درآمد غیر عملیاتی چیست؟


سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود ویژه

صورت سود و زیان همان‌طور که از نامش پیدا است برای تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه می‌شود؛ و شامل خلاصه‌ای از درآمدها و هزینه‌ها برای یک دوره زمانی معین است .
این صورت معمولاً به دو روش تهیه می‌شود :

1. تک‌مرحله‌ای

2. دومرحله‌ای

در این روش ابتدا کلیه درآمدها یکجا و در ادامه کلیه هزینه‌ها در زیر آن‌ها آورده می‌شود و در نهایت از تفاضل آن‌ها به سود یا زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم که با کسر مالیات (در صورتی که مؤسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید .

در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه‌های عملیاتی ذکر می‌گردد که از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می‌رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه‌های غیر عملیاتی آورده می‌شود که از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از کسر مالیات می‌رسیم که با کسر مالیات به سود و زیان بعد از کسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید. به صورت حساب سود و زیان صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته می‌شود. مهمترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است که نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را نشان می‌دهد که آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سودآور بوده‌است یا خیر .

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان یکی از صورتهای مالی اصلی شرکت است که سود و زیان را در مدت زمان مشخص نشان می‌دهد. سود یا زیان با در نظر گرفتن کلیه درآمدها و کسر تمام هزینه‌ها از فعالیتهای عملیاتی و غیرعملیاتی مشخص می‌شود.

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان یکی از چهار صورت مالی اساسی مورد استفاده در امور مالی شرکت‌ها و حسابداری است و هدف آن، گزارش خلاصه‌ای از درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته، سود یا زیان ناخالص ، هزینه‌های فروش و اداری ، سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی، مالیات پرداخت شده و سود یا زیان خالص در طول دوره یک سال ، سه ماه یا هر دوره دیگر است.

صورت سود و زیان

اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان

اجزای صورت سود و زیان ممکن است در شرکت‌های مختلف تفاوت‌های جزئی باهم داشته باشند، زیرا هزینه‌ها و درآمدها بستگی به نوع عملیات دارند. با این حال، چند آیتم اصلی وجود دارد که معمولاً در هر صورت سود و زیان دیده می‌شود.

متداول ترین اقلام صورت سود و زیان عبارتند از:

فروش یا درآمد خالص

فروش یا درآمد خالص عبارت از درآمدی است که از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می‌گردد و در خط اول صورت سود و زیان نشان داده می‌شود.

بهای تمام شده کالای فروش رفته

بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل تمام هزینه‌هایی است که یک واحد تجاری برای درآمد غیر عملیاتی چیست؟ تولید محصول یا خدمت فروش رفته، انجام می‌دهد. این هزینه‌ها می‌تواند شامل دستمزد مستقیم ، مواد مستقیم و سربار ساخت (مانند استهلاک) باشد.

سود یا زیان ناخالص

سود یا زیان ناخالص با کسر بهای تمام درآمد غیر عملیاتی چیست؟ شده کالای فروش رفته (یا هزینه فروش) از درآمد محاسبه می‌شود.

هزینه‏‌های فروش، اداری و عمومی

این هزینه‌ها شامل بخش فروش ، عمومی و اداری است که شامل تمام هزینه‌های غیر مستقیم مرتبط با اداره‌ی شرکت است. این هزینه‌ها شامل هزینه حقوق و دستمزد قسمت اداری و فروش ، هزینه اجاره محل به جز کارخانه، هزینه تبلیغات و بازاریابی، هزینه حسابرسی و حسابداری، هزینه مشاوره و سایر هزینه‌ها می‌شود.

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

درآمدها و هزینه‌های که مربوط به عملیات شرکت است ولی مربوط به فعالیت اصلی آن نمی باشد در این قسمت گزارش می‌شوند. این درآمدها و هزینه‌ها مانند فروش ضایعات، سود و زیان تسعیر ارز، زیان کاهش ارزش موجودی کالا است.

سود یا زیان عملیاتی

سود یا زیان عملیاتی نشان دهنده سود یا زیانی است که از عملیات اصلی شرکت بدست می‌آید. به عبارت دیگر ، این سود یا زیان قبل از کسر هرگونه درآمد و هزینه غیرعملیاتی و مالیات محاسبه می‌شود.

هزینه‏‌های مالی

هزینه‌های مالی مانند هزینه بهره وام‌های دریافتی از بانکها و اشخاص، هزینه اوراق مشارکت می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی شامل درآمدها و هزینه‌هایی است که مربوط به فعالیت واحد تجاری نمی باشند، مانند سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت، سود حاصل از فروش مواد اولیه، سود ناشی از فروش سرمایه گذاری‌ها ، سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی.

سود یا زیان عملیاتی قبل از مالیات

در این قسمت سود یا زیان عملیاتی واحد درآمد غیر عملیاتی چیست؟ قبل از کسر مالیات نمایش داده می‌شود.

مالیات بر درآمد

در این قسمت مالیات کسر شده از سود واحد تجاری نمایش داده می‌شود که طبق فعالیت واحد تجاری و قوانین مالیاتی، مالیات کسر شده متغیر است.

سود یا زیان خالص

در این قسمت مالیات بر درآمد از سود خالص کسر شده و سود و زیان خالص نمایش داده می‌شود و این سود قابل تقسیم بین سهامداران می‌باشد.

سود عملیاتی یا درآمد غیر عملیاتی چیست؟ درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یک معیار غیرمستقیم بهره‌‌وری و توانایی شرکت برای تولید درآمد بیشتر است که بعدا می‌‌تواند برای گسترش بیشتر کسب‌‌وکار استفاده شود. از این رو، در این مطلب به تحلیل این معیار بسیار مهم پرداخته، فرمول محاسبه آن را آموزش و اهمیت آن برای کسب‌وکارها را شرح خواهیم داد.

درآمد عملیاتی (Operating income) که سود عملیاتی یا درآمد قبل از بهره و مالیات‌‌ها (EBIT) نیز نامیده می‌شود، مقدار درآمد باقی‌‌مانده پس از کسر هزینه‌‌های مستقیم و غیرمستقیم عملیاتی از درآمد فروش است. می‌‌توان سود عملیاتی را با استفاده از درآمد ناخالص منهای استهلاک‌‌ دارایی‌‌های ملموس و استهلاک دارایی‌‌های ناملموس و هزینه‌‌های عملیاتی که به صورت غیرمستقیم مربوط به تولید کالاها هستند نیز محاسبه کرد. هزینه بهره، درآمد بهره و سایر منابع درآمد غیرعملیاتی در محاسبات درآمد عملیاتی در نظر گرفته نمی‌‌‌‌شوند.

در ادامه نمونه‌‌ای از درآمد حاصل از عملیات صورتحساب درآمد شرکت Amazon.com را می‌بینیم.

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

منبع: Amazon.com Inc.

فرمول درآمد عملیاتی چیست؟

سه فرمول برای محاسبه درآمد حاصل از عملیات وجود دارد:

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

سود عملیاتی یا درآمد عملیاتی (Operating Income) چیست؟

مثال

مجموع درآمد فروش شرکت کفش دی ترامپ (D Trump) در سه ماهه دوم سال جاری برابر با ۲۵ میلیون دلار بود. برای این دوره، هزینه مواد اولیه و لوازم مورد استفاده برای محصولات فروخته شده، ۹ میلیون دلار بود، هزینه‌‌های نیروی کار که مستقیما بکار می‌‌رفت ۲ میلیون دلار، حقوق اداری و کارکنان ۴ میلیون دلار ، و استهلاک‌‌ها ۱ میلیون دلار بود. در نتیجه، درآمد قبل از مالیات حاصل از عملیات، مجموعا ۹ میلیون دلار سود داد.

درآمد و سود خالص چیست؟

درآمد فروش (Sales revenue) یا فروش خالص (net sales) مبلغ پولی است که از فروش کالاها و خدمات به مشتریان کسب‌‌وکار، به استثنای کالای تجارتی بازگردانده شده و هر تخفیف یا مزایایی که به مشتریان ارائه شده، حاصل می‌‌شود. این درآمد می‌‌تواند به صورت فروش نقدی یا فروش اعتباری به دست آید.

از سوی دیگر، درآمد ناخالص، نتیجه پولی‌‌ است که پس از کسر هزینه کالاهای فروخته شده و عودت فروش یا تخفیفات فروش از کل درآمد فروش حاصل می‌شود.

هزینه های مستقیم چیست؟

هزینه های مستقیم (Direct costs) شامل هزینه‌‌هایی است که به ایجاد یا خرید یک محصول و یا ارائه خدمات مربوط است. این هزینه‌‌ها که اغلب به عنوان هزینه کالاهای فروخته شده یا هزینه فروش در نظر گرفته می‌شوند، به طور خاص مربوط به هزینه تولید کالاها یا خدمات هستند. این هزینه‌‌ها ماهیتا ثابت نیستند. آن‌ها می‌‌توانند بسته به مواردی مانند مقداری که تولید و استفاده می‌‌شود، متغیر باشند.

نمونه‌هایی از هزینه‌‌های مستقیم عبارتند از:

 • مواد و لوازم مستقیم – قطعات یدکی، مواد اولیه خام، تجهیزات تولید
 • نیروی کار مستقیم – خدماتی که مستقیما برای تولید یک محصول صورت می‌‌گیرد، مانند اپراتورهای ماشین، کارگران کارخانه، اپراتور خطوط مونتاژ، نقاشان
 • مصرف آب و برق – صورتحساب برق و مصرف آب مربوط به تولید
 • هزینه کالا – قیمت خرید محصول نهایی برای فروش مجدد علاوه بر هزینه‌‌های حمل و نقل
 • کمیسیون‌‌ها و یا کارمزدهای متخصصان – هزینه ارائه خدمات، به ویژه در کسب‌‌وکار خدمات محور مانند بیمه، املاک، مشاوره، و شرکت‌‌های حقوقی

هزینه های غیرمستقیم چیست؟

هزینه های غیر مستقیم (Indirect costs) عبارتند از هزینه های عملیاتی که به طور مستقیم با تولید یا خرید محصول ارتباط ندارند. این هزینه‌‌ها اغلب روی یک هزینه ثابت یا سربار انباشته شده و به فعالیت‌‌های عملیاتی مختلف اختصاص می‌‌یابند.

نمونه‌‌هایی از هزینه‌‌های غیر مستقیم عبارتند از:

 • حقوق و مزایای مربوط به مدیران تولید و کارکنان تضمین کیفیت
 • هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه استهلاک تجهیزات کارخانه
 • اجاره تاسیسات کارخانه
 • موارد مورد استفاده‌‌ای که به طور مستقیم در ایجاد یا خرید کالای نقش ندارند

نمونه‌هایی از هزینه‌‌های غیرمستقیم فروش و اداری عبارتند از:

 • حقوق و مزایای مدیران و کارکنان
 • لوازم اداری
 • استهلاک ساختمان اداری، تجهیزات، مبلمان و وسایل
 • اجاره اموال دفتر
 • تعمیر و نگهداری وتعمیرات
 • موارد مورد استفاده‌‌ای مانند برق، درآمد غیر عملیاتی چیست؟ آب، خطوط تلفن
 • بیمه و استهلاک دارایی‌‌های ملموس
 • هزینه های بازاریابی و تبلیغات
 • مخارج سفر

درآمد عملیاتی = EBIT

روش دیگری که برای محاسبه درآمد حاصل از عملیات وجود دارد، این است که از انتهای صورت‌‌حساب درآمد شروع کنید و سپس‌‌ هزینه بهره و مالیات را به آن اضافه کنید. این روش رایجی است که تحلیلگران برای محاسبه EBIT استفاده می‌کنند. این روش می‌‌تواند بعدا برای ارزش‌‌گذاری در نرخ EV / EBIT استفاده شود.

یک مثال برای محاسبه EBIT:

۳۹۸۶۰ دلار درآمد + ۱۵۵۰۱ دلار مالیات + ۵۰۰ دلار بهره = ۵۵۸۶۱ دلار EBIT

اهمیت درآمد عملیاتی در کسب‌‌وکار چیست؟

سود عملیاتی یک شاخص مهم برای چگونگی کارایی عملکرد یک کسب‌‌وکار است. سود عملیاتی یک معیار غیرمستقیم بهره‌‌وری و توانایی شرکت برای تولید درآمد بیشتر است که بعدا می‌‌تواند برای گسترش بیشتر کسب‌‌وکار استفاده شود. سرمایه‌‌گذاران به منظور ارزیابی روند کارایی یک شرکت در طول یک دوره زمانی، سود عملیاتی را نظارت وبررسی می‌‌کنند. سود عملیاتی ، مانند سود ناخالص و سود خالص، یک شاخص کلیدی مالی است که در تعیین ارزش شرکت برای خرید بالقوه استفاده می‌‌شود. هرچه با گذشت زمان سود عملیاتی بیشتری به دست آید، کسب‌‌وکار اصلی شرکت با کارایی بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

هزینه چیست؟

مجموع مخارج اقتصادی که یک کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد متحمل می‌شود، هزینه گفته می‌شود. برای بیشینه کردن سود، شرکت ها باید اقدام به کاهش هزینه‌های خود بدون کاهش درآمدها نمایند. از آنجا که هزینه، شاخص بسیار مهمی درآمد غیر عملیاتی چیست؟ از عملیات کسب‌ و کار ها است، قوانین حسابداری ویژه ای برای شناسایی آن وجود دارد.
در تعریف دیگر پول خرج شده یا هزینـــه های وارد آمده‌ای که دارای معافیت مالیاتی هستند و درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهند، به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شوند.

توضیحاتی در مورد هـزینه

هزینه نقطه مقابل درآمد است و در واقع مخارجی است که در جریان عادی فعالیت‌های تجاری برای کسب درآمد انجام شده است. هـزینه حقوق کارکنان، هـزینه آب و برق و تبلیغات نمونه هایی از اقلام هـزینه است. در یک فروشگاه عمده ترین هزینـــه بهای تمام شده کالاهایی است که به مشتریان فروخته می‌شود. برخلاف درآمدها که موجب افزایش دارایی و حقوق مالکانه می‌شود، هزینه‌ها موجب کاهش دارایی و حقوق مالکانه می‌شود.
در شناخت درآمد و هـزینه باید دقت زیادی اعمال شود. هر جریان ورودی نقد درآمد نیست و همچنین هر جریان خروجی نقد نیز هزینه محسوب نمی‌شود. برای نمونه، وجه نقد ممکن است از طریق استقراض از بانک و نه کسب درآمد افزایش یافته باشد. همچنین وجه نقد پرداختی برای خرید ساختمان، در واقع درآمد غیر عملیاتی چیست؟ تغییر شکل دارایی از نقد به ساختمان است و بیانگر هزینـه نیست.
انواع هزینه های اصلی چیست؟

صورت سود و زیان چیست؟

از مهمترین اطلاعات مالی که درباره یک کسب و کار منتشر می‌شود سود یا زیان خالص می‌باشد. اطلاع دقیق از میزان سود (زیان)، برای مدیران، سهامداران و سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل در هر دوره مالی گزارشی تحت عنوان صورت سود و زیان تهیه درآمد غیر عملیاتی چیست؟ می‌شود.

صورت سود و زیان، یکی از اساسی ترین گزارشات مالی است؛ که به صورت کاملا کاربردی اطلاعات با اهمیت مالی کسب و کار را ارائه می‌دهد. درواقع Income Statement یا همان صورت درآمد و هزینه، با کم کردن هزینه‌ها از درآمدها در یک دوره مالی مشخص، میزان سود یا زیان کسب و کار را، در آن دوره تعیین میکند.

انواع گزارش سود و زیان

با توجه به این موضوع که گزارش برای چه نوع شرکتی یا با چه هدفی تنظیم می‌شود؛ میتوان از روش های مختلفی برای تهیه آن استفاده نمود. در ادامه به بررسی انواع صورت های سود و زیان و تفاوت‌‌های آن‌ها میپردازیم.

صورت سود و زیان انباشته

صورت سود و زیان انباشته، نقطه ارتباط بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه هست.

به طور معمول هدف از تهیه این گزارش بررسی تغییرات سود یا زیان، با استفاده از تطبیق مانده ابتدا و انتهای دوره می‌باشد. این گزارش با مانده سود (زیان) انباشته ابتدای دوره مالی شروع می‌‌شود با مانده سود (زیان) انتهای دوره مالی پایان می‌یابد. برای تهیه صورت سود و زیان انباشته از حساب سود و زیان انباشته استفاده می‌شود. این حساب دائمی بوده و باقی مانده آن به دوره بعد انتقال می‌یابد.

صورت سود و زیان تلفیقی

در گزارش هایی که نیاز هست سود و زیان شرکت مادر با شرکت های زیر مجموعه تلفیق شود از صورت سود و زیان تلفیقی استفاده می‌نمایند. در نرم افزارهای حسابداری شرکتی که امکان تعریف شرکت های مادر، زیرگروه و درآمد غیر عملیاتی چیست؟ فرعی دارند، به راحتی میتوان این گزارش را استخراج کرد. در این گزارشات بعضی از قسمت ها مثل "هزینه بهره و وام از شرکت های گروه" حذف می‌شود تا عدد بدست آمده به صورت دقیق باشد.

صورت سود و زیان جامع

در گزارشات سود و زیان جامع، سود و زیان خالص به عنوان اولین قلم ارائه می‌شود همچنین در این گزارشات تمامی درآمدها و هزینه ها چه تحقق یافته چه تحقق نیافته باشد، لحاظ می‌شوند. هدف از ارائه صورت سود و زیان جامع، گزارش عملکرد کلی واحد تجاری هست .

اجزاء صورت سود و زیان

با توجه به نوع کسب و کار، اقلام صورت سود و زیان متفاوت هست. ولی به طور کلی شاخص های زیر بیان می‌شود:

 • فروش یا درآمد خالص
 • بهای تمام شده
 • سود (زیان) ناخالص
 • هزینه (عمومی، عملیاتی، غیرعملیاتی و مالی)
 • مالیات بر درآمد
 • سود (زیان) خالص
 • سود هر سهم

گزارش سود و زیان شرکت تولیدی

مهم‌ترین تفاوت صورت سود و زیان شرکت‌ تولیدی با سایر شرکت‌ها در تعیین دقیق انواع هزینه ست. اهمیت این مورد زمانی مشخص می‌شود که شرکت‌های تولیدی برای کسب سود بیشتر، به سمت کاهش هزینه‌ها می روند. صورت سود و زیان شرکت تولیدی که بر طبق اطلاعات صحیح از نرم افزار حسابداری مخصوص شرکت‌های تولیدی استخراج شده باشد؛ می‌تواند بیشترین کمک را به تصمیم گیران نماید.

گزارش سود و زیان شرکت خدماتی

عمده ترین تفاوت در صورت سود و زیان شرکت خدماتی، در عنوان های ذکر شده است که به صورت درآمدهای خدمات یا درآمدهای عملیاتی بیان می‌شوند. لازم به ذکر است که با توجه به نوع فعالیت شرکت‌های خدماتی، بعضی از اقلام مانند "هزینه عملیاتی" نیز ندارند.

گزارش سود و زیان شرکت بازرگانی

فروش، تخفیفات نقدی فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته از اجزای اساسی در صورت سود و زیان شرکت بازرگانی هست. تعیین قیمت از مهم ترین تصمیمات در شرکت های بازرگانی است. این قیمت باید هم سود مورد نظر را محقق نماید؛ هم توان رقابت در بازار را برای محصول ایجاد نماید و هم برای فروش محصول، مزیت محسوب شود. برای قیمت گذاری باید صورت سود و زیان شرکت بازرگانی به دقت تحلیل و بررسی شود.

گزارش سود و زیان شرکت پیمانکاری

شرکت‌های پیمانکاری با توجه به نوع فعالیت پروژه و قرارداد محور، حسابداری کاملا متفاوتی با سایر شرکت‌ها دارند. در صورت سود و زیان شرکت پیمانکاری نیز با توجه به اینکه "اتمام پروژه" یا روند "پیشرفت کار" در نظر گرفته شود؛ صورت سود و زیان شرکت پیمانکاری نیز کاملا متفاوت خواهد بود. در همین جهت برای داشتن گزارش دقیق و منظم باید از نرم افزار حسابداری تخصصی در زمینه پیمانکاری استفاده نمود.

تفاوت ترازنامه و صورت سود و زیان

در ترازنامه، همانطور که از اسمش مشخص است باید دارایی‌ها با مجموع هزینه‌ها + حقوق صاحبان سهام برابر و تراز باشد و ترازنامه در یک نقطه زمانی خاص تعیین می‌شود در حالی که صورت سود و زیان بیان کننده اوضاع مالی یک کسب و کار برای دوره مالی مشخص هست و بیان می‌نماید که کسب و کار سودآور بوده یا خیر.

هدف استفاده از صورت سود و زیان

برای رسیدن به اهداف مالی یک کسب و کار، یعنی درآمدزایی و سودآوری، به گزارشی نیاز داریم که تمامی فاکتورهای دخیل در امر سودآوری را بررسی نماید. با بررسی گزارش سود و زیان می‌توانیم سود خالص و سود ناخالص، انواع هزینه‌ها و بهای تمام شده را تحلیل نماییم. در نتیجه از اساسی ترین گزارشات، برای تصمیم گیری، صورت سود و زیان می‌باشد؛ البته برای اخذ تصمیمات استراتژیک می‌توان از داشبوردهای مدیریتی نیز استفاده نمود تا شاخص‌های عملکردی نیز در تصمیمات اثرگذار باشند.

تحلیل گزارش سود و زیان

با توجه به اینکه صورت های سود و زیان دارای اطلاعات با ارزش و اساسی هستند؛ می‌توان از آن‌ها برای تجزیه تحلیل فرآیند کسب و کار با سال‌های گذشته اش ( تحلیل افقی) استفاده نمود و درآمد غیر عملیاتی چیست؟ هم برای مقایسه شرکت با سایر رقبا ( تحلیل عمودی). بررسی شاخص‌های این صورت به ما درباره مسیر رشد یا افول کسب و کار اطلاعات دقیقی ارائه می‌دهد. نتیجه گیری که از تحلیل استخراج صورت سود و زیان می‌شود بیان کننده اهمیت حسابداری و ثبت صحیح اطلاعات مالی هست؛ با تحلیل درست این اطلاعات می‌توان در مورد موارد زیر تصمیم گیری نمود:

مراحل تهیه صورتحساب سود و زیان

برای تهیه صورت سود و زیان، به طورکلی باید از تعیین مبلغ فروش شروع نمایید و بعد باید بهای تمام شده کالای فروش رفته را از مبلغ فروش رفته کسر نمایید؛ حاصل این عملیات سود ناویژه را تعیین می‌نماید.

در ادامه با کسر کردن انواع هزینه مانند هزینه استهلاک و عملیاتی، به سود عملیاتی می‌رسیم. حال با اضافه نمودن درآمد غیرعملیاتی و کسر کردن هزینه غیرعملیاتی، سود قبل از مالیات را محاسبه کرده و سپس با تفریق نمودن مالیات سود خالص دوره را حساب می‌نماییم.

فرمول محاسبه صورت سود و زیان

فرمول کلی محاسبه سود(زیان) در هر دوره مالی به سادگی و از تفریق هزینه‌ها از درآمدها بدست می‌آید. اما قسمت سخت این گزارش، شناسایی درست هزینه‌ها و درآمدها و دسترسی به اطلاعات دقیق مالی است.

هزینه های دوره مالی – میزان درآمد های دوره مالی = سود(زیان) دوره مالی

روش‌های تهیه صورت سود و زیان

صورت سود و زیان به دو روش تهیه می‌شود؛ روش تک مرحله‌ایی که در آن ابتدا تمام درآمدها لیست شده سپس هزینه‌ها به این لیست اضافه می ‌شوند و با کم کردن هزینه‌ها از درآمد‌ها، سود(زیان) قبل از مالیات محاسبه می‌شود. در روش دیگر که به روش دو مرحله‌ایی معروف است؛ ابتدا درآمد عملیاتی و هزینه عملیاتی لیست شده و از تفریق آن‌ها، سود ناویژه محاسبه می‌شود. در مرحله بعدی درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی به لیست اضافه می‌شود و در نهایت سود قبل از مالیات محاسبه می‌شود.

صورت سود و زیان در نرم افزار درآمد غیر عملیاتی چیست؟ حسابداری محاسبان

در نرم افزار حسابدرای محاسبان، با انتخاب ماژول های حسابداری و تعیین دوره مالی، میتوان گزارش صورت سود و زیان دقیقی، برپایه نوع فعالیت شرکت، ساختار شرکت و استانداردهای حسابداری به دست آورد. این گزارش برای تصمیم‌ گیران، سهامداران و سرمایه گذاران قابل اتکاست. حساب رایان با بیش از 20 سال تجربه همکاری در حوزه‌های مختلف و تحلیل چالش‌های اختصاصی آن‌ها، توانسته راهکارهای انحصاری در این زمینه ارائه دهد تا علاوه بر اینکه در مسیر رشد، به کسب و کارها کمک نماید و موجب سودآوری بیشتر صاحبان کسب و کار نیز شود.

افتخارات شرکت حساب رایان پارس

 • دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک کشور در ۳ حوزه
 • قیمت بسیار مناسب فروش نرم افزار و بهای خدمات آموزش و استقرار، بومی سازی و خدمات پشتیبانی
 • دریافت تندیس و کسب گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کننده در شش سال پیاپی از 1395 تا 1400 از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
 • دریافت تندیس و کسب گواهی نامه شرکت برتر نرم افزاری در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ از وزارت صنعت و معدن و تجارت
 • بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان مجرب IT و امور مالی کسب کارهای مختلف درجهت شناخت وضعیت موجود و اتخاذ مناسب ترین روش برای رفع مشکلات قبلی، کانورت اطلاعات، راه اندازی و استقرار کامل نرم افزار در کوتاه ترین زمان ممکن
 • دارای مجوز از دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • طراحی 35 محصول متفاوت در حوزه های مالی، لجستیک، اداری، منابع انسانی جهت کسب کارهای متنوع
 • دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • بیش از ۳۸۵۰۰۰ کلاینت و کاربر در سراسر کشور
 • بیش از ۶۰۰ پایگاه شهری در سراسر کشور

کلیه شرکت‌ها می‌توانند با تماس با واحد فروش، جلسه ای را با دپارتمان فروش در خصوص قابلیت‌ها و امکانات محاسبان داشته باشند.

شماره تماس دپارتمان فروش: ۸۷۷۶۰ (داخلی ۲۲۵) و یا شماره همراه (۰۹۱۹۹۹۸۷۱۳۸)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.