تحلیل صورت های مالی چیست؟


زمان ویدیو : 10:32:33

انواع صورت های مالی حسابداری

انواع صورت های مالی حسابداری

صورت‌های مالی اساسی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می باشند. تجزیه‌وتحلیل این صورت‌ها باعث می‌شود تا مدیران شركت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانكاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های سهامی مورد نظر خودشان آگاه شوند و در مورد آن قضاوت كنند. برای مطالعه و بررسی صورت‌های مالی حسابداری شرکت‌ها می‌توانید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به شرح مختصری از صورت‌های مالی بپردازیم.

انواع صورت های مالی حسابداری چیست؟

هر یک از صورت های مالی با اهداف خاصی ارائه می‌شوند. بر همین اساس صورت های مالی حسابداری عبارتند از:

 • ترازنامه
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت گردش جریان وجوه نقد

ترازنامه :

ترازنامه گزارشی است که وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکان یک شرکت و یا حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ مشخص نشان می‌دهد. ترازنامه به‌گونه‌ای است كه میزان دارایی‌های یک شركت همواره برابر با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن می باشد که به آن معادله اساسی حسابداری نیز می‌گویند.

صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان، نتیجه فعالیت یک شرکت را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان هر شرکت در یک بازه زمانی مشخص نمایش می دهد. گزارش سود و زیان به دو روش یک و دو مرحله ای تهیه میگردد. در روش یک مرحله ای ابتدا تمامی درآمد ها و در ادامه کلیه هزینه ها در آن ها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها، سود یا زیان قبل از کسر مالیات نمایش داده می شود.

در روش دو مرحله ای، ابتدا درآمدهای عملیاتی و بعدا هزینه های عملیاتی در آن ها آورده می شود سپس از تفاضل این دو سود یا زیان ناویژه به دست می آید. در مرحله بعدی درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود که نتیجه تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان پیش از کسر مالیات می رسیم.

اجزای صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان با انعکاس ابعاد درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده مثل درآمد عملیاتی و غیر عملیاتی محل متناسبی برای ارائه دقیق و کامل‌ سود یا زیان خالص در طی دوره مالی می باشد. از جمله هزینه‌های مندرج در صورت سود و زیان را نیز می‌توان به بهای تمام شده کالا، هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های غیر عملیاتی و هزینه‌های مالی اشاره کرد.

صورت سود و زیان جامع :

گزارشی که کلیه تغییرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمد ها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی رانشان می دهد صورت سود و زیان جامع نامیده می شود.

صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان بدهد :

 • سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان
 • سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

 • بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.
 • بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای.
 • وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی.
 • ارزیابی پروژه ها و طرح های در دست اجرا.
 • بررسی توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم.
 • تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته.
 • بررسی نسبت های عملیات از جمله گردش کالا و تولید به طوری که بتوان فرآیند را از هنگام تامین مواد اولیه، تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.

اجزای اصلی ترازنامه :

با توجه به اجزای مذکور، اساس ترازنامه شرکت‌ها بر پایه معادله زیر قرار می‌گیرد که به آن معادله حسابداری می‌گویند.

انواع دارایی :

دارایی در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک شرکت گفته می‌شود. برای این که یک قلم بتواند دارایی محسوب شود باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

 • منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد
 • در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد
 • قابل تبدیل به پول باشد

دارایی‌ها می‌توانند عینی و مشهود باشند مانند زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت، مانند سرقفلی. هچنین دارایی ممکن است ثابت و یا جاری باشد. انواع دارایی‌های موجود در ترازنامه به دو گروه کلی دارایی‌های ثابت و دارایی‌های جاری دسته‌بندی می گردند.

دارایی‌های جاری :

دارایی‌های جاری گروهی از دارایی‌ها هستند که قدرت نقد شوندگی بالایی دارند. ویژگی اصلی این دارایی‌ها این است که یا در کوتاه مدت به‌صورت مستقیم یا طی یک فرایند یا چرخه عملیاتی به وجه نقد تبدیل می‌گردند. انواع دارایی‌هایی جاری شامل؛ وجه نقد، بانک، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، اسناد دریافتی، بدهکاران ،موجودی‌ها واوراق بهادار قابل فروش می باشند. لازم به توضیح است که وجه نقد و بانک ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت را به‌ طور ذاتی دارند. به داریی‌های جاری، سرمایه در گردش و یا دارایی‌های در گردش هم گفته می‌شود.

دارایی های ثابت :

دارایی ثابت برای تولید یا تامین کالا و خدمات، برای اجاره به شخص ثالث، یا برای استفاده در سازمان خریداری می گردد. اصطلاح “ثابت” به این معناست که این دارایی‌ها در طول سال حسابداری پیش‌رو به اتمام نمی‌رسند و یا فروخته نمی‌شوند. دارایی های ثابت اغلب شکلی فیزیکی دارند و در ترازنامه تحت عنوان دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه‌گذاری در املاک و سایر دارایی‌ها گزارش می‌شود.

بدهی‌ها :

بدهی‌ها نیز همانند دارایی‌ها به دو دسته بدهی جاری و بدهی غیر جاری (بلندمدت) تقسیم می‌شوند. در گروه بدهی جاری آن دسته از اقلامی که دارای سررسید کمتر از یک دوره مالی هستند قرار می‌گیرند؛ مانند حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، ذخیره مالیات و…

در گروه بدهی‌های غیر جاری نیز کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت که انتظار نمی‌رود، در طی یک دوره مالی سررسید شوند، دسته‌بندی می‌شوند، مانند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، تسهیلات بلندمدت و… و اما حقوق صاحبان سهام که شامل سرمایه، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، سود و زیان انباشته و… است.

حقوق صاحبان سهام :

تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها است. تحلیل‌گران گاهی از حقوق صاحبان سهام به‌عنوان خالص دارایی‌ها نام می برند. نام دیگر حقوق صاحبان سهام، حقوق مالکانه است. تمامی اقلام در صورتی در صورت های مالی حسابداری شناسایی می‌شوند که ورود و خروج وجه نقد ناشی از آن محتمل باشد و ارزش یا بهای تمام مربوطه این اقلام به شکل قابل اتکایی قابل اندازه‌گیری باشند.

دارایی‌ها و بدهی‌هایی وجود دارند که دارای ارزش هستند، اما در ترازنامه ثبت نمیگردند، به عنوان مثال ارزش کارکنان و نیروی انسانی شرکت هرگز در ترازنامه ثبت نمی‌شود.

صورت جریان وجوه نقد :

گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال به‌وسیله صورت جریان وجوه نقد اندازه‌گیری میگردد. خصوصیت مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقاً تعیین می‌کند. صورت گردش وجوه نقد براساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می‌شود. گردش پول نقد مانند خون حیات‌بخش است که در شریان شرکت جریان دارد. یک شرکت بدون پول نقد نمی‌تواند ادامه به حیات دهد.

بستانکاران به‌دقت جریان نقدی شرکت را بررسی می‌نمایند، زیرا آنان نگران پرداخت‌های شرکت هستند؛ به‌عبارتی ‌دیگر با بررسی این صورت مالی، جریان‌های نقدی بالقوه آتی شرکت، مقدار قدرت پرداخت دیون، قدرت نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و کیفیت درآمد شرکت قابل ارزیابی می باشند.

بیانیه جریان نقدی حاصل از تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه در سه حوزه اصلی می باشد :

فعالیت‌های عملیاتی: چقدر پول نقد شما برای ساخت کالاها و خدماتی که به فروش می‌رسانید و یا صرف آن کرده‌اید، مصرف شده است.

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: چقدر پول نقد شما از طریق خرید و یا فروش سرمایه‌های سرمایه‌گذاری همانند زمین و یا تجهیزات مصرف شده است.

فعالیت‌های مالی : چقدر پول نقدی در رابطه با وام‌های تجاری و یا دیگر معاملات مالی به جریان افتاده و یا از سیستم خارج شده است.

اگر تعادل پایانی بیشتر از تعادل اولیه باشد، پس شما یک جریان نقدی مثبت دارید. از طرفی دیگر، اگر تعادل پایانی پایین ‌تر از تعادل اولیه باشد، جریان نقدی شما منفی می باشد.
از این رو آگاهی حسابدار از انواع صورت های مالی حسابداری و شناخت آن‌ها برای موفقیت در کار حسابداری بسیار ضروری می باشد. از این رو افراد می‌توانند با گذراندن آموزش حسابداری مهارت‌های لازم در مورد صورت‌های مالی را به‌دست بیاورند.

نکاتی مهم در مورد صورت های مالی حسابداری

 • اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید تا حد امکان ساده و مختصر ارائه شود. اطلاعات مذکور آنگاه با اهمیت تلقی می‌شوند که ارائه یا عدم ارائه آن‌ها در صورت های مالی موجب تغییر در تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی شود.
 • فاکتور مهم در شناسایی اهمیت در صورتهای مالی، تأثیر آن بر اخذ یا عدم اخذ تصمیم گیری استفاده کنندگان است.
 • بر اساس اصل محافظه کاری، صورت های مالی باید به گونه‌ای تهیه شوند که فاقد هر گونه خوش بینی یا زیاده بینی در گزارش واقعیت‌های مرتبط با شرکت باشند.
 • بر همین اساس همواره در بخش درج دارایی‌ها به میزان حداقل ارزش آن‌ها و گزارش مبالغ کمتر دارایی‌ها اقدام می‌شود و برعکس در خصوص هزینه‌ها همواره مبالغ بیشتر و حداکثری هزینه درج می‌شود تا در دستیابی به سود حاصل از عملیات مانع از ایجاد سود موهوم و کاذب شود.

هدف از تهیه صورت های مالی حسابداری چیست؟

در پایان بد نیست کمی به فلسفه و هدف تهیه صورت های مالی حسابداری بپردازیم. آنچه که در تدوین و تنظیم صورت‌های مالی به صورت یک هدف مورد بحث می باشد ارائه اطلاعاتی از وضعیت مالی، عملکرد مالی و منعطف بودن واحد تجاری به صورت خلاصه و طبقه بندی شده است و اما این گزارشات باید به گونه ای باشد که برای استفاده کنندگان نهایی این اطلاعات به صورت گزارشی، سودمند بوده باشد تا بتوانند تصمیمات مرتبط را به درستی بگیرند.

به زبان ساده تر کاری که در اصل صورت‌های مالی برای ما انجام ‌می‌ دهد، این است که آن‌ها به شما پول را نشان ‌می‌ دهند، اینکه پول یک شرکت از کجا آمده است، در چه محلی خرج شده است و الان کجا است.

تحلیل مالی و مهم‌ترین فرمول‌های آن

تحلیل مالی بر اساس صورت‌های مالی معنی می‌شود و در دنیای امروز به خصوص در بورس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع یک سری محاسباتی که سبب می‌شود اطلاعات معنی داری برای یک شرکت در راستای شرایط مالی ایجاد شود، تحلیل مالی نامیده می‌شود که با عنوان نسبت‌های مالی نیز شناخته می‌شود. برای تحلیل مالی یک سری فرمول‌ها مطرح است که در فضای ارقام و اعداد بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. فرمول‌های تحلیل مالی بر روی ترازنامه‌ها و میزان سود و زیاد بررسی می‌شوند و در مدیریت مالی نقش ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر تجزیه و تحلیل‌های آماری نیز وجود دارند که می‌توانند اهرم مالی محسوب شوند. در نسبت‌های مالی قرار است که نرخ بازگشت سرمایه، وضعیت سودآوری و رشد و حاشیه‌ها نیز مدنظر قرار بگیرد.

طبقه بندی تحلیل مالی و اهداف اصلی آن

تحلیل مالی در ۵ دسته بزرگ تقسیم شده است که عبارت است از: نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌های کارایی، نسبت‌های سودآوری و همینطور نسبت‌های ارزش بازار.

اهداف اصلی برای تحلیل مالی در دو بخش مهم بررسی می‌شود. بخش اول ردیابی عملکرد شرکت است. در این بخش هر یک از نسبت‌های مالی برای یک دوره مشخص مورد محاسبه قرار می‌گیرد. تغییراتی مشخص می‌شود که در طول زمان رخ داده است و روند عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. در واقع بررسی می‌شود که شرکت در طول زمان در حال رشد بوده است یا سیر نزولی داشته باشد.

هدف دیگر از تحلیل مالی مقایسه عملکرد شرکت است. در واقع تحلیل مالی یک شرکت با سایر رقبای اصلی او در بازار مورد مقایسه قرار می‌گیرد و قرار است مشخص شود که شرکت مورد نظر به طور میانگین از سایر شرکت‌های هم رده خود بهتر عمل می‌کند یا عملکرد ضعیف‌تری دارد. یک مثال بارز در این راستا این است که آیا بازده دارایی شرکت‌های مختلف به تحلیلگر یا سرمایه گذار کمک خواهد کرد یا خیر. در واقع مشخص می‌شود که کدام شرکت بر اساس دارایی‌های خود می‌تواند به بیشترین بهره وری دست یابد.

صورت‌های مالی برای استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. استفاده کنندگان برون سازمانی شامل تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران خرد هستند. رقبا و مقامات مالیاتی نیز در این دسته قرار می‌گیرند. مدیریت و کارمندان و سایر مالکان اغلب در لیست استفاده کنندگان درون سازمانی قرار می‌گیرند.

فرمول‌های تحلیل مالی مربوط به بخش نقدینگی

بخش اول از فرمول‌های تحلیل مالی مربوط به بخش نقدینگی است. نسبت‌های نقدینگی به نسبت‌هایی گفته می‌شود که شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود خواهد داشت و در واقع توانایی شرکت در این زمینه بررسی می‌شود. در بررسی تحلیل مالی نقدینگی، نسبت جاری، نسبت سریع، نسبت نقدی و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی ارزیابی می‌شود.

نسبت جاری: در بررسی نسبت جاری دو پارامتر بدهی‌های جاری و دارایی جاری دخالت دارند به طوری که توانایی شرکت از نظر دارایی را نشان می‌دهد که می‌بایست برای بدهی‌های کوتاه مدت بررسی شود.

بدهی جاری/دارایی جاری = نسبت جاری

نسبت سریع: در بررسی تحلیل سریع یا آنی سه پارامتر بدهی جاری و موجودی مواد و دارایی‌های جاری بررسی می‌شوند. در واقع توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت را نشان می‌دهد که با استفاده از دارایی‌های موجود بررسی می‌کند که قرار است در زمانی سریع و آنی به وجه نقد تبدیل شوند.

بدهی جاری/(موجودی مواد و کالا – داراییهای جاری) = نسبت سریع

نسبت نقدی: پارامترهای ارزیابی شده برای بخش نسبت نقدی مربوط به بدهی جاری و وجه نقد و معادل آن است. به طوری که بررسی می‌کند شرکت در پرداخت بدهی‌ها از طریق وجه نقد چقدر توانایی دارد. در این تحلیل مالی ، معادل وجه نقد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدهی جاری/وجه نقد و معادل وجه نقد = نسبت نقدی

نسبت جریان وجه نقد: این نسبت مالی به دفعاتی از پرداخت شرکت در یک دوره بخصوص اشاره دارد که برای بدهی‌های جاری در نظر گرفته می‌شود و توسط وجه نقد صورت می‌گیرد در این نسبت از پارامترهای بدهی جاری و وجه نقد عملیاتی استفاده می‌شود.

بدهی جاری/وجه نقد عملیاتی = نسبت جریان وجه نقد عملیاتی

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های اهرمی

در بخش تحلیل مالی اهرمی ‌تمرکز اصلی بر روی میزان سرمایه‌ای است که از طریق بدهی تامین شده است و این میزان سرمایه باید اندازه گیری شود. در واقع نسبت‌های اهرمی‌ در ابتدا وضعیت بدهی یک سازمان را به طور دقیق محاسبه و اندازه‌گیری می‌کنند. در بررسی تحلیل مالی اهرمی ‌نسبت‌های بدهی، نسبت بدهی به سرمایه و نسبت پوشش هزینه بررسی می‌شود.

نسبت بدهی: این بخش از تحلیل مالی با دو متغیر کل دارایی و کل بدهی همراه است به طوری که میزان دارایی شرکت را که از طریق بدهی‌ها تامین شده است، مورد محاسبه قرار می‌دهد.

کل دارایی/کل بدهی = نسبت بدهی

نسبت بدهی به سرمایه: سرمایه ای که از سوی سهامداران وارد یک سازمان می‌شود بخش مهمی‌از این تحلیل مالی را شامل می‌شود و در این فرمول دو پارامتر کل سرمایه و کل بدهی بررسی می‌شود به طوری که قرار است وزن کل بدهی و تعهدات مالی بر اساس میزان سهام وارده توسط سهامداران مقایسه شود.

کل سرمایه/کل بدهی = نسبت بدهی به سرمایه

نسبت پوشش هزینه بهره: این بخش در خصوص توانایی شرکت تمرکز می‌کند که بتواند از پس پرداخت کل بدهی‌های شرکت بر آید. در فرمول این نسبت نیاز است که دو متغیر کل بدهی و درآمد عملیاتی بررسی شود.

کل بدهی/درآمد عملیاتی = نسبت پوشش کل بدهی

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های کارایی

سومین دسته از فرمول‌های تحلیل کالی مربوط به بخش کارایی است. این بخش در واقع مشهور به نسبت‌های فعالیت است به طوری که قرار است میزان مطلوبیت شرکت در راستای دارایی و منابع مورد نظر را بررسی کند. در این نسبت هم فرمول‌های مربوطه وجود دارند که شامل نسبت گردش دارایی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش حساب‌های دریافتی و نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا.

نسبت گردش دارایی: در فرمول به کار رفته در این نسبت قرار است که توانایی شرکت در راستای فروش بر اساس دارایی را بررسی شود و اندازه گیری بر اساس دو پارامتر کل دارایی و فروش خالص دنبال می‌شود.

کل داراییها/فروش خالص = نسبت گردش دارایی‌ها

نسبت گردش موجودی کالا: این بخش از فرمول تحلیل مالی مربوط به دفعاتی است که یک کالا در دوره ای مشخص به فروش می‌رسد و جایگزین صورت می‌گیرد. در بررسی این فرمول دو پارامتر میانگین پولی موجودی کالا و هزینه تمام شده کالای فروخته موارد مهم هستند.

میانگین(پولی) موجودی کالا/بهای تمام شده کالای فروش رفته = نسبت گردش موجودی کالا

نسبت گردش حساب دریافتی: در این نسبت از تحلیل مالی دو پارامتر میانگین حساب‌های دریافتنی و وضعیت خالص از فروش نسیه بررسی می‌شود و در واقع بررسی می‌کند که چند دفعه حساب‌های دریافتنی شرکت می‌توانند در یک دوره زمانی مشخص تبدیل به وجه نقد شوند.

میانگین حسابهای دریافتنی/خالص فروش نسیه = نسبت گردش حسابهای دریافتنی

نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا: تحلیل صورت های مالی چیست؟ در این فرمول روزهایی که شرکت موجودی کالا را پیش از فروش نگهداری کرده است به صورت میانگین نمایش داده می‌شود.

نسبت گردش موجودی کالا/۳۶۵ = نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های سودآوری

در بخش نسبت‌های سودآوری از تحلیل مالی ، توانایی شرکت در راستای هزینه‌های عملیاتی، سرمایه، دارایی‌های ترازنامه ای و میزان سود نسبت به میزان درآمد بررسی می‌شود. نسبت‌های معمول سودآوری در این راستا اهمیت زیادی دارد که شامل، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی، نسبت بازده دارایی‌ها، نسبت بازده سرمایه است.

نسبت حاشیه سود ناخالص: این بخش مربوط به میزان سود شرکت است که به واسطه فروش خالص صورت می‌گیرد. در واقع شرکت پس از بهای تمام شده کالای فروش رفته می‌بایست کسب سود را بررسی نماید. در این فرمول پارامترهای فروش خالص و سود ناخالص دخالت دارند.

فروش خالص/سود ناخالص = نسبت حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی: این فرمول قرار است فروش خالص و درآمد عملیاتی سازمان را مورد مقایسه قرار دهد و کارایی عملیاتی واحد تجاری را نیز مشخص سازد و پارامترهای فروش خالص و درآمد عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فروش خالص/درآمد عملیاتی = نسبت حاشیه سود عملیاتی

نسبت بازده دارایی‌ها: در این بخش از فرمول تحلیل مالی وضعیت کارایی شرکت بررسی می‌شود که در راستای استفاده از دارایی‌ها بوده و قرار است میزان سود مشخص شود و پارامترهای کل دارایی و سود خالص مدنظر خواهد بود.

کل دارایی‌ها/سود خالص = نسبت بازده دارایی‌ها

نسبت بازده سرمایه: بررسی وضعیت کارایی شرکت در قبال سرمایه بسیار مهم است و در این فرمول از نسبت بازده سرمایه دو پارامتر مهم کل سرمایه و سود خالص ارزیابی می‌شود.

کل سرمایه/سود خالص = نسبت بازده سرمایه

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های ارزش بازار

در بررسی تحلیل مالی موضوعی به نام نسبت ارزش بازار وجود دارد که برای ارزیابی قیمت سهام یک شرکت بررسی می‌شود و به طور کلی شامل نسبت ارزش دفتری، نسبت بازده سود به صورت نقدی و سهم و نسبت قیمت به درآمد خواهد بود.

نسبت ارزش دفتری: در این بخش قرار است میزان سرمایه متعلق به هر سهم باید محاسبه شود. پارامترهای مورد ارزیابی در این روش تعداد سهام در دست سهامدار و کل سرمایه خواهد بود.

تعداد سهام در دست سهامداران/کل سرمایه = نسبت ارزش دفتری سهام

نسبت بازده سود نقدی: در بررسی بازده سود نقدی قرار است که وضعیت سود نقدی به نسبت قیمت بازار بررسی شود و سهم در این راستا مورد سنجش قرار می‌گیرد. پارامترهای مهم مربوط به این بخش شامل قیمت هر سهم و سود نقدی مربوط به هر سهم است.

قیمت هر سهم/سود نقدی هر سهم = نسبت بازده سود نقدی

نسبت سود هر سهم : در مورد میزان سود به ازای هر سهم محاسبه می‌شود. در این فرمول از تحلیل مالی در ابتدا باید تعداد سهام هر سهامدار بررسی شود و سپس سود خالص مورد محاسبه قرار بگیرد. نسبت سود هر سهم میزان سود به ازای هر سهم را محاسبه می‌کند.

نسبت قیمت به درآمد : این بخش از فرمول تحلیل مالی مربوط به پارامترهای سود هر سهم و قیمت سهم است که در واقع بین قیمت سهام یک شرکت با سود هر سهم مقایسه در نظر گرفته می‌شود.

سود هر سهم/قیمت سهم = نسبت قیمت به درآمد

جمع بندی

در بررسی تحلیل مالی بهتر است روش‌های تجزیه و تحلیل نیز بررسی شود. به هر صورت یک سری روش‌ها وجود دارد که رویکرد درونی، مقایسه‌ای، سرمایه در گردش و تحلیل خطر هستند که هر یک می‌تواند راه حل مناسبی برای تحلیل مالی باشد. در روش تجزیه و تحلیل درونی قرار است که اقلام مندرج در صورتحساب مورد مقایسه قرار بگیرد. در روش تجزیه و تحلیلی مقایسه‌ای، بین اقلام مندرج در صورت حساب‌های چند دوره یک سری مقایسه‌ها در نظر گرفته می‌شود. در تجزیه و تحلیل سرمایه می‌بایست عوامل موثر شناسایی شود و همینطور موقعیت پول در روند صعودی و نزولی بررسی شود. همینطور روشی با عنوان تجزیه و تحلیل خطر نیز وجود دارد که می‌تواند رویکرد سرمایه گذاری موسسه را با سنجش خطران بررسی کند و بخش مهمی ‌از رویکرد تحلیل مالی را در بر می‌گیرد.

نسبت‌های بدنی در رویکرد جاری و بلند مدت و همینطور در بخش دارایی‌های ثابت به ارزش ویژه دنبال می‌شود و بخش مهمی‌ از تحلیل مالی هستند. از سوی دیگر یک سری مشکلات اقتصادی نیز دیده می‌شود که سطح ارزشمندی از شاخص‌های مالی را در بر می‌گیرد.

نسبت توان پرداخت بهره نیز بخش دیگری از تحلیل مالی محسوب می‌شود که بر اساس دارایی‌های مدیران سنجیده می‌شود و می‌تواند یک ساختار مهم از تحلیل مالی شرکت‌های کوچک و بزرگ باشد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آموزش حسابداری حرفه ای

زمان ویدیو : 10:32:33

جمع کل سبد خرید

قیمت کل 0 تومان
مجموع 0 تومان

مشخصات مدرس

مدرس خودآموز حسابداری نیاز

فارغ التحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه های تخصصی حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، عضو سابق کمیته کارشناسی تدوين استانداردهای حسابداری ايران، عضو انجمن علمی حسابداری ايران و عضو جامعه حسابداران رسمی، مشاور معاونت مالی وزارت علوم و …

راهنمای خرید و دانلود

آموزش حسابداری حرفه ای

زمان ویدیو : 10:32:33

پس از ثبت سفارش بلافاصله لینک دانلود را می‌توانید در حساب کاربری و ایمیل خود مشاهده نمایید. لازم به ذکر است بسته‌های دانلودی از لحاظ تعداد سرفصل‌های آموزشی، کیفیت محتوا و تصویر با بسته‌های فیزیکی هیچگونه تفاوتی ندارد.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشخصات مدرس

مدرس خودآموز حسابداری نیاز

فارغ التحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه های تخصصی حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی، عضو سابق کمیته کارشناسی تدوين استانداردهای حسابداری ايران، عضو انجمن علمی حسابداری ايران و عضو جامعه حسابداران رسمی، مشاور معاونت مالی وزارت علوم و …

یکی از با اهمیت‌ترین و محبوب‌ترین دوره‌های حسابداری، آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تنظیم صورت جریان وجوه نقد تحلیل صورت های مالی چیست؟ است که نقش مهمی در توسعه کسب‌ و کار‌ها دارد و برای مدیران مشاغل اهمیت صورت‌‌ های مالی دقیق را نمی‌توان دست‌ کم گرفت. بنابراین طی این دوره کاربردی برای حسابداران جهت ارائه گزارشات مدیریتی در پایان هر دوره مالی امری بسیار مهم و حیاتی است.

استفاده کنندگان از پکیج صورتهای مالی و یادداشت های پیوست، درک جامعی از صورتهای مالی شرکتها، اقلام مهم آن و ارتباط انواع آن با یکدیگر را کسب خواهند نمود، این تحلیل حرفه‌ای می تواند مدیران و صاحبان سهام را در اتخاذ استراتژی های مناسب جهت هرگونه سرمایه گذاری یا تصمیم گیری به موقع و درست یاری کند.

هدف از تهیه صورتهای مالی چیست ؟

فرایند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به‌منظو ر اهداف تصمیم‌گیری و آگاهی از وضعیت مالی و سلامت کلی سازمان انجام می‌شود. در صورتهای مالی اطلاعات مالی را ثبت می‌گردد و از طریق تجزیه و تحلیل این اطلاعات ارزیابی می‌شوند تا به گزارشی مفید برای سرمایه‌گذاران، سهامداران، مدیران و سایر اشخاص ذی‌نفع تبدیل شود. اما نحوه تهیه صورتهای مالی بسته به نوع تحلیلی که انتخاب می‌کنید متفاوت است.

در آموزش حسابداری بازار کار، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌ها، آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی محسوب می‌شود. صورت‌های مالی به‌عبارتی یک گزارش از فعالیت‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها در یک بازه زمانی مشخص هستند. فعالیت‌هایی که یک شرکت در طول سه ماه، شش ماه، نه ماه یا دوازده ماه انجام شده، در صورت‌های مالی تنظیم می‌شود تا بتوان با نگاه کردن به آن‌ها اطلاعات مهمی را کسب کرد. در این بسته آموزشی می‌آموزید که سه نوع تحلیل صورتهای مالی وجود دارد، تحلیل افقی، تحلیل عمودی تجزیه و تحلیل نسبت. هر یک از این ابزارها به تصمیم‌گیرندگان اطلاعات خوبی درباره‌ی نحوه عملکرد شرکت می‌دهند.

آموزش تهیه ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 • آموزش کامل تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • بررسی کامل استاندارد حسابداری شماره یک ، سه و شش
 • تنظیم صورت جریان وجوه نقد ( استاندارد حسابداری شماره ۲ )
 • تهیه صورت سود و زیان جامع
 • هموارسازی سود، مدیریت سود و کیفیت سود
 • تفاوت ارزی یا تسعیر ارز مبتنی بر استاندارد شانزده
 • تجزیه و تحلیل افقی و عمودی صورتهای مالی
 • آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بر مبنای مقیاس مشترک
 • تقسیم سود به روش بهای تمام شده و ارزش ویژه
 • نقش صورتهای مالی در ارزيابی عملكرد و وضعيت مالی شركت و …

ریز سرفصل‌های پکیج تهیه صورتهای مالی :

آموزش استاندارد حسابداری ۱ (مبانی نظری)، آموزش استاندارد حسابداری ۲ (تنظیم صورت جریان وجوه نقد)، آموزش استاندارد حسابداری ۳ (درآمد‌های عملیاتی)، آموزش استاندارد حسابداری ۶ (عملکرد مالی)، آموزش استاندارد حسابداری ۱۶ (تسعیر ارز)، ارتباط سود با پول، اقلام تعهدی، اندازه گیری یک رویداد مالی، انعطاف پذیری مالی، بازده سرمایه گذاری‌ها، تجدید ارزیابی، تجزیه و تحلیل ترازنامه به روش افقی و عمودی

ترازنامه مالی، روشهای تقسیم سود، تهیه صورت گردش وجوه نقد، جریانات نقدی عملیاتی، دارایی مولد و غیر‌مولد، روش ارزش ویژه، روش صرف و کسر، روش غیر‌مستقیم تنظیم صورت جریان وجوه نقد، رویداد دو مبادله‌ای، رویداد غیر مبادله‌ای، رویداد مبادله‌ای، رویداد یک مبادله‌ای، ساختار سرمایه، سطح انعکاسی، سطح تفسیری، سطح رفتاری، سطح ساختاری و در ادامه :

Management Accounting Techniques

هموار سازی سود، مدیریت سود، کیفیت سود، سود طبیعی و مصنوعی، سهام عادی، سهام ممتاز، سهامدار عادی، سهامدار ممتاز، سود پرداختی جهت تامین مالی، سود سهام پرداختنی، سود سهام پیشنهادی، سود عملیاتی، سیستم تعهدی تعدیل شده، سیستم تعهدی کامل، سیستم نقدی تعدیل شده و نقدی کامل، سیستم نیمه تعهدی، سیستم شبه نقد، صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت منابع و مصارف

طبقه تامین مالی، طبقه سرمایه گذاری، طبقه عملیاتی، عملکرد مالی، گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر، گزارش حسابرسی مردود، گزارش حسابرسی مشروط، گزارش حسابرسی مقبول، مصارف پولی، معادل نقد، منابع پولی، نسبت‌های ایستا، نسبت های بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت‌های بازده دارایی‌ها، نسبت‌های بازده و سودآوری، نسبت‌های پویا، وضعیت مالی، تعریف صورت های مالی و در نهایت نحوه ارائه صورت‌های مالی

یاد بگیریم : مدیریت سود و تفاوت سود طبیعی و مصنوعی

سه اصطلاح بسیار مهم در تنظیم صورتهای مالی مطروح است : هموارسازی سود، مدیریت سود و کیفیت سود. منظور از هموارسازی سود این است که مدیران شرکت ترجیح میدهند هر ساله سود شرکت کمی نسبت به سال قبل بیشتر و اصطلاحا نوسان سود کمتری داشته باشد. واضح است هر شرکتی که نوسان سود کمتری دارد به همان مقدار قابلیت اتکا و پیش‌بینی بیشتری برای سهامداران خواهد داشت.

هموار سازی سود به دو دسته تقسیم می‌گردد : طبیعی و مصنوعی. سود طبیعی یعنی اگر مدیری که اصلا از خودرو سر در نمی‌آورد نیز مدیر شرکت خودروسازی شود با هموارسازی سودی که قبلا تعبیه شده است آن شرکت بازهم مانند سالهای گذشته سودآور خواهد بود. سود مصنوعی یعنی جاهایی که مدیران شروع به دست‌کاری کردن سود می‌کنند که نسبت به سال قبل بسیار بیشتر شود. دقیقا همین‌جاست که بحث مدیریت سود مطرح می‌گردد. مدیریت سود یعنی استفاده از ابزار‌های قانونی برای اینکه سود نسبت به سال قبل بیشتر گردد .

لازم به ذکر است در مدیریت سود، حساب‌سازی و تقلب به هیج عنوان مطرح نیست و عمدتا از دانش مالی و نفوذ برای افزایش سود استفاده می‌گردد. ادامه این مطلب را می‌توانید در مقاله نکات مهم تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مطالعه نمایید

جهت تسلط کامل به مباحث مربوط به حسابداری و مالیاتی بصورت حرفه‌ای و اشتغال سریع یا ارتقای شغلی و درآمدی شما ، با جمع آوری اطلاعات از مدیران ارشد مالی و اساتید برتر دانشگاه، بسته آموزش حسابداری بازار کار را تهیه نموده‌ ایم. این مجموعه بی‌نظیر شامل تمامی تکنیک‌های حسابداری کاربردی در قالب ۵۰ ساعت آموزش حسابداری با کیفیت، جزوات pdf، تستهای ارزیابی اینترنتی و آموزش نرم افزار‌‌های مالی می‌باشد. با استفاده از این مجموعه به سادگی می‌توانید ضمن استفاده از تخفیف باورنکردنی آن، حسابداری را بصورت کاملا کاربردی از آموزش حسابداری مقدماتی تا تهیه صورتهای مالی بیاموزید.

تحلیل صورت های مالی چیست؟

چگونه صورتهای مالی حسابداری را تحلیل کنیم؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ارزیابی سه ویژگی یک بنگاه اقتصادی است که عبارت است از:
الف) نقدینگی
ب) سوددهی
ج) قدرت پرداخت دیون

هر کدام از این ویژگی ها جایگاه و اهمیت خود را دارند. مثلا قدرت ” نقدینگی “ یک شرکت برای بانکی که می خواهد وامی به آن شرکت پرداخت کند مهم است زیرا قدرت وام گیرنده برای انجام تعهداتش در موعد سررسید را نشان می دهد. از طرفی برای اعتبار دهنده بلند مدت مثل دارندگان اوراق قرضه؛ ” سوددهی “ و قدرت ” پرداخت دیون “ در یک شرکت مهم است زیرا نشان دهنده توانایی شرکت برای بقای بلند مدت است. همچنین سهامداران شرکت به سودآوری و قدرت پرداخت دیون شرکت توجه دارند و می خواهند احتمال پرداخت سود سهام و نیز رشد بالقوه سهام خود را ارزیابی کنند.

– چرا به تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی نیاز داریم؟

هر یک از اقلام گزارش شده در صورت های مالی اهمیت زیادی دارند. وقتی شرکتی مثلا مبلغ 800 میلیون ریال به عنوان وجه نقد در ترازنامه خود گزارش می کند متوجه می شویم در مانده حساب های شرکت در تاریخ ترازنامه، معادل این مبلغ وجه نقد وجود داشته است، ولی متوجه نمی شویم این مانده در طول سال افزایش داشته و مقدار آن برای نیازهای شرکت کافی بوده است یا خیر؟!
برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی، مقایسه مقادیر وجه نقد با دیگر داده های صورت های مالی ضروری است. این مقایسه مبانی مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

– مبنای مقایسه صورتهای مالی:

1- مبنای مقایسه درون شرکتی:
در این مبنا، یک قلم مالی و یا روابط مالی در درون شرکت برای سال جاری با سال یا سالهای قبلی مقایسه می شود. مثلا شرکتی که در بالا مطرح شد می تواند مانده وجه نقد خود را در پایان سال جاری با این مانده در پایان سال قبل مقایسه کند تا به افزایش یا کاهش آن پی ببرد. همچنین این شرکت می تواند درصد وجه نقد به کل دارایی های جاری با این درصد در سال های قبل مقایسه نماید. مقایسه های درون شرکتی در مشاهده و کشف تغییرات در روابط مالی و نیز روندهای با اهمیت مفید هستند.
2- مبنای مقایسه میانگین صنعت:
در این مبنا یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با میانگین صنعت مقایسه می شود. مثلا سود خالص یک شرکت را با میانگین سود خالص همه شرکتهای آن صنعت مقایسه می کنند. این مقایسه اطلاعات خوبی در رابطه با عملکرد نسبی شرکت در مقایسه با صنعت به ما می دهد.
3- مبنای مقایسه بین شرکتی:
در این مبنا، یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با همین قلم یا روابط مالی در یک یا چند شرکت دیگر مقایسه می شود. این مقایسه بر اساس اطلاعات مالی و حسابداری منتشر شده توسط این شرکتها انجام می شود. مقایسه بین شرکتی در تعیین موقیعت شرکت از لحاظ رقابتی بسیار مفید است.

– ابزارهای تحلیل صورت های مالی:

ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته می شوند؛ نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

تحلیل افقی / تحلیل روند: یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شوند که هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده، طی دوره مالی است.
تحلیل افقی اساسا در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد. دو ویژگی در صورت های مالی، انجام این مقایسه را تسهیل می کند.
1) صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود.
2) خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشت های پیوست صورت های مالی، ارائه می شود.

تحلیل عمودی / تحلیل هم مقیاس: داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا، مورد ارزیابی قرار می گیرد. مثلا در ترازنامه می گوییم دارایی های جاری ۲۵درصد کل داریی ها هستند. تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود.

تحلیل نسبت ها: ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان می شود. یک ” نسبت ” رابطه ریاضی بین یک مقدار را با دیگری بیان می کند که این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود.
تحلیل نسبت ها نیز در انواع این مقایسه ها کاربرد دارد. همچنین در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را می توان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون بکار برد.

بیشتر بخوانید:

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

پرکاربردترین صورت های مالی در حسابداری

پر کاربردترین صورت های مالی در حسابداری

یکی از مهم ترین مباحث مالی برای هر فعالیت اقتصادی محاسبه میزان سود حاصل از آن است. با توجه به اهمیت بالای سود و قدمت طولانی که در حسابداری دارد، تعاریف مختلفی همانند حسابداری چیست؟ در دور‌های زمانی برای آن ارائه شده است. یکی از معروف ترین تعریف‌ها را به اقتصاددان آدام اسمیت نسبت داده اند که سود را به عنوان مبلغی که می‌توان بدون وارد کردن آسیب به سرمایه ثابت و در گردش کسب و کار مصرف کرد، تعریف کرده است. بد نیست به این تعریف ساده از سود نیز اشاره کنیم: سود همان مبلغی است که اگر فرد در یک دوره معین خرج کند، وضعیت مالی وی در پایان دوره به همان خوبی ابتدای دوره خواهد بود. توجه شما را به خواندن این مقاله با عنوان پر کاربردترین صورت های مالی در حسابداری جلب می‌کنیم.

با توجه به تعاریف ارائه شده برای سود می‌توان به میزان اهمیت آن برای تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها، چه دولتی و چه خصوصی پی برد. بر همین اساس تجزیه و تحلیل‌های مالی و حسابداری که به ویژه در آن سود و وضعیت مالی شرکت بررسی می‌شود، فاکتوری مهم در تصمیم گیری است. بنابراین در حسابداری صورت‌های مالی مختلفی تعریف شده‌اند که هر کدام گزارشی خاص از وضعیت مالی شرکت ارائه داده و به تصمیم گیری و تعیین استراتژی برای سال مالی آینده و بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. بنابراین یکی از وظایف حسابداری تهیه و تدوین گزارش‌های صورت‌های مالی به کمک اطلاعات ثبت شده در نرم افزار حسابداری و ارائه آن به افراد و سازمان‌های مربوطه است. با ما همراه باشید تا به صورت اجمالی با مهم ترین صورت‌های مالی حسابداری آشنا شویم.

صورت سود و زیان

بحث صورت‌های مالی را با مهم ترین و پر کاربردترین صورت های مالی در حسابداری یعنی صورت سود و زیان آغاز می‌کنیم. صورت سود و زیان مهم ترین گزارش مالی است که میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده در طول دوره مالی مشخصی را نمایش می‌دهد. از آنجا که گزارشی جامع از عملکرد مالی شرکت را ارائه می‌دهد، به عنوان مهم ترین صورت مالی بین حسابداران و مخاطبان صورت‌های مالی شناخته شده است.

با ادامه مقاله پر کاربردترین صورت های مالی در حسابداری با ما همراه باشید. با در نظر گرفتن تمام درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، اگر هزینه‌های واقع شده در طول دوره مالی کمتر از درآمد آن دوره باشد، سود خالص و در صورتی که هزینه‌ها بیشتر از درآمد باشد زیان خالص برای شرکت محاسبه خواهد شد.

 صورت های مالی در حسابداری

صورت مالی در حسابداری

اجزای صورت و زیان

همان طور که در نمونه صورت سود و زیان مشاهده می‌کنید، مهم ترین بخش‌های صورت سود و زیان، محاسبه انواع مختلف سود یعنی سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص است که برای تعیین جایگاه یک شرکت در بازار رقابتی مربوطه و تحلیل کارایی فعالیت‌های انجام شده آن موثر هستند.

در صورت سود و زیان تمام اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه ثبت می‌شود. در واقع تمام منابع درآمدی شرکت، چه از فروش کالا و خدمات آن حاصل شود یا منابع درآمدی همچون اجاره املاک و تجهیزات خود را باید در آن در نظر گرفت. در کنار درآمدها، تمامی هزینه‌ها از بهای تمام شده کالای فروش رفته تا هزینه‌های اداری، توزیع و فروش، استهلاک و هزینه‌های مالی و حتی مالیات تعلق گرفته به شرکت را باید با دقت بالا ثبت نمود.

برای اینکه بیشتر با عناصر صورت سود و زیان، مراحل تهیه این گزارش و نحوه تحلیل آن آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ” صورت سود و زیان چیست؟ راهنمای محاسبه صورت سود و زیان” را مطالعه نمایید.

صورت سود و زیان جامع

همان طور که می‌دانید از نیازهای مهم در زمینه مسائل حسابداری و مالی یک شرکت، آگاه بودن از عملکرد مالی در طول یک دوره است. در نتیجه صورت سود و زیان جامع با هدف دسترسی مدیران و تصمیم گیرندگان به اطلاعات درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده در یک دوره مالی مشخص تعریف شده است. بنابراین در صورت سود و زیان جامع تمام درآمدها و هزینه‌ها صرف نظر از ارتباطی که با نتایج عملیات انجام شده در طول دوره می‌تواند داشته باشد، قید می‌شوند.

اجزای سود و زیان جامع

بر اساس استاندارد شماره 6 باید موارد زیر را در صورت سود و زیان جامع در نظر گرفت:

 • سود و زیان خالص دوره براساس صورت سود و زیان
 • سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک
 • تعدیلات سنواتی

توضیح بیشتر: سایر درآمدها و هزینه‌های تحقق نیافته از تغییر ارزش دارایی و بدهی‌های شرکت که صرفاً با هدف فراهم آوردن شرایط انجام فعالیت‌های شرکت نگهداری می‌شود، ناشی می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت اشاره نمود.

صورت سود و زیان جامع به دو مفهوم تئوری مالکیت و نگهداشت سرمایه تاکید دارد. در مفهوم مالکیت و با در نظر گرفتن معادله سرمایه = بدهی + دارایی، مالک را در مرکز توجه قرار می‌دهد. این گونه می‌توان بیان کرد که دارایی‌ها متعلق به مالک بوده و بدهی‌ها نیز تعهدات مالک به شمار می‌روند. بنابراین تغییرات سرمایه باید تحت عنوان درآمد یا هزینه شناسایی شود.

مفهوم نگهداشت سرمایه نیز پیش شرط لازم برای تمایز بین بازگشت و بازده سرمایه است.

البته بد نیست یادآوری کنیم در صورتی که به جز سود و زیان دوره و تعدیلات سنواتی، درآمد یا هزینه دیگری وجود نداشته باشد، به ارائه صورت سود و زیان جامع نیازی نیست.

صورت جریان وجوه نقد

به صورت مالی که در آن منابع و مصارف وجوه نقد یعنی همان جریان‌های ورودی و خروجی وجه نقد به شرکت را برای یک دوره مالی مشخص به تصویر می‌کشد، صورت جریان وجوه نقد می‌گویند. این صورت مالی به دلیل ارائه گزارش جامع از تمام فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های شرکت که باعث جذب سرمایه یا خروج وجه نقد می شود، برای تصمیم گیرندگان و صاحبان سرمایه بسیار مهم و با اهمیت است. البته در مقاله‌ای با عنوان “صورت جریان وجوه نقد چیست؟ ” این صورت مالی را به طور کامل توضیح داده‌ایم.

صورت مالی

صورت مالی حسابداری

اجزای صورت جریان وجوه نقد

آنچه باید در این صورت مالی در نظر گرفته شود به سه بخش تقسیم می‌شود:

 • فعالیت‌های عملیاتی که به عنوان فعالیت‌های اصلی و مستمر که درآمد را برای واحد تجاری باعث می‌شود، در نظر گرفته می‌شوند.
 • فعالیت ‌های سرمایه گذاری شامل تمام فعالیت‌های خرید یا فروش دارایی ثابت یا نامشهود، پرداخت وام به مشتری و وصول آن می‌شود.
 • فعالیت‌های تأمین مالی که همان دریافت نقدی از اعتباردهندگان و صاحبان سرمایه و بازپرداخت اصل آن است.

ترازنامه

ترازنامه یا بیلان نیز که از دیگر صورت‌های مالی مهم در حسابداری تحلیل صورت های مالی چیست؟ است، به صورت گزارشی از وضعیت مالی شرکت برای یک مقطع زمانی خاص تعریف می‌شود. برای گزارش وضعیت مالی می‌بایست اطلاعات مرتبط به منافع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی بررسی شود. بنابراین اجزای ترازنامه شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام می‌شود.

داده‌های مالی موجود در ترازنامه را در دو ستون کنار هم قرار می‌دهند. در واقع دارایی‌ها در سمت راست و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در سمت چپ قرار می‌گیرند؛ و از آنجا که باید همواره بین جمع دارایی‌ها با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه توازن وجود داشته باشد، آن را ترازنامه می‌نامند.

ترازنامه یا بیلان

طبقه بندی اقلام ترازنامه

همان طور که گفتیم هدف اصلی از تهیه گزارش ترازنامه، ارائه اطلاعات مالی شفاف و جامع و کمک به آگاهی و تصمیم گیری بهتر مدیران است. به همین دلیل اطلاعات مالی درج شده در ترازنامه به صورت زیر طبقه بندی می‌شود:

همان وجوه نقد یا دیگر اقلام دارایی که حداکثر تا یک سال قابل تبدیل به پول نقد هستند. در ترازنامه دارایی‌ها را باید به ترتیب قابلیت نقد شوندگی ثبت نمود، یعنی ابتدا پول‌های نقد مانند صندوق و حساب جاری شرکت، مطالبات شرکت از مشتریان بابت فروش محصولات و ارائه خدمات که نهایتاً تا یک سال آینده به وجه نقد تبدیل خواهند شد. پس از آن موجودی کالا و در نهایت پیش پرداخت هزینه ها و ملزومات اداری و مصرفی قرار می گیرند.

این دارایی ها طول عمری بیش از یک سال دارند. زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات در این طبقه از دارایی ها قرار می گیرند.

دارایی‌هایی همچون سرقفلی، حق اختراع، نرم افزار مالی که طول عمری بیشتر از یک سال داشته و مشهود نیستند را دارایی‌های نامشهود می‌نامند.

تمامی اقلام دارایی که در سه طبقه قبل قرار نمی‌گیرند را می‌توان در این طبقه ثبت نمود. مانند سپرده دریافتنی بلند مدت و اسناد دریافتنی بلند مدت

در سمت چپ ترازنامه نیز این اقلام به ترتیب قرار دارند:

بدهی‌هایی که انتظار می‌رود حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترازنامه از طریق دارایی‌های جاری یا ایجاد سایر بدهی‌های جاری تسویه شود، در این دسته قرار می‌گیرند.

مهم ترین بدهی‌های جاری شامل حساب‌های پرداختنی، اسناد پرداختنی، حقوق پرداختنی، مالیات پرداختنی و پیش دریافت درآمد می‌شود.

بدهی‌هایی مانند وام بلندمدت پرداختنی، تسهیلات بلندمدت پرداختنی و اوراق قرضه پرداختنی که سررسید پرداخت آنها بیشتر از یک سال پس از تاریخ ترازنامه است.

این طبقه برای در نظر گرفتن مبالغ آورده نقدی و غیرنقدی صاحبان موسسه با هدف سرمایه گذاری تعریف شده است.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اهمیت و اجزای ترازنامه مقاله “ترازنامه حسابداری چیست؟” را مطالعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.