بازار فوروارد (Forward)


ابزارهای مشتقه پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های زیادی دارند و شاید استفاده از آن‌ها برای تازه‌کارها فکر خوبی نباشد. اما آشنایی کلی با این ابزارها می‌تواند ما را با جذابیت‌های بازارهای مالی آشنا کند و کمک‌مان کند تا در زمان مناسب ابزارهای مناسب برای شیوه سرمایه‌گذاری خودمان را انتخاب کنیم و بازدهی سرمایه‌مان را به حداکثر بازار فوروارد (Forward) برسانیم

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات قراردادهای مشتقه

قراردادهای مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می‌شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می‌گیرند. دارایی پایه می‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت‌وساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد.

امروزه اوراق مشتقه در قالب چهار نوع قرارداد مشتقه اصلی مورد معامله قرار می‌گیرند که عبارتند از: الف - قراردادهای آتی (Futures) ب - قراردادهای سلف (Forwards) ج - قراردادهای اختیار معامله (Options) د - قراردادهای معاوضه (Swaps) قراردادهای مشتقه فوق در مکان‌های زیر قابل معامله هستند:
بورس اوراق بهادار
بورس کالا
فرابورس (OTC)
انواع قراردادهای مشتقه

قرارداد آتی (Futures Contracts): قراردادی است که در آن دوطرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص(تعیین شده طبق ضوابط رسمی بورس) و با یک قیمت مشخص (تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) یک کالا با کیفیت مشخص(تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس) را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می‌گیرند و به نوعی نوسان‌های شدید قیمت کالا در آینده را کاهش می‌دهند. در این نوع قرارداد، پول، کالای مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمی‌شود ولی هر دوطرف معامله برای حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، ودیعه‌ای به اتاق پایاپای به‌عنوان وجه تضمین حسن انجام قرارداد می‌سپارند. برخی از قراردادهای آتی، قابل معامله و واگذاری به دیگران در بورس (بازار دست دوم) هستند لذا این نوع قراردادها به‌عنوان ابزارهای سفته بازی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پیمان آتی (Forward Contracts): اصطلاحی که سازمان بورس به‌کار می‌برد: قراردادی است که در آن دوطرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص(توافقی است طبق ضوابط بازار غیررسمی بورس) یا یک قیمت مشخص (توافقی است طبق ضوابط بازار غیررسمی بورس) یک کالا با کیفیت مشخص(توافقی است طبق ضوابط بازار غیررسمی) را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قرارداد‌ها در بازارهای غیررسمی یا خارج از بورس صورت می‌گیرند و معمولا به‌علت اعتبار بالای دوطرف معامله، کل مبلغ در زمان تحویل کالا در سررسید پرداخت می‌شود.

قراردادهای سلف: قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص(توافقی است) و با یک قیمت مشخص (توافقی است) یک کالا با کیفیت مشخص (توافقی است) را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قرارداد در بازار غیررسمی(خارج از بورس) در کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد. در این قراردادها کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحویل‌دهنده کالا پرداخت می‌شود، یعنی تحویل‌دهنده کالا در ابتدا پول را می‌گیرد و در سررسید، کالا را تحویل می‌دهد. معاملات سلف به نوعی در شمار قراردادهای آتی قرار می‌گیرند. البته میان معاملات سلف و قراردادهای آتی تفاوت‌هایی وجود دارد. از آنجا که معاملات سلف در اغلب کشورها در خارج از بورس انجام می‌شود، فاقد استانداردهای لحاظ شده در قراردادهای آتی هستند. بنابراین دوطرف معامله می‌توانند قرارداد را به نحو دلخواه و براساس نیاز خود به‌صورت توافقی تنظیم کنند. در معاملات آتی، اتاق پایاپای (نهاد تسویه) وجود دارد که مبلغی را به‌عنوان ودیعه از هر دوطرف در هنگام عقد قرارداد دریافت می‌کند، درحالی‌که در قرارداد سلف، اتاق پایاپای موجود نیست و هر طرف مستقیما نسبت به دیگری مسئول است. قراردادهای آتی در بورس کالا، تحت مقررات و نظارت کمیته معاملات است اما بازارهای سلف تحت مقررات و ضوابط خاصی نیستند.

قراردادهای استصناع: قراردادی است که در آن دوطرف تعهد می‌کنند که در یک تاریخ مشخص (توافقی است) و با یک قیمت مشخص (توافقی است) یک کالا با کیفیت مشخص(توافقی است) را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار معمولا نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قرارداد در بازار غیررسمی (خارج از بورس) در کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد. در این قرارداد کل مبلغ مورد‌معامله به‌صورت قسطی تا سررسید به تحویل‌دهنده کالا پرداخت می‌شود.

قراردادهای معاوضه‌ای (Swap Contracts): قراردادی است که در آن دوطرف متعهد هستند که برای مدت مشخص(توافقی است)، دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص(توافقی است) به نسبت تعیین شده، معاوضه کنند. پس از سررسید قرارداد دو دارایی یا منافع این دو دارایی به صاحبان اولیه آنها برمی‌گردد. این دارایی‌ها می‌توانند فیزیکی مثل گندم، طلا، نفت، چوب و. یا مالی مثل اوراق قرضه، مشارکت، وام‌و. باشند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. این قرارداد به‌صورت غیررسمی(خارج از بورس) انجام می‌گیرد.

اوراق اختیار خرید

قراردادهای اختیار خرید (Call Option): قراردادی است که صاحب اختیار(خریدار اختیار خرید) پس از پرداخت مبلغی مشخص(تعیین‌شده توسط بازار رسمی بورس) به فروشنده اختیار، این حق را پیدا می‌کند که تا زمانی مشخص(تعیین‌شده توسط بازار رسمی بورس)، دارایی رسمی مشخص را با کیفیت مشخص با قیمت مشخص (تعیین شده توسط بازار رسمی بورس) اگر بخواهد از فروشنده اختیار، خریداری کند. این صرفا یک حق یا امتیاز خرید است نه اجبار. فروشنده اختیار خرید تا زمانی که خریدار اختیار خرید حق خود را اجرا نکرده، هیچ تعهدی در این قرارداد ندارد. زمانی که خریدار اختیار خرید حق خود را اجرا کند، فروشنده اختیار خرید اجبار دارد که تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به‌عبارتی دیگر، خریدار اختیار خرید دارای یک حق است و فروشنده اختیار خرید در زمان اجرای این حق دارای تعهد می‌شود. این یک نوع تعهد احتمالی برای فروشنده اختیار خرید تلقی می‌شود. صاحب اختیار خرید (خریدار) فکر می‌کند که قیمت دارایی بالا می‌رود و فروشنده اختیار خرید فکر می‌کند که قیمت دارایی پایین می‌آید. این قرارداد به‌صورت رسمی در بورس‌های دنیا روی دارایی‌های واقعی و مالی معامله می‌شود. چنانچه صاحب اختیار به دلایل قیمت‌های بازار، از حق خود استفاده کند، حالتی ایجاد می‌شود که به آن درون پولی (in The money) اطلاق می‌شود.

قراردادهای اختیار فروش(Put option): قراردادی است که صاحب اختیار(خریدار اختیار فروش) پس از پرداخت مبلغی مشخص (تعیین‌شده توسط بازار رسمی بورس) به فروشنده اختیار، این حق را پیدا می‌کند که تا زمان مشخص (تعیین شده توسط بازار رسمی بورس) دارایی مشخص را با کیفیتی مشخص با قیمتی مشخص (تعیین شده توسط بازار رسمی بورس) اگر بخواهد به فروشنده اختیار بفروشد. این صرفا یک حق یا امتیاز فروش است نه اجبار. فروشنده اختیار فروش تا زمانی که خریدار اختیار فروش حق خود را اجرا نکرده، هیچ تعهدی در این قرارداد ندارد. زمانی که خریدار اختیار فروش، حق خود را اجرا کند، فروشنده اختیار فروش اجبار دارد که تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به‌عبارتی دیگر، خریدار اختیار فروش دارای یک حق است و فروشنده اختیار فروش در زمان اجرای این حق دارای تعهد می‌شود. این یک نوع تعهد احتمالی برای فروشنده اختیار فروش تلقی می‌شود. صاحب اختیار فروش(خریدار) فکر می‌کند که قیمت دارایی پایین می‌رود و فروشنده اختیار فروش فکر می‌کند که قیمت دارایی بالا می‌رود. این قراردادها به‌صورت رسمی در بورس‌های دنیا روی دارایی‌های فیزیکی و مالی معامله می‌شوند.اگر قرارداد اختیار معامله به‌گونه‌ای بسته شود که دارنده برگه بتواند در هر زمان (پیش از سررسید نهایی) از حق خود استفاده کند، آن را «اوراق آمریکایی» و اگر در برگ قرارداد این جمله قید شده باشد که دارنده تنها در زمان انقضا می‌تواند از آن حق استفاده کند، آن را «اوراق اروپایی» می‌نامند. گواهی اختیار معامله قابل معامله در بازار دست دوم (بورس) نیز هست.

ابزار مشتقه چیست و چه کارکردی دارد؟

ابزار مشتقه

ابزار مشتقه در بازارهای مالی، همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، ابزارهایی هستند که از یک دارایی پایه مشتق شده‌اند. شاید درک فلسفه وجودی چنین ابزارهایی برای افرادی که با بازارهای مالی آشنایی ندارند کمی دشوار باشد، اما شاید اگر خودمان را جای تاجران و کشاورزان قدیمی بگذاریم، راحت‌تر بتوانیم فلسفه این ابزارها را درک کنیم!

ابزار مشتقه چیست؟

کشاورزی را فرض کنید که تمام درآمدش از محل فروش محصولی است که در یک فصل خاص برداشت می‌کند. این کشاورز باید تمام سال منتظر فصل برداشت باشد تا به یک درآمد احتمالی از محل فروش محصول برسد. این کشاورز از یک طرف باید هزینه‌های مالی پرورش محصول را متقبل شود و از طرف دیگر باید امیدوار باشد که محصولش دچار آفت نشود یا مثلا در اثر کاهش بارندگی مقدار برداشت محصول کاهش نیابد. یا اینکه در فصل برداشت محصول، بهای محصول کاهش نیابد. به عبارت ساده‌تر، تولید و فروش محصولات کشاورزی با ریسک همراه است و ممکن است این ریسک به کاهش درآمد سالانه کشاورز منجر شود.

اما این کشاورز می‌تواند با پیش‌فروش کردن محصول ریسک کاهش درآمد را از بین ببرد و از طرف دیگر زودتر از موعد برداشت به پول برسد و بخشی از این پول را صرف هزینه‌های تولید محصول کند. در چنین حالتی، «پیش‌فروش محصول» در واقع ابزاری مالی است که کشاورز برای از بین بردن ریسک‌های تولید محصول استفاده کرده است.

کارکرد عمده ابزارهای مشتقه مالی هم در واقع همین است و هدف از طراحی و استفاده از این ابزارها کاهش ریسک معاملات است. برای نمونه بیایید ببینیم چگونه می‌شود از ابزار «اختیار معامله» برای کاهش ریسک استفاده کرد.

استفاده از ابزار اختیار معامله برای کاهش ریسک

اول بیایید ببینیم اختیار معامله چیست. اختیار معامله قراردادی برای آینده است که بر اساس آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در تاریخ معینی معامله کنند. از آنجا که هر معامله دو طرف (خریدار و فروشنده) دارد، اختیار معامله را هم به دو دسته تقسیم کرد: اختیار خرید و اختیار فروش.

ابزارهای مشتقه پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های زیادی دارند و شاید استفاده از بازار فوروارد (Forward) آن‌ها برای تازه‌کارها فکر خوبی نباشد. اما آشنایی کلی با این ابزارها می‌تواند ما را با جذابیت‌های بازارهای مالی آشنا کند و کمک‌مان کند تا در زمان مناسب ابزارهای مناسب برای شیوه سرمایه‌گذاری خودمان را انتخاب کنیم و بازدهی سرمایه‌مان را به حداکثر برسانیم

اکنون بیایید ببینیم اختیار فروش چگونه چیزی است و کسی که اختیار فروش را می‌خرد صاحب چه حقی می‌شود. خریدار یک قرارداد اختیار فروش مبلغ مشخصی به طرف مقابل پرداخت می‌کند و در برابر این مبلغ از این اختیار برخوردار می‌شود که بتواند در زمان مشخص‌شده مقداری از یک دارایی مشخص را به طرف دیگر بفروشد. فروشنده اختیار فروش هم باید در زمان تعیین‌شده آماده خرید آن دارایی با مبلغ تعیین‌شده باشد. نکته اینجاست که دارنده اختیار فروش هیچ الزام و تعهدی به فروش دارایی مورد بحث ندارد و در زمان سررسید قرارداد می‌تواند از اختیار فروش خود چشم‌پوشی کند و آن دارایی را برای خودش نگه دارد.

کمی پیچیده شد، نه؟ برای اینکه از سردرگمی خارج شویم، بیایید یک نمونه عملی را با هم مرور کنیم. فرض کنید شما امروز می‌خواهید در سهام شرکت الف سرمایه‌گذاری کنید و قیمت روز هر برگه سهم این شرکت مثلا ۵۰۰ تومان است. ارزیابی شما این است که قیمت سهام این شرکت تا سه ماه آینده ۵۰ درصد رشد می‌کند و به ۷۵۰ تومان می‌رسد. اما از آن طرف نگرانید که مبادا بازار دچار تلاطم شود و قیمت سهم کاهش یابد. در حالت عادی برای پوشش ریسک کاهش قیمت این سهم ابزاری ندارید و مجبورید با ریسک کاهش قیمت سهم سر کنید.

اما با استفاده از ابزار مشتقه اختیار فروش می‌توانید این ریسک را کاهش دهید، در واقع این ریسک را به شخص دیگری منتقل می‌کنید. به این صورت که اختیار فروش مقدار معینی از سهم شرکت الف را می‌خرید. قرارداد اختیار فروش هم به این شکل است که برای خرید اختیار فروش هر سهم ۵ تومان می‌پردازید و در مقابل این اختیار را به دست می‌آورید که در سه ماه آینده هر سهم‌تان را با مبلغ ۴۹۰ تومان بفروشید.

حال اگر در ۳ ماه آینده قیمت سهم‌تان رشد کند و مثلا به ۶۰۰ تومان یا بالاتر برسد، از اختیار فروش‌تان -که فروش به مبلغ ۴۹۰ تومان است- صرف‌نظر می‌کنید و سهام‌تان را در بازار می‌فروشید. ولی اگر قیمت سهم‌تان کاهش پیدا کند و مثلا به ۴۰۰ تومان برسد، از اختیار فروش‌تان استفاده می‌کنید و به جای اینکه سهم‌تان را در بازار و به قیمت ۴۰۰ تومان بفروشید، از اختیار فروش استفاده می‌کنید و سهم‌تان را با قیمت ۴۹۰ تومان به فروشنده اختیار فروش (طرف دیگر قرارداد اختیار فروش) می‌فروشید. پس می‌بینید که در این مثال، قرار داد اختیار فروش خیلی ساده مانند یک بیمه‌نامه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت سهام‌تان زیر ۴۹۰ تومان بیاید.

معرفی ابزارهای مشتقه

ابزار مشتقه پیچیدگی‌ها و ریزه‌کاری‌های زیادی دارند و شاید استفاده از آن‌ها برای تازه‌کارها فکر خوبی نباشد. اما آشنایی کلی با این ابزارها می‌تواند ما را با جذابیت‌های بازارهای مالی آشنا کند و کمک‌مان کند تا در زمان مناسب ابزارهای مناسب برای شیوه سرمایه‌گذاری خودمان را انتخاب کنیم و بازدهی سرمایه‌مان را به حداکثر برسانیم. در اینجا تعدادی از ابزارهای مشتقه را با هم مرور می‌کنیم:

قراردادهای اختیار معامله

اختیار معامله یکی از جذاب‌ترین ابزارها برای پوشش ریسک نوسان قیمت دارایی است که بالاتر درباره آن توضیح دادیم. یک بار دیگر به این نکته اشاره می‌کنیم که خریدار اختیار معامله (خرید یا فروش) الزام و تعهدی به اجرای معامله ندارد ولی فروشنده اختیار معامله ملزم است در صورت درخواست طرف دیگر، اقدام به معامله کند.

ابزار مشتقه قرارداد سلف

اگر بخواهیم ساده بگوییم، قرارداد سَلَف برعکس نسیه است. در نسیه کالایی را دریافت می‌کنید و قول می‌دهید که پولش را بعدا بپردازید، اما در قرارداد سلف پول یک دارایی پایه را از قبل می‌پردازید و طرف دیگر متعهد می‌شود که در زمان معین دارایی مورد نظر را تحویل شما بدهد. فایده این نوع قرارداد برای فروشنده این است که سریع‌تر به پول دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند از این پول برای پوشش هزینه‌های جاری خود استفاده کند. خریدار هم در واقع روی کالایی سرمایه‌گذاری کرده است که انتظار می‌رود در آینده با رشد قیمت همراه باشد.

نکته: این امکان وجود دارد که خریدار قرارداد سلف، دارایی پیش‌خریدشده را در قالب یک «قرارداد سلف موازی استاندارد» بفروشد. به عبارت دیگر، خریدار قرارداد سلف می‌تواند دارایی آینده خودش را به دیگری واگذار کند. به این نوع قرارداد هم به‌اختصار سلف می‌گویند.

قرارداد آتی

قرارداد آتی همان‌طور که از اسمش پیداست، نوعی از ابزار مشتقه و قراردادی برای انجام یک معامله در آینده است. در این نوع قرارداد فروشنده و خریدار تعهد می‌دهند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در زمان سررسید قرارداد آتی با یک قیمت تعیین‌شده معامله کنند. به این ترتیب، خریدار و فروشنده خودشان را در برابر نوسان‌های قیمت آن دارایی بیمه می‌کنند. مثلا یک نوع قرارداد آتی می‌تواند بین کشاورز و کارخانه باشد که هر دو متعهد می‌شوند بعد از فصل برداشت محصول (مثلا گندم)، مقدار مشخصی از محصول را با قیمتی تعیین‌شده معامله کنند.

اما بازارهای مالی این امکان را هم فراهم کرده‌اند که خود این قراردادهای آتی هم دادوستد شوند و معامله‌گران با معامله بازار فوروارد (Forward) این قراردادها کسب سود کنند. برای نمونه، تحلیل‌گری ممکن است به این نتیجه برسد که قیمت گندم در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و در نتیجه اقدام به خرید قرارداد آتی گندم کند. در تئوری، وقتی زمان سررسید این قرارداد فرا برسد، معامله‌گر می‌تواند گندم را با قیمت مشخص‌شده در قرارداد آتی تحویل بگیرد و با قیمت بالاتر در بازار بفروشد و سود کند. اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد و معامله‌گر قبل از زمان سررسید، قرارداد خودش را در بازار معاملات آتی با قیمت بالاتر می‌فروشد و اصطلاحا از آن موقعیت خارج می‌شود.

نکته: بازار معاملات آتی در ایران از سال ۱۳۸۷ و با معاملات آتی سکه شروع به کار کرد. (هنگام نوشته شدن این متن معاملات آتی سکه در ایران متوقف شده است.) از آن سال به بعد، قرارداد آتی روی دارایی‌های پایه مختلفی از جمله زیره، زعفران، مس، کنجاله سویا و غیره تعریف و در بازار معاملات آتی دادوستد شده است.

ابزار مشتقه قرارداد فوروارد

یکی دیگر از ابزار مشتقه، قرارداد فوروارد یا forward contract است که شباهت زیادی با قرارداد آتی یا future contract دارد. در قرارداد فوروارد هم مانند قرارداد آتی، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که در زمان معین معامله معنی را انجام بدهند. مهم‌ترین تفاوت هم در این است که قراردادهای آتی در بورس معامله می‌شوند ولی محل معاملات قراردادهای فوروارد بازارهای خارج از بورس است.

قرارداد سوآپ

قرارداد سوآپ یا معاوضه قراردادی است که بر اساس آن طرفین توافق می‌کنند که عواید ناشی از ابزارهای مالی‌شان را در آینده معاوضه کنند. این نوع قراردادها معمولا بین شرکت‌ها منعقد می‌شود و در آن شرایط معامله از جمله زمان پرداخت و نحوه محاسبه جریان‌های نقدی قید می‌شود. جالب است اشاره کنیم که اولین سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ بین شرکت آی‌بی‌ام و بانک جهانی منعقد شد.

قرارداد سوآپ شباهت زیادی با قراردادهای آتی دارد مانند قراردادهای آتی، طرفین سوآپ هم متعهد می‌شوند که در تاریخ یا تاریخ‌های مشخص معاملاتی را با یکدیگر انجام بدهند. دارایی پایه در معاملات سوآپ می‌تواند اوراق قرضه، وام، سبد دارایی‌های بورسی و حتی شاخص سهام باشد.در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقه خارج از بورس به شکل سوآپ منعقد می‌شوند.

بازار فوروارد (Forward)

تلگرام

دانلود نسخه جدید تلگرام Telegram رسمی برای اندروید، بصورت کاملا رایگان و با لینک مستقیم

این روزها تلگرام به یکی از پرطرفدارترین اپیلیکیشن های چت و گفتگو در ایران تبدیل شده است. به طوری که طبق آمار، 70% کاربران تلگرام ایرانی هستند. از این رو، شما کمتر کسی را پیدا میکنید که در گوشی هوشمند خود این نرم افزار محبوب و دوست داشتنی را نصب نداشته باشد.

دلایل زیادی مثل سرعت بالا چت، امکانات بسیار زیاد و متنوع، امنیت بالا و… وجود دارد که همگان جذب این نرم افزار فوق العاده شده اند. اگر شما هم بتازگی قصد پیوستن به این جامعه بزرگ رو دارید، توصیه میکنم این پست را از دست ندید! 😀

البته در کنار امکانات زیاد، Telegram بصورت رایگان عرضه شده است و میتوانید بدون پرداخت هیچ هزینه ای، ثبت نام و استفاده کنید. یکی از امکانات خوب تلگرام، قابلیت کانال است. به این صورت که شما پس از ایجاد یک کانال، میتوانید با کاربران عضو شده، مطلب یا عکس یا فیلم یا… به اشتراک بزارید. (ارتباط یک طرفه)

ویژگی های Telegram نسخه اندروید:

 • چت و گفتگو با دوستان خود با سرعت ارسال و دریافت فوق العاده بالا
 • امکان تماس صوتی گروهی (و همچنین امکان لایو صوتی(پخش زنده صدا) برای کاربران یا چت صوتی گروهی داخل گروه ها)
 • قابلیت چت تصویری
 • امکان ارسال عکس، فیلم، گیف، فایل و… به دیگران تا سقف 2 گیگ (و تعداد نامحدود)
 • امکان ذخیره سازی ابری و نگه داری فایل ها بدون هیچ محدودیت زمانی
 • ایجاد کانال با ظرفیت نامحدود کاربر
 • امکان ایجاد گروه با ظرفیت حداکثر 200 هزار نفر
 • امکان سکرت چت یا چت خصوصی با رمز نگاری بسیار قوی و همچنین با قابلیت ارسال پیام های محو شونده (حذف خودکار پیام بعد از دیده شدن و گذشتن زمان خاصی)
 • ویژگی ارسال، دریافت و اضافه کردن و همچنین ساخت استیکر (دارای انواع استیکر ثابت و متحرک و همچنین ایموجی های ثابت یا متحرک با تنوع بسیار بالا)
 • قابلیت تعریف UserName یا همان نام کاربری و قرار دادن عکس یا فیلم بر روی پروفایل
 • امکان forward (فوروارد یا هدایت یا بازارسال) پست و رسانه ها به دوستان، گروه ها و دیگران (همچنین امکان جلوگیری از نمایش پروفایل شما از طریق پیام فوروارد شده)
 • مصرف بسیار ناچیز از پهنای باند و حجم اینترنت
 • امکان ارسال لوکیشن یا مکان شما روی نقشه به دوستان یا دیگران
 • قابلیت لایو لوکیشن (مکان زنده) که میتوانید برای مدت مشخص مثل 30 دقیقه یا بیشتر، اطلاعات زنده از مکان خود به اشتراک بگذارید
 • کاملا رایگان
 • امکان ایجاد نظرسنجی های پیشرفته با حالت چند جوابی، آزمونی و عمومی
 • امکان ایجاد ربات تلگرام برای انجام کار های خاص
 • نمایش محتوا سایت ها در قالب instant view بدون نیاز به مراجعه به سایت مدنظر
 • پلیر یا پخش کننده داخلی با امکان پخش انواع فیلم، صدا ضبط شده یا همان ویس، آهنگ و… (همچنین امکان تغییر سرعت پخش برای آهنگ و صدا ضبط شده)
 • قابلیت زمان بندی پیام برای ارسال پست در تاریخ و ساعت مشخص (بدون نیاز به آنلاین بودن شما در اون زمان خاص)
 • امکان Nearby برای مشاهده و جستجوی افراد و گروه ها در اطراف (محله) شما (همچنین میتوانید از تنظیمات تلگرام، تعیین کنید که شما نیز توی لیست برای دیگران قابل مشاهده باشید یا خیر)
 • امکان پوشه بندی و دسته بندی گفتگو ها، گروه و کانال ها (بدون محدودیت تعداد و امکان پین کردن گفتگو یا کانال یا گروه در هر دسته بندی)
 • مشاهده آمار و جزئیات رشد کانال برای مدیران کانال های دارای حداقل 1000 کاربر
 • امکان پین کردن پیام ها در گروه و کانال ها
 • قابلیت تغییر کیفیت فیلم قبل از ارسال (یا حتی تبدیل آن به گیف gif)
 • امکان جلوگیری از افزودن شما به گروه یا کانال ها یا جلوگیری از تماس دیگران با شما (با آپشن های مجاز بودن مخاطبین شما یا منع کردن افراد خاص از انجام این اعمال)
 • امکان کامنت گذاری برای پست های کانال ها (در صورت فعال کردن این قابلیت توسط مدیر کانال)
 • قابلیت ویرایش عکس ها قبل از ارسال (همچنین قابلیت ویرایش و ارسال عکس های موجود داخل چت ها بدون نیاز به ذخیره داخل گالری )
 • امکان ذخیره اطلاعات در رم (کارت حافظه خارجی SD)
 • قابلیت حذف کامل چت های خصوصی بصورت دو طرفه (این امکان برای هر دو طرف که داخل چت وجود دارند میسر است و هیچ محدودیت زمانی ندارد)
 • قابلیت حذف پیام های خودتان در گروه ها یا چت خصوصی بصورتی که دیگر برای هیچکس قابل مشاهده نباشد (بدون محدودیت زمانی یعنی حتی اگر آن پیام رو سالها قبل ارسال کرده باشید)
 • امکان ویرایش پست های خودتان داخل گروه ها یا کانال ها یا چت خصوصی بدون محدودیت زمانی (متن عادی یا فیلم یا عکس یا هر نوع پیام دیگر )
 • امکان ورود و دسترسی به پیام ها از چندین دستگاه
 • امکان انتقال اطلاعات و پیام ها از سایر پیام رسان مثل واتساپ یا لاین به تلگرام (برای انتقال، داخل گفتگو در واتساپ شوید و سپس روی سه نقطه بالای صفحه بزنید و بعد گزینه Export Chat را بزنید و سپس از منو باز شده تلگرام رو انتخاب کنید. همچنین در هنگام انتقال، میتوانید پیام ها را بر اساس تاریخ ارسال اصلی، مرتب سازی کنید. این قابلیت برای چت های کمتر از 1000 پیام کار خواهد کرد)
 • امکان محافظت بیشتر از اکانت با قرار دادن ورود دو مرحله ای (در این حالت حتی اگر کسی موفق به دزدیدن کد اس ام اس شده برای ورود تلگرام شود، تا وقتی رمز را وارد نکند نمیتواند وارد اکانت شما شود)
 • امکان گذاشتن قفل یا رمز روی تلگرام و جلوگیری از دسترسی دیگران به تلگرام شما بدون داشتن رمز
 • امکان ساخت لینک دعوت گروه یا لینک دعوت کانال با تاریخ انقضاء محدود یا تعداد عضو گیری محدود (این نوع لینک بعد از گذشت مدت زمان مشخص شده مثلا 20 دقیقه، دیگر کار نخواهد کرد یا مثلا بعد از عضویت 20 کاربر، لینک عضویت از کار خواهد افتاد)
 • قابلیت مشاهده لیست کاربرانی که از طریق لینک دعوت شما یا مدیران دیگر به گروه یا کانال پیوسته اند
 • امکان ساخت کد QR برای دعوت به گروه یا کانال (کاربران تلگرام میتوانند با اسکن این کد، به گروه یا کانال شما بپیوندند)
 • امکان فعال سازی قابلیت پیام های خود نابود شونده در چت یا گروه ها (در صورت فعال سازی، پیام هایی که داخل گروه ارسال میشوند بعد از گذشت مدت زمان مشخص شده مثلا 7 روز یا 30 روز یا 24 ساعت، بصورت خودکار حذف خواهند شد. مشابه قابلیتی که در واتساپ وجود دارد )
 • قابلیت ساخت ویجت سفارشی با حالت های مختلف در صفحه اصلی گوشی(مخاطبین یا چت های دلخواه رو میتوانید همیشه بصورت ویجت به صفحه اصلی گوشی اضافه کنید و منبعد از صفحه اصلی به چت های فوق دسترسی خواهید داشت)
 • امکان تبدیل گروه های بیش از 199 هزار کاربر به حالت Broadcast (در این حالت، تقریبا گروه مثل کانال خواهد شد و کاربران امکان ارسال پیام ندارند و فقط مدیران میتوانند پیام ارسال کنند. همچنین در صورت تبدیل گروه به این حالت، دیگر محدودیت 200 هزار عضو برای گروه لحاظ نمیشود و بصورت نامحدود کاربر میتوانند عضو گروه شوند. در صورت تبدیل گروه به این حالت، دیگر امکان بازگشت به حالت گروه عادی وجود ندارد. در این زمان تفاوت این گروه های Broadcast با کانال ها، این است که امکان لایو صوتی فراهم میشود)
 • امکان ضبط پخش زنده صوتی (لایو صوتی)
 • قابلیت لایو و مکالمه صوتی گروهی در کانال یا گروه ها (مشابه برنامه کلاب هوس) با امکان درج نام سفارشی برای لایو صوتی (مثلا نوشتن موضوع مورد بحث) و همچنین امکان تغییر نام، آواتار و بیو از پنجره لایو صوتی و همچنین امکان بلند کردن دست برای درخواست اجازه صحبت داخل پخش زنده صوتی و امکان ساخت لینک عضویت مخصوص همراه با اجازه صحبت در لایو بصورت پیش فرض (این لینک بصورت پیش فرض به عضو شونده دسترسی میکروفن برای صحبت در لایو صوتی را میدهد)
 • امکان تعریف event یا همان زمان بندی برای لایو صوتی (ویس چت) در گروه یا کانال ها
 • قابلیت شناور کردن ویدیوی در حال پخش در صفحه
 • قابلیت تماس تصویری گروهی (اول باید وارد چت صوتی شوید و سپس روی دکمه دوربین بزنید تا به حالت تماس تصویری تغییر کند – فعلا محدودیت 30 نفری دارد)
 • امکان اشتراک گذاری صفحه در هنگام تماس تصویری
 • حذف نویز صدا در چت صوتی
 • امکان استفاده از تصاویر پس زمینه انیمیشنی و زنده (همچنین قابلیت ساخت تصویر زنده توسط خود شما)
 • امکان پخش صدا یا بی صدا کردن هنگام استفاده از قابلیت Share Screen (اشتراک گذاری صفحه) در چت تصویری یک نفره یا گروهی
 • امکان ارسال درخواست حذف رمز ورود دو مرحله ای در صورت فراموشی رمز دو مرحله ای (از طریق یکی از دستگاه های وارد شده به همان اکانت)
 • امکان تنظیم سرعت پخش ویدیو و فیلم از 0.2x تا 2.0x
 • امکان لینک دهی به یک زمان خاص در ویدیو(به محض ورود دیگران به لینک، فیلم از ثانیه یا دقیقه مد نظر شما پلی میشود)
 • امکان فوروارد بدون نام
 • امکان ضبط چت ویدیویی در ویس چت با حالت های فقط صدا، ویدیو افقی و عمودی
 • امکان مشاهده لیست کسانی که پیام شما را در گروه های زیر 50 نفر دیده اند
 • تم اختصاصی جداگانه برای هر گفتگو شخصی
 • امکان ضبط لایو ویدیویی توسط ادمین
 • فیلتر کردن لیست رسانه ها بر اساس فقط فیلم یا فقط عکس در لیست رسانه ها
 • امکان ساخت لینک عضویت با قابلیت تایید کاربر قبل از عضو شدن
 • اختصاص برچسب به هر لینک عضویت
 • امکان استفاده از حرکت نیشگون برای بزرگ یا کوچک نمایی لیست عکس ها
 • امکان مخفی کردن متن در Spoiler که با لمس آن، متن نمایان میشود
 • به اشتراک گذاری آدرس کانال بصورت QR کد
 • امکان ترجمه پیام ها به زبان مد نظر شما
 • امکان ری اکشن به پیام های گروه یا کانال یا… با اموجی
 • بخش مدیریت دانلود
 • امکان پخش زنده با برنامه دیگر
 • قابلیت ساخت یک لینک هدایت به پروفایل با شماره (در صورت فعال بودن مشاهده شماره در تنظیمات حریم خصوصی)
 • تلگرام پریمیوم Telegram Premium با قابلیت های:
 • آپلود فایل تا 4 گیگابایت
 • دانلود سریعتر
 • محدودیت کمتر در تعداد کانال پابلیک، پین گفتگو و غیره
 • تبدیل صدا به متن با پشتیبانی از زبان فارسی
 • استیکر های اختصاصی
 • ایموجی های بیشتر در ری اکشن ایموجی
 • حذف تبلیغات
 • امکان قرار دادن ویدیو یا عکس در ربات برای نمایش قبل از استارت ربات
 • و بازار فوروارد (Forward) صد ها قابلیت دیگر …

تغییرات آخرین نسخه 9.0.0:

 • امکان ثبت و ورود با ایمیل (بدون نیاز به شماره. برای ثبت نام اولیه نیاز به شماره تلفن است)
 • لینک دهی به کانال های پابلیک یا عمومی از طریق زیردامنه t.me بصورت test.t.me (در اینجا test اسم کانال است)
 • قابلیت تغییر ترتیب و الویت دانلود
 • هم اکنون ری اکشن دلفین برای کاربران عادی غیر پرمیوم قابل استفاده است

telegram ، تلگرام ، دانلود telegram x تلگرام ایکس ، دانلود telegram جدید ، دانلود تلگرام اصلی ، دانلود تلگرام فارسی ، دانلود تلگرام نسخه 3.11.2 ، دانلود رایگان تلگرام با لینک مستقیم ، دانلود موبوگرام T3.10.1-M9.1 ، دانلود موبوگرام جدید ، دانلود موبوگرام دو ، دانلود نسخه جدید تلگرام ، موبوگرام T3.10.1-M9.1

شما اینجا هستید : صفحه اصلی » اندروید » برنامه های اندروید » ارتباطات » دانلود تلگرام اصلی Telegram 9.0.2 نسخه جدید اندروید

بازار فوروارد (Forward)

کی بازار- فوروارد کردن ایمیل برای برخی کار سختی است که باید مدام در روز انجامش دهند. کاربران جیمیل (و بسیاری از مشتریان دیگر) می‌دانند که تنها می‌شود یک ایمیل را در آنِ واحد به آدرس دیگر فوروارد کرد. بنابراین اگر چندین ایمیل داشته باشید و بخواهید همه‌شان را به طور همزمان فوروارد کنید باید هر یک را جداگانه باز کرده، گزینه‌ی Forward روی هر کدام را کلیک نموده و آن وقت فورواردشان کنید. اما شاید خیلی‌ از شما با خود گفته‌اید ای کاش راهی بود تا بشود دسته‌ای ایمیل را در بازه‌‌ی زمان کوتاه‌تری فوروارد کرد. اما آیا واقعاً راهی برای فوروارد همزمان چند ایمیل در سرویس جیمیل وجود دارد؟ خوشبختانه باید بگوییم، بله.

Multi Forward for Gmail نام افزونه‌ایست که در مرورگر کروم تعبیه شده است. این افزونه به شما اجازه می‌دهد تا چندین ایمیل را به طور همزمان در اکانت جیمیل خود فوروارد کنید. با ما همراه شوید تا در ادامه طریقه‌ی انجام این کار را به شما آموزش دهیم:

1. در فروشگاه اینترنتی کروم‌استور، به صفحه‌ی افزونه‌ی Multi Forward for Gmail رفته و به منظور اضافه کردن افزونه به مرورگر خود، روی گزینه‌ی Add to Chrome کلیک کنید.

2. با این اقدام، باید صفحه‌ی باز شود که از شما می‌پرسد آیا مایلید این افزونه را به مرورگر خود اضافه کنید یا خیر. برای تأیید روی گزینه‌ی Add کلیک نمایید.

3. این افزونه اکنون باید به مرورگر کروم شما اضافه شده باشد. شما می‌توانید آیکون آن را در نوار آدرس مرورگر خود مشاهده کنید. برای آنکه این افزونه درست کار کند، باید مرورگر را یک بار ببندید و دوباره باز کنید.

4. و اکنون پروسه‌ی فوروارد همزمان به طور واقعی آغاز می‌شود. اینباکس جیمیل خود را باز کرده و ایمیل‌هایی را که می‌خواهید فوروارد کنید انتخاب نمایید. روی آیکون فلش کوچک که کنار گزینه‌های همیشگیِ جیمیل است (در بالا) کلیک کنید.

5. در این مرحله، افزونه از شما می‌خواهد Sign in کنید. تنها کافیست یک بار این کار را انجام دهید و بعد از آن دیگر نیازی به انجام این کار نیست. روی گزینه‌ی Sign in کلیک نموده، وارد اکانت جیمیل خود شده و اپ را تأیید کنید.

6. با انجام این کار، یک بار دیگر روی آیکون فوروارد دسته‌جمعی در اینباکس خود کلیک کرده و سپس نام‌ گیرنده‌هایی را که می‌خواهید به آن‌ها ایمیل ارسال کنید وارد نمایید. شما می‌توانید چند آدرس ایمیل وارد کنید و وقتی کارتان تمام شد، تنها کافیست روی دکمه‌ی Multi-Forward بزنید تا فرآینده فوروارد همزمان آغاز شود.

7. فوروارد ایمیل‌های انتخاب‌شده کمی زمان می‌برد. در طول این فرآیند نمایه‌ی زیر را دریافت خواهید کرد.

8. وقتی همه‌ی ایمیل‌ها فوروارد شد، پیامی خواهید دید که نشان می‌دهد عملیات فوروارد همزمان به طور کامل انجام گشته و هر ایمیلی به دست گیرنده رسیده است.

نتیجه‌گیری

با این ترفند دیگر لازم نیست مدام بر سر ارسال ایمیل‌ها به چند گیرنده اعصابتان را خرد کنید. شما اکنون قادرید همه‌ی ایمیل‌ها را با این افزونه‌ی کوچکِ کرومی به طور همزمان فوروارد نمایید.

منبع: کی بازار (فروشگاه آنلاین نرم افزارهای اورجینال)، با دریافت انواع لایسنس‌های معتبر از تامین‌کنندگان جهانی این امکان را برای تمام کاربران فراهم آورده است تا در چند ثانیه، از خدماتی بین‌المللی لذت ببرند. در کی بازار امکان خرید لایسنس‌های اورجینال نرم افزار‌های کاربردی و امنیتی (ویندوز اورجینال، آفیس اورجینال، آنتی ویروس اورجینال، آنتی ویروس کسپرسکی، آنتی ویروس پادویش و آنتی ویروس نود 32) بصورت ارسال آنی فراهم آمده است.

ارزش خرید گوشی های چینی مثل شیائومی در بازار ایران

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

cloud vs NetworkAdapter in EVE - بخش ۳-۶

در این قسمت به بررسی و نحوه استفاده از cloude داشبورد EVE و NIC Adapter در vmware workstation میپردازیم

نت کیبورد پشت درای بسته از معین به همراه آکورد

نت کیبورد پشت درای بسته از معین به همراه آکورد

آموزش تعویض صفحه نمایش هوشمند-مشکلات بروزرسانی کردن

آموزش تعویض صفحه نمایش هوشمند-مشکلات بروزرسانی کردن

وبینار تحلیل بازار سرمایه و تحلیل پول هوشمند دوشنبه 18 مهر 1401

زاگرس -شفن -وپترو -آریا -کشرق -کزغال -شتران -شاوان -شراز - خبهمن - شاخص کل - شاخص هموزن

آموزش و فروش انواع تاج و ریسه عروس ، سنجاق شنیون ، ریسه مو، تل، شانه

آموزش و فروش انواع تاج و ریسه عروس ، سنجاق شنیون ، ریسه مو، تل، شانه

اموزش تعمیرات دوربین مداربسته-دوربین مدار بسته-رفع مشکل دوربین مداربسته

اموزش تعمیرات دوربین مداربسته-دوربین مدار بسته-رفع مشکل دوربین مداربسته

آموزش جامع تعمیر دوربین مداربسته

آموزش جامع تعمیر دوربین مداربسته

رفع مشکل استفاده از cloude - بخش ۴-۶

با توجه به اینکه ممکن است حالت promiscouse رو به صورت permanently در داخل ubuntu فعال نکرده باشید در این قسمت به بررسی و رفع موقت اون می پردازیم

رفع مشکل clone کردن - بخش 5-6

با توجه به اینکه ممکن هست آزمایشگاه مورد استفاده شما در مورادی در صورت ایجاد تغییرات زیاد دچار مشکل شده و عملا دسترسی به node های سطح شبکه نداشته باشید از وی.

Qemu File Naming - بخش 1-7

با توجه به اینکه استفاده از qemu فایل ها و سایر موارد ایمیج ها دیگر نیاز به دانش در رابطه با نحوه نامگذاری آنها دارد در این بخش بسیار مهم به آن اشاره شده است .

Increase LV VG HDD Per-Machine - بخش 2-7

در مواردی node لینوکسی نیاز به HDD بیشتر از حد معمول دارد مانند استفاده از ابزاری به نام splunk و یا سایر موارد برای مرتفع کردن این مورد باید از physical vol.

expand EVE HDD - بخش 1-8

با توجه به اینکه در موارد eve سرور ما نیاز به hdd بیشتر می باشد با توجه به وسعت سناریو در این قسمت به بررسی این مورد به صورتی دستی پرداختیم اما در جلسه بعدی .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.