استانداردهای سرمایه گذاری


پرسشنامه استاندارد انگیزه سرمایه گذاری(1394)

پرسشنامه استاندارد انگیزه سرمایه گذاری دارای 16 سوال در 4 بعد می باشد.سوالات بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است (خیلی کم تا خیلی زیاد) و الفای کرونباخ به دست امده بالی 0/70 می باشد.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد انگیزه سرمایه گذاری(1394)

پرسشنامه استاندارد انگیزه سرمایه گذاری دارای 16 سوال در 4 بعد می باشد.سوالات بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است (خیلی کم تا خیلی زیاد) و الفای کرونباخ به دست امده بالی 0/70 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سرمایه گذاری یعنی خرید یک دارایی یا هر چیز دیگری به این امید که در آینده قیمت آن افزایش خواهد یافت و یا درآمدی را ایجاد خواهد کرد. در علم اقتصاد، سرمایه‌ گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه‌گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می‌خرد و پیش‌بینی می‌کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از انگیزه سرمایه گذاری نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 16 گویه ای پرسشنامة انگیزه سرمایه گذاری می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

کیفیت

انعطاف پذیری

سرمایه‌گذاری

پرسشنامه سرمایه‌گذاری ابزاری برای کسب دارایی است اما فقط برای کسب دارایی استفاده نمی‌شود. هرکسی می‌تواند وارد یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری شود و ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌توان به‌وسیله‌ی آنها شروع کار با سرمایه‌ی کم را آسان کرد. در واقع تفاوت میان سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی این است که سرمایه‌گذاری یک فرایند زمان‌بر محسوب می‌شود و روشی نیست که به‌وسیله‌ی آن بتوان خیلی سریع ثروتمند شد.

سرمایه‌گذاری به معنای «هوشمندانه‌تر کار کردن است، نه سخت‌تر کار کردن.» ما در شغل‌هایمان سخت کار می‌کنیم، خواه برای یک شرکت باشد و خواه برای کسب‌وکاری که خودمان راه‌اندازی کرده‌ایم. ما معمولا ساعت‌های زیادی کار می‌کنیم که نیازمند فداکاری است و باعث افزایش استرس می‌شود. برداشتن بخشی از پولی که به‌سختی به‌دست آمده است و سرمایه‌گذاری آن برای نیازهای آینده، بهترین روش استفاده از پولی است که کسب کرده‌ایم.

همچنین سرمایه‌گذاری به اولویت‌گذاری برای پول‌تان مربوط می‌شود. پول خرج کردن کار ساده‌ای است و باعث ایجاد خوشی‌های زودگذر می‌شود، برای مثال می‌توانید پول‌تان را صرف خرید وسایل جدید برای خانه کنید، به یک سفر تفریحی هیجان‌انگیز بروید یا در یک رستوران گران قیمت شام بخورید. همه‌ی این کارها فوق‌العاده هستند و زندگی شما را لذت‌بخش‌تر می‌کنند اما سرمایه‌گذاری مستلزم اولویت بخشیدن به آینده‌ی مالی در برابر خواسته‌های کنونی است

نقش تعدیل کننده پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) بر رابطه میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام (شواهد تجربی : بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران)

در تحقیق حاضر به چگونگی بررسی و تعیین تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل ( IFRS ) بر رابطه میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل تحقیق به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی و چند گانه استفاده شده و نشان می دهد که بعد از دوره پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ( IFRS ) بانک ها و شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری کاهش قابل ملاحظه ای را در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام را تجربه کرده اند. همچنین ارتباط معکوس میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در دوره بعد از اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل ( IFRS ) افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

 • استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی
 • کیفیت سود
 • هزینه حقوق صاحبان سهام

عنوان مقاله [English]

The moderating role of adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) on the relationship between Earning Quality With equity costs (Empirical Evidence: Banks and Insurance firms and Investments firms in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • Nader Asadi Nahari 1
 • Ghodratollah Talebnia 2
 • Hamid Reza Vakilifard 3
 • Ramezanali Royayee 4

2 Department of Accounting,Associate,Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran,Iran (Corresponding Author)

3 Department of Accounting,Associate,Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran,Iran

4 Department of Financial,Associate Professor, Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran,Iran

In the present study, we investigate and determine the effect of the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) on the cost of shareholders' equity of banks and insurance firms and Investments firms , Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on the Relationship Between Quality of Earnings and Cost of Equity , in banks and insurance and investment firms in Tehran Stock Exchange. The question استانداردهای سرمایه گذاری of the present research phrase is Does the adoption of the IFRS modify the relationship between the quality of earnings with the cost of equity? In order to test the hypothesis of the research, multiple linear regression model has been used with generalized least squares method. Findings show In the period after the adoption of the IFRS The cost of equity has decreased The inverse relationship between the quality of earnings and the cost of equity is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Financial Reporting Standards
 • Earning Quality
 • Equity Cost

مراجع

* رهنمای رودپشتی، فریدون و اله کرم صالحی (1392)، مکاتب و تئوریهای مالی و حسابداری، تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .

* Ball, R. (2006). "IFRS: Pros and Cons for Investors", Accounting & Business Research, 33 ,InternationalAccounting Policy Forum

* Barth, M., and G. Clinch. (2007). "Scale Effects in Capital Markets-Based Accounting Research",Journal of Business Finance and Accounting, InternationalAccounting Policy Forum

* Bradshaw, M. T. and G. S. Miller .(2007)."Will harmonizing accounting standards really harmonize accounting? Evidence from non-U.S. Firms adopting US GAAP", Journal of Accounting,43, University of Chicago Booth School of Business

* Christensen, H. B., Lee, E. and Walker, M. (2007). "Cross-sectional variation in the economic consequences of international accounting harmonisation the case of mandatory IFRS adoption in the UK", International Journal of Accounting, 42

* Christof Beuselinck, Philip Joos, Inder K. Khurana, Sofie Van der Meulen.(2009)." Mandatory IFRS Reporting and Stock Price Informativeness ", Journal of Accounting Research,47, University of Chicago Booth School of Business

* aske, H., L. Hail, C. Leuz, and R. Verdi. (2008)." Mandatory IFRS adoption around the world: Early evidence on economic consequences", Journal of Accounting Research, 46, University of Chicago Booth School of Business

* Hail, L., and C. Leuz.( 2009)." Cost of capital effects and changes in growth expectations around U.S. cross-listings", Simon School of Business University of Rochester.

* Li, S, 2010. Does mandatory adoption of International Financial Reporting Standards in the european Union reduce the cost of equity capital?. The Accounting Review, 85 (2), 607-636.

* Li, X, 2015. Accounting conservatism and the cost of capital: An international analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 42 (5-6), 555-582.

* Liu, Y., Ning, Y. and Davidson, W, 2010. Earnings management surrounding new debtissues. Financial Review, 45 (3), 659-681.

* Lopes, A. B. and Carvalho de Alencar, R, 2010. Disclosure and cost of equity capital in emerging markets: The Brazilian case. The International Journal of Accounting, 45, 443-464.

* 15-Martin, W. E. and Bridgmon, K. D, 2012. Quantitative and statistical research methods: From hypothesis to results. John Wiley & Sons, USA.

* McInnis, J, 2010. Earnings smoothness, average returns, and implied cost of equity capital. the Accounting Review, 85 (1), 315-341.

* McNichols, M. F, 2002. Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77 (s-1), 61-69.

معرفی معتبرترین استاندارد بین المللی تحلیلگری مالی و سرمایه گذاری (CFA)

در سال ۱۹۴۵ و با گسترش بی سابقه ابزارهای مالی، بحثهای زیادی در مورد نیاز به یک سیستم رتبه بندی و احراز صلاحیت افراد فعال در زمینه مالی و سرمایه گذاری مطرح شد. طرح کنندگان این مباحث بر این باور بودند که به دلیل گسترش و پیچیدگی ابزارهای مالی و سرمایه گذاری، نیاز است صلاحیت افراد فعال در این زمینه تایید شود تا بتوان در مورد حداقل دانش و مهارت مورد نیاز برای ورود به این حرفه از یک سو و صلاحیت اخلاقی این افراد از سوی دیگر تصمیم گرفت. در پاسخ به این نیازها بود که موسسه Financial Analysts Federation) FAF) در سال ۱۹۴۷ در آمریکا تاسیس شد. در سال ۱۹۵۹ این موسسه اقدام به تاسیس سازمان مستقلی برای مدیریت مدارک حرفه ای مالی تاسیس نمود. این موسسه که ICFA نامیده شد در سال ۱۹۶۳ اولین آزمون حرفه ای را برگزار نمود. FAF و ICFA پس از مدتی ادغام شدند و نام Association for Investment Management and Research(AIMR)l را بر خود نهادند. در سال ۲۰۰۴ این موسسه به CFA Institute تغییر نام داد.

CFA Institute یک انجمن غیرانتفاعی با قدمت ۶۵ ساله در امریکا است که نزدیک به ۱۰۰ هزار عضو از ۱۳۱ کشور جهان را داراست. یکی از فعالیت های این انجمن ارایه برنامه آموزشی، آزمون و مدرک CFA است. CFA مخفف عبارت Chartered Financial Analyst ® است که می توان آنرا به عنوان “تحلیل گر خبره مالی و سرمایه گذاری” ترجمه نمود. مهمترین شرط برای گرفتن مدرک CFA ، قبولی در سه سطح آزمون این موسسه است. لازم به ذکر است که این انجمن تنها به استانداردسازی و تأمین محتوای آموزشی هر یک از سطوح آزمون می پردازد تا علاقمندان با مطالعه شخصی و شرکت در دوره های آموزشی دیگر نهادها و موسسات آموزشی برای شرکت در آزمون آمادگی لازم را کسب کنند. مدرک CFA به عنوان یک مدرک حرفه ای معتبر در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری و همطراز و حتی بالاتر از مقطع کارشناسی ارشد در این رشته شناخته می شود. این مدرک توسط موسسه اکونومیست به عنوان استاندارد طلایی مدارک حرفه ای در زمینه امور مالی استانداردهای سرمایه گذاری و سرمایه گذاری شناخته شده است. گرایش به سمت این مدرک افزایش روزافزونی را شاهد بوده است بطوریکه در سال ۲۰۱۰ میلادی نزدیک به ۱۶۰,۰۰۰ نفر از ۱۵۰ کشور برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند که نشان از اقبال گسترده به این مدرک است. تا کنون نیز ۸۶,۸۰۰ نفر در دنیا موفق به دریافت این مدرک شده اند.

کسب مدرک CFA چه مزایایی دارد؟

مزایای کسب این مدرک را می توان به طور خلاصه به سه دسته تقسیم بندی نمود:

جامعیت منابع اطلاعاتی: مطالب موجود در منابع اطلاعاتی آزمون که اصطلاحا به آن CBOK گفته می شود، کلیه مواردی را که یک تحلیل گر خبره در سطح حرفه ای و کلاس جهانی برای تحلیل ها و تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری نیاز دارد، به او آموزش می دهد. جامعیت مطالب مورد اشاره در CFA را می توان از تنوع زمینه های فعالیت دارندگان این مدرک متوجه شد:

اعتبار بین المللی: مدرک CFA معتبرترین مدرک حرفه ای در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری است که اعتبار آن نزد بسیاری از شرکت ها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بالاتر از مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مالی از دانشگاه های معتبر جهان می باشد. بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، رشته های خود را در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری منطبق با سرفصل های موسسه CFA تدوین و به تصویب این موسسه می رسانند. همچنین دارا بودن هریک از سطوح آزمون CFA، در پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه ها تأثیر به سزایی دارد.

این مدرک همچنین توسط بسیاری از شرکت‌های معتبر جهانی به عنوان نشانی از تخصص در زمینه امور مالی شناخته می شود و برخورداری از آن برای داوطلبین احراز شغل های مرتبط با امور مالی یک مزیت بسیار مهم و گاها یک ضرورت محسوب می شود. به عنوان مثال در این زمینه، به اسامی شرکتهایی که بیشترین دارنده این مدرک را در استخدام خود دارند اشاره می کنیم:

 • JPMorgan Chase & Co
 • Lehman Brothers Inc
 • Mellon Financial Corporation
 • Merrill Lynch & Co., Inc
 • Morgan Stanley
 • PricewaterhouseCoopers International Limited
 • RBC
 • Scotiabank Group
 • State Street
 • TD Bank Financial Group
 • UBS
 • Wachovia Corporation
 • ABN AMRO
 • Allianz AG
 • Bank of America Corporation
 • Barclays Group
 • BMO Financial Group
 • CIBC
 • Citigroup
 • Credit Suisse Group
 • Deutsche Bank
 • FMR Corporation
 • The Goldman Sachs Group, Inc
 • HSBC
 • ING Groep N.V

کاربردی بودن مطالب: محتوای آموزشی CFA با هدف برآورده ساختن نیازهای تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه مالی و سرمایه گذاری طراحی شده است. علاوه بر این به دلیل پیچیدگی و پویایی حوزه مالی و سرمایه گذاری، محتوای آموزشی این استاندارد هر ساله توسط دارندگان این مدرک و سایر فعالان و صاحبنظران این حوزه مورد بازبینی قرار می گیرد تا ایده ها، مفاهیم و ابزارهای جدید پوشش داده شوند.

اقدام به‌موقع سازمان حسابرسی در مورد استاندارد جدید سرمایه‌گذاری‌ها

عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده سرمایه‌گذاری‌ها بحث بسیار مهمی بود که اینجانب نیز در این مورد مطالبی را طی سه نوشتار که در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» منتشر شد مطرح کردم. به نظر اینجانب و برخی همکاران محترم حرفه، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله که در اجرای مفاد این استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، مشمول ۲۵ درصد مالیات عملکرد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود.

عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه مساله آثار مالیاتی اجرای استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده سرمایه‌گذاری‌ها بحث بسیار مهمی بود که اینجانب نیز در این مورد مطالبی را طی سه نوشتار که در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» منتشر شد مطرح کردم. به نظر اینجانب و برخی همکاران محترم حرفه، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع المعامله که در اجرای مفاد این استاندارد حسابداری تجدید‌نظر شده قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، مشمول ۲۵ درصد مالیات عملکرد موضوع استانداردهای سرمایه گذاری ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود. برخی دیگر از همکاران محترم حرفه‌ای نظر مخالف داشتند و سرانجام رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام اینجانب در این خصوص، سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله را مشمول مالیات عملکرد دانست.

با این پاسخ سازمان امور مالیاتی، اولین مشکلی که برای شرکت‌ها به وجود می‌آمد، در صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ آنها بود که باید از این بابت ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور می‌کردند که به خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، آثار نامطلوبی بر سود آنها و در نهایت معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و شاخص آن داشت.

خوشبختانه با تلاش‌های رئیس هیات عامل و مدیر عامل سازمان حسابرسی، مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ سازمان حسابرسی، به دلیل نا‌روشنی موجود در مسائل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدید نظر شده شماره ۱۵ سرمایه‌گذاری‌ها و با عنایت به این امر که استانداردهای سرمایه گذاری اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است، تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور را از ۰۱/۰۱/۱۳۹۳، به ۰۱/۰۱/۱۳۹۴ تغییر داد.

بر این اساس، شرکت‌ها در سال جاری ملزم به رعایت استاندارد تجدید نظر شده شماره ۱۵ نیستند و در نتیجه، صورت‌های مالی میان دوره‌ای برای ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ به بعد و نیز صورت‌های مالی پایان سال خود را بر اساس استاندارد قبلی تهیه خواهند کرد. لذا نیازی به انعکاس سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش‌‌های جاری نیست و در نتیجه، مالیاتی از این بابت در سال جاری بر شرکت‌ها مترتب نخواهد بود.

اگرچه با هشدارهای به موقع و نیز اقدام در‌خور تحسین سازمان حسابرسی، معضل مالیاتی استاندارد حسابداری تجدید نظر شده سرمایه‌گذاری‌ها حداقل در سال جاری برطرف شد، لیکن باید توجه داشت که حل اساسی این مشکل نیازمند انجام اصلاحات لازم در قانون مالیات‌های مستقیم است و شاید بهترین زمان برای این کار، هم اکنون است که این قانون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

اهمیت استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق بورس

اهمیت استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) در جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق بورس

سید تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مزایای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( IFRS ) را فراهم سازی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق بخشی به بورس دانست.

به گزارش بدوبس به نقل از خانه ملت کبیری ضمن بیان تاثیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( IFRS ) در رونق بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی با تاکید بر رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( IFRS ) قدم مثبت و مهمی در راستای رسیدن به این مهم برداشته است، زیرا زبان مشترک در گزارش های مالی از لازمه های جذب سرمایه گذار خارجی است.

وی با اشاره به اهمیت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در رونق بازار سرمایه یکی از نقش های IFRS را جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و بیان کرد: باتوجه به برنامه ششم توسعه بایستی شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور تسهیل شود، که برای دستیابی به این هدف لازم است علاوه بر جذب سرمایه های داخلی و استفاده از ظرفیت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز توجه ویژه ای شود؛ البته انجام این مهم نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است و مسیر آن با اجرا شدن (IFRS) هموار شده است .

نماینده مردم خوی با اعلام اینکه سرمایه گذاران خارجی به شرط رعایت قوانین جمهوری اسلامی قادر هستند در بورس کشور سرمایه گذاری کنند اظهار داشت: بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( IFRS ) زمینه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق بورس فراهم می کند، که این از ویژگی های مهم رعایت این استاندارد ها است.

کبیری در پایان به جلوگیری از سودا گری با رونق بورس اشاره کرد و ادامه داد: یکی از راهکارهای جلوگیری از رونق سوداگری در بخش هایی مانند مسکن و ارز، رونق بازار سرمایه است، و تجربه نشان داده هرچه بازار دلالی کاذب رونق پیدا کند، اقتصاد کشور دچار زیان خواهد شد و بورس است که می تواند از آن جلوگیری کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.