همگرایی و واگرایی


شکل 1

عوامل واگرایی و همگرایی اقتصادی مؤثر بر روابط ج. ا. ایران با ترکیه

- داوری، علی و رضازاده، آرش، (1392)، "مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS"، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. چاپ اول.

- دهخدا، علی اکبر، (1373)،" لغت‌نامه دهخدا"، جلد­­های سوم و هفتم، انتشارات دانشگاه تهران

- شهردار، شهاب‌الدین و حسینی، سید حسین، (1393)، "مدیریت شهری و پدافند غیرعامل شهری"، دانشگاه جامع امام حسین(ع).

- شمسایی زفرقندی، فتح اله، (1394)، مطالعات گروهی دوره اول پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع ملی

- عباس زاده، حسن، (1394)، "رساله تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل جهت مقابله­با تهدیدات علیه تأسیسات پتروشیمی"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی.

- عرب، امیرحسین و ستاره، علی اکبر، (1392)،" الگوی مدیریت پدافند غیرعامل در طرح‌های شهری"، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده شهرسازی و معماری دفاعی.

- فرزاد بهتاش، محمدرضا و آقابابایی، محمدتقی، (زمستان 1390)، "مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران"، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر (تهران). دانش شهر، 37.

- کارگر، بهمن، (1393)،" امنیت شهری"، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

- کرمی، رضا و شهلایی، ناصر.(1391)، "راهبردهای مقابله با تهدید نرم دشمن"، امنیت پژوهی، ش38

- گروه مطالعاتی دوره اول مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل، (1394)، "ارائه طرح راهبردی دفاع غیرعامل کشور"، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی.

نوروزی، محمدتقی، (1385)،" فرهنگ دفاعی- امنیتی"، تهران، انتشارات سنا.

ب – منابع انگلیسی:

- Alexander,ender , (2002) , Constructing international Politics. International Security, Vol.20, No.1

- Bosh, George, w,)2003(, National Strategy for the physical protection of critical infrastructure and key assets,The Department of Homeland Security

- kharamoh kondeh, al. hassan, (1977. 2007), Security system transformation in Sierra Leone, edited by dr paul Jackson, university of Birmingham

- Helmer, Olaf , (1977-02-01) ,“Problems in futures research: Delphi and causal cross-impact analysis”. Futures, no. 1.

- Van Veeren, ES (2013), ‘Clean War, Invisible War, Liberal War: The Clean and Dirty Politics of Guantánamo. Bloomsbury Academic, university of BRISTOL

- دانشنامه آزاد، (1396)، شهرتهران، قابل‌دسترسی در:ویکی پدیاwiki https://fa.m.wikipedia.org

- مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی ، قابل‌دسترسی در: maslahat.ir

- سازمان پدافند غیرعامل کشور، سند راهبردی پنج‌ساله پدافند غیرعامل، ( 1392تا 1396)

بررسی اثر فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی ایران و پاکستان

ایران و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه از دیرباز دارای راوبط گسترده سیاسی و فرهنگی بوده­اند. بدون شک یکی از مهمترین عواملی که نقشی مهم در روابط دوستانه و همگرایی این دو کشور داشته اشتراک در فرهنگ مذهبی بوده است. با این حال در قرن اخیر رابطه بین دو کشور همواره به شکل همگرایی نبوده است و گاه به شکل واگرایی درآمده است. نیروهای همگرا و واگرا که در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش عمده­ای دارند، مفاهیمی منفک از هم نیستند، بلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و متأثر از هم می­باشند. نیروهای همگرا و واگرا در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش عمده­ای دارند، مفاهیمی منفک از هم نیستند، بلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و متأثر از هم می­باشند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی سعی دارد موضوع فرهنگ و هنر اسلامی را از بُعد تأثیرگذاری بر روند همگرایی و واگرایی میان ایران و پاکستان مورد تحلیل قرار دهد. در نهایت به این نتیجه دست یافته که فرهنگ و هنر اسلامی افراطی در اثر مسائل داخلی، ملی و بین‌المللی از جمله وجود مدارس مذهبی، دخالت عربستان و یا حضور ایالات متحده در پاکستان باعث شده تا همگرایی با ایران دچار اختلال شده و مسیری چالش‌برانگیز را همگرایی و واگرایی در پیش‌رو داشته باشد، به‌ویژه این که روابط ایران و هند شرایط مساعدتر و مفیدتری برای ایران از جنبه‌ی اقتصادی دارد.
اهداف پژوهش:
1.بررسی نقش فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و پاکستان.
2.بررسی چالش‌هایی فرهنگ و هنر مذهبی در زمینه‌ی رسیدن ایران و پاکستان به همگرایی.
سوالات پژوهش:
1.آیا فرهنگ و هنر اسلامی در همگرایی و واگرایی روابط بین ایران و پاکستان تأثیر دارد؟
2.همگرایی و واگرایی فرهنگی و هنری ایران و پاکستان تا چه میزان بر روابط ایران و پاکستان تأثیر داشته است؟

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.1735708.1400.18.42.1.2

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Islamic Culture and Art on the Convergence and Divergence of Iran and Pakistan

نویسندگان [English]

 • aliakbar amini 2
 • mansour tajeri 3

2 PhD in Political Science, Assistant Professor of Political Science, Azad University, Tehran Central Branch (Author in charge)

3 PhD in Political Science, Assistant Professor of Political Studies in the Middle East, Azad University, Zahedan Branch

Iran and Pakistan, as two neighboring countries, have long had extensive political and cultural ties. Undoubtedly, one of the most significant factors that has played a chief role in the outgoing relations and convergence of the two countries has been the participation in religious culture. However, in the last century, the relationship between the two countries has not always been in the form of convergence and now and then in the form of divergence. Convergent and divergent forces, which play a major role in determining the quality of national cohesion, are not separate concepts, but variables that are inversely related and affected by each other. Convergent and divergent forces play a major role in determining how and the quality of national cohesion, they are not separate concepts, nonetheless variables that are inversely related and affected by each other. This descriptive-analytical study attempts to analyze the issue of Islamic culture and art in terms of influencing the process of convergence and divergence between Iran and Pakistan. Eventually, it came to the conclusion that extremist Islamic culture and art, due to domestic, national, and international issues such as the existence of religious schools, Saudi intervention, or the US presence in Pakistan, hampered convergence with Iran and posed a challenging path especially considering the fact that Iran-India relations have more favorable and beneficial economic conditions for Iran in recent years.
Research aims:

An analysis on role of Islamic culture and art in the convergence and divergence of relations همگرایی و واگرایی between Iran and Pakistan.
A Study of the challenges of religious culture and art in achieving convergence between Iran and Pakistan.

Research questions:

Do Islamic culture and art have an effect on the convergence and divergence of relations between Iran and Pakistan?
To what extent has the cultural and artistic convergence and divergence of Iran and Pakistan affected the relations between Iran and Pakistan?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran-Pakistan relations
 • Islamic culture and art
 • convergence
 • divergence

مراجع

آمری راد، داوود. (1394). روابط ایران و پاکستان در بعداز انقلاب اسلامی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.

امجد، محمد. (1392). «نظریه همگرایی و سازمان کنفرانس اسلامی»، فصل­نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع )، شماره 18و19، صص8-1.

امیری، هاشم. (1390). نقش عوامل سیاسی- امنیتی در توسعه نیافتگی منطقه آزاد چابهار، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

پیشگاهی فرد، زهرا؛ قدسی، امیر. (1397). «بررسی و تحلیل ویژگی­های ژئوپولیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 63، صص99-81.

حافظ­نیا، محمدرضا و همکاران. (1396). «علایق ژئوپولیتیکی ایران در آسیای مرکزی و فرصت­های پیش رو»، فصلنامه ژئوپولیتیک، شماره3، صص 27-22.

خزائی، صفی­الله. (1397). «بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در سیاسی- تشکیلاتی شدن شیعیان در پاکستان در دهه اول انقلاب اسلامی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

رحمانی آذر، جعفر. (1397). زمینه­های ژئوپولیتیکی دخالت ترکیه در شمال عراق از سال 1950تا 2007، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

راک خواه، فاطمه. (1394). آشنایی با گروه اقتصادی وتجاری کشورهای اسلامیd-8، سایت سازمان تبلیغات اسلامی.

رمضان‌زاده و جوکار. (1389). زیبا، سیاست خارجی پاکستان: تغییر و تحول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی وبین اللملی.

سنگی، لیلا. (1393). علل حضور پاکستان در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر منافع ملی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

سلیمی، حسین. (1398). «آسیای جنوب غربی به عنوان یک منطقه؟ تحلیل اطلاق منطقه آسیای جنوب غربی آسیا»، فصلنامه ژئوپولیتیک، شماره دوم، صص118-115.

شفیعی، میرعلی. (1398). «تحلیل ژئوپولیتیک همگرایی و واگرایی و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران-هند»، مجله علمی-پژوهشی فضای جغرافیای دانشگاه آزاد اهر، ، شماره­ی 26، صص 52-48.

صفوی، سیدیحیی. (1397). مقدمه­ای بر جغرافیای نظامی ایران؛ جلد اول شمال غرب و غرب کشور، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

کارگر، بهمن. (1373). جمهوری اسلامی همگرایی و واگرایی پاکستان؛ مسائل جغرافیایی با نگرش به جنبه­های انسانی و سیاسی، پایان­نامه کارشناسی.

کریمی پور، یدالله. (1397). مقدمه­ای بر ایران و همسایگان( منابع تنش و تهدید)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

محمدی، ناصر. (1395). جغرافیای کشورهای همجوار؛ پاکستان، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

آموزش همگرایی و واگرایی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به راحتیِ آب خوردن

آموزش انوع واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص نمودار قیمت و اندیکاتورها شکل می‌گیرد. بنابراین اگر با اندیکاتورها آشنایی قبلی ندارید همین جا ادامه مطالعه این مطلب را رها کنید و در ابتدا مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و انواع واگرایی را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

واگرایی چیست؟

واگرایی در در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی در اندیکاتور rsi

شکل 1

در شکل فوق، در قسمت بالای تصویر نمودار قیمت و در قسمت پایین تصویر منحنی اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید. همان طور که در تصویر مشخص کرده‌ایم، در بخشی از نمودار قیمت، ما دو کف یا دره را در قیمت مشاهده میکنیم (نقطه A و نقطه B) که دره دوم (نقطه B) پایین تر از دره اول (نقطه A) است. اما نقاط متناظر با آن در نمودار اندیکاتور، متناقض است به طوری که نقطه B بالا تر از نقطه A است. به این رفتار متناقض اندیکاتور و نمودار قیمت واگرایی میگویند که ممکن است در اندیکاتورها مختلف پدید آید.

کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند. قبل از بیان کامل کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال لازم است با مفهوم روند آشنا باشید.

روندها

همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیزها به سمت بالا، پایین و یا حرکت در جهت خنثی (بدون جهت خاص)، جهت روند قیمت نامیده میشود که به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 • روند صعودی
 • روند نزولی
 • روند خنثی

در تصاویر زیر انواع روند قیمتی را مشاهده میکنید.

روند صعودی

شکل 2

روند-خنثی

شکل 3

روند نزولی

شکل 4

خطوط رسم شده به خطوط روند معروف هستند. در روند صعودی خطوط روند از به هم وصل کردن دره‌ها و در روند نزولی خطوط روند از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌شود.

استفاده از واگرایی‌ها در تشخیص نقاط بازگشت روند

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله همگرایی و واگرایی کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی چهار نوع واگرایی وجود دارد که در زیر به هر کدام به صورت جداگانه پرداخته‌ایم.

1- واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به همگرایی و واگرایی این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

واگرایی معمولی مثبت

شکل 5: واگرایی معمولی مثبت

وقتی یک واگرایی معمولی مثبت مشاهده می‌شود، احتمالا روند نزولی به پایان رسیده است و روند صعودی آغاز خواهد شد. بنابراین تحلیلگر فنی میتواند با مشاهده واگرایی معمولی مثبت (برای راحتی به آن واگرایی مثبت هم میگویند) و با در نظر گرفتن شواهد دیگر، اقدام به خرید کند. شواهد دیگر میتواند مسائل مختلفی باشد از جمله محل اتفاق افتادن واگرایی، اندیکاتوری که واگرایی را نشان داده است، تعداد اندیکاتورهایی که این واگرایی را تایید می‌کنند و غیره باشد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

محل اتفاق افتادن واگرایی: اگر واگرایی مثبت در مناطق اشباع فروش یا سطوح حمایتی اتفاق بیافتد از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.

2- واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است. تصویر زیر را نگاه کنید.

واگرای معمولی منفی

شکل 6: واگرایی معمولی منفی

توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.

خوب تا اینجا با دو واگرایی معمولی مثبت و منفی آشنا شدید. لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک بار دیگر به تصاویر بالا نگاه کنید. این موضوع می‌تواند به شما کمک کند که بهتر این واگرایی‌ها را به خاطر بسپارید.

3- واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی). واگرایی مخفی مثبت را در زیر مشاهده می‌کنید.

Hidden Divergence

شکل 7: واگرایی مخفی مثبت

هر گاه در یک روند صعودی (میتواند در روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.

اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

4- واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند در روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است. واگرایی مخفی منفی را در زیر مشاهده می‌کنید.

واگرایی مخفی منفی

شکل 8: واگرایی مخفی مثبت

همه انواع واگرایی در یک نگاه

توجه کنید که احتمالا به یاد سپردن همگرایی و واگرایی این 4 نوع واگرایی کمی مشکل است. در اینجا همه‌ی انواع واگرایی‌ها را در یک نگاه مشاهده می‌کنید. کمی روی این تصویر تامل کنید و سرسری از آن نگذرید. مطمعنا بعدا مجبور خواهید شد برای یادآوری مجددا به این صفحه برگردید، بنابراین این صفحه را در مرورگر خود ذخیره کنید.

انواع واگرایی

شکل 9: آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در چه اندیکاتورهایی واگرایی دیده‌ می‌شود؟

در بحث آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال معمولا به این نکته توجهی نمی‌شود. واگرایی‌ها در اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند اما به واقع همه اندیکاتورها قابلیت نشان دادن واگرایی را ندارند. از طرفی اعتبار واگرایی در همه اندیکاتورها یکسان نیست. در اندیکاتورها زیر واگرایی از اعتبار بیشتری برخوردار است:

جمع بندی

در این مقاله به آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و سعی کردیم با تصاویر گویا، انواع مختلف واگرایی را به صورت ساده توضیح دهیم. ما به چهر واگرایی اصلی اشاره کردیم که شامل موارد زیر بود:

 • واگرایی معمولی مثبت
 • واگرایی معمولی منفی
 • واگرایی مخفی مثبت
 • واگرایی مخفی منفی

امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. توجه کنید مشاهده‌ی واگرایی نباید ملاکی برای خرید و فروش قرار گیرد و یک تحلیلگر باتجربه به مرور زمان فهمیده است که واگرایی ممکن است فیلد شود. بر این اساس شما باید واگرایی را اعتبار سنجی کنید. در تحلیل تکنیکال همه چیز به صورت احتمالات بیان می‌شود و این جزیی از ذات تحلیل تکنیکال است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی

هراتی, محمد جواد, سلیمانی, رضا, & بهرامی, رضا. (1394). همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران. فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی, 4(13), 83-110.

محمد جواد هراتی; رضا سلیمانی; رضا بهرامی. "همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران". فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی, 4, 13, 1394, 83-110.

HARVARD

هراتی, محمد جواد, سلیمانی, رضا, بهرامی, رضا. (1394). 'همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران', فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی, 4(13), pp. 83-110.

VANCOUVER

هراتی, محمد جواد, سلیمانی, رضا, بهرامی, رضا. همگرایی و واگرایی مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب اسلامی در ایران. فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی, 1394; 4(13): 83-110.

آموزش مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها یکی از انواع روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال سهام و حتی سایر دارایی های مالی مثل ارز می باشند. انواع واگرایی ها می توانند بین روند قیمت یک ابزار مالی و یک شاخص تکنیکال یا هر داده مالی دیگر نمایان شوند؛ با این حال واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار سهام بین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال و روند قیمت سهام ها شناسایی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
هدف تکلیل گران از آشنا شدن با مفهوم واگرایی مشاهده یک نوع وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور است، چرا که این اتفاق شناسایی اولیه برگشت روند و معکوس شدن آن را ممکن می سازد و این سیگنال صادر شده می تواند سود های سرشاری را به همراه داشته باشد. در ادامه سعی به آموزش واگرایی به زبان ساده خواهیم کرد و شما را با انواع واگرایی هایی که در بازار اتفاق می افتد و شناسایی آنها می تواند سودمند باشد را آشنا می کنیم.

تعریف واگرایی در بورس

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت سهام شما بر خلاف اندیکاتور ها، اسیلاتور ها و یا سایر داده هایی که استفاده می کنید، حرکت کند. در واقع این اختلاف همگرایی و واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور هشداری از ضعیف شدن روند قیمت و یا تغییر احتمالی روند است که تحلیل گران بازار سرمایه از آن بهره می برند.

واگرایی به سه دسته واگرایی زمانی ، واگرایی مخفی و واگرایی معمولی تقسیم می شود که مهم ترین آنها واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می باشد که آموزش این واگرایی ها را بطور کامل در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم؛ همچنین در تحلیل تکنیکال دو واگرایی مثبت و منفی وجود دارد که واگرایی مثبت احتمال افزایش قیمت دارایی می دهد، و واگرایی منفی احتمال نزولی شدن روند قیمت را می دهد.

تعریف واگرایی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای کاربردی در واگرایی

در تحلیل تکنیکال می توانید از تمام اندیکاتورهایی که با آنها آشنا هستید برای شناسایی واگرایی در سهم ها استفاده کنید؛ اما اندیکاتورهایی که به طور معمول توسط تحلیل گران حرفه ای بازار برای تشخص واگرایی استفاده می شوند، اندیکاتورهای MACD و اندیکاتور RSI هستند که از اعتبار بیشتری برخوردار می باشند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

اکثر قریب به اتفاق فعالان بازار سرمایه بر این باورند که واگرایی در تحلیل تکنیکال مباحث بورسی نشان دهنده ی تغییرات در بازار بوده و در واقع واگرایی ( Divergence ) را از اجزای روانشناسی بورس در نظر می گیرند. به عبارت دیگر به اعتقاد تحلیل گران واگرایی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران بازار در گام آخر دچار تردید می شوند و این دقیقا زمانی است که سهم ها می توانند روند خود را تغییر دهند و بر خلاف روند قبلی حرکت کنند.
زمانی که واگرایی در بازار اتفاق می افتد با درصد بالا به آن اعتماد می شود و در اولویت تحلیل اکثر فعالان بازار قرار می گیرد؛ اما همانطور که در تصویر همگرایی و واگرایی همگرایی و واگرایی زیر هم مشاهده می کنید انواع واگرایی از جمله واگرایی معمولی و مخفی ، واگرایی مثبت و منفی و … وجود دارد که شناخت آنها از مهمترین کارهایی است که شما باید انجام دهید. در ادامه مطلب به معرفی کامل انواع واگرایی ها می پردازیم

انواع واگرایی

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی یا” Regular Divergence ” نوعی از واگرایی است که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد. واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.
این واگرایی به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.
این واگرایی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی یا” Hidden Divergence “نوعی از واگرایی است که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند و این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت، ادامه روند و معاملات در کانال خود است همچنین این واگرایی نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.
این همگرایی و واگرایی حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

واگرایی مخفی منفی (-HD)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.
این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی منفی (-HD)

واگرایی زمانی (TD)

در واگرایی زمانی بجای تضاد بیین قیمت و اندیکاتور، اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود و اندیکاتور دخالتی در این نوع واگرایی ندارد. این واگرایی در اصل ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد.
واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم می شود که در ادامه به طور کامل به بررسی آنها خواهیم پرداخت که با این نوع واگرایی هم آشنا شوید.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

در این حالت تعداد کندل هایی که در فاز اصلاحی تشکیل می شود بیشتر یا مساوی با حرکت قبل است و یا اینکه فیبوناچی بازگشتی زمانی ترسیمی، بیشتر از تراز ۱۰۰٪ را اصلاح کند؛ در این حالت میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال قوی حرکت قبلی سهم ادامه خواهد داشت. در تصویر زیر ساختار واگرایی زمانی معمولی را مشاهده می کنید:

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید تعداد کندل ها در فاز اصلاح ۴۱ کندل می باشد که این تعداد بیشتر از کندل های حرکت قبل است و ضعف فروشندگان را می رساند و در ادامه شاهد صعودی شدن دوباره ی سهم هستیم.

واگرایی زمانی (TD)

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

واگرایی زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد کندل های اصلاح، کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. برای اینکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

در شکل فوق، موج اصلاح به‌اندازه ۶۱ کندل و موج صعودی به‌اندازه ۶۵ کندل بوده و نسبت این دو ۷۳% است در صورتی قیمت به‌اندازه ۶۱% اصلاح داشته است. به این پدیده که درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است، واگرایی زمانی هوشمند گفته می‌شود.

جمع بندی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

برای تحلیلگران بازار سرمایه واگرایی یکی از مهمترین ابزار ها برای تخمین زدن روند سهم است، که تشخیص آن به کمک اندیکاتور ها و روند قیمتی سهم امکان پذیر است. هرچند که واگرایی در خلاف جهت مسیر حرکت سهم اتفاق می‌افتد و به این ترتیب سودهای سرشاری را نصیب سرمایه گذاران می کند اما این امکان وجود دارد که مسیر حرکتی سهم کامل نشود و ما نتوانیم به درستی واگرایی را تشخیص دهیم بنابراین نباید مبنای خرید های خودمان را فقط واگرایی قرار دهیم و باید در کنار آن از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره بجوییم.

اگر به دنبال یادگیری کامل تحلیل تکنیکال هستید پیشنهاد ما: دوره تحلیل تکنیکال مقدماتیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.