تعریف کشف قیمت با Exness


الگوی بازگشت نزولی Bat

آشنایی با الگوی هارمونیک خفاش Bat

آشنایی با الگوی هارمونیک خفاش Bat

الگوی هارمونیک خفاش Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد.

این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد.

این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند.

این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند.

بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از تعریف کشف قیمت با Exness ویژگی‌های الگوی Bat است.

در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.

این الگو از اصلاح قوی ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA برخوردار است که عنصر تعریف کننده برای محدوده بازگشتی احتمالی است.

نقطه B اصلاحی بایستی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصد باشد و مطلوب‌ترین دامنه برای اصلاح موج قیمتی XA معمولاً ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ درصد است.

ایده آل ترین نسبت فیبوناچی هم برای نقطه B اصلاح ۵۰ درصدی موج XA است.

نقطه B یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای تمییز الگوی Bat از الگوی Gartley است.

اگر الگو در حال تکمیل باشد و نقطه B اصلاح ۰٫۵۰ موج XA را نشان دهد، احتمالاً با الگوی Bat مواجه هستید.

آشنایی با الگوی هارمونیک خفاش Bat

الگوی Bat از برآورد BC تعریف کشف قیمت با Exness حداقل ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند.

برآورد BC می‌تواند تا ۲٫۶۱۸ درصد هم باشد. با این حال بهترین برآورد برای BC در الگوی Bat یا ۱٫۶۱۸ درصد است یا ۲٫۰ درصد.

بایستی گفت که برآورد BC در این الگو نباید برابر ۱٫۲۷ درصد باشد

یعنی هر برآورد BC کمتری از ۱٫۶۱۸ درصد، ساختار Bat را تکذیب می‌کند.

علاوه بر این برآورد ۱٫۲۷ درصدی الگوی BC معمولاً در الگوی Gartley مشاهده می‌شود.

الگوی AB=CD در ساختار Bat عاملی متمایزکننده برای این الگوست.

این الگو معمولاً بسط می‌یابد و در ساختار Bat نشانگر ۱٫۲۷AB=CD درصدی است.

با این حال الگوهای معادل AB=CD هم حداقل شروط مورد نیاز برای هر الگوی Bat را دارا می‌باشند.

الگوی Bat بسیار دقیق است و حد ضررهای کوتاه‌تری هم در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک دارد.

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی مهم‌ترین نسبت برای محدوده بازگشتی احتمالی است

اما سایر نسبت‌های هارمونیک هم که با این نسبت همخوانی دارند،

معمولاً رایج هستند که یک دامنه دقیق قیمتی را در نمودار تعریف می‌کنند.

عناصر الگوی Bat

 • نقطه B حداقل بایستی اصلاحی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصدی از XA باشد مطلوب‌ترین اصلاح‌های فیبوناچی ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصد هستند.
 • برآورد BC باید حداقل ۱٫۶۱۸ درصد باشد.
 • الگوی AB=CD معمولاً بسط می‌یابد.
 • اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA بسیار مهم است.
 • نقطه C بایستی بین ۰٫۳۸۲ و ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Bat

نقطه B که کمتر از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی باشد (به‌طور مطلوب ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی صعودی Bat را نشان می‌دهد.

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای این ساختار بسیار اهمیت دارد.

معمولاً الگوهای صعودی Bat ساختار قیمتی پنج نقطه‌ای هستند و در حمایت‌های کلیدی بازار مشاهده می‌شوند.

الگوی بازگشت صعودی Bat

الگوی بازگشت صعودی Bat

الگوی بازگشت نزولی Bat

نقطه B که اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ را شامل شود (به‌طور مطلوب اصلاح ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی نزولی Bat را نشان می‌دهد.

الگوهای نزولی Bat ساختار اصلاحی پنج نقطه‌ای است که معمولاً پس از برگشت قیمت از اوج‌های قیمتی حساس روی می‌دهد.

علاوه بر این، این ساختارهای قیمتی فرصت‌های معاملاتی عالی هستند بخصوص وقتی که از سطوح مقاومتی کلیدی ایجاد شده باشند.

الگوی بازگشت نزولی Bat

الگوی بازگشت نزولی Bat

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی موج XA مهم‌ترین سطح در الگوی نزولی Bat است.

از آنجایی که این اصلاح به اوج قبلی قیمتی نزدیک است (که در واقع نقطه آغازین (X) الگو است)

حرکات قیمتی نشانگر تلاش‌های بازار در مواجه با مقاومت قبلی است.

این ساختار نشان می‌دهد که الگوی Bat عامل تکنیکالی است که بایستی جدی گرفته شود و تنها یک برخورد مجدد بازار در نظر گرفته نشود.

الگوهای Bat که از سطوح کلیدی از مقاومت رسم شده‌اند، نشانگر احتمال تغییر در روند بازار در هر نمودار زمانی هستند.

معامله‌گران بایستی بدانند که منتظر ماندن برای چنین فرصت‌هایی بسیار مهم است.

بهتر است که منتظر ماند تا محدوده بازگشتی احتمالی دوباره از سوی بازار لمس شود تا تکمیل الگو تائید شود.

هر چند این مسئله موجب به تعویق افتادن اجرای معامله خواهد شد

اما بازگشت‌های دقیق و قوی را پس از تائید شدن الگو به راه می‌اندازد.

الگوی کامل Bat

الگوی کامل Bat نشانگر انتساب‌های خاصی از نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی تعریف کشف قیمت با Exness است.

الگوی کامل Bat ساختاری متمایز با دامنه محدود برای سه نسبت است که نشانگر محدوده بازگشتی محتمل هستند.

نقطه میانی بایستی دقیقاً برابر ۰٫۵۰ درصد نقطه B اصلاحی باشد. الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD

و برآورد BC 2.0 درصدی هم بایستی نزدیک به اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی تکمیل شود، که مهم‌ترین نسبت در الگو است.

بروکر HYCM

شروط لازم برای الگوی کامل Bat:

 • اصلاح ۵۰ درصدی نقطه B از موج XA
 • اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA، که حد تعریف شده در محدوده بازگشتی محتمل است.
 • برآورد ۲٫۰ درصدی برای BC
 • الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی برای AB=CD
 • نقطه C بایستی در محدوده ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصدی باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat شامل اصلاح دقیق ۵۰ درصدی در نقطه B می‌شود.

محدوده بازگشتی احتمالی بایستی شامل اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی

به عنوان حد تعریف شده باشد و این ناحیه بایستی از سوی برآورد BC 2.0 درصدی و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود.

بایستی اشاره شود که اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ تعریف کشف قیمت با Exness درصدی برای نقطه C تنها نسبت قابل‌قبول است.

این محدوده برای نقطه C ایده آل ترین اصلاح برای ایجاد برآورد ۲٫۰ درصدی BC است.

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

AMarkets

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

الگوی کامل و نزولی Bat اصلاح دقیق ۵۰ درصدی را برای نقطه B شامل می‌شود.

محدوده بازگشتی احتمالی هم بایستی شامل ۰٫۸۸۶ درصد باشد که نشانگر حد بالایی محدوده است

و این ناحیه بایستی از سوی برآورد ۲٫۰ درصدی BC و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود.

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

بایستی تأکید کرد که محدوده اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ برای نقطه C قابل قبول است.

این محدوده C ایده آل ترین اصلاح برای تشکیل ۲٫۰ درصدی برآورد BC است.

آشنایی با الگوی هارمونیک خفاش Bat

خلاصه الگوی Bat

الگوی Bat الگوی دقیق هارمونیکی است که معمولاً بازگشت‌های قوی و دقیقی را به راه می‌اندازد.

اصلاح ۰٫۸۸۶ نقطه تکمیل قوی در الگو است و نشانگر حد محدوده بازگشتی احتمالی است.

هر چند اصلاح‌های ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصدی مطلوب هستند

اما هر اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ برای نقطه B می‌تواند نشانگر الگوی Bat باشد.

الگوی Bat نیازمند حداقل شروط لازم برای تشکیل AB=CD است تا الگوی Bat را تائید کند.

با این حال الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD درصدی رایج‌ترین الگو در تائید ساختار Bat است.

علاوه بر این بسط BC بایستی سایر نسبت‌ها در محدوده بازگشتی احتمالی را هم تکمیل کند و باید حداقل برابر بسط ۱٫۶۱۸ درصدی باشد.

 • اصلاح نقطه B موج XA بایستی کمتر از ۰٫۶۱ و برابر ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ باشد.
 • اصلاح دقیق ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA نشانگر حد دقیق محدوده بازگشتی احتمالی است.
 • حداقل برآورد BC برابر ۱٫۶۱۸ درصد است و می‌تواند تا ۲٫۰-۲٫۶۱۸ درصد هم بسط یابد.
 • حداقل شروط الگوی AB=CD برای تکمیل الگوی Bat کافی است، هر چند که الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ درصدی رایج‌ترین و مطلوب‌ترین برآورد است.
 • اصلاح نقطه C می‌تواند بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

همچنین الگوی Bat بهترین الگو در میان تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است.

ساختار قیمتی Bat نشانگر سیگنال‌های اصلاحی قدرتمندی است

که نشانگر فرصت‌های معاملاتی ایده آل است که در برخورد مجدد به سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شوند.

بهترین ساختار این الگو معمولاً نسبت‌های فیبوناچی دقیق و متمایزی را شامل می‌شوند که الگو را تائید می‌کنند.

تعریف کشف قیمت با Exness

برچسب ها : بسته تعریف کشف قیمت با Exness شدن بازار فارکس تایم -انواع حساب بروکرForexTime- بروکر FOREXTIME -معرفی بروکر fxtm- پلتفرم های فارکس تایم -انواع حساب بروکر فارکس تایم

بروکرها طیف قابل توجهی از دستورهای معاملاتی را ارائه می‌کنند تا معامله‌گران انعطاف لازم را در معاملات داشته باشند و بتوانند بهتر معامله خود را شخصی‌سازی کرده و در مقابل ریسک از خود حفاظت کنند.

دستورهای معاملاتی عضوی بسیار مهم از هر معامله محسوب می‌شوند زیرا استفاده از دستور مناسب در معامله باعث ایجاد حس اطمینان در معامله می‌شود که معامله خود را در زمان و با قیمت دلخواه پیاده‌سازی کنند.

انتخاب دستور مناسب همینطور می‌تواند باعث به حداکثر رساندن سودآوری در بازارهای معاملاتی شود.

دستورهای معاملاتی بازار آلپاری - معامله‌گران دمو alpari - دستور توقف ضرر Stop Loss

بدین ترتیب، اهمیت بالایی دارد که شما با هر نوع دستور آشنایی کافی را داشته باشید و بتوانید از ویژگی‌های مختلفی را در دسترس قرار گرفته است،‌ بهترین استفاده را بکنید.

چطور از دستورها می‌توان در موقعیت‌های متفاوت استفاده کرد؟

اینکه معامله‌گر از چه دستوری استفاده می‌کند،‌ تفاوت بزرگی در قیمتی که برای ورود به معامله ارائه می‌کنند و بازدهی که از معامله دریافت می‌کند، ایجاد می‌کنند.

دیدگاه مناسب این است که به هر نوع دستور به عنوان ابزار جداگانه‌ای که هدف مشخص و متفاوتی دارد، نگاه کنید.

چه در هنگام خرید و چه فروش، مهترین نکته این است که هدف اصلی خود از معامله را شناسایی کنید.

آیا می‌خواهید قیمت معامله خود را کنترل کنید؟ آیا به دنبال این هستید که بلافاصله و به سرعت معامله خود را با قیمت فعلی بازار اجرا کنید؟

شما می‌توانید مشخص کنید که از کدام دستور معاملاتی برای هدف معامله خود بهره بگیرید.

دستورهای معاملاتی آلپاری - بازار معاملات alpari - دستور معامله فارکس

انواع دستورها را در حساب دموی Alpari امتحان کنید

قبل از اینکه شروع به استفاده از انواع دستورها در بازار معاملات واقعی و با سرمایه‌ی خودتان کنید، ضروری است که در یک حساب دمو به امتحان کردن آنها با پول مجازی بپردازید.

اکثر شبیه‌سازها و حساب‌های دمو که توسط بروکرهای مختلف ارائه می‌شوند، تقریبا به طور کامل پلتفرم‌های معاملاتی واقعی را شبیه‌سازی می‌کنند.

کافی است یک حساب معاملاتی دمو باز کنید، یک نماد معاملاتی را انتخاب کرده و شروع به پیاده‌سازی دستورهای حد،‌ بازار و توقف بکنید و نتیجه‌ی آنها را مشاهده کنید.

ایمو، وایبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

برچسب ها : دستورهای معاملاتی آلپاری- بازار معاملات ALPARI -دستور معامله فارکس- نمادهای معاملاتی فارکس- معامله‌گران دمو ALPARI

در ادامه‌ی بخش اول نحوه‌ی شروع به معامله در سال 2021 ، در زیر به موارد بیشتری خواهیم پرداخت که عناصری کلیدی برای وارد شدن به بازارهای معاملاتی هستند.

بازار را بشناسید

برای درک نمای کلی از چیزی که با آن سر و کار دارید، شروع به دنبال کردن اخبار بازار کنید. منابع خبری مانند Yahoo Finance، Google Finance و Investing باید همیشه در لیست شما باشند.

اطمینان حاصل کنید که آنها را روزانه بررسی می‌کنید تا همیشه از اخبار داغ بازار آگاه بمانید. برای درک بهتر مقدمات، بهتر است به سراغ کتاب‌های مشهور در این زمینه نیز بروید.

شروع معامله پاکت آپشن در 2021 بخش دوم - تحلیل تکنیکال باینری آپشن - معامله در بازار پاکت آپشن

کتاب‌ها همیشه راهی مناسب برای آشنایی با دنیای سرمایه‌گذاری و معاملات بدون نیاز به انجام بلافاصله معاملات بزرگ هستند.

آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

زمانی که به چارت قیمتی نگاه می‌کنید، چه می‌بینید؟ اگر تنها بالا و پایین‌ رفتن قیمت را می‌بینید، در واقع در حال دیدن قسمت کوچکی از اطلاعات موجود بر روی چارت هستید.

نوسان، ثبات، شکستگی و غیره تماما اصطلاحاتی هستند که در بازار معنا دارند و یادگیری اینکه چه چیزی باعث حرکت در بازار می‌شود، اهمیت دارد.

تحلیل چارت بخش بزرگی از رویکرد و نتیجه‌ی معاملاتی معامله‌گر محسوب می‌ود. بدون تحلیل، تنها حدس زدن باقی می‌ماند و حدس زدن یک رویکرد معاملاتی صحیح به شمار نمی‌آید.

ماهر شدن در تحلیل فاندامنتال نیز به شما این قابلیت را اعطا می‌کند که پس از خواندن اخبار اقتصادی، معامله بعدی خود را برنامه‌ریزی کنید و همزمان از الگوهای تکنیکال بهره بگیرید.

تمرین معاملاتی Pocketoption

بسیاری از بروکرهای معاملاتی یک حساب دمو یا تمرینی را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند که شما می‌توانید به طور نامحدودی از آنها برای تمرین استفاده کنید.

معامله در بازار پاکت آپشن - ثبات در بازار pocketoption - شناخت بازار pocketoption

هیچ نیازی به استفاده از پول واقعی نیست مخصوصا نه تا زمانی که شما به یک رویکرد و استراتژی جوابگو و سودآور دست پیدا کرده باشید.

معاملات بسیاری را انجام دهید و نمادهای تعریف کشف قیمت با Exness معاملاتی ، بازه‌های زمانی و اندیکاتورهای مختلف را امتحان کنید و گزینه‌ی مناسب برای خود را پیدا کنید.

فراموش نکنید که برای پیشرفت و از بین بردن اشتباهات، هم موفقیت‌ها و شکست‌های خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

ایمو، وایبر، تعریف کشف قیمت با Exness تعریف کشف قیمت با Exness واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

برچسب ها : معامله در بازار پاکت آپشن- شناخت بازار POCKETOPTION- نوسان معاملات پاکت آپشن- تحلیل تکنیکال باینری آپشن- تمرین معاملاتی POCKETOPTION

سال 2020 در واقع سالی از نوسان‌های پرسرعت در تمام بازارهای معاملاتی بود و حرکت‌های صعودی و نزولی باعث جذب شدن بسیاری از معامله‌گران جدید شد و تعداد قابل توجهی از آنها موفق به سودآوری از این شرایط شدند.

اما با بهبود و بازگشایی کسب‌وکارها و سازگار شدن با شرایط جدید، دیگر در سال 2021 حرکات و نوسان‌های قیمتی به آن اندازه رایج نیستند.

بنابراین آیا هنوز فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مختلف وجود دارد؟ جواب مثبت است بنابراین برای شروع معاملات آنلاین در سال 2021 باید چه گام‌هایی را برداریم؟

شروع به معامله پاکت آپشن در 2021 - هزینه معاملات pocketoption - واریز و برداشت pocketoption

معاملات آنلاین در حال محبوب‌تر شدن است و حتی با کاهش نوسان بازار در سال 2021 نسبت به 2020، احتمال سودآوری قابل توجه هنوز به اندازه زیادی وجود دارد.

اگر شما یک معامله‌گر تازه‌کار هستید و به تازگی دنیای معاملات آنلاین را کشف کرده‌اید و از نکات کلیدی بازار خبر ندارید، باید یک حقیقت مهم را بدانید: تصمیم‌گیری بی‌پروا و عجولانه مناسب این معاملات نیست.

بسیاری از معامله‌گرانی که بدون یادگیری در مورد بازار وارد معاملات می‌شود، در همان هفته‌های ابتدایی سرمایه‌ای که به سختی به دست آورده‌اند را از دست می‌دهند.

چنین رویکردی باعث به وجود آمدن نتایج مثبت نخواهد شد بنابراین به جای عجله کردن، به اندازه کافی زمان برای یادگیری موارد مقدماتی اختصاص دهید.

1 – انتخاب ابزار و نماد معاملاتی در Pocketoption

برعکس چیزی که ممکن است دیگران بگویند،‌ انتخاب نماد معاملاتی مناسب برای شما یکی از مهمترین چیزهایی است که در هنگام شروع باید انجام دهید.

چه چیزی را ترجیح می‌دهید: سهام، فارکس، رمزارزها؟ شاید شما به معاملات کالاها علاقه‌مند هستید؟ یا اینکه مشکلی با امتحان کردن همه‌ی موارد ندارید.

صرف‌نظر از انتخاب شما، این گام شما را تشویق خواهد کرد که مطالعه کنید و حتی به طور مختصر با همه‌ی نمادها آشنا شوید.

واریز و برداشت pocketoption - ابزارهای تحلیل پاکت آپشن - اسپردهای معاملات پاکت آپشن

2 – بروکر خود را انتخاب کنید و یک حساب باز کنید

این گزینه واضح به نظر می‌رسد اما انتخاب بروکر به اندازه انتخاب نماد معاملات مهم است. نمادهای در دسترس، هزینه‌ها،‌ اسپردها، شرایط واریز و شرایط برداشت همگی به بروکر بستگی دارد.

در سطح اینترنت مقایسه‌های بسیاری برای بروکرها وجود دارد. بنابراین آنها را مقایسه کنید و گزینه‌ی مناسب خود را انتخاب کنید.

در ادامه یک حساب باز کرده و تمام ویژگی‌ها و ابزارهای تحلیلی آن را فرا گرفته و همینطور اطمینان حاصل کنید که رابط کاربری آن را به خوبی درک کرده و می‌توانید به سادگی آن را به کار بگیرید.

الیوت و فیبوناچی - انسجام یا رمز و راز؟

Elliot e Fibonacci – Coerência ou Mistificação?

به راحتی می توان دریافت که علاقه زیادی به تحلیل تکنیکال با استفاده از الیوت و فیبوناچی وجود دارد، در بسیاری از انجمن های بازارهای متعدد، این ابزارها برای کشف فرضی الگوها در بازارها شیفتگی ایجاد می کنند. اما آیا آنها توسط هیچ بنیادی حمایت می شوند؟

منطق این تکنیک در بهترین حالت گیج کننده است. تا زمانی که توجیهی وجود داشته باشد، احتمالاً ریشه در آن دارد روان شناسی، شاید در هنر ناشی از ایده کینزی برای پیش‌بینی متعارف پاسخ مرسوم یا، چه کسی می‌داند، از برخی تعاملات سیستمی که هنوز تعریف نشده‌اند. اصطلاحات ریاضی این تحلیل به سختی به عنوان یک نظریه منسجم در کنار هم قرار می گیرند.

یکی از تظاهرات کمتر قابل قبول، امواج الیوت و مشتقات آنها است، مانند مطالعات نوع فیبوناچی و کل زرادخانه کمان، خطوط، انقباض و زاویه آنها.

رالف نلسون الیوت به این دلیل مشهور شد که معتقد بود بازار به صورت موجی حرکت می کند و بر اساس آن سرمایه گذاران می توانند رفتار بازار را پیش بینی کنند. الیوت با تشریح نظریه خود در حالی که در سال 1939 در یک آسایشگاه به دلیل سل بستری بود، آن را یک سال بعد به نام "قانون طبیعت - راز جهان" منتشر کرد، جایی که او معتقد بود که قیمت ها بسته به اعداد فیبوناچی در چرخه ها حرکت می کنند. 1، 2، 3، 5، 8، 13. )، که روابط معروف 23,6٪، 38,2٪، 50٪ و غیره را ایجاد می کنند.

در رایج‌ترین وضعیت این نظریه، بازار در پنج موج مختلف بالا می‌رود و در سه موج مختلف به دلایل مبهم، روان‌شناختی یا سیستمی، سقوط می‌کند. الیوت همچنین احساس می کرد که این الگوها در سطوح مختلف وجود دارند و هر موج یا چرخه ای بخشی از موج و چرخه بزرگتر دیگری است و به نوبه خود شامل امواج و چرخه های کوچکتر است. به نظر می رسد که نشانه ریاضی مفهوم پیچیده تر فراکتال ها بوده است که توسط بنوا مادلبروت، اما هیچ اتفاقی نمی افتد، علاوه بر این، نمی توان از هرج و مرج یا نظریه پیچیدگی صحبت کرد، زیرا هیچ پشتوانه ریاضی فراتر از تصادف صرف وجود ندارد.

مشکل زمانی به وجود می آید که سرمایه گذاران سعی می کنند نقطه موجی را که در حال حاضر روی آن قرار دارند شناسایی کنند. آنها همچنین باید تعریف کنند که آیا چرخه اصلی یا فرعی، که موج همیشه از آن شروع می شود، به طور موقت سیگنال خرید یا فروش را نادیده نمی گیرد. برای نجات این وضعیت، پیچیدگی هایی وارد نظریه شد - در واقع آنقدر زیاد که به زودی غیرقابل انکار شد.

این رشته فکر من را مستقیماً به ایده ای قدیمی اما جالب می رساند که در گذشته در حالی که هنوز در سالن های کالج قدم می زدم: «حدس ابطال ناپذیری»، جایی که فرض می کنم اظهاراتی وجود دارد که تأیید تجربی آنها غیرممکن است و بنابراین، نمی توانیم صحت آن را تعیین کنیم، مثلاً وجود ابعاد غیر قابل تعیین دیگر را فرض کنیم. در بهترین حالت، ادعاها نادرست هستند.

عدم امکان ابطال یادآور نظریه های عجیب و غریب مانند بیوریتم ها و بسیاری از علوم شبه دیگر، همچنین سیستم باستانی بطلمیوس را برای توصیف حرکت سیارات تداعی می کند، الگوریتم گیج کننده ای به نام Epicycles و Deferens، که در آن لازم بود اصلاحات بیشتر و بیشتری ارائه شود. و استثنائات موردی فقط برای سازگاری آن با یافته های جدید در مشاهدات. مانند بسیاری دیگر از طرح‌های مشابه، تئوری موج الیوت و اعداد فیبوناچی تحت فشار یک سوال ساده فرو می‌ریزند: چرا کسی انتظار دارد که تعریف کشف قیمت با Exness آنها کار کنند؟

البته برای برخی، قوت این نظریه در عرفان ریاضی مرتبط با رابطه عجیب اعداد فیبوناچی نهفته است، این احساس تا حدودی باطنی منشأ خود را در مکتب فیثاغورث در یونان باستان، "اخوان فیثاغورث"، جایی که استاد و شاگردانش معتقد بودند که تمام چرخ دنده های جهانی در روابط عددی ساده پنهان شده اند.

نمونه‌های طبیعی سری فیبوناچی مارپیچ‌های موجود در کاج و آناناس هستند. مقدار برگ، گلبرگ و ساقه گیاهان؛ در تخمه های آفتابگردان و همانطور که علاقه مندان الیوت و فیبوناچی اصرار دارند، امواج، چرخه ها و عقب نشینی در قیمت های بازار وجود دارد.

همیشه خوشایند است که فعالیت‌های دنیوی بازار را با خلوص اثیری ریاضیات هماهنگ کنیم، حتی اگر برای انجام این کار باید به نوعی از طالع بینی پیچیده متوسل شد، البته بدون پایه.

مشتق: تفاوت های معاملاتی CFD و گزینه ها

Deriv: Diferenças de Negociação de CFD e Opções

A مذاکره de CFD و گزینه ها اجازه می دهد معامله گران می تواند در مورد حرکت قیمت دارایی بدون خرید فیزیکی یا مالکیت آن حدس و گمان کند. همچنین، هر دو به سرمایه نسبتا کمی برای باز کردن تجارت نیاز دارند.

با این حال، علیرغم شباهت بسیار زیاد به یکدیگر، این مشتقات در نحوه عملکرد آنها متفاوت هستند. ما تفاوت های بین معاملات CFD و معاملات گزینه ها در پلت فرم Deriv و مزایای معامله آنها را توضیح خواهیم داد.

4 تفاوت کلیدی بین CFDS و معاملات اختیاری در Deriv

Deriv: Diferenças de Negociação de CFD e Opções

معامله

معاملات CFD به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس تفاوت بین قیمت باز و بسته یک دارایی معامله کنند. به بیان ساده، شما در مورد جهت بازار حدس می زنید که آیا قیمت دارایی افزایش می یابد یا کاهش می یابد. پتانسیل سود یا زیان شما با تفاوت در قیمت دارایی پایه تعیین می شود.

اشتقاق

$ 10.000
مجازی های رایگان

سرمایه گذاری در فارکسگزینه های CFD و FX شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست.

گزینه ها به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس ارزش آتی یک دارایی معامله کنند. اگر انتظار دارید تعریف کشف قیمت با Exness قیمت یک دارایی بالا برود، برای خرید آن با قیمتی کمتر از ارزش بازار، یک اختیار خرید قرار می دهید.

اگر فکر می‌کنید قیمت پایین می‌آید، یک گزینه فروش قرار می‌دهید تا دارایی را به قیمتی بالاتر از ارزش بازار آن بفروشید. شما می توانید در هر زمانی که معامله شما در حال انجام است، از این گزینه ها استفاده کنید.

قدرت نفوذ

Os قرارداد های CFD با آنها معامله می شود قدرت نفوذ. قدرت نفوذ به شما این امکان را می دهد که موقعیت های بزرگتری را برای کسری از ارزش قرارداد باز کنید. این امر قرار گرفتن شما در بازار را افزایش می دهد و می تواند پتانسیل سود و زیان شما را تقویت کند.

در یک معامله گزینه، شما فقط شرط خود را قرار می دهید. اگر بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، ضرر شما به مقدار شرط شما محدود می شود.

مدت زمان مذاکره

CFD ها تاریخ انقضا ندارند. تا زمانی که سرمایه کافی برای حفظ سطح مارجین در اختیار داشته باشید، یک معامله می تواند به اجرا ادامه دهد. مارجین شما مقدار سرمایه ای است که باید در حساب خود داشته باشید تا معامله باز بماند.

با این حال، معامله در گزینه ها در یک بازه زمانی تعیین شده انجام می شود که خود شما انجام می دهید. به عنوان مثال، 3 دقیقه، 40 دقیقه، 5 روز یا بیشتر.

نتیجه کسب و کار

در معامله CFD، تنها زمانی که معامله را ببندید، از پتانسیل سود یا زیان خود مطلع خواهید شد.

در یک معامله اختیاری، از پتانسیل کسب درآمد معامله خود از قبل مطلع هستید.

اکنون که تفاوت های اصلی بین معاملات CFDS و معاملات گزینه ها را پوشش دادیم، اجازه دهید برخی از مزایا را بررسی کنیم. پس آنها چه هستند؟

دو مزیت تجارت CFD در کارگزار Deriv

محافظت از تعادل منفی

Ao مذاکره کردن با CFD ها، از محافظت از موجودی منفی برخوردار هستید، که به سادگی به این معنی است که نمی توانید بیش از مبلغ موجود در حساب خود ضرر کنید.

هنگامی که معامله شما به سطح توقف خارج می شود (که در درصد مشخصی تنظیم شده است)، بسته می شود. اگر موجودی شما به سطح منفی برسد، محافظ تراز منفی فعال می شود و به طور خودکار بازنشانی می شود.

سطح توقف به نقطه ای اشاره می کند که در آن تعریف کشف قیمت با Exness حساب معاملاتی شما وجوه کافی برای نگهداری پوزیشن های باز ندارد. هنگامی که این اتفاق می افتد، موقعیت های باز شما با بیشترین ضرر به دلیل کاهش سطح حاشیه به طور خودکار بسته می شوند.

سطح مارجین درصد موجودی و سود شما با اضافه کردن حاشیه است. این نشان می دهد که چقدر سرمایه برای باز کردن معاملات جدید یا حفظ معاملات قدیمی دارید. لطفاً توجه داشته باشید که حفاظت از مانده منفی برای حساب مالی اعمال نمی شود مشتق MT5.

مدیریت ریسک

معامله CFD بر روی دارایی هایی با نوسانات بالا با خطراتی همراه است. یکی از مزایای اصلی معاملات مشتقات، ویژگی های مدیریت ریسک موجود است، مانند توقف ضرر و سود.

با استفاده از این ویژگی‌ها، می‌توانید معاملات با نوسان بالا را به طور مؤثرتری مدیریت کنید.

برداشت سود به شما این امکان را می دهد که به محض رسیدن به سطح سودی که تعیین کرده اید، معامله خود را بطور خودکار ببندید. با استفاده از این ویژگی، از قبل در مورد سود مشخصی تصمیم می گیرید که در صورت تغییر بازار و خلاف پیش بینی شما، موقعیت خود را ببندید.

Stop Loss به طور مشابه عمل می کند، با این تفاوت که ضررهای احتمالی شما را محدود می کند. زمانی که قیمت دارایی به سطح توقف ضرر شما رسید، معامله شما به طور خودکار بسته می شود.

ریسک محدود

در معاملات آپشن، ریسک به سهام شما محدود می شود. اگر بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، هرگز بیش از مبلغ شرط خود ضرر نخواهید کرد.

گزینه های بیشتر

با گزینه ها، گزینه های متنوعی در دسترس است زیرا طیف وسیع تری از جایگزین های قراردادی را ارائه می دهد. می‌توانید از میان 3 قرارداد گزینه انتخاب کنید - گزینه‌های دیجیتال، بازنگری‌ها و اسپرد تماس/قرار دادن. این قراردادها شرایط متفاوتی دارند و به شما این امکان را می‌دهند که موقعیت‌هایی را ایجاد کنید که احساس می‌کنید برای شما سودمند هستند.

چه نوع معاملاتی برای شما بهترین است؟

معاملات CFD به شما این فرصت را می دهد که سرمایه خود را در طیف گسترده ای از دارایی ها پخش کنید و به شما امکان می دهد سبد سهام خود را متنوع کنید. اگر حاشیه های کم، بدون کارمزد و همچنین بدون محدودیت معاملاتی روزانه را ترجیح می دهید، این نوع معاملات برای شما مناسب است.

معاملات گزینه‌ها استراتژی‌های مختلفی را ارائه می‌دهد که راه‌های بیشتری برای حرکت در اطراف ریسک‌ها به شما می‌دهد.

انعطاف پذیری که ارائه می دهد به شما امکان می دهد موقعیت های دیگر را دوباره ایجاد کنید و به شما امکان می دهد بازده بالقوه بیشتری از معاملات خود ایجاد کنید. اگر می خواهید راه های بیشتری برای تجارت بهتر کشف کنید، این نوع معامله برای شماست.

اگر می خواهید تجارت بدون ریسک را تمرین کنید، می توانید مستقیماً به ایجاد حساب کاربری خود بروید. نسخه ی نمایشی که با 10.000 دلار پول مجازی از قبل بارگذاری شده است اشتقاق.

اشتقاق

$ 10.000
مجازی های رایگان

سرمایه گذاری در گزینه های فارکس، CFD و FX مستلزم ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.