شروط موفقیت در بورس


همه چیز در خصوص عرضه و پذیرش در بورس تهران

پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهاداروناشر آن با شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه،به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است .بر اساس مقررات بازار سرمایه ،شرکت هایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود در بورس یا بازار خارج از بورس هستند،تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش ،دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بورس واوارق بهادار انجام می دهند.به بیان دیگر مشاوران پذیرش ،به عنوان رابط میان ناشران اوراق بهادار متقاضی پذیرش وبورس ها عمل می کنند

به طور کلی شرکتها می توانند در بازار بورس تهران و یا فرابورس،که هر دو شرکت زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند مورد پذیرش و عرضه قرار گیرند.

شرکتها با توجه به تفاوتهایی از جمله سایز شرکت، جمع دارایی ها ، میزان سود آوری، تعداد سهامداران و … در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران مورد پذیرش قرار می گیرند.

انواع-بازار.jpg

مزایای مرتبط با ناشر (شرکت متقاضی)

معافیت-مالیاتی.jpg

وثیقه.jpg

انگیزه.jpg

مزایای مرتبط با سهامداران

بازده.jpg

مزایای مرتبط با کل اقتصاد

تجهیز.jpg

شرایط عمومی پذیرش:

 • سهامی عام باشند.
 • ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده باشند.
 • اظهار نظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورتهای مالی داشته باشند.
 • برخورداری از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت
 • داشتن صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری و دستور العمل های اجرایی سازمان بورس
 • عدم محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال سهام شرکت
 • نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
 • سهام با نام و بهای اسمی آن تماما پرداخت شده باشد.
 • دارای حسابرس معتمد سازمان
 • نداشتن دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی

شرایط اختصاصی پذیرش در بازارهای اول و دوم بورس:

سرمایه.jpg

شرایط اختصاصی پذیرش در تابلوهای مختلف فرابورس

پذیرش.jpg

شرایط پذیرش در بازارهای ابزارهای نوین مالی

شرح.jpg

فرایند پذیرش شرکت ها در بورس / فرابورس ایران

 • ارائه درخواست از طریق سامانه پذیرش توسط مشاور پذیرش
 • بررسی اجمالی توسط کارشناسان بورس/فرابورس
 • جلسه حضوری با مدیران شرکت
 • ارائه و تکمیل مدارک مورد نیاز پذیرش مندرج ئر سایت بورس / فرابورس
 • تهیه گزارش کارشناسی توسط بورس/فرابورس
 • ارسال گزارش کارشناسی بورس/فرابورس به هیئت پذیرش ظرف مدت 45 روز از تاریخ تکمیل مدارک
 • برگزاری جلسه هیئت /کمیته پذیرش و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
 • اعلام نتیجه و شروط درج هیئت /کمیته پذیرش به صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
 • اعلام نتیجه هیئت پذیرش حداکثر ظرف مدت 45 روز حق اعتراض شرکت به رای ،حداکثر ظرف مدت 10روز پس از ابلاغ تصمیم
 • تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
 • ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سرمایه گذاری مرکزی و تسویه وجوه
 • افشای اطلاعات مالی در ساملنه کدال
 • به روز رسانی امید نامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت جلسه هیئت /کمیته پذیرش
 • درج نام شرکت ظرف مدت 6ماه از زمان پذیرش
 • درج شرکت در فهرست نرخ های فرابورس ایران
 • عرضه سهام شرکت حداقل 5 روز و حداکثر چهار ماه پس از تاریخ درج
 • عرضه اولیه /حراج
 • گشایش نماد/قیمت ثابت

خدماتی که در راستای پذیرش شرکتها مشاور پذیرش کارگزاری اقتصاد بیدار انجام میدهد:

1- ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرآیند پذیرش به منظور انطباق وضعیت آن با مقررات؛

2- سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش در بورس/فرابورس؛

3- ارایه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس/فرابورس به نمایندگی متقاضی در فرایند پذیرش و انجام پیگیری‌های مربوطه مطابق با مقررات؛

4- مشاوره و تهیه امیدنامه/طرح تجاری متقاضی منطبق با استانداردهای سازمان بورس/فرابورس؛

5- مشاوره در جهت تبدیل هویت حقوقی متقاضی از سهامی خاص به سهامی عام؛

6- مشاوره جهت ثبت متقاضی نزد سازمان مطابق قانون ؛

7- انجام اقدامات لازم به‌منظور درج نام متقاضی در فهرست نرخ‌های بورس/فرابورس؛

8- ارائه مشاوره به متقاضی جهت معارفه متقاضی در بازار سرمایه.

9- انجام مراحل ثبت،انتشار ،و عرضه اوراق بهادار و تکمیل مستندات مربوط به انجام فرایندهای آن نزد مراجع قانونی

خدماتی که در راستای عرضه سهام شرکتها، مشاورعرضه کارگزاری اقتصاد بیدار انجام میدهد:

1-بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر

2-ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

3-ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیحی

4-تهیه بیانیه ثبت یا در خواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار

5-نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

6-انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار ،شرایط انتشار ،نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق ،زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار

شروط موفقیت در بورس

شرط موفقیت در خصوصی سازی بزرگ

طی دو روز اخیر رئیس سازمان خصوصی سازی خبرهای جدیدی را درباره واگذاری بخشی از سهام دولت در دو مجموعه بزرگ پتروشیمی خلیج فارس و پالایشگاه شازند مطرح کرده است. بر این مبنا، قرار است بخشی از سهام دولت در این دو مجموعه تا پایان سال به صورت بلوکی واگذار شود. این واگذاری به این دلیل بلوکی است که وضعیت فعلی بورس کشش عرضه سهام خرد در سطح 90 هزار میلیارد تومان را ندارد. با این حال این واگذاری همچنان با چالش مهمی رو به رو است که باید به آن توجه داشت.تجربه واگذاری سهام شرکت های بزرگ در سال های گذشته و حجم سنگین این دو واگذاری نشان می دهد ما با خصوصی سازی مواجه خواهیم بود که خریدار آن نمی تواند بخش خصوصی باشد و باز هم بخش های شبه دولتی خریدار این سهام خواهند بود. اگرچه به گفته قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی 18 درصد از سهام این شرکت ها در قالب سه بلوک 6 درصدی واگذار می شود اما ارزش هر بلوک نیز حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود که تامین این رقم برای بخش خصوصی واقعی به سختی ممکن است، بنابراین در خصوصی سازی همچنان بر پاشنه واگذاری از دولت به شبه دولتی ها خواهد چرخید.فارغ از این مسئله، مجموعه های شبه دولتی نیز برای حضور در این عرصه نیازمند حدی از اطمینان و پیش بینی شروط موفقیت در بورس پذیری بازار محصولات پالایشی و پتروشیمی هستند. این در حالی است که سهام فعلی این دو صنعت در بورس شرایط مناسبی ندارند. مهم ترین عاملی که سایه منفی خود را بر سهام پالایشی و پتروشیمی سنگین کرده است، فرمول های مبهم و دارای تغییرات زیاد در زمینه نرخ خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی هاست. سال هاست فعالان این دو صنعت هر از چندگاهی منتظر تعیین نرخی مشخص برای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها هستند. وزارت نفت که متولی تعیین این نرخ هاست نیز در بسیاری از موارد با تغییر فرمول محاسبه عملا سهامداران را شوکه کرده است. این در حالی است که اولین پیش نیاز سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی و حتی شبه دولتی به یک صنعت خاص، پیش بینی پذیری شرایط حاکم بر آن صنعت است. آن هم در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که عوامل اقتصاد کلان با تغییرات فراوان مواجه اند و عوامل بیرونی آن مثل تحریم ها نیز پیش بینی پذیری را سخت می کند.براین اساس تا زمانی که فرمول ثابت و مشخصی وجود نداشته باشد تا تغییرات قیمت خوراک صرفا در چارچوب این فرمول ثابت و مشخص رخ دهد، نمی توان انتظار یک خصوصی سازی واقعی را داشت. در غیر این صورت، بخش های شبه دولتی که خریدار سهام مذکور شده اند، برای جلوگیری از زیان یا افزایش سود خود وارد چانه زنی با متولیان بخشی و فرابخشی خواهند شد تا نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را به نفع خود تعیین کنند، در حالی که به شرط تعیین فرمول مشخص و باثبات برای قیمت خوراک این واحدها، علاوه بر شفافیت و سلامت در واگذاری سهام این مجموعه ها، امکان چانه زنی های رانت جویانه نیز وجود نخواهد داشت.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

تاریخ پیدایش دسته بندی بازار اول و دوم در بورس

بازار اول و دوم بورس

در این مقاله به تفاوت بازار اول دوم بورس می پردازیم و فرق این دو بازار باهم و شرایط ورود به این دو بازار رو اعلام می کنیم
سازمان بورس اوراق بهادار در سال 1381 در ماه شهریور تصمیم گرفت در بازار سهامی شرکت ها را دسته بندی کند.
در این پیشنهاد مشخص شد که شرکت ها باید در مسائلی نظیر
* میزان شناوری سهام
* نقدشوندگی
* وسعت شرکت
* سودآوری مداوم
* شفافیت و اطلاع‌رسانی
به دو دسته ی بازار اول و دوم در بورس تبدیل شوند.
البته این دسته بندی ها برای سهامداران و کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند یعنی فعال بورس هستند محدودیتی ایجاد نمی کنند و سهامداران محترم می توانند هم سهام شرکتی که در بازار اول است را بخرند هم توانایی خرید سهام شرکتی در بازار دوم بورس را دارند. البته برای این کار طبعا لازم به کد بورسی هست
سهام شناور چیست؟سهام شناور بالا خوبه یا پایین و سهام شناور مناسب
رتبه نقدینگی در بورس به چه منظور است ؟

تفاوت بازار اول و دوم بورس

تفاوت بازار اول و دوم بورس برمیگردد به شرایطی که هر شرکت برای پذیرش در بازار ها اول و دوم بورس دارد. اگر نتوانند شرایطی برای عضو شدن در بازار اول و دوم بورس پیدا کنند و وارد این بازار ها بشوند مجبورند به سراغ فرابورس بروند بلکه آنجا توانایی برای وفق شدن با شرایط را دارا باشند.
مهمترین فرق بین بازار اول و دوم اندازه ی سرمایه شرکت می باشد.
شرکتی می تواند درخواست کند به بورس که در تابلوی اصلی بازار اول بورس حضور داشته باشد که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه از پیش ثبت شده را در اختیار داشته باشد. اگر این شرایط موجود نباشد در بازار دوم بورس یا بازار فرعی آن پذیرش خواهد شد.
باید بدانید هر تابلو شروط مختلفی برای احراز هویت دارد که هر شرکتی باید وجود شروط را در خود اثبات کند.
این محتوا توسط سایت تکنیک ( teknek.ir ) تولید شده است
نحوه در یافت سود سهام تکشا و مبلغ سود تکشا 1401

تفاوت بازار اول و دوم بورس

شرایط لازم برای حضور در تابلوی اصلی بازار اول

 1. در پاراگراف قبل دیدید که باید برای حضور در تابلوی اصلی بازار اول یک شرکت باید بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه از پیش ثبت شده را در اختیار داشته باشد.
 2. شرکت هایی که می خواهند در بازار اول بورس باشند باید حداقل 20 درصد سهام شناور داشته باشند.
 3. وجود زیان انباشته در ترازنامه جلوگیری می کند از ورود به بازار اول بورس
 4. و داشتن 3 سال سابقه قبل از پذیرش در بازار اول بورس
 5. داشتن سودآوری در حداقل 3 دوره مالی پشت سر هم
 6. حقوق سهامداران محترم نسبت ۳۰ درصدی به کل دارایی‌های شرکت داشته باشد.
  البته شروط کوچک و بزرگ دیگر هم برای حضور در بازار اول بورس وجود دارد.

شروط لازم برای حضور در تابلوی فرعی بازار اول

طبعا بخاطر ارزش کمتر این تابلو از سختگیری کمتری هم برخورددار است.
شرایط لازم برای پذیرش :
1) وجود شناور سهم 15 درصدی
2) سرمایه 50 میلیارد تومان
3) و مثل بازار اول بورس عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه هم مهم است.
اینها مهمترین شرایط برای عضویت در تابلوی فرعی بازار اول است.

شروط لازم برای عضویت در بازار دوم بورس

شرکت هایی که نتوانستند وارد بازار اول بورس بشوند می توانند با وفق دادن شرایط خودشان به سمت بازار دوم بورس بروند. شرایط این بازار درسته که از موارد قبل سختگیرانه تر نیست و آسان تر است . اما باز نسبت به ورود در فرابورس سخت تر می باشد.
1) شرکت باید 20 میلیارد تومان سرمایه داشته باشد.
2) داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت
3) نداشتن محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیات مدیره
4) نداشتن زیان انباشته همچون موارد قبل
5) سودآوری در یک دور مالی منتهی به پذیرش
6) 10 درصد سهام شناور داشته باشند.

اگر در بورس گرفتار زیان زیادی شدی و یا سود کمی داری بخاطر این است که نمیدونی چه موقعی وارد بشی و چه موقعی باید از آن خارج بشی تا بیشتر سود ممکن رو داشته باشی .
برای اینکه بیشترین سود رو داشته باشی می تونی از وب سایت ما دوره آموزش ورود و خروج به موقع از بازار را خریدار کنید و از آن حداکثر استفاده را بکنید.

تنها شرط موفقیت دستورالعمل تنظیم بازار فولاد

ترس از تخلیه و خالی بودن انبارها مشکل جدی بازار فولاد

آنچه این روزها بیشتر به چشم می آید خالی بودن اکثر انبارها و ترس از تخلیه و جایگزینی مجدد محموله های فروخته شده به علت فشارهای تعزیرات و بازرسی است به نحوی که در برخی اقلام مثل تیرآهن ۱۴ ذوبی به علت قفل شدن بارهای شرکت عرضه کننده بازار با کمبود مواجه است. به علاوه به علت شرایط فعلی، تقاضای موثر هم در حداقل ممکن است. شرایط فعلی به حال بیماری می ماند که حداقل علائم حیاتی را دارد و احتیاج به کمک اورژانسی دارد. به نظر نمی رسد این روال چندان ماندگار باشد. همان طور که بارها گفته ایم ، موفقیت طرح تنطیم بازار فولاد منوط به عرضه نامحدود و آسان محصولات فولادی در بازار است و نه شرایط سخت و دست و پاگیر فعلی که هر روز یک بخشنامه و یا شرط جدید به آن اضافه می شود.

در سه هفته اخیر به رغم تبلیغات فراوان در حوزه تیرآهن و میلگرد هیچ عرضه ای توسط شرکت های بزرگ مثل ذوب آهن و کویر انجام نشده است و با وجود این همه فشار و تبلیغات توسط برخی گروه ها هنوز قیمت تیرآهن موجود در بازار با قیمت های منظور نظر وزارت فاصله فراوانی دارد. قطعا هیچ انسان عاقلی از وفور محصولات با قیمت پایین ناراحت نمی شود.

چون قیمت پایین تیرآهن و سایر محصولات باعث چرخش بیشتر و بهتر سرمایه فعالان اقتصادی خواهد شد. اما در شرایط فعلی فشار بر انبارها بدون عرضه محصولات مورد نیاز بازار ، موجب ایجاد مشکلات فراوانی هم برای انبارها و هم برای مصرف کننده شده است.

قیمت تیرآهن

علل کنسل شدن عرضه های بورس کالا در روز گذشته

روز گذشته در ساعات میانی روز روند شروط موفقیت در بورس کاهشی قیمت تیرآهن اصفهان به علت اتفاقات سیاسی معکوس شد و رو به افزایش گذاشت. با توجه به ثبات نسبی قیمت سکه و ارز در ساعات پایانی امروز و با توجه به جو نامناسب فعلی بازار فولاد به نظر نمی رسد، دامنه این افزایش زیاد باشد.

در حال حاضر بیشتر انبارها در حد رفع نیاز اقدام به حداقل خرید ممکن می کنند. در کشوری که بیش از 90 درصد شمش و تختال آن در فولادسازان بزرگ قوسی از شروط موفقیت در بورس آهن اسفنجی تولید شده و حتی در مواردی امکان 100 درصدی شارژ کوره ها بر اساس آهن اسفنجی وجود دارد؛ دلیلی برای نگرانی از سمت قراضه آهن برای تولیدکنندگان قوس وجود ندارد مگر برای شانتاژ خبری …

و اما در خصوص بازار قراضه آهن، تقریبا هر فعال فولادی در زنجیره تامین به این موضوع واقف است که نرخ خرید قراضه آهن در بازار ایران را “خریدار” تعیین می کند نه فروشنده !

چه عواملی باعث شدند تا قراضه آهن ویژه با میانگین قیمتی حدود 1500 تومان ابتدای سال؛ طی چهار ماه به نرخی حدود 2500 تومان افزایش قیمت پیدا کند؛ آیا همین عواملی که التهاب آفریدند، گران کردند و گران خریدند؛ قادر به بازگرداندن نرخ این کالا در بازار داخلی نیستند ؟!

گزارش مواد اولیه

بر اساس خبرهای دریافتی از بازار قیمت شمش القایی بین 3350 تا 3450 تومان قیمت گذاری شده است و شمش قوسی نیز در محدوده 3700 تومان اعلان نرخ شده البته شنیده های نامطمئن و تائید نشده ای از بازار در خصوص معامله شمش القایی زیر قیمت 3300 تومان به گوش رسیده که عددهای گفته شده تا 3250 تومان هم بیان شده است بازار آهن اسفنجی تغییرات کاهشی چندان زیادی نداشته و فعلا بین 1650 تا 1700 تومان هر کیلو نرخ گذاری شده است قیمت ضایعات فلزی ( قراضه کیفی ) نیز در دامنه 2100 تا 2300 تومان بیان شده است. این روند در نهایت باعث تاثیر زیاد بر قیمت تیرآهن و میلگرد خواهد شد.

در حوزه آهن اسفنجی تغییرات قیمتی محسوسی گزارش نشده است و دامنه قیمت بین 1600 تا 1700 تومان است. در بخش معاملات ضایعات فلزی نیز فعلا نشانه ای از کاهش قیمت موثر مشاهده نشد که البته برخی از کارشناسان دلیل آن را وجود تقاضا در عرضه داخلی و نیز صادراتی می دانند. در بازار شمش تغییرات نرخ روز جاری را می توان به دو بخش تقسیم کرد از آغاز شروع معاملات تا حوالی ساعت 12 قیمت شمش القایی توافقی و سیر نزولی داشت به طوری که پایین ترین قیمت گزارش شده 3150 تومان شنیده شد.

در حالی که بالاترین نرخ 3280 تومان بود اما از حوالی ظهر به بعد قیمت شمش القایی سیر صعودی گرفت و فعلا دامنه قیمت ها در بازار شمش القایی بین 3380 تا 3490 تومان گزارش گردیده است دلیل این صعود را برخی از فعالان ، شایعات رایج در بازار مبنی بر حذف سقف رقابت در معاملات بورس از هفته آتی قلمداد می کنند.

در خصوص بازار بورس با وجود این که شنیده ‌های های ما از برخی از کارگزاری ها حاکی از آن است که به دلیل محدودیت به وجود آمده خرید از بورس کالا صرفا برای تعاونی ها و اتحادیه‌ های آهن و تقاضای ضعیف این تعاونی ‌ها به دلایلی که پیش تر عنوان گردید؛ عرضه ‌های روز گذشته میلگرد آجدار و تیرآهن در بورس کالا مجددا کنسل گردید.

اگر از دیدگاه مثبت به این موضوع نگریسته شود؛ این شروط موفقیت در بورس شروط موفقیت در بورس تاخیر میتواند فرصتی مناسبی برای تسریع عقب‌ نشینی بخش خصوصی و نزدیک شدن بیشتر به نرخ های تعزیراتی باشد …

آیا فرد مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بورس هستید؟

سرمایه‌گذاری در بورس یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ سرمایه شما در برابر تورم شروط موفقیت در بورس است. اما سوال مهمی که در ابتدای راه باید به آن پاسخ دهید این است که آیا فرد مناسب برای سرمایه‌گذاری در بورس محسوب می‌شوید؟ آیا دانش کافی را با شرکت در دوره‌های آموزش بورس بدست آورده‌اید؟ از نظر روحی و رفتارشناسی معامله‌گری قدرت تحمل ضرر و زیان در بازار سرمایه را دارید؟ پاسخ دادن به این سوالات و نمونه‌های مشابه قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری و ورود به بورس لازم است. تا چراغ راه مناسبی برایتان باشند.

در این مقاله موارد زیر بررسی می‌شوند:

قبل از سرمایه‌گذاری در بورس چه کنیم؟

روانشناسی معامله‌گری برای سرمایه‌گذاری در بورس چقدر اهمیت دارد؟

اهمیت ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در بورس

اهمیت مسئولیت پذیری در بورس

کنترل احساسات شرط موفقیت برای سرمایه‌گذاری در بورس

یادگیری و مطالعه مداوم معامله‌گر موفق

آیا فرد مناسبی برای سرمایه گذاری در بورس هستید؟قبل از سرمایه‌گذاری در بورس چه کنیم؟

نکته بسیار مهمی که اغلب افراد و معامله‌گران بدون توجه به روانشناسی معامله‌گری قدم به بازار سرمایه می‌گذارند، فراهم کردن مقدمات برای ورود به دنیای پر از فراز و نشیب بورس است. بازار سرمایه در حالت کلی با نوسانات بسیار زیادی مواجه می‌باشد. و به عبارتی روزهای خوش و ناخوش در آن براحتی قابل مشاهده است. به همین خاطر، لازم است قبل از سرمایه‌گذاری در بورس خود را برای ورود به آن آماده کنید.

شناخت روحیات، شخصیت‌شناسی و روانشناسی معامله‌گری از مهم‌ترین مواردی می‌باشد که باید به آن توجه داشت. تجربه نشان می‌دهد، بیشتر از آنکه نوسانات بازار باعث ضرر مالی معامله‌گر گردند. نوع رفتار و شخصیت آنها در دست یافتن به این نتیجه اثرگذار است. قدرت ریسک‌پذیری و کنترل احساسات و هیجانات از جمله مواردی می‌باشند که باید به آن توجه ویژه داشت. تسلط پیدا کردن بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و شناخت کامل رفتار بازار تنها در صورتی می‌تواند مفید باشد که ابتدا روانشناسی معامله‌گری را بدرستی انجام داده باشید.

روانشناسی معامله‌گری برای سرمایه‌گذاری در بورس چقدر اهمیت دارد؟

هر یک از ما انسان‌ها دارای ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خاصی هستیم. به همین خاطر در برابر شرایط مختلف عکس العمل‌های متفاوتی انجام می‌دهیم. ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری که در طول روز از خود بروز می‌دهیم، به شدت بر نحوه سرمایه‌گذاری در بورس تاثیر‌گذار می‌باشند. روانشناسی معامله‌گری، بر اساس ویژگی‌های اخلاقی و روحی، فرد معامله‌گر را بررسی نموده. نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی می‌کند. مساله بسیار مهم این است که قدرت تغییر رفتار و ویژگی‌های اخلاقی در وجود تمام انسان‌ها قرار دارد. و با تمرین می‌توان به هر آنچه که می‌خواهید دست پیدا کنید. در نتیجه می‌توان برای تبدیل شدن به فرد مناسب برای سرمایه‌گذاری در بورس قدرت ریسک‌پذیری و کنترل هیجانات را تا حد زیادی بهبود داد. علم رفتارشناسی و روانشناسی معامله‌گری مشخص می‌کند که اگر ریسک پذیر نیستید، چطور برای سرمایه‌گذاری در بورس رفتار کنید. به عبارت دیگر، مشخص می‌کند که چه نوع خرید و فروش‌هایی برای افراد با سطح ریسک‌پذیری پایین مناسب است؟ چطور در برابر سهام‌های زیانده رفتار کنید؟

اهمیت ریسک‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در بورس

یکی از مهم‌ترین اصول در روانشناسی معامله‌گری شناسایی قدرت ریسک‌پذیری افراد می‌باشد. قدرت ریسک‌پذیری از مهم‌ترین فاکتورها برای سرمایه‌گذاری در بورس می‌باشد که بدون آن نمی‌توان خرید و فروش‌های مناسب را انجام داد. در نتیجه برای سرمایه‌گذاری در بورس باید بتوانید قدرت ریسک‌پذیری خود را افزایش دهید. البته ریسک‌پذیری باید کاملا آگاهانه باشد و به همین خاطر لازم است حد و مرز برای سود و زیاد در یک معامله را بدرستی و بر اساس اصولی که در دوره‌های آموزش بورس فرا گرفته‌اید مشخص کنید. افرادی که قدرت ریسک‌پذیری پایینی دارند، در ابتدای ورود به بازار بهتر است در خرید و فروش اوارق سهام سرمایه‌گذاری کنند.

اهمیت مسئولیت‌پذیری در بورس

از دیگر موارد مهمی که باید قبل از ورود به بازار سرمایه و یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به آن پاسخ دهید این است که آیا مسئولیت‌پذیر هستید؟. معامله‌گر حرفه‌ای برای هر نوع شکست دیگران و بازار را مقصر نمی‌داند. بلکه مسئولیت شکست‌ها را می‌پذیرد. و برای جبران آنها آگاهانه عمل می‌کند. عدم توجه به این مساله باعث می‌شود تا برخی از معامله‌گران رفتار انتقام جویانه داشته باشند. در نهایت خرید و فروش‌های اشتباهی را انجام می‌دهند.

کنترل احساسات شرط موفقیت برای سرمایه‌گذاری در بورس

کنترل احساسات معامله‌گر تنها به معنای شکست اشتباهات و رهایی از نا‌امیدی نمی‌باشد. بلکه در برابر پیروزی‌ها نیز باید بتوان بر هیجانات خود غلبه کرد. بهبود ناگهانی رفتار یک سهم نباید باعث شود تا آموخته‌های خود در دوره‌های آموزش بورس را نادیده بگیرید. و بلافاصله دست به خرید و فروش‌های هیجانی بزنید. همچنین در برابر افت قیمت یک سهم نیز باید آگاهانه تصمیم‌گیری کنید. در حالت کلی، برای تبدیل شدن به فرد مناسب در سرمایه‌گذاری در بورس بهتر است هیجانی و احساسی خرید و فروش نکنید. یکی از نمونه های بسیار بارز برای خرید و فروش‌های احساسی و هیجانی را می توان در تشکیل صف‌های خرید و فروش مشاهده کرد. اغلب افرادی که در صف های طولانی خرید و فروش حضور دارند، بر کنترل احساسات خود در بازار تسلط پیدا نکرده‌اند. علاوه براین، اگر معامله‌گر به سهام‌های خود وابستگی دارد و در برابر زیان‌ده بودن آنها نیز عکس‌العمل مناسبی انجام نمی‌دهد، در واقع آمادگی ورود به مسیر پر از هیجان سرمایه‌گذاری در بورس را پیدا نکرده است.

یادگیری و مطالعه مداوم معامله‌گر موفق

از دیگر موارد مهمی که می‌تواند مشخص کند که آیا فرد مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بورس هستید یا خیر. میزان عطش یادگیری در شما می‌باشد. افرادی که در طول زندگی همیشه به دنبال یادگیری و مطالعه هستند. از نظر روانشناسی معامله‌گری بسیار موفق خواهند بود. بررسی رفتار بازار و سهم‌های مختلف، تجزیه و تحلیل نمودارهای تکنینال و بنیادی و بررسی رفتار افراد موفق در بازار جهانی و داخلی همگی می توانند زمینه ساز موفقیت معامله‌گر باشند.

نتیجه گیری

در حالت کلی نمی توان مشخص کرد که آیا یک فرد مناسب سرمایه‌گذاری در بورس هست یا خیر. چون افراد می‌توانند به مرور ویژگی‌های اخلاقی وخود را در صورت تمایل تغییر دهند. در این شرایط بهتر است در حین آموزش بورس، از نظر اصول روانشناسی معامله‌گری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شناخت میزان ریسک پذیری معامله‌گر، تمایل آن به یادگیری، مسئولیت‌پذیری در زندگی شخصی و کاری همگی می‌توانند نقاط شروط موفقیت در بورس قوت و ضعف را مشخص کنند. در نهایت، باید برای از بین بردن نقاط ضعف تلاش کرد. و نقاط مثبت را برای موفقیت‌های بیشتر بهبود داد. همچنین برای اینکه بدانید در قبال شهروند جامعه و سرمایه‌گذار چه مسئولیت‌ها و نقش‌هایی برای تشکیل یک اقتصاد سالم دارید. پیشنهاد می‌شود مقاله “اقتصاد سالم؛ رویایی امکان پذیر!” را از آکادمی آینده بخوانید. لطفا نظراتتان را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید تا همه در موفقیت هم سهم داشته باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.