مشکل معاملات هارمونیک


مشکل معاملات هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک (پترن های هارمونیک)

الگوهای قیمتی هارمونیک – پترن های هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید .

معمولا حد ضرر تمامی این الگوها ۱۵ درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.


اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.
– نقطه E بین ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ درصد فاصله DE می رسد.
– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله BE می رسد.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک
اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Bat، نحوه رسم و کاربرد
اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.
معمولا حد ضرر تمامی این الگوها 15 درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.
- نقطه C تا 61.8 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D(قیمت ورودی) تا 127.2 یا 161.8 Extension فاصله BC حرکت دارد.
- پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله 61.8 درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C تا 38.2 یا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
- نقطه E بین 61.8 تا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 درصد فاصله DE می رسد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله BE می رسد.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای مشکل معاملات هارمونیک آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C تا 38.2 یا 78.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 78.6 درصد فاصله BC بازگشت دارد.
- نقطه E تا 127.2 یا 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Bat، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C بین 38.2 تا 50 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
- نقطه E تا حدود 88.6 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله AB می باشد.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.
- نقطه C بین 38.2 تا 61.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- نقطه D بین 38.2 تا 88.6 درصد فاصله CB بازگشت دارد.
- نقطه E تا حدود 161.8 درصد فاصله AB بازگشت دارد.
- هدف اول از نقطه ورودی، 61.8 تا 78.6 درصد فاصله DE می باشد.
- هدف دوم از نقطه ورودی، 127.2 درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

هو مشکل معاملات هارمونیک الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

کندل ابزاری برای سرمایه گذاری هوشمند

کندل ابزاری برای سرمایه گذاری هوشمند

فناوری‌های نوظهوری که ده سال پیش حتی کسی اسم آن‌ها را نمی‌دانست امروز تمام زوایای زندگی ما را تغییر خواهند داد. تکنولوژی، شکل کار کردن، ارتباطات، خرید و فروش و حتی روش پرداخت ما را در طی این سال‌ها تغییر داده.

دورکاری از طریق شبکه اینترنت، ارتباط با سراسر دنیا در کسری از ثانیه از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی و تغییر پرداخت از اسکناس و وجه نقد به پرداخت الکترونیکی نمونه‌هایی از تغییرات تکنولوژی هستند که شکل زندگی را به کلی دست‌خوش تغییر کرده‌اند.

همه این اتفاقات برای مردم ۳۰ سال قبل تا چه حد باور پذیر بوده؟ در آن زمان کسی فکر حذف اسکناس را هم نمی‌کرد. حالا همین رویه امروز دربرابر تکنولوژی‌های نوین دیده می‌شود. گارد دفاعی دولت‌ها و مشکل معاملات هارمونیک مردم در برابر رمزارزها و بلاکچین از همین جا ناشی می‌شود.

حالا اگر امروز عده‌ای ادعا کنند فناوری‌های جدیدتر دنیا را بیشتر از این هم تغییر خواهند داد و ارزهای دیجیتال،‌ بلاکچین و قراردادهای هوشمند دنیا مشکل معاملات هارمونیک را بار دیگر به کلی دگرگون خواهند کرد باز عده‌ای با شک و تردید به آن‌ها نگاه خواهند کرد. ‌جایگزین شدن پول رسمی کشورها با رمزارزها، تغییر شکل سرمایه‌گذاری، امور مالی، کسب و کارها و قراردادها مشکل معاملات هارمونیک با بلاکچین و قراردادهای هوشمند بسیار دور از ذهن و در عین حال بسیار در دسترس‌تر از گذشته‌اند.

روز به روز بر تعداد فروشگاه‌ها و سیستم‌های مالی و سرمایه گذاری که بیتکوین و دیگر رمزارزها را به عنوان روش پرداخت، وام‌دهی و سرمایه‌گذاری می‌پذیرند بیشتر می‌شود. ارزش بیتکوین به عنوان پرچمدار رمزارزها در یک سال نزدیک به ۱۵ برابر می‌شود، ارزش بازار رمزارزها برای اولین بار به بالای دو تریلیون دلار می‌رسد و بسیاری شرکت‌ها توکن مخصوص خود را منتشر می‌کنند، این‌ها همه نشانه‌هایی هستند که به تغییر دنیایی که می‌شناسیم اشاره می‌کنند. تغییراتی که هرگز به این راحتی قابل برگشت نخواهند بود.

تغییر مدل سرمایه گذاری

با این چشم انداز عده بسیاری معتقدند که رمزارزها و در صدر آن‌ها بیتکوین در آینده همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد، پیش‌بینی بیتکوین یک میلیون دلاری و روند رو به رشد محبوبیت ارزهای دیجیتال مشکل معاملات هارمونیک عده بسیاری را به سمت و سوی سرمایه‌گذاری در این زمینه سوق داده.

صحبت از حذف بانک‌های مرکزی و حذف ارزهای فیات و حفظ ارزش سرمایه در برابر تورمی که در حال تبدیل شدن به یکی از مشکلات جهانی است، اعتماد به فناوری‌های پشتوانه رمزارزها و اعتقاد به آینده‌ای بدون سیستم‌های کنترل کننده مرکزی و بسیاری دلایل دیگر همگی روز به روزعده بیشتری را به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال متقاعد می‌کند. هر روز که زمان می‌گذرد رمزارزها به جایگاه واقعی خودشان در حال نزدیک‌تر شدن هستند و این یعنی هر روز به ارزش آن‌ها افزوده می‌شود.

سرمایه‌گذاری در رمزارزها روز به روز در جامعه پذیرفته‌تر می‌شود و هر نفری که به این بازار اضافه می‌شود خود عاملی برای افزایش اعتبار و رشد بیشتر ارزش واقعی آن است. بازاری که پتانسیل آن را دارد تا جایگزین تمام بانک‌های مرکزی دنیا بشود مطمئنا با دو هزار میلیارد دلار بسته نمی‌شود و همین بازار نوپای رو به رشد فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاران سراسر دنیا به وجود آورده.

این روزها عده بسیاری با کسب دانش صحیح و استفاده از ابزار مناسب در این بین ثروت‌های عجیبی از این فضا کسب کردند. بیتکوین یک دلاری امروز بیش از ۴۰ هزار دلار معامله می‌شود و اتریوم ۷۰ دلاری در یک سال به ۴۰۰۰ هزار دلار رسید. ظهور پدیده‌هایی مثل شیبا و دوج که در یک سال نزدیک به هزار برابر شدند همه از فرصت های طلایی سرمایه‌گذاری در رمزارزها بودند، اما هیچ واقعه نوظهوری بدون ایراد نیست.

مشکلات سرمایه گذاری در رمزارزها

تکنولوژی‌ها در آغاز با مشکلات متعدند روبرو هستند و روند پذیرش رمزارزها و ارزش‌گذاری آن‌ها دائما با بالا و پایین همراه است. اتفاقات جدید،‌ مشکلات جدید به همراه می‌آورند و مشکلات جدید راه‌حل های جدید می‌طلبند. رمزارزها هم مثل تمام بازارهای مالی دیگر درگیر فراز و فرودها شدند. با وجود تمام این نمای رو به رشد آینده، گاهی بازار دچار هیجانات می‌شود و قیمت غیرمعقول رشد یا ریزش می‌کند.

سرمایه‌گذاران بلندمدت، کمتر از این نوسانات واهمه دارند اما کسانی که تازه پا به عرصه معاملات گذاشته‌اند به خاطر دیدکوتاه مدت، عدم تحلیل درست و سرمایه گذاری در لحظه نامناسب در این بازار هم مثل هر بازار سرمایه دیگری با ضرر مواجه می‌شوند. سرمایه‌گذاری روی رمزارزها هم نیاز به تکنیک‌، مهارت‌ و ابزار خودش دارد درغیر این صورت ممکن است فرد سرمایه گذار را با زیان‌های جبران ناپذیری روبرو بکند. ابزارهایی که به فرد قدرت تحلیل بازار،‌ رصد شرایط و پیش‌بینی آینده را بدهند در این مسیر به کاهش ریسک و افزایش سود او کمک ‌کنند. رمزارزها هنوز نوپا هستند و نوسانات آن‌ها همچنان عاملی خطرناک برایسرمایه گذاران تازه وارد است.

راه حل چیست؟

یکی ازابزارهای مطرح در این زمینه که به تازگی فعالیت خودش را گسترش داده اپلیکیشن دانش بنیان کندل است که با زحمات متخصصان و برنامه نویسان هوش مصنوعی در ایران نوشته و طراحی شده. نرم افزاری با ایده خلاقانه و قدرتمند که کار تحلیل بازار را به عنوان یک دستیار کمکی برعهده می‌گیرد و به فرد کمک می‌کند سرمایه گذاری در بازار رمزارزها را با خیالی آسوده‌تر و با اتکا با دانش و هوش مصنوعی عملی کند.

عملکرد کندل و راه حل‌های نوآورانه و مشکل گشای کندل در زمینه معاملات رمزارزها جایزه بهترین استارتاپ حوزه بلاکچین را هم برای این استارتاپ به همراه داشته. حتی در رویداد سکوی پرتاب بلاکچین که به میزبانی ۱۰۰ استارتاپ برگزار شد از میان شرکت‌کنندکان سراسر کشور کندل با کسب بالاترین امتیاز جایگاه اول استارتاپ‌های برتر در حوزه بلاکچین را کسب کرد که این خود می‌تواند نشانه دیگری از توان کندل و فعالیت آن در راستای حل مشکل معاملات رمزارزها باشد. معاملاتی که مثل شمشیر دو لبه هم ثروتمند می‌کند و هم ثروت می‌گیرد.

نرم افزار کندل هم خود یک تحلیل‌گر است و هم مشکل معاملات هارمونیک مشکل معاملات هارمونیک ابزارهای قدرتمند تحلیل را در اختیار افراد قرار می‌دهد به این ترتیب برای طیف وسیع‌تری از کاربران قابل استفاده است. این طیف از دسته کسانی که از سیگنال‌های آماده استفاده می‌کنند شروع می‌شود و تا تحلیل‌گران حرفه‌ای که از امواج الیوت و الگوهای هارمونیک و انواع اندیکاتورها برای تحلیل استفاده می‌کنند را شامل می‌شود.

سیگنال

قدرتمندترین تحلیل‌گر بازار

نکته مهم این نرم‌افزار در این است که توانایی رصد تمام بازار را دارد و مشکل معاملات هارمونیک برای این کار از الگوهای پیچیده یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این توانایی به کندل کمک می‌کند حتی از قوی‌ترین تحلیل‌گران بازار پیشی بگیرد. تحلیل شرایط لیست بسیار بلندی از رمزارزها آن هم به طور پیوسته و در بازه‌های زمانی کوتاه از عهده هیچ انسانی برنمی‌آید و این نکته کندل را از تمامی چیزی که تا به حال در بازار مشاهده کرده‌اید جدا می‌کند.

سرنخ

ارائه آخرین اخبار موثر روی بازار سرمایه،‌ نوتیفیکیشن‌های هوشمند، اعلام اهداف قیمتی برای هر معامله، سنجش شخصیت افراد و سرمایه‌گذاری براساس این شخصیت، مشاهده نمودارهای قیمتی، تحلیل براساس ابزارهای متنوع، رصد بازار و پیدا کردن هر سهام یا رمزارزی که ویژگی‌های موردن ظر شما را داشته باشد، تعیین استراتژی‌های معاملاتی، مشاهده خلاصه بازار و دریافت تحلیل‌های خود نرم افزار از جمله ویژگی‌هایی هستند که همین الان روی کندل موجود اند یا به زودی به آن اضافه خواهند شد.

و این همه امکانات در کنار برنامه‌هایی که این اپلیکیشن برای آینده درنظر گرفته واقعا خارق‌العاده است و البته آن جایی برای شما جالب‌تر خواهد شد که بدانید تمام این امکانات با فقط یک گوشی‌ موبایل قادر دسترسی اند. این یعنی همیشه و همه‌جا می‌توانید در کمترین زمان به امکانات کندل دسترسی پیدا کنید.

ارائه چنین امکاناتی به کسانی که قصد سرمایه گذاری روی رمزارزها را دارند و نمی‌خواهند این قطار رو به رشد رمزارزهاو بلاکچین را که به مقصد انقلاب تکنولوژی در حرکت است از دست بدهند به آن‌ها بسیار کمک خواهد کردتا با آرامش خیال بیشتری از حضور یک دستیار کمکی که در هر لحظه بازار را رصد می‌کند از بهترین نتایج در این بازار بهره‌مند بشوند.

کندل را به راحتی برای گوشی‌های ادرویدی از پلی استور می‌توانید دانلود کنید. نسخه وب این اپلیکیشن هم برای کاربران ایفون و پی‌سی به زودی فعال خواهد شد.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می مشکل معاملات هارمونیک باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

الگوهای قیمتی هارمونیک (پترن های هارمونیک)

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند.

تشخیص این الگوها مقداری از تشخیص الگوهای قیمتی کلاسیک مشکل تر می باشد دلیل این امر، وجود نسبت های فیبوناچی در کنار اشکال تشکیل شده می باشد. توصیه می شود برای تشخیص و استفاده از این الگوها سعی کنید از قبل در پیدا کردن نسبت های فیبوناچی با الگوها تلاش کنید تا پس از تشکیل موج آخر آماده ورود به بازار شوید و فرصت را از دست ندهید. در مورد این الگوها نیز حتما در قیمت از پیش تعیین شده وارد شوید و در صورتی که الگو را درست تشخیص دادید زمان و قیمت ورود مناسب را از دست ندهید.

معمولا حد ضرر تمامی این الگوها ۱۵ درصد از اندازه موج آخر حرکتی می باشد که از نقطه ورود به معامله به موج آخر اضافه می شود. حد سود هر الگو نیز بر حسب تعریف الگو متغیر می باشد. در زیر توضیحات تصاویر و مثالهای هر الگو را می توانید مشاهده کنید.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت نزولی الگوی AB=CD نمایش داده شده است. الگوی بازگشت صعودی AB=CD با همین درصدها اما در حالت معکوس شکل می باشد.
– نقطه C تا ۶۱٫۸ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– نقطه D(قیمت ورودی) تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ Extension فاصله BC حرکت دارد.

– پس از ورود در نقطه D هدف سود این معامله ۶۱٫۸ درصد بازگشت فاصله CD می باشد.

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.

– نقطه E بین ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ درصد فاصله DE می رسد.

– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله BE می رسد.

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.

– نقطه E تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.

– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت BE می باشد.

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.

– نقطه E تا حدود ۸۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.

– هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله DE می باشد.

– هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله AB می باشد.

الگوهای قیمتی هارمونیک

الگوهای قیمتی هارمونیک

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.