گزینه های مناسبی را به منظور بهره مندی حداکثری از مزایای بازار سرمایه پیشنهاد می کند.

هدف فرابورس

از مهم ترین اهداف راه اندازی فرا بورس سازمان‌دهی شرکت‌هایی که تمایل دارند در بازار سرمایه فعالیت کنند ولی شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند و نظارت در فرابورس کمتر از بورس است.

گزارش ‌گیری در سال مالی شرکت‌ های بورس نیاز به انتشار تعداد بیشتری گزارش هستند و به همین دلیل شفافیت بیشتری دارند. این موضوع خود باعث می شود که ریسک سرمایه ‌گذاری در فرابورس بیشتر از بورس باشد.

فرابورس در جهان OTC گفته می شود.

مزایای سرمایه گذاری در فرا بورس

حضور بازارهای مالی بسیار متنوع در فرا بورس یکی از جاذبه های سرمایه گذاری در فرا بورس می باشد. سهامداران می‌توانند در شرکت‌های مختلف سرمایه‌ گذاری کرده که این امر منجر می شود که ریسک سرمایه ‌گذاری کاهش یابد.

شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس از پرداخت ۱۰ درصد مالیات معاف هستند. نکته قابل توجهی هم برای شرکت ها بوده و هم سهامداران چرا که این معافیت در معامله ای که اتفاق می افتد تاثیر مستقیمی دارد. موضوع دیگری که ازمزایای سرمایه گذاری در فرابورس مباشد این است که صاحبان سهام در شرکت‌های فرابورس نسبت به سهامی که در اختیار دارند در مجمع عمومی حق رأی خواهند داشت.

در یک درجه بندی می توان عنوان کرد که سود سهام، افزایش قیمت سهام، تنوع سرمایه‌گذاری، اطمینان از محل سرمایه ‌گذاری، معافیت مالیاتی، حق خرید سهام جدید و نوسان‌های روزانه قیمت سهام از مزایای سرمایه گذاری در فرابورس است.

فرابورس در ایران

فرا بورس در ایران

فرا بورس در ایران شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای مشابه در دنیا دارد، در واقع فرابورس در ایران در حد و اندازه بورس ظاهرشده است. شرکت های بسیاری در این بازار حضوری پر رنگ دارند و بر اساس قوانین بازار فرا بورس به انجام معاملات می پردازند.

تعداد بسیار قابل ‌توجهی اوراق بدهی در فرابورس ایران معامله می‌شوند و این شرکت را به یک بورس کامل تبدیل کرده است. بر اساس قانون بازار بورس اوراق بهادار مبنی بر اداره بازارهای خارج از بورس توسط نهادی متمرکز، شرکت فرا بورس ایران در سال ۱۳۸۷ تأسیس شد.

شرکت فرابورس ایران نیز همچون سایر بورس‌های فعال کشور با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. فرابورس ایران توانمندی های زیادی دارد که می‌تواند نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی را برآورده نماید.

از مهم ترین کارهایی که در فرا بورس ایران اتفاق می افتد پذیرش سهام شرکت‌های سهامی عام در فرابورس است. ضوابط حاکم بر پذیرش شرکت‌ها در فرا بورس ایران به‌گونه‌ای است که طیف وسیعی از شرکت‌ها قادر به احراز شرایط و پذیرش در آن هستند.

ضوابط ساده‌تر و تنوع در شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس ایران امکانی را فراهم کرده تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با کسب حداقل شرایط به سرعت به این بازار مالی وارد شده و از تمامی مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار مبادلات اوراق بهادار بهره‌مند شوند.

معرفی انواع بازارهای فرا بورس

بازار اول

سهام شرکت‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرش می‌شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند. نوسان قیمت در این بازار ۵ درصد بدون حجم مبنا است. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار، حداقل ۱۰ میلیارد ریال بوده و یک سال از زمان بهره‌برداری آن‌ها گذشته و زیان انباشته ندارند.

شامل سهام شرکت‌های سهامی عام است. سهام شرکت‌های زیان‌ده، تازه‌تأسیس و آن‌هایی که با ضوابط پذيرش سهام در بورس افزایش سرمایه قصد تبدیل از سهامی خاص به سهامی عام دارند در بازار دوم پذیرفته می‌شود. آخرین سرمایه ثبت شده شرکت‌های بازار دوم، حداقل یک میلیارد ریال است.

بازار پایه یکی از بازارهای فرابورس است که جهت عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار ایجاد شده است. شرکت‌های این بازار فرایند پذیرش را طی نمی‌کنند و به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • شرکت‌هایی که در بازار بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش ندارند.
 • شرکت‌هایی که درخواست پذیرش ندارند و به دلیل الزام قانونی باید در بازار پایه درج شوند.
 • شرکت‌هایی که به دلیل از دست دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس، لغو پذیرش می‌شوند. مقررات ارائه اطلاعات در بازار پایه، به مراتب آسان‌تر از بازار اول و دوم است و طبعاً ریسک بیشتری نیز در این بازار وجود دارد.

بازار عرضه، محلی شفاف و امن برای انجام معاملات عمده آن دسته از اوراق بهاداری است، که شرایط یا امکان پذیرش در فرابورس را ندارند.

سوالات متداول

بله شرکت های حاضر در فرابورس نیز افزایش سرمایه دارند.

فرابورس ایران یکی از ارکان بازار سرمایه کشور ایران به‌شمار می‌رود که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به فعالیت مشغول است.

شرکت هایی که هنوز شرایط حضور در بورس را ندارند، در فرابورس شرکت می کنند

نحوه انجام معامله در فرابورس تفاوتی با بورس ندارد. با همان روالی که شما در بورس سهام می‌خرید، می‌توانید با همان روال سهام شرکت‌هایی که در فرابورس پذیرفته شده‌اند را نیز خریداری کنید.

ضوابط ورود کسب‌ و کار‌های اینترنتی به فرابورس نهایی می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس ایران ؛ گفت: در حال حاضر شرکت‌های اینترنت محور یک روند غالب را در اقتصاد دنیا تشکیل می‌دهند، در کشور ما نیز باید این روند ادامه پیدا کند؛ بنابراین باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌ها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند و از مزایای آن مانند ارزشیابی و قیمت‌گذاری بهره‌مند شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت پذیرش شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در فرابورس به کجا رسید؟ بیان کرد: فرابورس در تعامل با کار گروهی است که این کارگروه در زیر مجموعه معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است و این کارگروه مشخصاً برای ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی است، فرابورس با این کارگروه در حال تدوین ضوابط ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه است.

معاون پذیرش فرابورس ایران ادامه داد: در چندین هفته آینده می‌توانیم منتظر باشیم که ضوابط نهایی ورود شرکت‌های اینترنت محور به بازار تدوین شود و تا چندین ماه آینده بسیاری از این شرکت‌ها در فرابورس ایران می‌توانند سهام شان را عرضه کنند.

اسماعیل زاده به این پرسش که در شهریور ماه سال ۹۹ اولین شرکت اینترنتی قرار بود سهام شرکت را در فرابورس عرضه کند به چه دلیل این اتفاق نیفتاد؟ پاسخ داد: در شهریور ۹۹ هنوز شرکتی پذیرش نشده بود که بخواهد روی تابلو سهامش را عرضه کند معمولاً زمانی که هیئت پذیرش تصمیم به پذیرش یک شرکت می‌گیرد تا زمانی که عرضه سهام اتفاق بیفتد ۳ تا ۶ ماه یا

حتی ۹ ماه زمان می‌برد که این بسته به شرایط شرکت و بازار دارد، و اولین شرکتی که پذیرفته شد در دی ماه ۹۹ یک شرکت تاکسی اینترنتی بود.

وی در رابطه با علت طولانی شدن گفت: ضوابط ورود شرکت‌ها تا حدودی تنظیم نشده است که در حال حاضر در تعامل با کارگروه در حال نهایی کردن ضوابط هستیم به اضافه اینکه تعدادی از شرکت‌ها برای فرآیند پذیرش تشکیل مدارکشان را انجام نداده‌اند.

اسماعیل‌زاده در پاسخ به این پرسش که فرابورس چه برنامه‌ای در آینده برای پذیرش شرکت‌های اینترنتی دارد؟ پاسخ داد: فرابورس هم پای شرکت‌های اینترنتی درگیر پذیرش سهام این شرکت‌ها است و ضوابط پذيرش سهام در بورس در حال حاضر در مرحله تدوین ضوابط پذیرش این شرکت‌ها هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که زمان ورود اولین شرکت اینترنتی به فرابورس چه زمانی است؟ گفت: ضوابط تا آخر تابستان نهایی می‌شود شرکت‌های اینترنتی باید درخواست بدهند یا درخواست خودشان را به روز رسانی کنند کنند اگر از الان شرکت‌ها درخواست ضوابط پذيرش سهام در بورس بدهند به نظر می‌رسد می‌توانیم شرکت‌ها را تا آبان ماه در هیئت پذیرش داشته باشیم؛ و هیئت پذیرش در رابطه با پذیرش این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد

اسماعیل زاده در پاسخ به این پرسش که از اول سال ۱۴۰۰ تا به الان چند شرکت در فرابورس پذیرش شده اند؟ بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا تیر ماه، ۱۴ شرکت در فرابورس ایران پذیرش شده اند و با توجه به درج‌هایی که در این چند روزه انجام داده ایم، ۲۴‌یا ۲۵ درج در فرا بورس داشته ایم.

بهینه سازی فرآیند پذیرش به معنای تسهیل نیست!

معاون پذیرش فرابورس ایران به این پرسش که برای بهبود فرآیند پذیرش آخرین تغییری که صورت گرفته چه زمانی بوده است؟ پاسخ داد: تسهیل پذیرش برای شرکت ها را نمی توان فقط به عنوان تسهیل یاد کرد بلکه بهتر است از آن به عنوان بهینه سازی نام ببریم.

وی افزود: اگر تسهیل در پذیرش به این معنی باشد که هر شرکتی با هر وضعیتی به فرابورس آمد را بپذیریم و بعد سهامداران چند میلیونی که در بازار سرمایه هستند، درگیر ریسک‌های غیر قابل کنترل بعضی از شرکت‌ها شوند اشتباه است. اصلا تسهیل به این معنی نیست که هر شرکتی با هر شرایطی را با سهل گیری پذیرش کنیم.

اسماعیل زاده ادامه داد: منظور از بهینه سازی، بهینه کردن ساختار پذیرش، فارغ از قوانین، تیم اجرایی و امثال این موارد است.در حوزه استارتاپ‌ها در حال حاضر قوانین را مشخص‌تر می‌کنیم، که شرکت ها بتوانند حضور داشته باشند، فضایی را فراهم می‌کنیم که شرکت پروژه‌ها نیز بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. یعنی پروژه‌هایی که در واقع در یک درجه‌ای از تکمیل هستند و نیاز به تامین مالی دارند و دارای نتیجه اقتصادی نیز هستند، بتوانند با نظارت‌هایی در دستور العمل تایید ‌شوند.

معاون پذیرش فرابورس ایران گفت:گروه کارشناسی فرابورس را تقویت می‌کنیم، نفرات، ساختار و مشاوران را آموزش می‌دهیم که آمادگی لازم را داشته باشند تا برای فرآیند پذیرش، تشکیل پرونده انجام نداده‌اند.

اسماعیل زاده در رابطه با آخرین به روز رسانی های در فرآیند پذیرش تاکید کرد: فرابورس به صورت مستمر در حال تغییر فرآیند پذیرش است که آخرین آن هفته گذشته بوده که بیشتر این تغییرات در راستای بهینه سازی، افزایش نفرات و بهبود ساختار بوده است.

ضوابط پذيرش سهام در بورس

لوگو-فارس-تجارت-امجد1.3

 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : دولت مدعی افزایش ۸۰۰ درصدی درآمد نفتی و کاهش تورم شد
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : نخست وزیر انگلیس، در اواخر امروز برخی از برنامه‌های اقتصادی خود را تغییر خواهد داد
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : گفته میشود تمامی سرویس های پیامک کوتاه در سراسر کشور(بجز خدمات بانکی دو دولتی)قطع شده است
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : علم الهدی: جریان بی‌مذهبی که در خیابان هستند؛ دنبال پناهندگی‌اند
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : بورل: سرکوب خشونت‌آمیز (معترضان) باید فورا متوقف شود. معترضان باید آزاد شوند
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : مدیر عامل شستا در بازدید از شیرین دارو
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : پوتین: ما در حال توسعه خطوط لجستیکی جدید بین کشور‌های آسیایی و تقویت مشارکت تجاری با این کشور‌ها هستیم
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : رئیسی در دیدار ضوابط پذيرش سهام در بورس با علی اف: با هرگونه حضور نظامی بیگانه در منطقه قفقاز تحت هر پوششی مخالفیم
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : وزارت اقتصاد آلمان: بحران انرژی و افزایش فشارهای تورمی به شدت به خانوارها ضربه می زند و اینها مسائلی نیستند که به این زودی ها از بین بروند
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : اردوغان: من با پوتین برای راه اندازی یک قطب در گاز ترکیه به توافق رسیده ام
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : پیام تهدیدآمیز و محرمانه ایران به پایتخت‌های اتحادیه اروپا
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : بورل: به اوکراین حمله اتمی شود، ارتش روسیه نابود می‌شود
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : آمار اقتصادی اتاق بازرگانی تهران
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : فقط حدود یک پنجم متقاضیان مسکن حمایتی قسط اول را واریز کرده‌اند
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : وزیر خارجه آمریکا: در حال بررسی تبعات اقدام عربستان در اوپک پلاس هستیم
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : صندوق بین‌المللی پول/ تداوم تورم ۴۰درصدی در ایران
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : کازیمیر از بانک مرکزی اروپا: افزایش۰.۷ درصدی نرخ بهره در اکتبر مناسب است
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : زیان انباشته بانک های دولتی در کدال
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : ایلان ماسک در توییتر اعلام کرد که استارلینک چند ترمینال فعال داخل ایران دارد!
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : رییس هتلداران: حتی یک رزرو هم برای میزبانی کیش در جام جهانی قطر نداشته ایم!
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : محسن رضایی: امروز سازمان «سیا»، تمامی نیروهای خود را وارد کشورهای اطراف ایران کرده است
 • ۲۲ مهر ۱۴۰۱ : حملات پهپادی-موشکی روسیه به اوکراین
 • ۲۱ مهر ۱۴۰۱ : افراد تحریم شده از سوی وزارت خارجه کانادا
 • ۲۱ مهر ۱۴۰۱ : محکومیت برای نهادهای مالی
 • ۲۰ مهر ۱۴۰۱ : با انتشار استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا؛ محورهاى مربوط به ایران مشخص شدند
 • ۲۰ مهر ۱۴۰۱ : ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۸ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان افزایش یافت
 • ۱۹ مهر ۱۴۰۱ : سامان دهی اشتغال کرمانشاه در کانون توجه دولت مردمی
 • ۱۹ مهر ۱۴۰۱ : در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی به ریاست دکتر رئیسی مقرر شد
 • ۱۹ مهر ۱۴۰۱ : ضرغامی: مردم اگر نخواهند امر به معروف شوند، چه کسی را باید ببینند؟
 • ۱۹ مهر ۱۴۰۱ : در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های داخلی توسط دولت تقویت و برای حضور بیشتر کاربران داخلی تمهیدات و تسهیلات لازم پیش‌بینی شود
 • ۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • ۶:۳۶ قبل از ظهر

رویه اجرایی مواد ۳۸ و ۳۹ مکرر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

رویه اجرایی مواد ۳۷ و ۳۸

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۹ مکرر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بو رس اورا ق بهادار تهران، این رویه اجرایی در ۳ فصل، ۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ به تصویب هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران رسید.

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ . اصطلاعات و واژه های تعریف شده در ماده ۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و ماده ۱ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان با همان تعاریف در این رویه اجرایی به کار میرود . سایر واژه ها و اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند؛

 1. بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)
 2. ناشر: ناشر پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران
 3. فرآیند تعلیق: فرآیندیست که از زمان عدم رعایت الزامات پذیرش و افشا به شرح موارد مندرج در این رویه شروع و طی آن ناشر فرصت دارد حداقل الزامات تعیین شده را رعایت نماید. در غیر این صورت نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد. در طول این فرآیند معامله بصورت عادی صورت میپذیرد و فهرست نماد های مشمول فرآیند مذکور بصورت روزانه در سایت بورس ها جهت اطلاع عموم اعلام میگردد؛

فصل دوم – موارد مرتبط با الزامات پذیرش

ماده ۲. عدم رعایت حداقل سه مورد ازالزاملات دستورالعمل گذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر موجب میشود نماد معاملاتی ناشر پذیرفته شده در بازار دوم وارد فرآیند تعلیق شود؛

 1. سرمایه ثبت شده
 2. نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها
 3. مثبت بودن جریان خالصوجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی طی دو سال مالی اخیر
 4. تعداد سهامداران
 5. داشتن حداقل یک بازارگردان
 6. درصد سهام شناور آزاد

تبصره ۱: بورس موظف است موارد مندرج در ماده ۲ را در پایان مقاطع ۳ ماهه منتهی به تیر، مهر، دی و فروردین هر سال بررسی نموده و حداکثر تا یک هفته پس از پایان مقاطع ۳ ماهه فوق الذکر، نماد معاملاتی ناشران را وارد فرآیند تعلیق نمایید. برای سهام شناور آزاد، میانگین ۴ دوره قبل مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: الزام داشتن حداقل یک بازارگردان ناظر بر شرکت میباشد که سهام آنها را از تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ در بورس پذیرفته میشوند.

تبصره ۳: بورس حداکثر تا پایان هر هفته مستندات ارسالی لاز سوی ناشران که در فرآیند تعلیق قرار دارند را مبتنی بر رعایت الزامات پذیرش، بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط خروج از فرایند تعلیق، نماد شرکت را از فرآیند مذبور خارج مینماید.

تبصره ۴: در صورتی که ناشر به مدت دو سال متوالی حداقل های مورد نظر در بندهای ۱ و ۶ موضوع ماده ۲ برخوردار نباشد، بورس نماد معاملاتی آن را وارد فرآیند تعلیق مینماید.

ماده ۳: درصورتی که عملکرد ناشر در دوسال متوالی حسابرسی شده منجر به زیان شده باشدف از تاریخ انتشار صورت های مالی حسابرسی شده ناشر، نماد معاملاتی وی وارد فرآیند تعلیق میشود.

ماده ۴: بورس میتوتند حداکثر ۹ ماه به ناشر فرصت دهد تا نسبت به رفع دلایل ورود به فرآیند تعلیق اقدام نمایید. با درخواست ناشر و طبق صلاحدید بورس این مهلت حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده ۵: بورس میتواند از تاریخ ۰۱/۰۷/ ۱۳۹۶ به مدت دو سال(تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۸) به ناشران در بازار دوم که سرمایه انها بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال و سهام شناور آزاد آنها بین ۵ تا ۱۰ درصد است، فرصت دهد تا الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار را براورده نمایند.

فصل سوم – موارد مرتبط با الزامات افشا

ماده۶. عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع ماده ۷ الی ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازان بورس ، موجب ارایه تذکر کتبی به ناشر و وارد شدن نماد معاملاتی وی در فرآیند تعلیق میشود. ضوابط تعیین شده در این خصوص به شرح زیر می باشد؛

 1. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۷ در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دو ماهه به ناشر، مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. در صورت دریافت نامه از ناشر مبتنی بر اعطای فرصت مجدد، این مهلت به صلاحدید بورس حداکثر تا ۱ ماه دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 2. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالیموضوع بند۳ ماده ۷ در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت سه ماهه به ناشر، مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد مکعاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 3. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوع بند ۵ ماده ۷ در مهلت مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دو هفته ای به ناشر ، مکاتبات مربوط را نتشر مینماید. در صورت دریافت نامه از ناشر متنی بر اعطای فرصت مجد، این مهلت به صلاحدید بورس حداکثر تا یک هفته ی دیگر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 4. در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع بند ۶ ماده ۷ طی سه دوره متوالی یا پنج دوره متناوب در طول یک ستال گذشته، نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 5. در صورت عدم افشای اطلاعات و صورت های مالی موضوه بندهای ۱-۷ و ۲-۷ ماده ۷ در مهلت مقرر بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت دو ماهه به ناشد مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. این مهلت به صلاحدید بورس حداکثر تا ۱ ماه قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 6. در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع بند ۳-۷ ماده ۷ طی ۴ دوره متوالی نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد
 7. در صورت عدم افشای اطلاعات موضوع ماده ۹ در مهات مقرر، بورس ضمن ارسال تذکر کتبی و دادن فرصت یک هفته ای به ناشر مکاتبات مربوط را نتشر مینماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشر تعلیق میگردد.
 8. در صورت عدم افشای اطلاعات ۱۲ و ۱۲ مکرردر مهلت مقرر، بورس ضمن تذکر کتبی و دادن فرصت یک ماهه به ناشر ، مکاتبات مربوط را منتشر مینماید. این مهلت غیر قابل تمدید است. پس از پایان مهلت فوق نماد معاملاتی ناشد تعلیق میگردد.

تبصره ۱: بورس موارد عدم رعایت الزامات دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات را ضوابط پذيرش سهام در بورس طی تذکر کتبی حداکثر ظرف مدت دو روز کاری پس از پایان مهلت مقرر در دستور العمل فوق الذکر به ناشر ارسال و و درخواست ارایه اطلاعات شفاف سازی می نماید. در صورتی که ناشر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت تذکر، اطلاعیه شفاف سازی منتشر نکند، بورس ملزم به افشای عدم ضوابط پذيرش سهام در بورس پاسخگویی ناشر و کلیه مکاتبات مربوطه میباشد.

تبصره ۲: چنانچه مجموع دارایی هاو درآمد های عملیاتی شرکت اصلی و شرکت های فرعی افشا شده بیش از ۷۶ درصد مجموع دارایی ها و درآمد های عملیاتی تلفیقی گروه بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده باشد ، بورس ملزم به تعلیق نماد معاملاتی ناشر بر اساس بند ۵ نمیباشد .این نسبت برای دوره میانی ۶ ماهه نیز قابل تعمیم خواهد بود.

تبصره ۳: در صورت اطلاع بورس یا سازمان از عدم افشای اطلاعات موضوع مواد ۸، ۱۰و ۱۱،بورس مراتب را به ناشر متذکر شده و مکاتبات مربوط را افشا می نماید. در صورت عدم افشای اطلاعات معوق توسط ناشر، بورس نماد معاملاتی ناشر را مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران متوقف می نماید.

تبصره ۴: در مواردی که به تشخیص بورس به دلیل ابهام اساسی خارج از عملکرد و اقدامات ناشر، اطلاعات و صورت های مالی ناشر افشا نشده باشد، بورس میتواند پس از اطلاع و ارایه دلایل به سازمان، مهلت ارایه شده به ناشر به افزایش دهد و همزمان مراتب را برای عموم نیز اعلام کند.

تبصره ۵: چنانچه در پایان مهلت ارایه شده از سوی بورس، ناشر اطلاعات کامل تر را افشا نموده باشد(بخشی از اطلاعات معوق افشا نشده باشد) بورس میتواند نماد معاملاتی ناشر را از شمول فرآیند تعلیق خارج نماید.

ماده ۷: بورس موظف است فهرست نمادهایی که توسط سازمان تعلیق میگردد را به همراه شرکت های مشمول فرآیند تعلیق افشا نماید.

ماده ۸: بورس موظف است سابقه ای از وضعیت نماد های مشمول فرآیند تعلیق را جهت هر گونه اقدام آتی نگهداری نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.