تعریفی اجمالی از سود مرکب


تعریفی اجمالی از سود مرکب

اهرم عبارت است از وجود هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت.می توان گفت که اهرم ها به دلیل وجود هزینه های ثابت در واحد تجاری به وجود می آیند و واحد تجاری را با مخاطرات و ریسک زیادی روبرو می کنند.
هزینه های ثابت عملیاتی مانند استهلاک و هزینه های ثابت تعریفی اجمالی از سود مرکب تعریفی اجمالی از سود مرکب مالی مانند بهره.

الف : اهرم عملیاتی
ب : اهرم مالی
ج : اهرم مرکب

الف : اهرم عملیاتی :

از هزینه های ثابت عملیاتی ناشی می شود . مانند : تبلیغات ، استهلاک اموال و دارایی ها ، بیمه و .
اهرم عملیاتی نشان می دهد که با تغییر 1% در فروش سود عملیاتی (سود قبل از بهره و مالیات EBIT) چه میزان یا چند درصد تغییر خواهد کرد. به معیاری که این تغییرات را می سنجد اهرم عملیاتی می گویند.

Q(Su-Vu) CM
__________ = DOL ____ = OL
Q(Su-Vu) - Foc P

1
____ = OL
MS%

ب : اهرم مالی (DFL یا FL):

FL درصد تغییرات در سود خالص نسبت به درصد تغییرات در سود عملیاتی را بررسی می کند. درجه اهرم مالی نشان دهنده ی درصد تغییرات سود خالص و سود عملیاتی می باشد:

EBIT Q(Su-Vu)-Foc
_____________ = _____________ = DFL
P Q(Su-Vu)-Foc-FFc

معیاری برای سنجش تاثیر هزینه های ثابت مالی و عملیاتی در سود خالص و بازده سهامداران است به عبارتی رابطه بین فروش و سود خالص و سود هرسهم را بررسی می نماید:

Q(Su-Vu)
_____________ = DCL
Q(Su-Vu)-Foc-FFc

این وبلاگ به منظور ارایه اطلاعات تخصصی حسابرسي ،حسابداري مالی و حسابداري مدیريت به دانشجویان و علاقمندان علم حسابداری و مدیریت تهیه و تنظیم گردیده است.
turkmen student iran

بهره ساده: عناصر ، نحوه محاسبه آن و مثال

علاقه ساده این یک روش برای محاسبه میزان بهره ای است که با سپرده ثابت ایجاد می شود یا باید برای وام پرداخت شود. این مبلغ روی سرمایه یا مبلغ اصلی محاسبه می شود.

این نرخ بهره تعریفی اجمالی از سود مرکب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نرخ بهره فقط بر اساس مبلغ اصلی اخذ می شود و این به صورت روزانه / ماهانه / فصلی / سالانه است و هیچ نرخ بهره ای به میزان بهره ای که به آن تعلق می گیرد اضافه نمی شود. سرمایه اصل اصل مبلغ اصلی است که وام گرفته یا سرمایه گذاری شده است.

می توان در نظر گرفت که محاسبه سود ساده و همچنین مقدار اصل ، نرخ سود یا مدت وام تا حدودی مبهم است ، اما در واقعیت چندان پیچیده نیست.

اگر وام دریافت کنید که سود ساده ای داشته باشد ، پس انداز زیادی در پرداخت ها وجود دارد. با این حال ، اگر یک حساب پس انداز با بهره ساده باز کنید ، در آن صورت به اندازه سود مرکب درآمد نخواهید داشت. بنابراین ، نرخ بهره ارائه شده در یک محصول مالی باید قبل از مصرف آن تأیید شود.

عناصر مورد علاقه ساده

بهره ساده با سود مرکب متفاوت است. هیچ بهره ای با سود دریافت نمی شود و هیچ بهره ای با بهره پرداخت نمی شود. فرمول واقعاً ساده است زیرا فقط ضرب را شامل می شود.

فرمول محاسبه بهره ساده بسیار ساده است: I = P * r * t. عناصر تشکیل دهنده این فرمول به شرح زیر است:

- P = سرمایه یا مبلغ اصلی سپرده یا وام.

- r = نرخ یا نرخ بهره.

- t = دوره وام یا سپرده در سال.

این بدان معنی است که شما مبلغ اصلی را در نرخ بهره و در طول وام یا سپرده ضرب می کنید. مطمئن شوید که این اصطلاح را بر حسب سال و نه ماه وارد کنید. اگر این اصطلاح به ماه وارد شود ، فرمول زیر خواهد بود: I = P * r * (t / 12).

ارزش آینده

اگر می خواهید مبلغ کل ، یعنی مقدار سررسید سپرده یا کل مبلغ پرداختی ، از جمله اصل و سود را پیدا کنید ، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید: VF = P * (1 + (r ) * t)).

در این فرمول ، VF مخفف Future Value است. برای بدست آوردن سود قابل پرداخت یا دریافتنی ، ممکن است مبلغ اصلی از ارزش آینده کسر شود.

چگونه بهره ساده را محاسبه کنیم؟

هنگامی که مبلغ اصلی ، نرخ و زمان مشخص است ، می توان مقدار بهره را با استفاده از فرمول ساده سود محاسبه کرد: I = P * r * t.

برای محاسبه ، فرض کنید شما 4500 دلار برای سرمایه گذاری یا وام گرفتن ، با نرخ بهره 9.5٪ ، برای یک دوره شش ساله دارید:

-من = 4500 * 0.095 * 6 = 2565 دلار.

محاسبه زمانی که زمان به روز داده می شود

حال فرض کنید می خواهید برای دوره زمانی از 15 مارس 2014 تا 20 ژانویه 2015 ، 6300 دلار با نرخ 8 درصد وام بگیرید. فرمول I = P * r * t باقی خواهد ماند. با این حال ، در این حالت شما باید کل روزها را محاسبه کنید.

لازم به ذکر است که روزی که پول وام داده می شود یا روزی که پس داده می شود ، نباید محاسبه شود. برای تعیین کل روزها ، به شرح زیر تقسیم می شود: مارس = 16 ، آوریل = 30 ، مه = 31 ، ژوئن = 30 ، ژوئیه = 31 ، آگوست = 31 ، سپتامبر = 30 ، اکتبر = 31 ، نوامبر = 30 ، دسامبر = 31 ، ژانویه = 19.

با افزودن این مبالغ ، در مجموع 310 روز فرصت دارید. 1 سال را به 365 روز تبدیل می کند. بنابراین ، کل زمان در سال 310/365 خواهد بود. این مقدار t برای فرمول خواهد بود ، ترک: I = 6،300 * 0.08 * (310/365) = 428.05 دلار.

مبلغ اصلی را محاسبه کنید

برای دانستن میزان سرمایه ای که در مدت 8 ماه سود ساده 175.50 دلاری با نرخ 6.5٪ ایجاد می کند ، باید از فرمول بدست آمده هنگام حل P برای استفاده از: I = P * r * t ، تبدیل شدن به در: P = I / r * t.

در این حالت می توان هشت ماه را به روز تبدیل کرد یا 12/8 ماه را نیز می توان استفاده کرد.

- P = 175.5 / (0.065 * (8/12)) = 4.050.

نرخ بهره را محاسبه کنید

برای تعیین نرخ سود سالانه مورد نیاز به طوری که در مدت 14 ماه سرمایه 2100 دلاری بتواند 122.50 دلار درآمد کسب کند ، می توان از فرمول بدست آمده با استفاده از فرمول ساده بهره I = P * r * t استفاده کرد ، شدن: r = I / (P * t).

- r = 122.5 / (2،100 * (14/12)) = 0.05 = 5٪.

مثالهای محاسبه

- محاسبه سود ساده سپرده ها

مثال 1

اگر 80،000 دلار در یک گواهی پس انداز سرمایه گذاری شود تا در 4 سال بالغ شود ، با نرخ بهره 5.75٪ ، سود ساده برای کسب درآمد: 80،000 x 0.0575 x 4 = 18،400 $.

سود ساده ای که در پایان 4 سال دریافت خواهد شد 18400 دلار است. بنابراین مبلغی که در نهایت از سپرده ثابت گرفته می شود 98400 دلار خواهد بود.

مثال 2

اگر 50 هزار دلار بلوغ در یک سال در یک گواهی پس انداز ، با نرخ بهره 8٪ سرمایه گذاری شود ، سود ساده ای که بدست خواهد آمد: 50000 x 0.08 1 1 = 4000 دلار است.

سود ساده 4000 دلاری در پایان دوره یک ساله دریافت می شود. بنابراین مبلغی که در نهایت از گواهی پس انداز به دست می آید 54000 دلار خواهد بود.

- محاسبه سود ساده وام ها

مثال 1

بیایید بگوییم شما یک وام اتومبیل با بهره ساده گرفتید. مبلغ اصلی 12 هزار دلار ، نرخ سود 7 تعریفی اجمالی از سود مرکب درصد و مدت آن 5 سال است. بهره ای که در پایان پرداخت می شود ، بدین ترتیب خواهد بود: 12000 0.0 0.07 5 5 = 4200 دلار.

سود پرداختی در مدت 5 سال 4200 دلار خواهد بود. بنابراین ، کل هزینه انجام شده 16200 دلار است. ماهانه مبلغی معادل 270 دلار خواهد داشت.

مثال 2

فرض کنید 50 هزار دلار به عنوان وام شخصی از بانک با سود ساده گرفته شده است. نرخ سود 18٪ و مدت وام 3 سال است. سودی که در پایان به بانک پرداخت می شود: 50،000 x 0.18 x 3 = 27،000 $.

سود پرداختی طی 3 سال 27000 دلار خواهد بود. بنابراین ، کل مبلغ پرداختی به بانک 77 هزار دلار خواهد بود. به صورت ماهانه ، این مبلغ در حدود 2،139 دلار خواهد بود.

قبض انبار

epl Online

قبض انبار ( به انگلیسی Warehouse receipt و فرانسوی Récépissé d’entrepôt ) رسید دریافت کالایی است که به اماکن گمرکی وارد می شود . این سند مهمترین سند در خصوص مالکیت کالا در گمرک می باشد و در آن اطلاعات بارنامه و تاریخ تخلیه در انبار درج تعریفی اجمالی از سود مرکب می شود.
قبض انبار در همه جای دنیا به عنوان سندی قایل معامله شناخته می شود.
قبض انبار در فرمت های مختلفی صادر می شود. چون اطلاعاتی که در حمل دریایی است بسیار گسترده تر از حمل زمینی است. در گمرکات زمینی معمولا قبض انبار توسط شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران صادر می شود و در گمرکات دریایی ، قبض انبار توسط انبارهای مستقر در بنادر ایران صادر می شود.

wharehouse - Copy

یک نمونه از قبض انبار صادره توسط شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران

قبض انبار صادره در بندر شهید رجایی

قبض انبار صادره در بندر شهید رجایی

این نوشته در اصطلاحات بازرگانی با برچسب اماکن گمرکی، قبض انبار در 1393.11.02 توسط admin منتشر شده است.

حمل یکسره

حمل یکسره در قانون امور گمرکی چنین تعریف شده است :
ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.

با توجه به تعریف فوق می توان گفت کالاهایی که در در تمام رویه های گمرکی بدون اینکه از وسیله حمل خود در انبار تخلیه شوند تشریفات گمرکی
آن روی وسیله حمل انجام گیرد حمل یکسره می باشد. در این روش قبض انبار بر روی وسیله حمل صادر می شود و در هنگام محاسبه انبارداری هزینه تخلیه و بارگیری حساب نمی شود اما هزینه خدمات حمل یکسره اخذ می شود که به نسبت تخلیه و بارگیری هزینه کمتری دارد. هر چند در قانون امور گمرکی قبل حمل یکسره یک نوع رویه گمرکی بود و به معنی انتقال کالای گمرک نشده از گمرک مرز ورودی به گمرک مقصد بارنامه حمل بود اما در قانون جدید این تعریف اصلاح شده است و قانون جدید اعمال می شود و حمل یکسره یک نوع رویه گمرکی نیست.

حمل یکسره معمولا در کالاهایی که ممکن است به سبب تخلیه و بارگیری مجدد دچار صدمه شوند و یا به دلیل عدم امکانات در گمرک یا بنادر تخلیه و بارگیری آن امکان پذیر نیست کاربرد دارد. همچنین برای کالاهایی که فسادپذیر هستند یا مصرف کننده به کالا نیاز فوری دارد از حمل یکسره استفاده می شود.

هزینـه‌های انجام خدمات در گمرک

وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه‌بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق‌العاده دریافـت می‌شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می‌گردد.

اظهار کالا

اظهار کالا در قانون امور گمرکی چنین تعریف شده است :

بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

برای اظهار کالا در گمرک قبلا اظهار کننده اطلاعات لازم را در پیش نویس اظهارنامه درج و برای تایپ به قسمت تایپ اظهارنامه می داد. اما هم اکنون اظهار توسط سامانه اظهار الکترونیکی در پنجره واحد تجاری گمرک ایران انجام می شود.

زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به‌ صورت دستی یا رایانه‌ای به گمرک ارائه می‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می‌یابد. از این زمان به بعد کالا اظهار شده تلقی می گردد و تغییرات در متن اظهارنامه تنها توسط کارشناسان گمرکی امکان پذیر است. در صورتی که قبل ارائه شماره ثبت ( کوتاژ ) امگان تغییر توسط اظهار کننده تعریفی اجمالی از سود مرکب وجود دارد.

اظهارنامه اجمالی | مانیفست

اظهارنامه اجمالی به انگلیسی ( cargo manifest ) به فرانسوی ( le manifeste de cargaison) همان مانیفست محموله می باشد که به آن فهرست کل بار نیز می گویند.
در قانون امور گمرکی اظهارنامه اجمالی چنین تعریف شده است :
سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

در حمل نقل دریایی محمولاتی زیادی در کشتی وجود دارند که همه آنها در مانیفست کشتی درج می شود. در این مانیفست اطلاعاتی همچون نوع کالا، تعداد ، وزن، فرستنده و گیرنده درج می شود.

مانیفست محموله هوایی ( هواپیما )

مانیفست محموله هوایی ( هواپیما )

Shipping manifest

حقوق ورودی

در قانون امور گمرکی حقوق ورودی چنین تعریف شده است :
حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.
اما این تعریف دقیق نیست. چون مالیات بر ارزش افزوده نیز توسط گمرک دریافت می شود اما به عنوان حقوق ورودی شناخته نمی شود. بنابراین می توانیم فرمول کوتاه زیر را برای حقوق ورودی در نظر بگیریم :
حقوق ورودی = 4 درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی + سایر عوارض ( به جز مالیات )
حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود.

حقوق گمرکی

حقوق گمرکی در ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین تعریف شده است :

حقوق گمرکی، مالیات،حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.

قبل از سال ۱۳۸۲ در گمرک عوارضی همچون هلال احمر، شهرداری، حق ثبت سفارش و عوارض دیگر دریافت می شد که در سال ۱۳۸۳ دولت وقت تصمیم گرفت این عوارض را تجمیع کند و از ابتدای سال ۱۳۸۲ با نرخ ۴ درصد به گمرک پرداخت می شود.
هر چند در اوایل این تجمیع مخالفتهایی با این لایحه صورت گرفت اما تجمیع عوارض با اسم حقوق گمرکی باعث شد روند کار در گمرک تسهیل شود.

این نوشته در اصطلاحات بازرگانی با برچسب حقوق گمرکی، عوارض گمرکی در 1393.11.01 توسط admin منتشر شده است.

سود بازرگانی

اگر بخواهیم تعریف جامعی از از اصطلاح سود بازرگانی داشته باشیم می بایست آنرا به همراه حقوق گمرکی و حقوق ورودی تعریف کنیم تا نقش سود بازرگانی در تجارت خارجی ایران بهتر مشخص شود.
سود بازرگانی یک نوع دریافتی توسط گمرک است که میزان آن توسط دولت تعیین می گردد و گمرک مامور اخذ آن از کالاهای ورود به ایران است.
سود بازرگانی به همراه حقوق گمرکی تشکیل حقوق ورودی را می دهند. یعنی :
حقوق گمرکی + سود بازرگانی = حقوق ورودی

حقوق گمرکی ۴ درصد است و همیشه در سالهای مختلف ثابت است و دولت در اصل برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخل اقدام به تغییر در نرخ سود بازرگانی می کند .
سود بازرگانی در کتاب تعرفه گمرک وجود خارجی ندارد و در دل حقوق ورودی قرار دارد.
اگر در بخشنامه ها و یا اخبار از واژه معافیت سود بازرگانی و یا صفر بودن سود بازرگانی بعضی از کالاها صحبت شد می بایستی بدانید ۴ درصد حقوق گمرکی در جای خود می ماند و کالا حقوق ورودی ۴ درصدی دارد.

بارنامه فیاتا FIATA FBL

بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا(FBL )
FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LOADING
بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا مهم‌ترین سندی است که فیاتا در اختیار اعضای خود قرار داده است. این بارنامه تنها سندی است که به دلیل تطبیق شرایط آن با مقررات متحدالشکل اسناد حمل ترکیبی اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد تایید این اتاق قرار گرفته است. بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا سندی است قابل معامله و دال بر تحویل کالا و حمل آن با استفاده از وسایل مختلف حمل از مبدأ تا مقصد تعیین شده است. بر اساس شرایط این بارنامه فورواردر دارای مسئولیت‌های زیر است:
الف ـ تعهد می‌نماید به نام خود وسایل اجرای کامل حمل را از محل دریافت تا محل تحویل کالا طبق مندرجات بارنامه فراهم آورد.
ب ـ فورواردر بر اساس مفاد و طبق شرایط بارنامه فیاتا مسئول عملکرد و غفلت اشخاصی که از خدمات آنها جهت اجرای قرارداد بر اساس بارنامه استفاده می‌کند، است.
ج ـ فورواردر زمانی که بارنامه حمل ترکیبی فیاتا را صادر می‌کند، باید متوجه نکات ذیل باشد:
– مطمئن شود که کالا به او یا نماینده یا شعبه‌اش تحویل و در ید اختیار او می‌باشد و دیگری چنین حقی بر کالا ندارد.
– مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است.
– مطمئن شود که جزئیات مندرج در سند با دستوراتی که او دریافت کرده، ‌مطابقت دارد.
– مطمئن شود که کالا با صورت ظاهر صحیح و سالم و مطابق شرایط تحویل می‌باشد.
– اطلاع دقیق از تعداد نسخ اصلی بارنامه داشته باشد.
اعضای فیاتا می‌توانند به جای بارنامه دریایی (MARRINE BILL OF LADING) ، بارنامه حمل مرکب چند وجهی فیاتا صادر کنند مشروط بر اینکه اطلاعات اضافی در مورد بندر بارگیری ، بندر تخلیه و وسیله حمل دریایی در آن قید شود.

بارنامه فیاتا

رسید یا گواهی پستی ARCEL POST RECEIPT

هنگامی کالا به وسیله پست فرستاده شود , اداره پست یک رسید جهت کالای بسته بندی شده صادر می کند و کالا مستقیما به گیرنده آن طبق آدرس داده شده تحویل می گردد .البته می توان در بعضی مواقع با ارسال کالا از طریق بانک درکشور خریدارکنترل بیشتری بر اعمال نمود ولی دربسیاری از بانکها تمایلی به سرو کار داشتن با کالا برین روش ندارند زیرا مقدمات پستی اغلب حاضر نیستند بسته های پستی را بر اساس دستور بانک نگهداری نمایند و بانکها خودشان نیز اکثرا فضای کافی و مناسب برای نگهداری اینگونه کالاها د راختیار ندارند . ضمنا در مقررات متحد الشکل بروات وصولی بیان شده است که کالا نباید قبل از موافقت بانک , مستقیما برای آن بانک ارسال گردد .بعلاوه بر اساس مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی بانکها رسید یا گواهی پستی را خواهند پذیرفت مشروط بر اینکه در صورت ظاهر آن مشخص باشد که رسید یا گواهی مزبور در محل ارسال کالا طبق شرایط اعتبار , ممهور و یا تائید گردیده است .

بورس سودآورترین بازار کشور

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در چندماه اخیر بورس سودآورترین بازار کشور بوده است،گفت: اگر فردی ابتدای سال ۹۷ مبلغ یک میلیون تومان سهام عرضه اولیه را خریداری می‌کرد، تا پایان سال مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد.

به گزارش تیترشهر : در برنامه «پایش» 1 مردادماه، موضوع « تعریفی اجمالی از سود مرکب آخرین تغییرات بازار بورس و روش سرمایه گذاری در این بازار برای افراد مبتدی»، مورد بررسی قرار گرفت.

سید محمد نوعی کارشناس مسائل اقتصادی ضمن ارایه راهکار‌های عمومی برای ورود به بازار سرمایه اظهار کرد: با ارایه برنامه‌های صحیح و به موقع می توان بخش اعظمی از سرمایه گذاری‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد که موضوع تعریفی اجمالی از سود مرکب بسیار مهم این روز‌ها هدایت شرکت‌های تولیدی به این بازار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تفاوت های بورس و سود بانکی گفت: بسیاری از مردم جامعه تصور می‌کنند که سود بانکی مطمئن است. در حالی که با نوسانات ارزی همان سود دریافتی از بانک‌ها هزینه می شود. در صورتی که اگر در خریداری سهام عرضه اولیه شرکت‌ها اقدام کنیم می توان سودی بالای ۷۰۰ درصد را هم دریافت کرد. در چندماه اخیر بورس سودآورترین بازار کشور بوده است.

وی برای توضیح بیشتر در این زمینه ذکر مثالی پرداخت و گفت: اگر فردی ابتدای سال ۹۷ مبلغ یک میلیون تومان سهام عرضه اولیه را خریداری می‌کرد، تا پایان سال مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد.

نوعی افزود: سال گذشته بورس شاهد ورود ۲۷ شرکت تولیدی به بازار سرمایه بود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است امکان دارد در بین این تعداد شرکت عرضه اولیه یک یا دو شرکت هم ۵ درصد زیان کنند که با وجود درصد بالای سود این شرکت‌ها به خریداران ضرر وارد نمی‌شود.

نوعی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ تعداد ۸ شرکت تولیدی وارد بازار سرمایه شده و عرضه اولیه انجام داده اند، گفت: فردی که ابتدای سال یک میلیون تومان سهم خریداری کرده بود هم اکنون این مبلغ تبدیل به ۲ میلیون و ۳۲ هزار تومان شده است.

*وجاهت قانونی دادن به سود مرکب از سوی نمایندگان مجلس

در بخش دوم برنامه پایش، با ارتباط تلفنی با یک کارشناس حقوقی به موضوع سود مرکب و اقدامات جهت جذف آن پرداخته شد.

اخوانی، کارشناس حقوقی در همین زمینه گفت: یکی از مشکلاتی که نظام بانکی برای تولیدکنندگان و سایر مشتریان خود ایجاد کرده، سود مرکب است. یعنی بانک اصل، سود و خسارت تسهیلات پرداختی به مشتریان را با هم جمع می کنند و به اصل تسهیلات پرداختی به مشتری تبدیل می کنند. بنابراین این تسهیلات هیچ وقت از سوی مشتری پرداخت نمی شود.

وی در توضیح این مسئله افزود: ممکن است کسی 500 میلیون تومان وام گرفته باشد، ولی به دلیل عدم توان پرداخت و فرآیندی که بانک انجام می دهد، 2 میلیارد تومان پرداخت نماید.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه مجلس باید با این مسئله برخورد کند، افزود: نمایندگان مجلس این عمل را که خلاف بخشنامه 1751 بانک مرکزی است، با عبارت اعطای تسهیلات جایگزین وجاهت بخشیدند که تعجب آور است. این عمل خلاف ایجاد رونق تولید است.

وی اضافه کرد: اقدام بانک در جمع کردن اصل، سود و خسارت و تجمیع آن در قرارداد جدید تسهیلات، امری خلاف قانون است. مجلس نه تنها این مسئله را اصلاح نکرد بلکه وجاهت نیز به آن دادند.

*84 درصد مردم موافق سرمایه گذاری در بورس

همچنین سؤال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» هم به‌صورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شد:

برای سرمایه گذاری به کدامیک بیشتر اعتماد دارید؟

فروشنده‌ی ارز
کارگزار بورس

در پایان نیز 84 درصد از مردم سرمایه گذاری از طریق بورس و مراجعه به کارگزاران بورس را انتخاب نمودند. «پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که روزهای یکشنبه و سه شنبه، ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

بورس چیست؟ + معنی اصطلاحات بازار بورس

بورس کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. بطور خلاصه بورس شرکتی است که وظیفه عرضه سهام شرکت‌ها و نظارت بر خرید و فروش آن‌ها را دارد. برای آشنایی بیشتر با ارزمارکت همراه باشید

سهام چیست؟

هر شرکتی مرکب از چند شریک است که در امور با هم شراکت می‌کنند. هر یک از این شرکا به تناسب سرمایه‌ای که وارد شرکت کرده‌اند ، از منافع و درآمدهای آن شرکت دارای سهم می‌باشند.

شرکت‌های سهامی خاص و عام: شرکت‌ها از نظر میزان سرمایه و تعداد شرکا انواع مختلفی دارند. دو نوع مهم‌تر این شرکت‌ها سهامی خاص و سهامی عام هستند. شرکت‌های سهامی خاص از نظر تعداد شرکا و میزان سرمایه محدود هستند. اما در شرکت‌های سهامی عام هر کسی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و صاحب سهام شود.

شرکت‌هایی که به بورس وارد می‌شوند ، شرکت‌های سهامی عام هستند که ابتدا در بورس پذیرش و سهامشان عرضه اولیه می‌گردد. در حقیقت بورس جایگاهی است که خربد و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام با نظارت و هدفمندی بیشتر انجام می‌شود.

برای ورود به بورس چه چیزهایی لازم است؟

برای ورود به هر کاری در ابتدا باید دانش و اطلاعات آن کار را داشته باشید. سرمایه‌گذاری در هر کاری بدون کسب اطلاعات لازم ، تبعات خطرناکی دارد و خطر نابودی سرمایه را در پی دارد.

برای ورود به بورس بایستی در موارد زیر تسلط داشته باشید:

  • مدیریت سرمایه: بایستی بدانید چه بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهم خاصی بکنید. از ورود این بخش از سرمایه‌تان به بازار ، چه میزان سود توقع دارید. و چه میزان حاضرید متحمل ضرر شوید. این پارامترها که کمی هستند و عدد مشخصی به شما می‌دهند ، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) نامیده می‌شوند.
  • تحلیل قیمت: پارامتر مهم دیگر برای موفقیت در بازار بورس ، تحلیل قیمت سهام است.

انواع مختلفی از روش‌های تحلیل وجود دارد که ذکر می‌کنیم:

  • تحلیل تکنیکال: به رفتار گذشته قیمت سهم نظر دارد و بر اساس الگوهایی که از این گذشته به دست می‌آورد ، آینده قیمت آن را پیش‌بینی می‌کند.
  • تحلیل بنیادی: این شیوه تحلیل ناظر به ارزش ذاتی سهام است که با استفاده از دانش حسابداری به دست می‌آید.

انواع نمودار تحلیل

انواع نمودار تحلیل

معمولا از سه دسته نمودار خطی ، میله‌ای و شمعی (کندلستیک) برای تحلیل استفاده می‌شود.

بازه زمانی (تایم فریم)

در تحلیل بازار سرمایه همیشه از یک بازه زمانی مشخص استفاده نمی‌شود.

در بورس تهران بازه زمانی یک روزه (برای اهداف کوتاه‌مدت یا نوسان‌گیری) و بازه زمانی هفتگی (برای اهداف میان‌مدت و بلندمدت) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر از نمودارهای کندل استفاده می‌کنید ، این بازه‌ها در قالب یک کندل (شمع) قرار می‌گیرد.

تایم فریم ‌های کوتاه‌تر یا بلندتر در بازارهای دیگر استفاده می‌شود.

چهار نوع قیمت در بورس

چهار گونه قیمت در بورس مورد استفاده است و روی نمودار کندلستیک و میله‌ای به خوبی قابل تشخیص است:

قیمت باز شدن (Open): قیمتی که سهم در یک تایم فریم مشخص استارت می‌خورد.

قیمت بسته شدن (Close): قیمتی که سهم در آن قیمت در پایان تایم فریم بسته تعریفی اجمالی از سود مرکب می‌شود.

بالاترین قیمت (High): بالاتربن قیمتی که در دوره مذکور, سهم به خود می‌بیند.

پایین‌ترین قیمت (Low): پایین‌ترین قیمت سهم مورد نظر در دوره مورد محاسبه.

بورس و انواع آن در ایران

بورس ایران

از سال ۱۳۴۶ سازمان بورس ایران بنیانگذاری شد.

بورس کالا: در آن انواع کالاها و مواد اولیه خرید و فروش می‌شود.

بورس انرژی: در آن کالاهای مختلف از قبیل حامل‌های انرژی مانند نفت خرید و فروش می‌شود.

بورس اوراق بهادار: در آن اوراق سهام ، حق تقدم ، انواع اوراق مشارکت و مشتقه ، صندوق‌های ETF و … خرید و فروش می‌شود.

فرابورس: شرکت‌های حاضر در بورس, شرکت‌های معتبرتر و دارای بنیه مالی قوی‌تری هستند. اما شرکت فرابورس در سال ۱۳۸۷ برای پذیرش شرکت‌هایی ایجاد شد که در این موارد ضعیف بودند و در عین حال نیاز به تأمین مالی داشتند.

برای ورود به بورس ایران چه اقداماتی لازم است؟

۱- آموزش بورس: ابتدا بایستی آموزش ببینید و به موضوعات بورس تسلط لازم را پیدا کنید.

۲- بعد بایستی در سامانه سجام ثبت نام کرده و ضمن وارد کردن اطلاعات مالی خود ، کد بورسی دریافت کنید.

۳- سپس باید در یک کارگزاری ثبت نام کرده و از آن کارگزاری پروفایل شخصی دریافت کنید. کارگزاری‌های زیادی در ایران مشغول به فعالیت هستند که از طریق آن‌ها می‌توانید اقدام کنید.

شما دارای یک حساب در کارگزاری خواهید شد که می‌توانید آن را از طریق حساب بانکی خود شارژ یا پس از دریافت سود معاملاتی خود از آن برداشت نمایید. این حساب بورسی در حقیقت کیف پول بورسی شماست.

۳- حالا شما می‌توانید با ورود سرمایه به پروفایلتان و با استفاده از آموخته‌های قبلیتان ، اقدام به معامله کنید.

شرکت‌های موجود در بازار بورس

این شرکت‌ها بر اساس نوع و صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند طبقه‌بندی می‌شوند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از ، فلزات اساسی ، پتروشیمی و پالایشی ، صنایع غذایی ، قند و شکر ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی ، بانکی و … .

هر کدام از این گروه‌ها نمادی دارند که به صورت یک حرف ابتدای سهم قرار می‌گیرد. مثلاً فلزات اساسی “ف” است که ابتدای نام نماد قرار می‌گیرد مانند #فملی.

اصلاحات بازار بورس

مفاهیم و اصطلاحات بورس

کارگزار بورس

کارگزار بورس یا به عبارت بهتر شرکت کارگزاری بورس ، واسطه ای است میان شما و شرکت بورس. شما معاملات خود را از طریق کارگزار انجام خواهید داد و کارگزار از هر معامله خرید یا فروش شما کارمزد دریافت می‌کند.

عرضه اولیه (IPO)

وقتی یک شرکت سهامی عام آماده ورود به بازار بورس می‌گردد ، صورت‌های مالی و عملکرد آن مورد بررسی متولیان سازمان بورس قرار می‌گیرد. سپس تعداد سهام قابل عرضه به عموم مشخص و ارزش‌گذاری می‌شود.

آن‌گاه در تاریخ مشخصی که از سوی سازمان بورس تعیین می‌شود ، عرضه سهام شرکت برای اولین بار انجام می‌شود. به همین دلیل به این فرآیند عرضه اولیه سهام گفته می‌شود.

شاخص‌ها در بورس

شاخص کل

معمولا نمادهای بورسی (نماد: هر شرکتی که سهام آن در بورس و فرابورس خرید و فروش می‌شود.) به صورت گروهی به تغییرات واکنش نشان می‌دهند. تغییراتی که ممکن است اقتصادی ، سیاسی و یا متأثر از عوامل دیگر باشند. مثلاً یک تغییر در تولید یا واردات فلزات سبب می‌شود که قیمت سهام نمادهای گروه فلزات اساسی جابجا شود.

به همین دلیل علاوه بر یک دسته شاخص‌ها که برای بررسی تغییرات قیمتی در سهم کل نمادها به صورت برآیندی به کار می‌رود ، یک دسته شاخص هم برای تغییرات برآیند قیمتی در گروه‌های سهام تعریف می‌شود. این شاخص‌ها شاخص صنعت نام دارند. که در ادامه هر یک را توضیح می‌دهیم.

شاخص کل: شاخص کل برآیند تغییرات قیمت در کل نمادها را نشان می‌دهد ، البته با دادن وزن به برخی نمادهای خاص. این نمادها معمولا برای اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارند.

شاخص کل هم وزن: همانگونه که از اسمش پیداست ، همان شاخص کل است ، با این تفاوت که هیچ سهامی وزن بیشتر یا کمتری ندارد و همگی سهام‌ها دارای وزن یکسان در محاسبه شاخص هستند.

شاخص صنعت: همانطور که در پاراگرافهای قبلی ذکر شد ، برای محاسبه برآیند تغییرات قیمتی سهام یک گروه از نمادهای خاص استفاده می‌شود.

دامنه نوسان

بازار بورس ایران دارای محدودیت نوسان قیمتی در هر روز معاملاتی است. در حالت عادی دامنه نوسان در بازار بورس ایران میان منفی پنج تا مثبت پنج درصد می‌باشد.

توجه: در زمان نوشتن مقاله ، دامنه نوسان بورس به دلیل وضع خاصی که بر بازار حاکم بوده ، به صورت نامتقارن مابین منفی دو تا تعریفی اجمالی از سود مرکب مثبت شش درصد درآمده است. اما این حالت موقتی خواهد بود. در فرابورس نیز دامنه نوسان بر اساس تقسیم‌بندی بازارها تفاوت دارد.

حجم مبنا و قیمت پایانی

هر نماد در بازار بورس دارای یک ظرف معاملاتی مشخص است که آن ظرف باید پر شود تا قیمت پایانی با قیمت لحظه‌ای همگام شود.

قیمت لحظه‌ای و نوسان متناظر با آن ، در معاملات روز بعد اعمال نخواهد شد. بلکه این قیمت پایانی و نوسان متناسب با آن است که مبنای محاسبات برای دامنه نوسان روز بعد قرار می‌گیرد. و قیمت پایانی بر اساس میانگین وزنی حجم معامله روی قیمت محاسبه می‌گردد.

صف خرید و صف فروش

در بورس ایران تحت تأثیر وجود دامنه نوسان ، گاهی اتفاقی رخ می‌دهد که صف خرید یا فروش نامیده می‌شود.

قانون بنیادین اقتصاد یعنی عرضه ، تقاضا و کشف قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا ، در بورس نیز وجود دارد. گاهی در بورس تقاضای خرید یک سهم در سقف قیمت مجاز افزایش می‌یابد ولی فروشنده ای وجود ندارد. در این حالت می‌گوییم صف خرید ایجاد شده.

برعکس این حالت هم ممکن است ، گاهی در کف قیمت مجاز تعداد عرضه کنندگان بالا می‌رود ، ولی خریدار پیدا نمی‌شود. در این حالت می‌گوییم صف فروش ایجاد شده.

شناوری سهام

هر سهمی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد دارای دو دسته سهامدار است. یک دسته سهامدارانی هستند که برای بلند مدت و به حجم زیاد سهام می‌خرند. هدف آن‌ها کسب سودهای کوتاه مدت یا سود مجمع نیست. بلکه هدف آن‌ها کسب جایگاه در شرکت به عنوان سهامدار عمده و یا حضور در هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

اما دسته دیگری از سهامداران ، سهام خود را به منظور استفاده از سود مجمع برای میان مدت و یا برای سفته بازی و کسب سود کوتاه مدت از نوسانات قیمت سهام خرید و فروش می‌کنند. به سهامی که دست این افراد است و میزان آن خیلی کمتر از سهام در دست گروه قبلی است ، سهام شناور گفته می‌شود. شناوری معقول چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌تواند در نظر گرفته شود. زیرا شناوری کم قدرت معامله و میزان نقد شوندگی سهام را کاهش می‌دهد. شناوری بالا نیز نوسانات قیمت سهم را زیاد می‌کند و آن را از حالت تحلیل پذیری خارج می‌کند.

معاملات آتی (فیوچرز)

معاملاتی است که در آن کالا معامله می‌شود. در ایران معمولا زعفران و سکه طلا معامله می‌شود.

در معاملات آتی سررسیدی تعیین می‌شود و بر اساس پیش‌فرض‌هایی ، قیمت کالا در یک سررسید مثلاً ۳ ماهه مشخص می‌شود.

آن گاه بر مبنای اختلاف قیمت فعلی و قیمت سررسید ، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. در این بازار نیز می‌توان انواع تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را انجام داد.

بازار دو طرفه: در بازار آتی می‌توان هم روی خرید معامله کرد هم روی فروش. یعنی اینکه بدون اینکه بخواهید جنسی داشته باشید می‌توانید آن را بفروشید. به این صورت که شما در تاریخ سررسید تعهد فروش ایجاد می‌کنید و متعهد می‌شوید آن میزان مشخص را بفروشید. شما بعداً می‌توانید این تعهد را به کس دیگری واگذار کنید. یعنی آن شخص به جای شما متعهد به تحویل جنس به خریدار شود.

اهرم: شما هم‌چنین در معاملات فیوچرز می‌توانید از اهرم (Leverage) استفاده کنید. به این شکل که پول خود را با ضریب مشخصی چند برابر کنید و با آن به معامله بپردازید.

معاملات CFD

از طریق بروکرهای خاصی شما می‌توانید علاوه بر بازار ارز ، در بازار جهانی فلزات و مواد اولیه نیز سرمایه‌گذاری و معامله کنید. بازار CFD به نوعی معاملات فیوچرز است ولی تفاوتهایی هم دارد.

انواع بورس در دنیا

stock exchange

بورس جهانی

بورس در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و در هر کشور دارای قوانین و مناسبات خاص خود می‌باشد.

معروفترین بازارهای بورس جهان داوجونز نیویورک ، بورس لندن ، دکس فرانسه و بورس فرانکفورت هستند.

در خاورمیانه نیز بورس‌های استانبول ، قاهره و تداول عربستان در کنار بورس تهران شهرت دارند.

بورس ارز

همچنین یک بازار بورس جهانی وجود دارد که در آن ارزهای مختلف خرید و فروش می‌شود. این بازار فارکس (Forex = Foreign Exchange) نامیده می‌شود.

فارکس یک بازار تعریفی اجمالی از سود مرکب دو جهته است ، یعنی هم می‌توان روی خرید معامله کرد هم روی فروش. علت این امر آن است که در این بازار ساختار باینری آپشن وجود دارد. شما روی یک جفت ارز مثل یورو/دلار با نماد اختصاری EURUSD معامله می‌کنید.

شما با انجام معامله خرید روی یکی از این دو ارز ، در واقع روی دیگری معامله فروش انجام داده‌اید ، و برعکس.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر فارکس در حقیقت یک کارگزاری با دامنه فعالیت جهانی است که همانند کارگزاری‌های بورس ایران ، واسط معامله شما در بازار جهانی است و از شما کارمزد می‌گیرد. هم‌چنین از طریق بروکر فارکس می‌توانید در بورس جهانی سرمایه‌گذاری کنید و برخی سهام مورد معامله در بورس‌های معروف را خریداری کنید. نظیر تسلا ، مایکروسافت ، اپل و … . گزینه دیگر معاملات CFD است.

ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)

در سال‌های اخیر ، گزینه‌های دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری به وجود آمده که مهم‌ترین آن‌ها بدون شک ارزهای ذیجیتال است.

جنس این پول‌های مجازی ، بیت های کامپیوتری است و تحت یک شبکه رمزنگاری شده به نام بلاک‌چین ارائه می‌شوند. در شبکه بلاک‌چین ، هیچ اطلاعاتی توسط عموم قابل ردیابی نیست و چندین مرحله رمزگذاری صورت می‌گیرد.

نخستین این ارزها ، بیت کوین بود که در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری یافت. در نخستین هاردفورک ، بیت کوین کش از بیت کوین منشعب شد.

ارزهای دیجیتال بسیاری نیز خلق شدند از جمله اتریوم ، لایت کوین ، دوج کوین و … .

این ارزها بسیار پرنوسانند و تحلیل‌پذیری تعریفی اجمالی از سود مرکب تکنیکالی و بنیادی دارند. بسیار تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی جهان هستند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در مورد بورس بررسی اجمالی انجام دادیم ، در مورد مباحث مربوط به شراکت و تقسیم سهام صحبت کردیم. و لوازمی را که یک شرکت برای ورود به بورس نیاز دارد به صورت کلی بیان نمودیم.

شما برای ورود به بازار بورس ، نیازمند دانش و مهارت هستید. در سال ۱۳۹۹ عده زیادی از افراد وارد بورس شده و چون دانش و مهارت لازم را نداشتند دچار آسیب مالی شدند. مدیریت سرمایه و تحلیل قیمت از مهم‌ترین علوم و مهارت‌هایی هستند که باید بیاموزید.

در بورس دید بلندمدت داشته باشید و با تمام سرمایه خود ورود نکنید. بلکه با اضافه درآمد خود سرمایه‌گذاری کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.