محاسبه بی ام ای


Endemicity of water-related diseases and Efficacy of Questionnaire based Indices in Selected Riverine settlements of Ondo-State, Nigeria

Water is a key element of life for everyone on earth. Unsanitary methods which include defecating in open fields.

STUDENTS’PERCEIVED INFLUENCE OF CLASSROOM PSYCHOSOCIAL ENVIRONMENT ON SENIOR SECONDARY STUDENTS ACADEMIC PERFORMANCE IN BIOLOGY, BAUCHI METROPOLIS, NIGERIA

This Study investigated the students’ perceived Influence of Classroom Psychosocial Environment on senior secondary II Students Academic Performance in.

ADVANCING AQUACULTURE APPROPRIATION AND ADVANCEMENT IN KAPIRI MPOSHI DISTRICT OF CENTRAL PROVINCE, ZAMBIA

A study on Advancing Aquaculture Appropriation and Advancement in Kapiri Mposhi District of Central Province, through a survey using.

EFFECTIVENESS OF YOUTH AND WOMEN AQUACULTURE EMPOWERMENT PROGRAMMES IN CHINSALI DISTRICT OF ZAMBIA.

Today’s Zambian youth and women face a slew of socioeconomic challenges. The Zambian government has introduced Youth and Women.

Adsorptive Remediation of Heavy Metals from Industrial Wastewater using Modified Exhausted Neem Leaf

The present work studied an efficient and cost-effective biosorbent prepared by chemical modification of exhausted Neem leaves. Amine functional.

Articles

Endemicity of water-related diseases and Efficacy of Questionnaire based Indices in Selected Riverine settlements of Ondo-State, Nigeria

Water is a key element of life for everyone on earth. Unsanitary methods which include…

STUDENTS’PERCEIVED INFLUENCE OF CLASSROOM PSYCHOSOCIAL ENVIRONMENT ON SENIOR SECONDARY STUDENTS ACADEMIC PERFORMANCE IN BIOLOGY, BAUCHI METROPOLIS, NIGERIA

This Study investigated the students’ perceived Influence of Classroom Psychosocial Environment on senior secondary II…

ADVANCING AQUACULTURE APPROPRIATION AND ADVANCEMENT IN KAPIRI MPOSHI DISTRICT OF CENTRAL PROVINCE, ZAMBIA

A study on Advancing Aquaculture Appropriation and Advancement in Kapiri Mposhi District of Central Province,…

EFFECTIVENESS OF YOUTH AND WOMEN AQUACULTURE EMPOWERMENT PROGRAMMES IN CHINSALI DISTRICT OF ZAMBIA.

Today’s Zambian youth and women face a slew of socioeconomic challenges. The Zambian government has…

Adsorptive Remediation of Heavy Metals from Industrial Wastewater using Modified Exhausted Neem Leaf

The present work studied an efficient and cost-effective biosorbent prepared by chemical modification of exhausted…

Our Journals

Palgo Journal of Business Management

Palgo Journal of Business Management (PJBM) publishes original and full-length articles that reflect the latest research and developments in both theoretical and practical aspects of business and management. [read more]

Palgo Journal of Biological Science

Palgo Journal of Biological Science (PJBS) is an open access scholarly journal that is available to the reader without financial barrier. PJBS is peer-reviewed scholarly publication that covers a wide area of biological sciences. [read more]

Palgo Journal of Agriculture

Palgo Journal of Agriculture (PJA) is an international, double-blind peer-reviewed, open-access journal, it publishes original research, applied, and educational articles monthly in all areas of agricultural science. [read more]

Palgo Journal of Education Research

Palgo Journal of Education Research (PJER) publishes original peer-reviewed analyses that span the field of education research across all sub-fields and disciplines and all levels of analysis. [read more]

Palgo Journal of Medicine and Medical Science

Palgo Journal of Medicine and Medical Science (PJMMS) is an international, Open Access, peer-reviewed journal that considers scientific papers in all areas of Medicine and Medical sciences. [read more]

آشنایی با NPSH

برای انتخاب پمپ ها در مدارهای هیدرولیکی، ان پی اس اچ یکی از مهم ترین پارامترهای انتخاب می باشد.

شناخت مفهوم و روش های محاسبه و تنظیم هد خالص مثبت در دهانه مکش محاسبه بی ام ای از جمله ضروری ترین کارهای هر فرد مشغول در حوزه سیستم های دوار است.

در این مقاله سعی داریم تا تمامی نکات مورد نیاز درباره این پارامتر پمپ ها را بررسی کنیم، همراه ما باشید.

1# NPSH چیست؟

در هنگام ورود سیال به چشم پروانه پمپ، کاهش سطح مقطع و در نتیجه کاهش فشار اجتناب ناپذیر است.

حال اگر فشار سیال به حدی پایین رود که از فشار بخارش سیال در دمای پمپاژ کم تر شود حباب تشکیل می شود.

(این افت فشار مشابه شرایطی است که در یک Reducer اتفاق می افتد)

این حباب ها هنگام برخورد به پروانه و با افزایش فشار، از بین رفته و میکروجت حاصل از آن به پروانه پمپ آسیب می زند.

نمودار فشار سیال با فشار بخار اشباع آن در دمای پمپاژ

اصطلاح NPSH (ان پی اس اچ) یا همان هد خالص مثبت در دهانه مکش بیان کننده میزان هد (Head) یا تراز انرژی ای است که
سیال باید داشته باشد تا در فاز مایع (تک فاز) باقی بماند.

واحد اندازه گیری NPSH در دستگاه SI برابر با متر (m) است.

هد خالص مثبت در دهانه مکش (Net Positive Suction Head) دارای دو وجه است:

 1. هد خالص مثبت در دهانه مکش مورد نیاز (NPSH-R)
 2. هد خالص مثبت در دهانه مکش در دسترس (NPSH-A)

2# هد خالص مثبت در دهانه مکش مورد نیاز (NPSH-R)

هد خالص مثبت در دهانه مکش موردنیاز عبارت است از مقدار ان پی اس اچ مورد نیاز پمپ که در صورت فراهم نمودن آن، عملکرد پمپ به صورت مطمئن و صحیح فراهم می شود.

این مقدار بر اساس طراحی داخلی پمپ و پروانه، سرعت دورانی و سایر پارامترهای طراحی محاسبه می شود.

براساس آزمایشات و مشاهدات تجربی در پمپ های معمولی (به جز پمپ های دور بالا و انرژی بالا) تا حداکثر 3 درصد افت هد در عمر پمپ تاثیر چندانی ندارد.

بنابراین NPSH 3% به عنوان معیار مورد پذیرش طراحان پمپ های سانتریفیوژ و استانداردهای مرجع قرار گرفته است.

3# هد خالص مثبت در دهانه مکش در دسترس (NPSH-A)

هد خالص مثبت در دهانه مکش در دسترس عبارت است از مقدار ان پی اس اچ فراهم شده در نازل مکش پمپ.

فرمول NPSH-A به صورت زیر می باشد:

فرمول ان پی اس اچ در دسترس NPSHA

1-3# مثال هایی از محاسبه NPSH-A

NPSH-A در مداری با مخزن بالا دست تحت فشار

مثال محاسبه NPSH ان پی اس اچ در مداری با مخزن بالا دست تحت فشار

NPSH-A در مداری با مخزن بالا دست اتمسفریک

مثال محاسبه NPSH ان پی اس اچ در مداری با مخزن بالا دست اتمسفری

2-3# نتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده در مثال های بالا استنتاج می شود که هد خالص مثبت موجود در مکش پمپ به عوامل زیر بستگی دارد:

 • فشار خارجی مخزن مبدا یا همان فشار خارجی
 • ارتفاع سطح سیال از تراز مبدا
 • افت مسیر (اصطکاکی، موضعی)
 • فشار بخار سیال در دمای پمپاژ

پس برای افزایش NPSH-A باید مقادیر فشار خارجی و ارتفاع سطح سیال از تراز مبدا را افزایش و مقادیر افت مسیر و فشار بخار سیال در دمای پمپاژ را کاهش داد.

اما اجرای این اقدامات همواره ساده نبوده و محدودیت هایی را نیز به همراه دارد.

4# راهکارهای کاهش NPSH-R

قبل از پرداختن به راهکارهای کاهش مقدار NPSH-R لازم به ذکر است که
مقدار آن نباید از حد معینی که توسط سرعت مخصوص در دهانه مکش تعیین می شود کم تر شود.

علت این است که در این صورت دچار کاهش قدرت مکش پمپ خواهیم شد.

برای کاهش NPSH-R راهکارهای رایج زیر استفاده می شود.

 1. کاهش دور دورانی پمپ
 2. استفاده از پروانه با چشم بزرگتر
 3. استفاده از پروانه دو مکشه
 4. استفاده از Inducer

1-4# کاهش دور دورانی پمپ

با کاهش دور دورانی، سرعت سیال در چشم پروانه کاهش یافته و فشار استاتیکی افزایش می یابد.

2-4# استفاده از پروانه با چشم بزرگتر

با افزایش مساحت چشم پروانه، سرعت سیال در یک دبی معین کاهش یافته و فشار استاتیکی افزایش خواهد یافت.

Eye چشم پروانه

3-4# استفاده از پروانه دو مکشه

با افزایش سطح ورود سیال به چشم پروانه سرعت کاهش یافته و فشار استاتیکی افزایش می یابد.

پروانه دومکشه

4-4# استفاده از Inducer

در این شیوه از یک پروانه جریان محوری قبل از ورودی پمپ استفاده می شود تا فشار استاتیکی چشم پروانه تا حدی افزایش یابد.

جانمایی ایندیوسر در پوسته پمپ

5# راهکار های افزایش NPSH-A

برای افزایش مقدار NPSH-A یک پمپ از موارد زیر استفاده می شود:

 1. افزایش فشار خارجی
 2. افزایش ارتفاع سطح سیال مخزن نسبت به تراز مبدا
 3. کاهش افت مسیر (اصطکاکی و موضعی)
 4. کاهش فشار بخار سیال
 5. استفاده از پمپ بوستر
 6. استفاده از پمپ VS6

1-5# افزایش فشار خارجی

این کار باید در مرحله طراحی پایه و یا حداکثر در مرحله طراحی تفضیلی، یعنی قبل از سفارش گذاری برای خرید مخرن، انجام شود.

در صورتی که این مسئله پس از خرید تجهیزات به عنوان یک راهکار جهت افزایش هد خالص مثبت در دسترس در نظر گرفته شود، موارد زیر باید مورد بررسی دقیق (قبل از پیاده سازی این روش) قرار گیرند:

 1. احتمال دارد افزایش فشار مورد نیاز، از حد تحمل مخزن خریداری شده خارج باشد.
 2. حتی اگر فشار از نظر مکانیکی بلامانع باشد، باید از نظر فرآیندی نیز بررسی شود تا
  مطمئن شویم که افزایش فشار باعث انتقال جرم میان گاز و سیال فرآیندی محاسبه بی ام ای نشود.
  (گاز استفاده شده معمولا نیتروژن است)
 3. باید تنظیمات ملحقات حفاظتی-کنترلی آن (مانند شیرهای اطمینان) نیز دوباره و بر اساس فشار جدید انتخاب شوند.

2-5# افزایش ارتفاع سطح سیال مخزن نسبت به تراز مبدا

با افزایش ارتفاع سطح سیال از تراز مبدا، مقدار NPSH-A افزایش می یابد.

از طرفی می دانیم که ارتفاع سیال می تواند در حین کارکرد مخزن و به دلایل فرآیندی و عملیاتی از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح ممکن متغیر باشد.

به همین دلیل و برای پیشگیری از تاثیر مورد عنوان شده مقدار ان پی اس اچ در دسترس را در پایین ترین تراز ممکن (Low Low Liquid Level – LLLL) محاسبه می کنیم تا
بدترین حالت را پوشش داده باشیم.

از طرف دیگر افزایش ارتفاع پایین ترین تراز ممکن مخزن، معادل است با افزایش حجم سیالی که پمپاژ نمی شود (چون به محض رسیدن محاسبه بی ام ای سیال به این تراز، پمپ خاموش می شود) که
به حجم مرده معروف است.

افزایش حجم مرده به معنی کاهش حجم مفید مخزن است که
در حالت کلی مورد پذیرش نیست و در هر مورد مطالعاتی باید مورد محاسبه قرار گیرد.

بهترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین خودروهای برقی بازارهای اروپا

اگر می‌خواهید کمترین مالیات را بپردازید، خودروی برقی بخرید!

نیاز نداشتن به بنزین در این گرانی سوخت و پرداخت کمتر مالیات شاید از مهم‌ترین دلایل مردم و شرکت‌ها برای انتخاب خودروهای برقی باشد. ممکن است برخی فکر کنند که قیمت خودروهای برقی بسیار بالاست و فقط برای قشر ثروتمند جامعه مناسب است، اما اشتباه نکنید اگر خواهان مدل‌های عجیب و غریب و بسیار لوکس نباشید می‌توانید با پرداخت بهایی نسبتاً مناسب خودروی برقی ایده‌آل خود را خریداری کنید. ما سعی داریم در این مقاله ده تا از بهترین خودروهای برقی که مخصوصاً برای شرکت‌ها مناسب هستند را به شما معرفی کنیم. خودروهای ذکر شده در لیست زیر ترتیب خاصی ندارند و مالیات آنها بر اساس بازار انگلستان محاسبه شده است.

فورد موستانگ مک ای (Ford Mustang Mach-E)

فورد موستانگ مک ای

فورد زمان زیادی برای طراحی این خودرو صرف کرد و البته ارزشش را هم داشت. برخی از عاشقان و شیفتگان موستانگ چندان از این اسم‌گذاری خشنود نیستند زیرا باور دارند که این خودرو برقی شاسی‌بلند، نام افسانه‌ای موستانگ را زیر سؤال می‌برد. ا ما Mach-E ازنظر عملکرد نمره قابل قبولی کسب می‌کند و سواری و هندلینگ آن برای چنین خودروی سنگینی محاسبه بی ام ای بد نیست. برای Mach-E دو باتری ۶۸ و ۸۸ کیلوواتی قابل سفارش است که دومی با ترکیب با یک موتور الکتریکی قادر به تولید ۲۸۵ اسب بخار خواهد بود. این نیرو به محور عقب منتقل می‌شود. فورد ادعا می‌کند که این باتری قادر به پیمایش حدود ۶۱۹ کیلومتر خواهد بود که این رقم برای استفاده‌های داخل شهر بسیار مناسب است. خریداران این خودرو در انگلستان باید به ازای یک سال چیزی حدود ۲۳۹ دلار مالیات پرداخت کنند.

هیوندای آیونیک ۵ (Hyundai Ioniq 5)

هیوندای آیونیک ۵

خودروهای کمی توانسته‌اند مانند آیونیک طراحی منظم و چشم‌نواز داشته باشند. این کره‌ای ترسناک بر سر رقبایش سایه انداخته، تجربه رانندگی قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد و هندلینگ جذاب و عملکرد الکتریکی نه‌چندان پیچیده را با سواری جذاب و ظرافتی فوق‌العاده ترکیب می‌کند. به گفته هیوندای، آیونیک ۵ قادر است با باتری ۷۳ کیلوواتی خود مسافت ۴۸۰ کیلومتری را بپیماید. قدرت این خودرو حدود ۲۱۵ اسب بخار اعلام شده. خریداران این خودرو باید سالیانه حدود ۱۷۲ دلار مالیات پرداخت کنند.

جگوار آی پیس (Jaguar I-Pace)

جگوار آی پیس

یکی از خودروهای برقی مورد علاقه ما، جگوار I-Pace زمانی که همه رقبای برقی خود را شکست داد، فصل جدیدی برای خودروهای الکتریکی شروع کرد. این نه‌تنها اولین شاسی‌بلند تمام الکتریکی نسبتاً گران‌قیمت بود، بلکه یکی از بهترین‌ها بوده و هست، به‌خصوص وقتی پشت فرمان می‌نشینید. I-Pace درحالی‌که علیرغم ارتفاع بالا، بسیار هوشمندانه و چابک پیچ‌ها را پشت سر می‌گذارد. دو موتور الکتریکی عضلانی ۳۹۵ اسب بخاری قدرت را به هر چهار چرخ منتقل می‌کند. همچنین داخل کابین آن با زیبایی تمام طراحی شده و بسیار هم جادار است. البته جدیدترین سیستم اطلاعات سرگرمی Pivi Pro هم شما را در هر حالت راضی نگه می‌دارد. این جگوار قادر است با هر بار شارژ ۴۷۰ کیلومتر را بپیماید. البته قیمت آن کمی بیشتر از باقی خودروهای ذکر شده در این لیست است و به طبع مالیات بیشتری را هم مشمول می‌شود. خریداران این جگوار بسته به امکانات و تجهیزات خودروی‌شان باید هر سال چیزی حدود ۶۰۵ تا ۶۴۵ دلار مالیات پرداخت کنند.

بی ام و آی ۴ (BMW i4)

خودروی الکتریکی بی ام و آی 4 / BMW i4

اگر می‌خواهید یک خودروی برقی جدید و کمی جلوتر از زمان بخرید صرفه‌جویی در پرداخت مالیات را هم دوست دارید BMW i4 بهترین انتخاب است. این خودروی تمام الکتریکی شیک و زیبا که از همان پلتفرم CLAR مدل‌های معمولی سری ۳ و سری ۴ ساخته شده است، دقیقاً مانند باقی محصولات برقی این برند به نظر می‌رسد، اما با یک تفاوت، زیرا i4 با موتور الکتریکی بی‌صدا و ۳۳۵ اسب بخاری خود در عقب، شتابی یکپارچه و وحشتناکی را مانند خودروهای عضلانی ارائه می‌دهد، این بی‌ام‌و می‌تواند ۵۹۰ کیلومتر را با یک بار شارژ بپیماید و همچنان مانند دیگر خودروهای بی‌ام‌و باوقار و با دقت حرکت کند به‌علاوه مانند تسلا، همواره صفر بودن آلایندگی خود را فریاد نمی‌زند! شما باید هر سال رقم معقول ۴۷۸ دلاری را به‌عنوان مالیات خودروی‌تان به دولت بپردازید.

مرسدس بنز ای کیو سی (Mercedes-Benz EQC)

مرسدس بنز ای کیو سی

برای اکثر مدیران شرکت‌های بزرگ که به دنبال خودرویی برای تحت تأثیر قرار دادن اطرافیان خود هستند، یک SUV بزرگ با نشان مرسدس این کار را به‌خوبی انجام می‌دهد. EQC با سیستم تعلیق بادی نرم و ظرافتی کم‌نظیر، بیشتر برای رانندگی آرام محاسبه بی ام ای محاسبه بی ام ای و لذت‌بخش در بزرگراه‌های هموار و صاف ساخته شده، اما زمانی که هوای کمی شیطنت به سرتان می‌زند دو موتور ۴۰۲ اسب بخاری (مجموعاً) کاملاً شما را ارضا می‌کند. ثبات و چسبندگی کافی در این مرسدس وجود دارد و همچنین کابینی جادار و بسیار جذاب و متفاوت پیش روی شماست. خریداران این خودرو باید سالیانه ۶۴۵ دلار مالیات پرداخت کنند.

مینی الکتریکی (Mini Electric)

مینی الکتریکی

برد ۲۳۰ کیلومتری این مینی ممکن است در ابتدای کار شما را از خرید این خودرو دلسرد کند؛ اما اگر میزان پیمایش شما با خودرو در طول روز زیاد نیست این مینی جذاب یک گزینه بسیار سرگرم‌کننده است. مینی با همان بیش فعالی همیشگی مانند برادرهای درون‌سوز خود و مجهز به یک موتور ۱۸۱ اسب بخاری قدرتمند برای استفاده روزمره و رانندگی در جاده‌های مورد علاقه شماست. همچنین کابین آن به زیبایی تمام طراحی شده است و با سواری نسبتاً مناسب، برای سفرهای بسیار کوتاه، مناسب و لذت‌بخش است. همچنین شما باید هر سال برای مینی رقم شگفت‌انگیز ۱۳۱ دلاری را به‌عنوان مالیات پرداخت کنید.

پورشه تایکان (Porsche Taycan)

پورشه تایکان

تایکان که احتمالاً بهترین خودروی برقی تا به امروز است، عملکردی شبیه به باقی خودروهای پورشه ارائه می‌دهد؛ یعنی همان نرمی و روانی با یک شتاب فوق‌العاده! اما برای کسانی که به دنبال صرفه‌جویی در مالیات هستند، به اندازه یک مینی ماینر مقرون‌به‌صرفه است! زیرا مانند همه خودروهای برقی، تنها ۲ درصد از قیمت آن مشمول مالیات می‌شود! به این معنی که باید حتی نسخه توربو S با ۷۵۱ اسب‌بخار تنها ۱۲۸۴ دلار مالیات پرداخت. شاید بگویید که این رقم بسیار بالایی است اما لازم است بدانید برای پانامرا توربو S بنزینی، باید کمی بیشتر از ۲۳ هزار دلار مالیات بپردازید! البته شما اگر نسخه معمولی تایکان را خریداری کنید که ۴۰۲ اسب بخار قدرت دارد باید تنها ۶۷۲ دلار پرداخت کنید. پورشه ادعا می‌کند باتری‌های Performance Battery Plus تایکان قادر هستند با یک‌بار شارژ ۴۸۵ کیلومتر را بپیمایند.

اشکودا انیاک آی وی (Skoda Enyaq iV)

اشکودا انیاک آی وی

انیاک با همان پلتفرم MEB EV فولکس‌واگن ID 3 ساخته شده است، اما با مهندسی‌های پیچیده معمول اشکودا، امکانات بیشتر و قیمت کمتر نسبت به ID.3 عاید خریداران این خودرو می‌شود. انیاک یکی از خودروهای الکتریکی مورد علاقه ما است. شاید این خودرو مانند مینی سرگرم‌کننده نباشد اما کار با آن بسیار ساده است. همچنین ظرافت عالی، سواری نرم و فضای داخلی لوکس باعث شده تا از برادران گران‌قیمت فولکس‌واگن و آئودی خود پیشی بگیرد. باتری‌های ۶۰ و ۸۰ کیلوواتی برای این اشکودا قابل سفارش هستند. البته نسخه ۶۰ کیلوواتی برای کسانی که می‌خواهند مبلغ کمتری بپردازند بسیار مقرون‌به‌صرفه است. با این حال محاسبه بی ام ای محاسبه بی ام ای مالیات برای هر دو نسخه این خودرو ۲ درصد محاسبه می‌شود؛ بنابراین حتی اگر نسخه گران‌تر ۸۰ کیلوواتی را هم انتخاب کنید باید فقط ۱۹۰ دلار به‌صورت سالیانه به‌عنوان مالیات پرداخت کنید. این باتری ۸۰ کیلوواتی اشکودا قادر به پیمایش ۵۳۲ کیلومتر است.

تسلا مدل اس برد بلند (Tesla Model S)

تسلا مدل اس

زمانی که مالیات خودروهای تمام الکتریکی صفر بود و قیمت ماشین‌های آمریکایی هشت سیلندر در هم‌سطح با بی‌ام‌و سری ۵ بود، تسلا برای کسانی که می‌توانستند با خودروهای الکتریکی زندگی کنند، بی‌معنا بود. افزایش مالیات و افزایش روزافزون قیمت مدل S به این معنی است که اکنون چندان گزینه جذابی نیست، اما اگر شما بتوانید ۱۱۰ هزار دلار برای نسخه پایه مدل اس پرداخت کنید خودرویی خواهید داشت که مشمول ۸۸۴ دلار مالیات می‌شود و درعین‌حال می‌تواند با یک بار شارژ کامل ۶۴۷ کیلومتر را طی کند! با اینکه شتاب‌گیری مدل اس وحشتناک است اما جادار و آرامش‌بخش است و اکنون با صفحه نمایش اطلاعات سرگرمی ۱۷.۰ اینچی، فضای داخلی بسیار بهتری نسبت به گذشته دارد.

تسلا مدل ۳ (Tesla Model 3)

تسلا مدل ۳

ظهور مدل ۳ برای تبدیل شدن به یکی از پرفروش‌ترین خودروهای بریتانیا، سریع و تا حدودی به دلیل موتور برقی آن بوده است. با در نظر گرفتن ضعف مدل S در قیمت، مدل ارزان‌تر ۳، ترکیبی قانع‌کننده، عملکردی مناسب و برد طولانی را با فضای داخلی جادار و با فناوری مشابه ارائه می‌کند. با این حال، راننده تا حدودی احساس واقعی رانندگی را متوجه می‌شود و همه مسئولیت‌هایش مانند مدل اس به دوش سیستم‌های خودران نمی‌افتد! مدل ۳ حدود ۵۰۰ اسب بخار قدرت را به چهار چرخ منتقل می‌کند و قادر است با یک بار شارژ کامل ۶۰۰ کیلومتر را بپیماید. در ضمن مالکان این تسلا باید سالیانه رقم ناچیز ۲۴۰ دلار را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.

پرتال جامع بنیاد ملی نخبگان

سینا - سامانه یکپارچه مدیریت نظام و اجتماعات نخبگانی

مکاتبه با بنیاد مکاتبه با بنیاد

شما می توانید در موارد زیر، با ذکر مشخصات فردی خصوصا کد ملی و تلفن همراه خود ، از طریق ایمیل [email protected] با ما مکاتبه فرمایید :

- مشکل فنی در رابطه با استفاده از سامانه

- عدم دریافت یا فراموشی نام کاربری و کلمه عبور(ابتدا به لینک فراموشی کلمه عبور در صفحه اول سامانه مراجعه شود)

- داشتن نظرات ، انتقادات و پیشنهادات سازنده

به طور معمول نامه های الکترونیکی دریافتی ، طی 72 ساعت پاسخ داده می شوند.

از آنجا که این آدرس الکترونیکی مربوط به رفع ایرادات فنی کار با سامانه می باشد،لطفا ازطرح موارد زیر خودداری شود:

- لطفا از طرح سوالات آیین نامه ای خود در مورد درخواست ها و تسهیلات بنیاد ، خودداری فرمایید.

- بررسی پرونده ها توسط واحد های کارشناسی بررسی کننده صورت می گیرد. لذا از پیگیری درخواست های خود از طریق این آدرس خودداری فرمایید.

اخبار بنیاد ملی نخبگان در پیام رسان سروش

راهنمای ورود راهنمای ورود

اگر در سامانه عضو نیستید به قسمت نام نویسی متقاضی بروید و پس از نام نویسی با استفاده از کدملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود خود می توانید وارد سامانه شوید.

کاربرانی که قبلا در سامانه ثریا عضو بوده اند از طریق کد ملی به عنوان نام کاربری و نام کاربری ثریا به عنوان رمز عبور می توانند وارد سامانه شوند (در صورت بروز مشکل از قسمت تغییر رمز عبور می توانید نسبت به اصلاح رمز عبور اقدام نمائید)

در صورتیکه با مشخصات فوق قادر به ورود در سامانه نیستید ، به قسمت نام نویسی متقاضی بروید و پس از نام نویسی با استفاده از کدملی به عنوان نام کاربری و رمز ورود خود می توانید وارد سامانه شوید.

ورود ورود

محاسبه و تعیین قیمت خودرو دست دوم و کارکرده

اگر خودرویی دارید که می خواهید بفروشید و نمی‌دانید چگونه آن را قیمت گذاری کنید و یا خواهان خرید خودروی دست دوم هستید و نمی‌دانید قیمت آن مناسب است یا نه، بهتر است این متن را تا آخر مطالعه کنید.
برای خرید و فروش خودرو دست دوم مثل همه قوانین دیگر تجارت، باید در ابتدا به بازار آن چشم داشته باشید، اول از همه جست و جویی کنید و قیمت‌های حدودی خودرو را برآورد کنید.

این باعث می‌شود که دید کلی نسبت به خرید و فروش خودرو و وضعیت بازار به دست آورید. در نظر داشته باشید که قیمت خودرو دست دوم تابعی از قیمت خودرو صفر در بازار خواهد بود. برای مثال چنانچه قیمت روز پژو ۲۰۶ صفر ۶۰ میلیون تومان باشد قیمت ۲۰۶ سال ۹۶ بایستی ۱۰ درصد کم تر از آن باشد. علاوه براین در صورت کارکرد داشتن، همین خودرو ۱۰ درصد دیگر هم از قیمت آن کاسته می شود.

اما تعیین قیمت خودرو دست دوم در واقع نتیجه‌ی کارشناسی قیمت خودروست، تعیین و تخمین قیمت حدودی یک خودرو هنر کارشناسی خودرو را می‌طلبد. تعیین قیمت یک خودرو در مرحله آخر فرایند کارشناسی و پس از به دست آمدن تمامی داده‌ها و فهمیدن شرایط خودرو صورت می‌پذیرد.
برای همین شاید دوست داشته باشید که با فاکتورهای قیمت کارشناسی خودرو آشنا بشید؛ از یک خط و خش روی بدنه گرفته تا زنگ‌زدگی تعویض قطعات خودرو، هر کدام درصدی افت قیمت برای خودرو به همراه خواهد داشت.

فاکتور اول: کارکرد خودرو

یکی از مهم‌ترین عواملی که قیمت خودرو دست دوم را تعیین می‌کند محاسبه بی ام ای مقدار کارکرد آن است. بسته به نوع خودرو و قیمت نو آن در بازار، اثر کارکرد روی قیمت تغییر خواهد کرد.
به طور معمول، یک خودرو در طول یک سال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار کیلومتر کارکرد خواهد داشت. مثلا با فرض اینکه یک خودرو سالم و بدون ایراد فنی باشد، با کارکرد زیر ۱۰۰۰ کیلومتر ۴درصد از قیمت آن کم می‌شود ولی اگر بالای ۱۰۰۰ باشد ۸ تا ۱۰ درصد از قیمت افت می‌کند. در این خصوص باید از صحت کار کیلومتر شمار و واقعی بودن ارقام آن مطمئن شوید.

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، در برخی از مواقع فروشندگان خودرو، ارقام کیلومترشمار را به منظور نمایش کم تر کارکرد، برای فروش خودرو دست دوم با قیمت بیشتر، تغییر می‌دهند. بنابراین لازم است اگر می‌خواهید خودروی دست دومی را خریداری کنید از صحت کارکرد مطمئن شوید.
برای اطمینان از کارکرد خودرو دست دوم می‌توانید به کارشناسان فنی خودرو مراجعه کنید و میزان انطباق ظاهر خودرو (وضعیت موتور، رنگ و رو رفتگى و پوسته شدن داشبورد و فرمان و …) را با کارکرد ادعا شده خودرو مقایسه کنید.

فاکتور دوم: مدل خودرو

مدل هم یکی از عوامل مهم تعیین قیمت خودرو دست دوم است. اگر خودروی مورد نظر شما مدل پارسال باشد، تقریبا ۱۰ درصد از قیمت آن افت می‌کند، اگر ۳ سال از مدل آن گذشته باشد تقریبا ۲۴ درصد و اگر ۵ سال یا بیشتر از مدل آن گذشته باشد، حدود ۳۵-۳۰ درصد از قیمت آن کاهش می‌یابد.

فاکتور سوم: سن خودرو

خودروهای مختلف طول عمر متفاوتی دارند و بعد از آن به اصطلاح به خرج می افتند و هزینه استهلاک آن‌ها بیشتر از سوددهی شان خواهد بود. این عمر مفید حتی برای مدل های مختلف یک برند هم متفاوت است. حتما سعی کنید خودرویی را خریداری کنید که عمر مفید آن تمام نشده باشد.

فاکتور چهارم: رنگ شدگی خودرو و یا تصادف سنگین

رنگ شدگی خودرو نشان از تصادفی بودن آن و یا حداقل برخود آن با اشیا دارد. در بازار خرید و فروش خودرو معمولا محاسبه بی ام ای هر رنگ شدگی بدنه اتومبیل، قیمت آن‌را ۳ تا ۶ درصد کاهش می دهد. البته اثر رنگ‌شدگی خودرو بر روی قیمت آن متفاوت است و معمولا در کناره‌ها کمتر اهمیت دارد تا روی کاپوت و به طور کلی جلوی خودرو.
در صورتی که خودرو دست دوم تصادفی است، باید تاثیر این تصادف بر قیمت را درنظر گرفت و با تست رانندگی از اثرگذاری تصادف بر جلوبندی و فرمان و سایر بخش های فنی و موتوری خودرو نیز آگاهی پیدا کرد و این اثرات و هزینه اصلاح و تعمیرات را در قیمت خودرو درنظر گرفت.

فاکتور پنجم: وضع فنی خودرو

ایرادهای فنی شامل روغن سوزی ، دود کردن، ایراد در ترمز گیری و …. می شود. هرکدام از این ایرادها قیمت خودرو را تا حدی کاهش می دهد. جهت محاسبه هزینه های این نقایص فنی خودرو و برای کسر آن ها از قیمت خودرو، باز می‌توانید از مشاوره کارشناسان خودرو که از دستمزد تعمیر و قیمت قطعات نیز اطلاع کافی دارند، استفاده کنید.

فاکتور ششم: مهلت اعتبار بیمه شخص ثالث خودرو

اگر ماشین بیمه نداشته باشد بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان از قیمت آن کم می‌شود. در حالی‌ که خودروهایی که تخفیف بیمه‌ آنها نیز به مالک جدید انتقال می‌یابد به قیمت بالاتری به فروش می‌رسند. پس حتما این فاکتور را برای خرید و فروش خودروی خود در نظر داشته باشید.

فاکتور هفتم: لوازم یدکی

در دسترس بودن لوازم و قطعات یدکی خودرو یکی از عواملی است که به خصوص با وجود تحریم های کنونی بسیار اهمیت دارد و حتی بر روی قیمت خودرو دست دوم اثر زیادی می‌گذارد؛ زیرا در خودرو دست دوم با احتمال بیشتری نسبت به خودروی نو، به تعمیرکار و قطعات جانبی نیاز پیدا می‌کنید.

فاکتور هشتم: وضعیت داخل خودرو

کهنه شدن و پارگی روکش صندلی‌ها، خراب بودن دکمه‌های شیشه برقی، پوسیدگی کف‌پوش، بوی نامطبوع و هر گونه آسیب در داخل خودرو در افت قیمت آن موثر خواهد بود.

فاکتور نهم: آپشن‌های خودرو

در خودروهایی که آپشن‌های زیادی دارند، کم‌بودن هر آپشن باعث افت قیمت می‌شود. در این خودروها تنها آپشن‌های کارخانه‌ای فابریک هستند که دارای ارزش هستند. آپشنی که خارج از کارخانه بر روی خودرو نصب شده باشد، قیمت خودرو را افزایش نمی‌دهد. نقص در کارکرد آپشن‌ها نیز در محاسبه قیمت خودرو دست دوم لحاظ می‌شود. البته امکانات اضافی و جانبی که فروشنده بر روی خودرو محاسبه بی ام ای نصب کرده است نیز مد نظر قرار می‌گیرد.
در صورتی که فروشنده خودرو هستید، در نظر داشته باشید که گاهی معایبی که موجب کاهش قیمت خودرو می‌شوند، با مبالغی پایین قابل حل هستند. معایب جزئی فنی، یا خط و خش‌های سطحی بر روی بدنه خودروی دست دوم از جمله این موارد هستند که در صورتی که به آن توجه نکنید ممکن است در فروش خودروی دست دوم خود دچار ضرر و زیان شوید. پس قبل از اقدام برای فروش مشکلات جزئی خودروی خود را حتما برطرف کنید.

سامانه تعیین قیمت خودرو دست دوم:

همه فاکتورهایی که گفته شد، کمک می‌کند تا شما به عنوان خریدار و یا فروشنده خودرو دست دوم بتوانید دقیق‌تر قیمت خودرو را برآورد کنید، اما اپلییشن‌هایی هم هستند که با وارد کردن اطلاعات خودرو به شما کمک می‌کنند تا قیمت خودرو دست دوم را محاسبه کنید.
برای تخمین قیمت خودرو کارکرده و دست دوم با وارد کردن اطلاعاتی مثل: کیلومتر کارکرد، عمر خودرو، بیمه، تخفیف بیمه، وضعیت موتور، وضعیت بدنه، وضعیت داخلی و تجهیزات جانبی، قیمت خودرو دست دوم را می توانید به دست آورید.
اپلیکیشن فرمون یکی از سامانه‎های تعیین قیمت خودرو دست دوم است که شما می‌توانید با استفاده از ویژگی قیمت‌گذاری به روز خودرو در آن به راحتی قیمت کارشناسی خودرو دست‌دوم خود را محاسبه کنید.

قیمت خودرو دست دوم خارجی

خودروها خارجی بازار پر رونقی در کشور دارند ولی این روزها بواسطه قیمت بالای این خودروها و افت قیمت خودرو دست دوم خارجی نسبت به نوع صفر کیلومتر آنها، اغلب افراد تمایل به خرید خودرو دست دوم خارجی دارند. قیمت خودرو دست دوم خارجی به روز علاوه بر فاکتورهایی که در مورد قیمت خودرو دست دوم ذکر شده به نوع شاسی بلند و یا سواری بودن خودرو نیز بستگی دارد. قیمت خودرو دست دوم خارجی شاسی بلند عمدتا بر اساس قیمت روز مدل صفر خودرو، سال تولید و میزان لوکس بودن آن تعیین می‌شود.

خرید خودرو دست دوم

فارغ از تمامی فاکتورهایی که در ارتباط با تعیین قیمت خودرو دست دوم ذکر شد، اولین فاکتوری که به هنگام خرید خودرو دست دوم باید در نظر بگیرید میزان بودجه در دسترس است. در نظر داشته باشید تمام بودجه در دسترستان را صرف خرید خودرو دست دوم نکنید. چرا که هزینه‌های جانبی ای مثل هزینه تعویض پلاک، انتقال سند، سرویس خودرو و… نیز وجود دارد که باید در کنار خرید خودرو دست دوم پرداخت کنید.

فروش خودرو دست دوم

این روزها بازار خودرو دست دوم بنا بر دلایلی همچون افت قیمت خودروهای دست دوم خارجی، به روز و به صرفه بودن خرید خودروهای دست دوم بیش از پیش رونق پیدا کرده است. فروش خودرو دست دوم به ویژه خودرو دست دوم خارجی این روزها به دلیل وجود متقاضیانی که دارد تبدیل به یک کسب و کار پر رونق شده است.

قیمت کارشناسی خودرو دست دوم

قیمت کارشناسی خودرو دست دوم با توجه به طول عمر خودرو میزان کارکرد، تعداد تصادفات و میزان رنگ شدگی آن در برنامه فرمون انجام می‌شود. ضمن اینکه آپشن‌ها، سال ساخت و سازنده خودرو تاثیر زیادی در محاسبه قیمت کارشناسی خودرو دست دوم دارد.

شما می‌توانید در نرم افزار فرمون به راحتی قیمت کارشناسی خودرو دست دوم خود را محاسبه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.