نمودار میله ایی


اگر از روش اول برای رسم نمودار استفاده کرده اید، برای تغییر طرح نمودار لازم است دو بار روی چارت کلیک نمایید تا وارد ویرایشگر شوید. به منظور تغییر حالت نمودار باید همانند تصویر زیر روی گزینه Chart type کلیک کرده و حالت مورد نظر خود برای کشیدن نمودار در ورد را انتخاب نمایید. در ادامه نیز می توانید سایر تغییرات مورد نظر خود را به کمک تسک بار موجود در بالای صفحه و همچنین جدول اطلاعاتی که نمایش داده می شود اعمال نمایید.

آموزش رسم نمودار در اکسل به صورت میله ای با اموزش تصویری

یکی ازروشهای نمایش اطلاعات ، به خصوص اطلاعات آماری یا اطلاعات وابسته به زمان ، استفاده از نمودارهای اچ ارته ای مختلف می باشد . با استفاده از نمودارها میتوان بسیاری ازاطلاعات موردنیاز خود را به صورتش کلها ی قابل فهم تبدیل نمود که هربی نند های دریک نگاه به نمودار بتواند وضعیت اطلاعات را در کنم ای د . جداول با اعداد و ارقام بسیارزیاد خود که گاه بالا وپایین نیز می روند ، در کشان برای افراد ممکن است بسیار سخت وپیچیده باشدو نیاز به توضیح فراوانی داشته باشد ، امانم و دارها میتوانند در کمترین زمانم مکن ، منظور ماراب هم خاط بفهماند هوا طلاعات بیش ما رو اردش دهدر جداول رابه صورت تصویری بهمان مایش دهند . از آن جا که اکسل یکی از برنامه های مهم درخصوص ایجاد دیتابیس های آماری و انبارداری وحسابداری می باشد ، توانایی ویژهای نیزدر رسم نمودارهای متنوع دارد . در این مطلب قصد داریم در رابطه با آموزش رسم نمودار در اکسل صحبت کرده و ضمنی ادگ یری انجام این عمل ، نمونه ای از نمودارهای میلها ی وخط یران ی زبا اطلاعات واردشده ، رسم نماییم .

آموزش رسم نمودار در اکسل

برای رسم نمودار در اکسل ، ابتدا نیاز است که جدولی دارای داده ها مقداری و عددی ، ایجاد نموده واطلاعات خود را درآن واردن ماییم . برای اینمن ظور ما بحث حسابداری در اکسل ، که یک جدول ساده رادرآن رسم نموده بودیم ، ادامه داده واقدام به رسم نمودار در اکسل ، با استفاده از داده های همان جدول خواهیم نمود . اگر به یاد داشته باشید ، ماجد ولی را در اکسل به صورت زیر تهیه نمودیم که در آن اطلاعاتی در رابطه با اجناس شماره ۱ تا ۶ وارد کرده و محاسبات مربوطه را با استفاده از فرمول نویسی ، انجامد ادیم . حالم یخ واهی مبرا یا ین جدول نمودارهایی رانیز رسم نماییم که با تغییر در داده های جدول ، نمودار نیز تغییر نماید و به نوعی ، نمودار رسم شده و ابست هبه اطلاعات جدول باشدت ااز این طریق بتوان بدون نیاز به اینکه نموداری جدید رسم نماییم ، با آپد ی تک رد ناط لاع ات جدول ، نمودار ما نیز همواره آپد نمودار میله ایی ی ت شود . در ادامه با توجه به اطلاعات و داده های موجوددر جدول ، ابتدا به آموزش رسم نمودار در اکسل به صورتم یله ای و سپس به صورت خطی خواهیم پرداخت .

رسم نمودار میلها ی

نمودار میلها ی بیشتر بر این مایش ومقایسه یی کیا چند نوع از داده های خاص دردست ه بندیهای مربوطه استفاده میگردد . به عنوان مثال هنگامی که ما بخواهیم تعداد دودسته مختلف کالا را با یکدیگر مقایسه نماییم ، از نمودارهای میلها ی بهره میبریم . این نمودارها میتوانند سرعت پردازش ونمایش اختلافات و تفاوت هاراد رداده ها ، بالا برده و به ر احتی برتری داده ها را نسبت به یکدیگر نمایش دهند . به عنوان مثال ، در جدولارائه شده ، میخواهیم نموداری رابه صورتم یله ای برایم ق ایسه تعداد اجناس مختلف بایکدیگر رسم نماییم . برای رسم نمودار در اکسل به صورتم یله ای ، با توجه بهداد ههای جدول به صورت زیر عمل می کنیم : ۱- ازت ب Insert به بخش Charts رفته وبا استفاده از گزینه مشخص شده ، یکی ازانواع نمودارهای میلها یمن اسب را انتخاب می نماییم . بهتر است برایش رو عکار ، اولین نمودار میلها ی مشخص شده را انتخاب نماییم که ازهمه ساده تر باشد .

 رسم نمودار در اکسل

ابتدا یک جدول نمودار میله ایی برای داده های خودت نظی منم ایی د

۲- درمرحله دوم ، با انتخابش د ننمود ار ، در تب Design گزینه SelectData راهم ان ند شکل زیرا نتخاب کرده تاپ نجره مربوط به واردکردن داده ها نمایش داده شود .

 رسم نمودار در اکسل

نوع نمودار رامشخص نمایید

۳- در قسمت Chartdatarange روی گزینه مشخص شده درشکل کلیک کرده و سپس با استفاده از نگهداشتن کلید Ctrl درکی بورد ، قسمتهایی از جدول راکه نیاز داریم به نمودار تبدیل کنیم ، انتخاب می نماییم . همانطور که درشکل نیز مشاهده میکنید ، ما برایم ق ایسه اجناس مختلف ازلحاظ تعداد ، ابتدا بانگ ه داشتن کلید Ctrl درکی بورد ، ستون مربوط به اجناس رابه طورکامل و همراه بانام ستون انتخاب نموده و سپس بدون رهاکردن کلید Ctrl، ستون تعداد رانیز انتخاب می نماییم . سپس کلید Enter را از طریق کیبورد می فشاری م تا اطلاعات ستونهای انتخابی در نمودار نمایش داده شود .

 رسم نمودار در اکسل

داده هایو رودی راتعیین کنید

با استفاده از گزینه SwitchRow/Column می توانید جای سطر وستون هارا بایکدیگر عو ش نمایید . همچنین با انتخاب گزینه Add می توانید ستونهای بیشتری رانیز به نمودار خود اضافه نمایید . با استفاده از این مراحل ساده ، شما می توانید به سادگی اقدام به رسم نمودار در اکسل نمایید

انواع نمودار و کاربرد آن‌ها : ۲۱ نمودار کاربردی

به دنبال تولید محتوای دیداری هستند و نمی‌دانید چگونه این کار را انجام بدهید؟ ساده‌ترین کار، استفاده از یک یا چند نمودار است. نمودارها یکی از مهم‌ترین ابزارها در تصویر سازی محتوا و داده محسوب می‌شوند. هرچند هر نموداری را نمی‌توان برای تصویری سازی هر داده‌ای به کار برد و خوب است که نمودارتان را با توجه به نوع موضوع و داده‌ای که در اختیار دارید انتخاب کنید. در ادامه با انواع کاربرد نمودار بیشتر آشنا خواهید شد.

فهرست مطالب

دوره دیداری سازی داده ها

نمودار چیست؟

نمودارها تصاویری هستند که می‌توانند اطلاعات موجود را به سرعت در معرض دید قرار دهند. با دیدن یک نمودار در یک نگاه می‌توان به بسیاری از ویژگی‌های مجموعه‌ای از اطلاعات پی برد. نمودار یا منحنی اطلاعات عددی و آماری را به‌صورت منظم نشان می‌دهد و ارتباط دو یا چند عامل را ترسیم می‌کند.

چه زمانی باید از نمودار استفاده کنیم؟

استفاده از نمودار می‌تواند بررسی اطلاعات و داده‌های مرتبط بهم را ساده‌تر کند. در صورتی که نمودارها یکسان و یک شکل باشند، سبب خستگی و ملالت خاطر می‌شوند، به همین دلیل سعی می‌شود آن‌ها را متنوع تهیه کنند و از هاشورها و رنگ‌ها بهره بگیرند تا جلوه بصری بهتری داشته باشند.

چند نکته مهم

 • نمودارها را نباید جایگزین توصیف‌های متن کرد، بلکه باید آن‌ها را برای تأکید بر روابط مهم و خاص با نوشته‌های متن همراه ساخت.
 • نمودارها باید به قدر کافی ساده باشند تا مفهوم را به‌گونه‌ای روشن به بیننده انتقال دهند و بدون استفاده از توصیف‌هایی که در متن آمده است، قابل‌فهم باشند.
 • استفاده از رنگ در نشان دادن نمودارها ضروری است ولی نباید بیش از حد از رنگ استفاده کنید. اگر تعداد نمودارهای شما زیاد است سعی کنید از یک طیف رنگی خاص استفاده کنید.

انواع نمودار

به طور کلی هر نموداری را می‌توان در یکی از سه دسته خطی، ستونی و دایره‌ای جا داد. انواع دیگر نمودار نیز وجود دارند ولی هر یک از آن‌ها کمابیش در یکی از این سه دسته قرار می‌گیرند. در ادامه انواع نمودارها را براساس موضوعی که برای آن مناسب هستند بررسی خواهیم کرد.

بازاریابی

نمودار خطی یک ابزار بصری‌سازی قدرتمند است که روند تغییرات را به خوبی نمایش می‌دهد. برای داده‌های پیوسته مناسب است و زمانی بیشترین کاربرد را خواهد داشت که تغییرات یک کمیت در گذر زمان را نشان بدهد. خطوط این نمودار در واقع تعداد زیادی نقطه بهم پیوسته هستند که هر نقطه مقدار کمیت مربوط به محور عمودی را در زمان مشخصی نشان می‌دهد.

کاربرد نمودار خطی

این نمودار یکی از پرکاربردترین‌ها در بازاریابی است که چرا که به کمک آن می‌توانید به خوبی روندهای مختلف (مانند میزان تغییرات ترافیک سایت طی چند ماه، میزان تغییرات تعداد فالوورها و …) را به خوبی نمایش بدهید.

ستونی

نمودارهای ستونی ساده‌ترین نوع نمودار و از بهترین راه‌ها برای مقایسه چند کمیت هستند. یک محور (معمولاً ستون افقی) به دسته‌بندی‌هایی که قرار است مقایسه شوند اختصاص دارند و یک محور کمیت مقایسه‌شده بین دسته‌های مختلف را به نمایش می‌گذارد.

محور افقی نام داده‌ها و محور عمودی نشان‌دهنده فراوانی داده‌ها است، درحالی‌که پهنای ستون‌ها همه به یک اندازه باقی می‌مانند. به عنوان مثال در بحث بازاریابی می‌توانید کاربران را براساس جنسیت، رده سنی و تحصیلات با این نمودار دسته‌بندی کنید.

کاربرد نمودار ستونی
 • کاربرد نمودار ستونی در مقایسه تعداد محدودی اطلاعات است که بین شش تا هشت دسته اطلاعات دارند. در صورت لزوم می‌توانید تعداد بیشتری اطلاعات را نیز با استفاده از آن نشان بدهید ولی در چنین حالتی باید ستون‌ها را رنگ‌آمیزی کنید یا مطابق طرح‌های متفاوتی آن‌ها را ترسیم کنید تا خواندن آن ساده‌تر شود.
نمودار تصویری و کاربردهای آن

نمودارهای تصویری حالت واقعی و جذابی دارند. چراکه در این نوع نمودارها از شکل‌های سیاه و سفید یا رنگی مختلفی برای نمایش داده‌ها استفاده می‌شود. این نمودارها به دلیل شکل بصری جذابی که دارند به راحتی قابل فهم هستند و در کاربردهای مختلفی در نشان دادن قیمت‌ها، جمعیت و … دارند.

کاربرد نمودار پشته ای

میله‌ای

نمودار میله‌ای شبیه نمودار ستونی است با این تفاوت که ۹۰ درجه چرخیده است. مزیت استفاده از آن به جای نمودار ستونی، خواندن راحت‌تر نام دسته بندی‌های آن است. پس بهتر است در مواردی که نام آیتم‌ها طولانی باشند از نمودار میله‌ای استفاده شود.

کاربرد نمودار دایره ای

راداری (عنکبوتی)

زمانی که بخواهید دو یا چند متغیر را از نظر کیفی مقایسه کنید این نمودار برای شما کاربرد خواهد داشت. نمودار راداری از تعدادی قطاع تشکیل شده است که هر قطاع یک دسته‌بندی کیفی متفاوت را نشان می‌دهد. از مرکز مکودار نیز پره‌هایی خارج شده است که مقدار آن‌ها با مقدار متغیری که نشان می‌دهند متناسب است. رأس هر یک از این پره‌ها در نهایت بهم وصل می‌شود و شکلی شبیه به یک ستاره را به وجود می‌آورد. نتیجه، نموداری است که می‌تواند روند و مقایسه را همزمان نشان دهد.

کاربرد نمودار فلوچارت

نمودارهای گانت در واقع یکی از انواع نمودارهای ستونی هستند که برای رسم پروژه‌ّها و برنامه‌ریزی به کار می‌روند. این نمودار از میله‌های افقی تشکیل شده که جدا از هم هستند و هر میله با رنگ متفاوتش بخشی از فرایند انجام پروژه را نمایش می‌دهد.

 • در سایت آسانا می‌توانید نمونه‌ای از کاربرد نمودار گانت را ببینید.

کاربرد نمودار کنترلی

آبشاری

شبیه به یک نمودار گانت منتها به صورت عمودی رسم می‌شود. کاربردش در تحلیل کیفی داده‌هاست و نشان می‌دهد که شرایط چگونه بر مقدار اولیه متغیرها اثر می‌گذارند.

کاربرد نمودار پراکندگی

توابع

توابع نقش بسیار پررنگی در علم و تکنولوژی دارند. بسیاری از نمودارهایی که در این زمینه رسم می‌شوند در واقع جزو دسته‌بندی خاصی نیستند بلکه هریک تابعی خاص را نشان می‌دهند. یکی از مثال‌های معروف این دسته که در آمار بسیار استفاده می‌شود، نمودار گاوسی است که توزیع نرمال جمعیت را نشان می‌دهد.

کاربرد نمودار پارتو

پیکتوگرام

در پیکتوگرام از آیکون‌ها و المان‌های گرافیکی برای نشان دادن داده استفاده می‌شود. از آن‌جا که تصاویر و گرافیک پتانسیل بیشتری برای نمایش داده‌های خام دارند، خیلی اوقات از آن‌ها برای نمایش داده‌های مربوط به پزشکی استفاده می‌شود.

کاربرد نمودار کانتور

هیستوگرام

هیستوگرام نوع خاصی از نمودار ستونی است که داده‌های عددی براساس تعداد دفعات تکرار آن نمایش می‌دهد. این نمایش داده براساس گذر زمان رسم می‌شود ولی خود پارامتر زمان معمولاً به صورت بارز در نمودار جایی ندارد.

کاربرد نمودار تایملاین

مساحتی

نمودارهای مساحتی معمولاً برای نشان دادن تغییرات چند کمیت در گذر زمان استفاده می‌شوند. در این نمودارها مساحتی که زیر هر خط اشغال‌ شده است اهمیت دارد. نمودارهای پیش رو، روند تغییرات تقاضای دو کالای خاص را نشان می‌دهند. شکل اول برای کالای اول و شکل دوم برای هر دو کالا رسم شده است، توجه داشته باشید که شکل اول به راحتی روند صعودی درخواست کالای موردبررسی را نشان می‌دهد. حال اگر برای دو کالا، به‌صورت هم‌زمان نمودار سطح را رسم کنیم (مانند شکل دوم) به راحتی با یک نگاه به نمودار متوجه می‌شویم که درخواست برای کالای اول کلاً بیش از درخواست برای کالای دوم بوده است، این نتیجه‌گیری از مقایسه سطوح این دو نمودار به دست می‌آید که مزیت نمودار سطح است.

کاربرد نمودار حبابی

دونات یا حلقوی

شبیه نمودار دایره‌ای است با این تفاوت که می‌توان بیش از یک سری داده به وسیله آن نمایش داد. مزیت آن این است که چند سری مختلف داده با هم مقایسه می‌شوند.

گونه‌ای دیگر از نمودارهای دوناتی بیش از یک لایه دارند و می‌توان از آن‌ها برای نشان دادن سلسله مراتب، گذر زمان و … استفاده کرد.

کاربرد نمودار ون

کدام نمودار برای من مناسب است؟

در این مطلب سعی کردیم انواع نمودارهای کاربردی را با ذکر حوزه کاربرد آن‌ها معرفی کنیم. با این حال این دسته‌بندی‌ها به معنی این نیست که نموداری از یک گروه را نمی‌توان برای سایر گروه‌ها به کار برد. نوع نموداری که استفاده می‌کنید در درجه اول بستگی به نوع داده‌های مورد انتخاب شما دارد. دنیای نمودارها بسیار متنوع و بزرگ است و می‌توانید با دست و دلبازی هرچه تمام‌تر از آن بهره ببرید.

در این مقاله آکادمی اینفوگرام با انواع نمودار آشنا شدید. استفاده از این نمودارها در گزارش، اینفوگرافیک یا پرزنت بسیار حرفه‌ای است. در تمام ابزارها مانند پاورپوینت و پرزی می‌توانید از نمودارها و عکس آنها استفاده کنید.

سوالات متداول

برای نمایش تغییرات از چه نموداری استفاده میکنیم؟

نمودار خطی یکی از ابزارهای قدرتمند برای تصویرسازی است. با استفاده از نمودار خطی می‌توان به خوبی روند تغییرات را به نمایش گذاشت. این نمودار برای نمیاش برای داده‌های پیوسته هم مناسب است و بیشترین کاربرد آن برای زمانی است که بخواهیم تغییرات یک کمیت را در گذر زمان نشان دهیم.

برای مقایسه داده ها از چه نموداری استفاده می شود؟

اگر بخواهیم چند سری داده مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌توانیم از نمودار دونایت یا حلقوی استفاده کنیم. علاوه بر آن برای مقایسه متغیرها از نظر کیفی، نمودار عنکبوتی را به کار می‌گیریم. از نمودار ستونی هم برای مقایسه تعداد محدودی از اطلاعات استفاده می‌کنیم.

نمودار حبابی برای نمایش چند متغیر به کار میرود؟

از نمودار حبابی برای نمایش سه پارامتر در دو بعد استفاده می‌شود. دو پارامتر در این نمودار با محور مختصات نمایش داده می‌شوند و پارامتر سوم را با تغییر مساحت دایره‌های رسم شده مشخص می‌شوند.

نمودار میله ای چه کاربردی دارد؟

کاربرد نمودار ستونی دقیقا مثل نمودار میله‌ای است. با این تفاوت که نمودار میله‌ای ۹۰ درجه چرخش داشته است. از این نمودار برای مقایسه تعداد محدودی اطلاعات است که بین شش تا هشت دسته تقسیم شده‌اند استفاده می‌شود.

مقدار متغیر سوم در نمودار حبابی متناسب با چیست؟

در نمودار حبابی پارامتر سوم با تغییر مساحت دایره‌های رسم شده مشخص می‌شود.

چه تفاوتی بین نمودار هیستوگرام و نمودار ستونی وجود دارد؟

نمودار هیستوگرام درواقع نوع خاصی از نمودار ستونی است. در این نمودار داده‌های عددی براساس تعداد دفعاتی که تکرار می‌شوند، نمایش داده می‌شود. نمایش این داده‌ها با گذر زمان رسم می‌شود ولی خود پارامتر زمان معمولاً به صورت مستقل در نمودار وجود ندارد.

نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

Favorite

ذخیره

خانه » آموزش آفیس » نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

در این مقاله بیاموزید که چگونه نمودار های میله ای ایجاد کنید و داده های خود را با روشی مناسب تر در اکسل نشان دهید.

نمودار میله ای در اکسل

نمودار میله ای ، نمودار میله ای گرافیکی است که می توانید داده های خود را به صورت نوارهای افقی یا راه راه نشان دهید. از نمودارهای میله ای برای مقایسه مجموعه اعداد و نشان دادن وضعیت قرارگیری آنها در کنار یکدیگر استفاده می شود.

انواع نمودارهای مـیله ای

در Microsoft Excel سه نوع نمودار میله ای وجود دارد: نوار خوشه ای ، نوار انباشته شده و نوار ۱۰۰٪ پشته ای.

Clustered Bar : این نمودار میله ای اصلی است و هر عدد را با یک نوار افقی نشان می دهد.

Stacked Bar : نمودار Stacked Bar نوار Clustered را گسترش می دهد تا بیش از یک مجموعه از اعداد را در یک نوار نشان دهد ، داده ها را بر روی یکدیگر در امتداد یک خط افقی قرار می دهد.

۱۰۰٪ Stacked Bar : همان نوار Stacked است ، با این تفاوت که پشته های موجود در نوار به ۱۰۰٪ می رسد. از این رو ، به جای خود اعداد ، درصد آنها نشان داده می شود.

 • مرتبط : آموزش ایجاد نمودار pie دایره ای در Microsoft Excel

نحوه ایجاد نمودار میله ای در اکسل

برای ایجاد نمودار میله ای در اکسل ، ابتدا باید داده ها را به صفحه گسترده خود اضافه کنید. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم: فرض کنید می خواهید نمرات دو دانش آموز را در موضوعات مختلف مقایسه کنید. نمرات به شرح زیر است :

نمودار میله ای چیست؟

نمودار میله ای توسط چندین میله قیمت سهام را در طول زمان به نمایش می گذارد. هر میله نحوه حرکت قیمتها در یک بازه زمانی مشخص را ارائه می کند.

نمودار میله ای روزانه به ازای هر یک روز، یک میله که شامل اطلاعات قیمتی است را نشان می دهد. هر میله قیمت های بازار هنگام باز شدن (open)، بالاترین قیمت (High)، پایین ترین قیمت (Low) و قیمت در زمان بسته شدن (Close)را در بر دارد.

به مجموع نمایش این قیمت ها در بازار به اصطلاح (OHLC)می‌گویند. نمودار ممکن است طوری تنظیم شود که فقط بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت پایانی (HLC)را نشان دهد.

تحلیلگران تکنیکال از نمودارهای میله ای یا انواع دیگر نمودار مانند نمودارهای شمعی یا خطی برای نظارت بر حرکات قیمت (که به تصمیم گیری در معاملات کمک می کند)استفاده می کنند.

نمودارهای میله ای به معامله گران این امکان را می دهد تا روندها را تجزیه و تحلیل کنند، بازگشت روند را تشخیص دهند و نوسانات و تغییرات قیمت را مشاهده کنند.

نمودارهای میله ای چگونه کار می کنند

نمودار میله ای مجموعه ای از میله هایی محتوی قیمت است که هر میله حرکت قیمت را برای یک دوره مشخص نمایش می دهد. هر میله دارای یک خط عمودی است که بیشترین و کمترین قیمتی که در طول دوره به سهم رسیده است را نشان می دهد.

قیمت باز شده با یک خط افقی کوچک، در سمتِ چپِ خط عمودی مشخص می شود و قیمت بسته شدن با یک خط افقی کوچک در سمتِ راستِ خط عمودی نمایش داده می شود.

اگر قیمتِ بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، ممکن است میله به رنگ سیاه یا سبز در بیاید. اگر قیمتِ بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد ، قیمت در آن دوره کاهش می یابد ، بنابراین می تواند قرمز رنگ باشد.

کد گذاری رنگی میله ها به معامله گران کمک می کند تا روندها و حرکت قیمت ها را با وضوح بیشتری ببینند. کد گذاری رنگ در اکثر پلتفرم های معاملاتی به عنوان یک گزینه در دسترس موجود است.

معامله گران و سرمایه گذاران تصمیم می گیرند که کدام بازه زمانی را می خواهند در بازار تحلیل کنند.

بهتر است بدانیم نمودار میله ای یک دقیقه ای، در هر دقیقه اطلاعات قیمتی جدیدی را نشان می دهد که برای یک معامله گر روزانه مفید است، نه برای یک سرمایه گذار.

از طرف دیگر نمودار میله ای هفتگی، که یک میله جدید را برای حرکت هفتگی قیمت نشان می دهد، ممکن است برای یک سرمایه گذار بلند مدت مناسب باشد، اما برای یک تاجر روزانه چندان مناسب نیست.

تفسیر نمودارهای میله ای

از آنجا که نمودار میله ای اطلاعات زیادی از جمله قیمت بازشدن، بالاترین، پایین ترین و قیمت بسته شدن سهام در هر دوره زمانی را نشان می دهد، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از آن بهره ببرند.

میله های عمودی بزرگ نشان دهنده اختلاف زیاد بین بالا و پایین قیمت دوره است. این بدان معنی است که نوسانات در آن دوره افزایش یافته است.

بالعکس وقتی یک میله دارای میله های عمودی بسیار کوچک است، به این معنی می باشد که نوسان قیمتی کمی در بازار وجود دارد.

اگر فاصله بین قیمت باز و بسته شدن زیاد باشد، به این معنی است که قیمت حرکت چشمگیری داشته است.

برای مثال اگر قیمت بسته شدن بسیار بالاتر از قیمت باز شدن باشد، نشان دهنده این است که خریداران در طول دوره بسیار فعال بوده اند، که همین امر ممکن است نوید دهنده خرید بیشتر در آینده باشد.

به مثال دیگری توجه کنید، اگر قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به باز شدن باشد، نشان می دهد هیچ کدام از طرفین معامله بر دیگری تسلط نداشته اند و قیمت در یک بازه کم، در تعادل بوده است.

با توجه به اینکه قیمت بسته شدن کجای نمودار میله ای قرار دارد، میتواند در نمودار میله ایی ارتباط با بالاترین و پایین ترین قیمت روز، اطلاعات ارزشمندی را به معامله گر ارائه دهد.

برای مثال:

بطور مثال اگر قیمت یک دارایی در طول دوره به قیمت حداکثر خود برسد ولی ناگهان قیمت افت کند و با فاصله زیادی از بالاترین قیمت کسب شده بسته شود، نشان می نمودار میله ایی دهد که در اواخر دوره عرضه زیاد شده و به تبع آن قیمت فروریخته است.

این شرایط را با زمانی که قیمت نزدیک به قیمت حداکثر بسته می‌شد، مقایسه کنید. میتوان گفت که در سناریو دوم بازار هجومی تر بوده و احتمال بیشتری برای رسیدن بازار به قیمت های بالاتر در دوره های بعدی وجود دارد.

تنظیم رنگ نمودار میله ای بر اساس افزایش یا کاهش قیمت در طول دوره می تواند اطلاعات خوبی را در یک نگاه ارائه دهد.

معمولاً روند صعودی و حرکتهای شدید افزایشی با میله های سبز یا سیاه نشان داده می شود. روند نزولی و حرکتهای شدید به سمت پایین با نوارهای قرمز نشان داده می شوند.

مقایسه نمودار میله ای در مقابل نمودار شمعی

نمودارهای میله ای بسیار شبیه به نمودارهای شمعی ژاپنی هستند. هر دو این نوع نمودارها اطلاعات یکسانی را نشان می دهند اما به روش های مختلف.

همانطور که گفته شد نمودار میله ای از یک خط عمودی با خطوط افقی کوچک در سمت چپ و راست آن جهت نشان دادن باز و بسته شدن قیمت تشکیل شده اند.

نمودار های شمعی نیز دارای یک خط عمودی هستند که پایین ترین و بالاترین قیمت دوره را نشان می دهد که سایه یا فتیله نامیده می شود.

اما فاصله بین قیمت باز و بسته شدن ضخیم تر نمایش داده می‌شود که “بدنه” نام دارد. اگر قیمت بسته شده در زیر قیمت باز باشد، بدنه نمودار شمعی هاشوردار یا قرمز رنگ نمایش داده می شود.

بالعکس اگر قیمت بسته شدن در بالای قیمت باز شدن قرار گیرد، بدنه نمودار شمعی سفید یا سبز رنگ نمایش داده می شود.

در حالی که هر دو نمودار اطلاعات یکسانی را ارائه می‌دهند، اما نحوه نمایش اطلاعات در نمودارها متفاوت است.

نمونه نمودار میله ای

نمودار زیر، نمودار میله ای (SPDR S&P 500 ETF SPY)را نشان می دهد. در طول دوره افول قیمت، میله ها معمولاً طولانی تر می شوند و افزایش نوسانات را نشان می دهند.

همچنین کاهش قیمت، با میله های نزولی (قرمز رنگ) در مقابل میله های صعودی (سبز رنگ) مشخص می شود.

با افزایش قیمت ، میله های سبز رنگ بیشتر از میله های قرمز رنگ نمودار میله ایی در نمودار رخ میدهند. این به تشخیص بصری روند کمک می کند.

می دانیم که در طول روند صعودی (یا روند نزولی) نوارهای قرمز و سبز هر دو معمولاً وجود دارند، اما یکی از آنها بر دیگری مسلط میشود و روند قیمتی شکل می‌گیرد.

برای اینکه قیمت در یک روند صعودی حرکت کند، میله های قیمت نیز باید با گذشت زمان رو به بالا و به سمت راست نمودار حرکت کنند.

اگر قیمت با ایجاد میله های قرمز بیشتر به سمت پایین نمودار حرکت کند، می توان بیان کرد که قیمت در حال اصلاح یا تشکیل روند بازگشتی در جهت مخالف روند حاضر است.

نکات کلیدی

 • نمودار میله ای قیمت های باز شدن، بالاترین، پایین ترین و قیمت بسته شدن سهام در بازار را برای مدت زمان مشخصی نشان می دهد.
 • منتهی الیه خط عمودی در یک میله، نشان دهنده ی بالاترین و پایین ترین قیمت دوره می باشد.
 • خطوط افقی چپ و راست در هر نوار، نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن سهام است.
 • نمودارهای میله ای می توانند با تنظیمات در دسترس پلتفرم های معاملاتی به رنگ های مختلف در بیایند. اگر قیمت در زمان بسته شدن در بالای قیمت باز شدن باشد، میله ممکن است به رنگ سیاه یا سبز در بیاید و اگر قیمت بسته شدن در زیر قیمت باز شدن قرار گیرد میله ممکن است به رنگ قرمز در بیاید.

برای خواندن مقالات بیشتر به بخش یادگیری سایت موج پنج یا صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید.

آموزش نحوه کشیدن نمودار در ورد

کشیدن نمودار در ورد

نمودارهای گرافیکی یکی از بهترین روش هایی هستند که می توانید از آنها برای به اشتراک گذاری بهتر اطلاعات استفاده کنید. به همین منظور در برنامه ورد که یکی از محبوب ترین برنامه های تولید محتوای متنی بشمار می رود، امکان کشیدن نمودار فراهم شده است. در واقع خیلی ساده می توانید نمودار اکسلی یعنی نمودارهایی مشابه با چارت های رسم شده در اکسل طراحی کنید. ساختار نمودار خیلی سریع وساده حجم بالایی از اطلاعات را به مخاطب منتقل می کند. شما با استفاده از ابزارهای ارائه شده در برنامه word 2019 و حتی نسخه های قدیمی تر می توانید به راحتی اقدام به کشیدن نمودار در ورد نمایید و در کنار محتوای متنی خود، محتوای بصری مناسب را نیز داشته باشید. به همین منظور تصمیم گرفتیم در این مقاله از میزبان فا مگ نحوه رسم انواع نمودار در ورد مثل خطی، نمودار ستونی،دایره، میله ای و… را به شما آموزش دهیم. پس نمودار میله ایی اگر شما نیز به دنبال یادگیری طریقه کشیدن نمودار در ورد و طراحی چارت هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در پایان این آموزش با انواع نمودار های ورد، آموزش کامل رسم نمودار و ویرایش و ساختار آن آشنا خواهید شد.

موضوعاتی که در آموزش درج نمودار میله ایی نمودار chart به آنها پرداخته خواهد شد، به شرح ذیل است:

قابلیت رسم نمودار در ورد

به طور معمول از ورد برای ارائه اطلاعات متنی استفاده می شود. چرا که این برنامه قابلیت های زیادی را دارا می باشد و به افراد این امکان را می دهد تا به راحتی و به بهترین نحو ممکن اطلاعات خود را مدیریت نمایند. مثلا رسم انواع نمودار و چارت سازمانی یک روش بسیار نوین بصری است که در ورد ارائه شده. موضوعی که وجود دارد این است که شما می توانید در کنار ارائه اطلاعات متنی مورد نیاز خود، از نمودارهای بصریمثل میله ای، خطی، دایره ای و… نیز استفاده کنید. این امر سبب می شود تا خوانندگان نوشته های شما بتوانند به شکل بهتری با محتوا ارتباط برقرار کرده و درک بهتری را از نوشته ها داشته باشند. به همین منظور لازم است افراد در راستای یادگیری ورد و قابلیت های آن با طریقه کشیدن نمودار در ورد نیز آشنا شوند تا بتوانند به شکل بهتری محتواهای خود را مدیریت نمایند. در نتیجه در ادامه نحوه رسم نمودار در ورد را به شما آموزش خواهیم داد تا بتوانید بهترین استفاده را از قابلیت کشیدن نمودار در ورد برای بهینه سازی نوشته های خود داشته باشید. 🙂 به صورت کلی انواع نمودار های ورد از لحاظ ساختار، چیدمان و ظاهر متفاوت هستند اما برای مقایسه داده ها می توانید به صورت زیر عمل کنید:

 • رسم نمودار درختی
 • درج نمودار خطی
 • ترسیم چارت ستونی
 • کشیدن نمودار میله ای
 • طراحی چارت دایره ای
 • مقایسه اطلاعات تحت نمودار منحنی
 • رسم گراف
 • و…

انواع نمودار ورد

طریقه کشیدن چارت در ورد

به طور کلی شما می توانید به 2 روش برای کشیدن نمودار در ورد اقدام نمایید که این دو روش عبارتند از:

 1. رسم نمودار آماده در ورد به کمک منو Object
 2. کشیدن نمودار در ورد به کمک گزینه Chart

در ادامه به صورت گام به گام به بررسی نحوه استفاده از هر یک از روش های عنوان شده برای کشیدن نمودار در ورد خواهیم پرداخت.

روش اول: رسم نمودار آماده در ورد به کمک منو Object

اولین روشی که می توانید از آن برای کشیدن نمودار در word استفاده کنید، استفاده از گزینه Object است. به همین منظور شما باید مسیر زیر را دنبال کنید:

روش دوم: کشیدن نمودار در ورد به کمک گزینه Chart

روش دیگری که می توانید از آن برای کشیدن نمودار در ورد استفاده کنید، گزینه Chart است. در راستای استفاده از این گزیه برای رسم نمودار شما باید مسیر زیر را دنبال کنید:

🔵🟢 نکته : انتخاب هر یک از روش های عنوان شده برای کشیدن نمودار در ورد می تواند به ایجاد یک نمودار با ظاهر منحصر به فرد منجر شود. در عکس زیر می توانید یک مقایسه ظاهری از چارت ایجاد شده به هر دو روش را مشاهده نمایید.

رسم نمودار خطی در ورد

ویرایش نمودار در ورد

پس از اینکه شما چارت مورد نظر خود را ایجاد نمودید، امکان تغییر طرح نمودار همچنین ویرایش نمودار در ورد برای شما فراهم می باشد. بسته به اینکه شما از چه روشی برای ویرایش نمودار استفاده کرده اید، نحوه ویرایش چارت در ورد نیز متفاوت خواهد بود. در ادامه به بررسی هر دو روش خواهیم پرداخت:

1. ویرایش نمودار کشیده شده با ابزار Object

ویرایش نمودار در ورد

اگر از روش اول برای رسم نمودار استفاده کرده اید، برای تغییر طرح نمودار لازم است دو بار روی چارت کلیک نمایید تا وارد ویرایشگر شوید. به منظور تغییر حالت نمودار باید همانند تصویر زیر روی گزینه Chart type کلیک کرده و حالت مورد نظر خود برای کشیدن نمودار در ورد را انتخاب نمایید. در ادامه نیز می توانید سایر تغییرات مورد نظر خود را به کمک تسک بار موجود در بالای صفحه و همچنین جدول اطلاعاتی که نمایش داده می شود اعمال نمایید.

2. تغییر طرح نمودار رسم شده با ابزار Chart

اما اگر از روش دوم برای کشیدن نمودار در ورد استفاده کرده اید، می توانید از طریق ابزارهای تعریف شده در خود ورد و بدون نیاز به ورود به بخش ویرایشگر word تغییرات مورد نظر خود را اعمال نمایید. برای تغییر حالت chart کافی است چارت را انتخاب نموده و در سربرگ Design روی گزینه Change Chart Type کلیک کنید و در صورت تمایل به تغییر اطلاعات یا سایر ویژگی های chart رسم شده نیز می توانید از تسک بار موجود و همچنین آیکون های قرار گرفته در کنار چارت استفاده نمایید.

ویرایش نمودار رسم شده با ابزار Chart

بدین ترتیب به سادگی قادر به تغییر چارت طراحی شده در ورد خواهید بود و می توانید آمار و اطلاعات مربوطه را اصلاح کنید.

یکی از ساده ترین روش های مقایسه داده و ارقام این است که chart هایی ترسیم و اطلاعات را به راحتی مقایسه کنید. خوشبختانه امکان رسم چارت در ورد نیز میسر است. در این مقاله از میزبان فا مگ تلاش ما بر این بوده است تا طریقه کشیدن نمودار در ورد با دو روش متفاوت را به شما آموزش دهیم. به کمک این آموزش شما می توانید به راحتی در زمینه رسم نمودار در ورد اقدام کرده و انواع نمودار در ورد را ایجاد و محتوای خود را با داده های بصری مناسب غنی سازید. در صورت داشتن هر گونه سوال یا وجود هر نوع ابهامی در خصوص نحوه کشیدن نمودار در ورد می توانید از طریق بخش دیدگاه های همین مقاله با ما همراه باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.